Избор на проектант за изработване на технически проект за обект„Благоустрояване на площадното пространство в с. Церово“

10.09.2013 г.

Процедурата е отменена.

В портала на АОП е публикувана Публична покана с номер:9019792/10.09.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли