Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“ по мярка 226 “Възстановяване на горският потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

18.10.2013 г.

Договорът за възлагане на обществената поръчка е сключен с “ЕРМА КОНСУЛТИНГ” ООД – гр.София.

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Решение и обявление – изтегли

Принтирай страницата Принтирай страницата