Баркод на Табела № 1

Много са тълкуванията на това рядко срещано име Своге. Едни твърдят, че то произлиза от думата „свод“, защото низината е обградена отвсякъде с планини. Други, че името произлиза от „С Бог е“. Известни са само още две селища в света, носещи същото име- Своге, също в Софийски регион и Своге- край град Бабушница в бивша Югославия. И трите селища имат почти едно и също географско разположение- край водослив на няколко реки и потоци. Ето защо най- правдоподобно звучи твърдението, че името произлиза от думата СЪВОДИЕ тоест събирането на няколко води. Освен реките, тук събират челата си и трите Старопланински дяла- Голяма планина, Понор планина и Мала планина.

*махала Старо село- там някога е било кметството на Своге. Оттам е и първият кмет след Освобождението Алексо Коцин.

    Повратен момент в развитието на региона несъмнено е построяването на шоколадовата фабрика „Пеев“, свързана с началото на индустриализацията по поречието на река Искър. Първоначално е построена като малка фабрика от Велизар Пеев, който организирал производството на захарни и шоколадови изделия. След 23.12.1947г., когато фабриката бива национализирана и преименувана в ДИП „Република“ се въвеждат нови мощности. Някои от производствата отпадат – драже, халва, локум, вафли, други идват на тяхно място. В края на 1993 година „Република“ става собственост на швейцарската фирма „Крафт Якобс Сушард“, която през 90-те години спечелва много важни позиции в Европа и успява да закупи много шоколадови предприятия. Обликът на предприятието е променено до неузнаваемост, а продукцията му- наложена на световния пазар.

Промишленият облик на района се допълва и от Завода за картонени опаковки „Хаджи Димитър“ ЕООД.

Предимно планински, в миналото районът се е отличавал със своето скотовъдство. По билата пъкало от стока- коне, овце, кози, говеда.

   Природни забележителности и туристически обекти:

  • „Джуглата“ крак село Церово- регистрирана като природна забележителност през 1964г.
  • Пещера „Темната дупка- край гара Лакатник- има 4 етажа и 2 основни галерии, представлява много сложен лабиринт от ходове, галерии, водопади, кладенци, прагове, сифони, езера и реки
  • Карстов извор „Житолюб“
  • Лакатнишките скали- скален масив срещу село гара Лакатник. От тези скали след Септемврийските събития през 1923 година са хвърлени в пропастта трима комунисти и земеделецът Милан Петров, на чието име е наречено село Осиково- Миланово
  • Водопад „Скакля“- село Заселе
  • Манастир „Седемте престола“- в него често е отсядал народния поет Иван Вазов и много други знаменитости от столицата и страната.