Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект “Повишаване на капацитета и ефективността на общинската администрация в община Своге”

06.03.2014 г.

Договорът е сключен със “СИМ КОНСУЛТИНГ” ЕООД – гр.София.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с № 9026595/06.03.2014г

Публична покана – изтегли

Техническо задание – изтегли

Приложение 1 – изтегли

Приложение 2 – изтегли

Приложение 3 – изтегли

Приложение 4 – изтегли

Приложение 5 – изтегли

Приложение 6 – изтегли

Приложение 7 – изтегли

Приложение 8 – изтегли

Приложение 9 – изтегли

Приложение 10 – изтегли

Приложение 11 – изтегли

Приложение 12 – изтегли

Приложение 13 – изтегли