Избори за Европейски парламент 2014

Изборни книжа:

* Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – прил.№11 – изтегли
* Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз – прил.№12 – изтегли
* Декларация за вписване в избирателен списък част ІІ – прил.№13 – изтегли
* Заявление за вписване в избирателния списък – прил.№14 – изтегли
* Заявление за изключване от списъка на заличените лица – прил.№15 – изтегли
* Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – прил.№16 – изтегли
* Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – прил.№19 – изтегли
* Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – прил.№21 – изтегли

Съобщение

Съобщение

Покана

Избирателни списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл. 39, ал. 1 от ИК)

Заповед 392/25.03.2014 – изтегли

Заповед 669/28.04.2014 – изтегли

Заповед 770/12.05.2014 – изтегли