Организиране и провеждане на дейностите по информация и публичност в рамките на проект: “Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге“, договор за БФП на Община Своге № 13-11-23/ 02.09.2013 г.

04.10.2013г.

Разяснение – изтегли

Разяснение – изтегли

Решение – изтегли

Обявление – изтегли

Заглавна страница – изтегли

Документация – изтегли