Избор на изпълнител за разработване на общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г., разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и разработване на съпътстващи документи

07.01.2014 г.

Изпълнител на поръчката – “БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” ЕООД – град София”

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №902444/07.01.2014г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли