Избирателни слисъци

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 001
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,
ул. Цар Симеон №29

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДРИАН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
АДРИАНА ВЕНЕЛИНОВА АТАНАСОВА
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА
АЛБЕНА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА БОЖИЛОВА ТОШЕВА-КОСТОВА
АЛБЕНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА-ЦЕНОВА
АЛБЕНА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕК ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКО ГЕОРГИЕВ ВУТОВ
АЛЕКО ДАНАИЛОВ ГРИГОРОВ
АЛЕКСАНДРИНА МАРИОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДРИЯ ИВАНОВА КИРИЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАРЛЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ ВЕЛИЧКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ КРЪСТАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЦЕНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЖИВКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮДМИЛОВ МИЛЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АНТОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕВ ЛОЗАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ВЕСКОВ
АЛЕКСИ НИКОЛАЕВ АЛЕКСОВ
АЛЕН ПЕТРОВ ПОРЯЗОВ
АНАСТАСИЯ ЕВЛОГИЕВА ДИМИТРОВА
АНАТОЛИЯ ВИДИНОВА ГАНЕВА
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЦЕНЕВ
АНГЕЛ ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ ЛЮБОМИРОВ ГУГОВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ ГАНЕВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ
АНГЕЛ ЯНАКИЕВ ТАКЕВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
АНДОН АНДОНОВ ХРИСТОВ
АНДРЕЙ ГОРЯНОВ СПАСОВ
АНДРИАН ИВАНОВ АТАНАСОВ
АНДРИАНА ЦВЕТАНОВА СТОИЛОВА
АНДРО БОГДАНОВ КРЪСТАНОВ
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА СЪБОТИНОВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ГРАДЕВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕТА КОНСТАНТИНОВА ВАСИЛЕВА
АНИ АНГЕЛОВА АНКОВА
АНИ СВЕТОСЛАВОВА ЙОТОВА
АНИТА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА
АНИТА ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА
АНИТА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
АНКА КОСТОВА ТАНОВА
АННА АСЕНОВА СТОЯНОВА
АННА БОГОМИЛОВА РЕКЕР
АНТОАН ИГНАТОВ АСЕНОВ
АНТОАНЕТА ИСКРЕНОВА РАШКОВА
АНТОАНЕТА МИТКОВА НИКОЛОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА КОЛЕВА
АНТОАНЕТА ПАНТЕЛЕЕВА АНТОВА
АНТОАНЕТА ПЕШЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН АСЕНОВ ИВАНОВ
АНТОН ИВАНОВ АНДОНОВ
АНТОН ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АПОСТОЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
АСЕН ДИМИТРОВ СТАНКОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ЦЕНОВ
АСЕН ИВАНОВ КОКОШАРОВ
АСЕН ЛЮБЕНОВ АНТОВ
АСЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
АСЯ ИГНАТОВА АСЕНОВА
АТАНАС КОСТАДИНОВ ЛЕКОВ
БЕАТА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
БЕАТРИС ИВАЙЛОВА МАРИНКОВА
БЕАТРИС ОГНЯНОВА ГЕРГОВА
БИАНКА БОЖИДАРОВА СТЕФАНОВА
БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
БИСЕР АНДРОВ КРЪСТАНОВ
БИСЕР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
БИСЕР БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
БИСЕР МИЛАНОВ ПАНЧЕВ
БИСЕР МИХАЙЛОВ ГРИГОРОВ
БИСЕР ЦВЕТКОВ МИХАЙЛОВ
БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА
БИСТРА ЕМАНУИЛОВА МАНОЛОВА
БИСТРА ПЕТРОВА ТАСКОВА
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ПАУНОВ
БОГДАН ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
БОГДАНА БОРИСОВА БЕЛЕВА
БОГДАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
БОГДАНА КРАСИМИРОВА БЕЛЕВА
БОГДАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
БОГОМИЛ АСЕНОВ БОЖИЛОВ
БОГОМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
БОГОМИЛ ПЕТРОВ КИРОВ
БОЖИДАР БОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
БОЖИДАР ИВАНОВ ЗАНКОВ
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
БОЖИДАР РУМЕНОВ БОЖИЛОВ
БОЖИДАР СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИЛ СПАСОВ ТОШЕВ
БОЖУРКА ЦВЕТАНОВА БОЖИЛОВА
БОЙКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
БОЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
БОЙКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
БОЙКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
БОЙКА МИЛКОВА ТОМОВА
БОРИЛ ВАЛЕНТИНОВ НИКОВСКИ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
БОРИС ИЛИЕВ БОЖИЛОВ
БОРИС ПАВЛОВ АПОСТОЛОВ
БОРИС ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ
БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВ МАРИЯНОВ КОСТУРКОВ
БОРИСЛАВ РАДЕВ ГРИГОРОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ
БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЛОЗАНОВА
БОРЯНА ВЕЛЕВА ВАСИЛЕВА
БОСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА
БОСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА
БОЯН БЛАГОЕВ СТОИЧКОВ
БОЯН ИЛИЕВ ЛИКОЕВ
БОЯН СИМЕОНОВ БОЯНОВ
БОЯНА КРАСИМИРОВА ЙОЛОВА
БОЯНКА МИНЧЕВА ЛИКОЕВА
БУДИН ИЛИЕВ ГЕНОВ
БУРЯ ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ МИТОВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ЯНКУЛОВ
ВАЛЕНТИН ПЕЮВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН РАЙКОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕНТИНА БОЖИЛОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВЕЛИЧКОВА ГЕЦОВА
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ГЬОШЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕЙЧЕВА ГАНЧЕВА
ВАЛЕНТИНА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕРИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ БОРИСОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЕВА
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЯ ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАНЬО ДИМИТРОВ ЯНКУЛОВ
ВАРЛЕН ЛАЗАРОВ КОСТАДИНОВ
ВАСИЛ ГАТОВ ПЕШОВ
ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ИГНАТОВ ГАНЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КИРОВ БОГДАНОВ
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СПАСОВА
ВАСИЛКА ЗЛАТКОВА КИРОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА АЛЕКСОВА
ВАСКО АНГЕЛОВ МАЛИНОВ
ВАСЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИЧЕВА
ВАСЯ ВАСКОВА МАЛИНОВА
ВЕЛА ДАНАИЛОВА ДИНЧЕВА
ВЕЛИЗАР АНТОНОВ ГАНЕВ
ВЕЛИКА ГЕРГОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИН АСПАРУХОВ БОРИСОВ
ВЕЛИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ СТОИЧКОВ
ВЕЛИЧКА КРУМОВА ПЕН
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ТАСКОВА
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА НОВКОВА
ВЕНЕТА ГИДИОНОВА ТРИФОНОВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
ВЕНКА ПЕТРОВА ДИНЧЕВА
ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ МАНОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГРИГОРОВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАУНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
ВЕРГИНИЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ВЕРГИНИЯ ПЕТРОВА ЙОТОВА
ВЕРКА ВЪЛКОВА МЛАДЕНОВА
ВЕРКА КОСТАДИНОВА РАЙКОВА
ВЕРКА МЕТОДИЕВА СЪБОТИНОВА
ВЕРКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ВЕРКА ХРИСТОВА БОГДАНОВА
ВЕРОНИКА МЛАДЕНОВА СТОИЧКОВА
ВЕРОНИКА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРОВА
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ НАНОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ПАУНОВ
ВЕСЕЛКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА-ГРИГОРОВА
ВЕСКА ТОДОРОВА ЙОВОВА
ВИДЕН ИЛИЕВ БОЖИЛОВ
ВИКТОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ПИРОВ
ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА МИЛЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ВИДЕНОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТКА БОРИСОВА ЛАЗАРОВА
ВЛАДИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ГРАДЕВ
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ ДИКОВ
ВЛАДИМИР БОЙКОВ ВЛАДОВ
ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ
ВЛАДИМИР МИЛАНОВ РАШКОВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ БОЯНОВ
ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ РАШКОВ
ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВ ЗОРОВ
ВЛАДКО НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИРОВ
ГАБРИЕЛА ВАРЛЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
ГАБРИЕЛА ГОРЯНОВА ЦВЕТАНОВА
ГАЛИНА ВЪЛКАДИНОВА ЯНКУЛОВА
ГАЛИНА ГЕЛКОВА ГЕЛКОВА
ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА РАНГЕЛОВА МАРИНКОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА ГЕЦОВА
ГАЛИНА ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВА
ГАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ГАНЧО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ АНКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ЕЛЕНКОВ
ГЕОРГИ БОЖИЛОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ ГОРАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЗЛАТКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРАИЛИЕВ
ГЕОРГИ КОЛЬОВ МИТОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ВУТОВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СЕРГИЕВ ТАФРАДЖИЙСКИ
ГЕОРГИ СТОИЧКОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЙОВОВ
ГЕОРГИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ГЕРГАНА МАТЕЕВА МАТЕЕВА
ГЕРГИНА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА
ГИДИОН ТРИФОНОВ РАЙКОВ
ГИНА ВИДЕНОВА СИМЕОНОВА
ГОРЯН НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
ГОРЯНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
ГРИГОР ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
ГРОЗДАНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ДАВИД ВИНЧЕНЦО ДЗУКАРО
ДАВИД НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ДАМЯН ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ
ДАМЯН ЕМИЛОВ СЪБОТИНОВ
ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ЛОЗАНОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СЪБОТИНОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА РАДЕВА ВУТОВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ТАСКОВА
ДАРИНА БОГДАНОВА КРЪСТЕВА
ДАФИНКА МИТОВА ИВАНОВА
ДЕБОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДЕЛЧО ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
ДЕНИС ИВАЙЛОВ МАРИНКОВ
ДЕНИС ИЛИЕВ СТОЯНОВ
ДЕНИС ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАЙКАМОВ
ДЕНИЦА АНДРИАНОВА АТАНАСОВА
ДЕНИЦА ПЕТРОВА МИЛЕВА-ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА ЗАХАРИЕВА АПОСТОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕЙЧЕВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА БОРИСОВА
ДЕТЕЛИНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
ДЕШКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ДЕШКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕЯН ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
ДЕЯН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ДЕЯН РУМЕНОВ ГОСПОДИНОВ
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА
ДИАНА ХРИСТОВА ПЕШЕВА
ДИЛЯНА ДИНЕВА РУНЧЕВА
ДИМИТРАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЦЕНЕВ
ДИМИТЪР ВАНЕВ ЯНКУЛОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СЪБОТИНОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ВЕНЧЕВ
ДИМИТЪР ЛАТИНОВ БОЖИЛОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЧОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР МАТЕЕВ МАТЕЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ РАНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАНЕВ
ДИМИТЪР САВОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТРАЙКОВ СЛАВОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ЦЕНОВ ВАЧЕВ
ДИНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
ДИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПАУНОВА
ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ
ДОНКА АНДРЕЕВА КОСТУРКОВА
ДОРА ЦВЕТАНОВА ЙОЛДЖИЙСКА
ЕВА КАМЕНОВА ВЪЛКАНОВА
ЕВАНТИЯ ХРИСТОФОРОС ХРИСТОФОРУ
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ЕВГЕНИЕВ
ЕВГЕНИ БОРИСОВ ЛАЗАРОВ
ЕВГЕНИ СЛАВЕЙКОВ АТАНАСОВ
ЕВДОКИЯ БОГДАНОВА ЖИВКОВА
ЕВДОКИЯ ВЛАДИМИРОВА БОЖИЛОВА
ЕВДОКИЯ СОКОЛОВА БОЖИЛОВА
ЕВЛОГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕДУАРД НИКОЛАЕВ ЕВЛОГИЕВ
ЕЛЕН БОРИСЛАВОВА АЛЕКСОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА МАНОЛОВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНКА ЛАТИНОВА ПЕЧОВСКА
ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ГЕОРГОВА
ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА
ЕЛЗА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЗА МИЛЧЕВА ЕРЕМИЕВА
ЕЛИ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ЕЛИЗАБЕТА ЦЕНОВА ИВАНОВА
ЕЛИНА МАРИОВА ПЕТРОВА
ЕЛИЦА ЮЛИЯНОВА БОЙЧЕВА
ЕМАНУЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ ГРИГОРОВ
ЕМИЛ БОЯНОВ СЛАВКОВ
ЕМИЛ ВЪЛКАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ МАЙКАМОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ СЪБОТИНОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ЛЮБЧОВ МИЛЕНКОВ
ЕМИЛ МИЛЧЕВ МАРИНКОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ГЕЛЕВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ТАСКОВ
ЕМИЛ ТРАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ТРАЙКОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА
ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ВИДИНОВА БОЖИЛОВА
ЕМИЛИЯ ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА КРЪСТАНОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА МИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОФОРОВА ХРИСТОВА
ЕРМА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ЖАНА ХРИСТОВА КОЦЕВА
ЖИВКА ЦВЕТКОВА МАЛИНОВА
ЖОЗЕФИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
ЗЛАТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА ПЕТКОВА КОСТОВА
ЗОРНИЦА ВАСКОВА ИВАНОВА
ЗОРНИЦА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
ЗОЯ БОРИСОВА ГЕЛЕВА
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ЙОЛОВА
ЗОЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЗОЯ РАЙЧИНОВА АНТОВА
ИВА ИЛИЯНОВА ГАНЧЕВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ТАКЕВ
ИВАЙЛО РАНГЕЛОВ МАРИНКОВ
ИВАЙЛО СЕДЕФЧОВ ЛАЗАРОВ
ИВАЛИНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЗАНКОВ
ИВАН ВИДЕНОВ БОЖИЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ АНКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
ИВАН ГРИГОРОВ КРЪСТАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ НЕТОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГУРКОВ
ИВАН ПЕТРОВ РУНЧЕВ
ИВАН РАЙЧИНОВ РАЙЧИНОВ
ИВАН СИМЕОНОВ БОЯНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
ИВАНИЧКА ИЛИЕВА КРЪСТАНОВА
ИВАНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ВЛАДОВА БОЯНОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА АНТОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА
ИВАНКА НИКОЛАЕВА СТОИЧКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА КОЕВА
ИВАНКА РУМЕНОВА БОРИСОВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА МИТЕВА
ИВЕТА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ИВО ПЕТРОВ ВИТАНОВ
ИВО ТОДОРОВ ПАВЛОВ
ИГНАТ АСЕНОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛ НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
ИЗАБЕЛА ПЕТРОВА ТОТИНА
ИЛЗА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
ИЛИАНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ИЛИЯ СВИЛЕНОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯН БИСЕРОВ ГАНЧЕВ
ИЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН СТАНЧЕВ АТАНАСОВ
ИЛИЯНА МИЛАНОВА НАЙДЕНОВА
ИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА ГЕРГОВА
ИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТОЯНОВА
ИННА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
ИРЕНА КРЪСТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ИРИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ИРИНА ФЕРДИНАНДОВА ВЕЛИЧКОВА
ИСАЙ АНТОВ ГРИГОРОВ
ИСКРА СТОЙКОВА СОКОЛОВА
ИСКРЕН БОРИСОВ ИЛИЕВ
ЙОАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЙОАНА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
ЙОАНА ПЕТЬОВА ЙОРДАНОВА
ЙОАННА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН АРСОВ ЗЛАТКОВ
ЙОРДАН ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЪРВАНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА НЕДЕЛКОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГЪРГОРОВА
КАЛИНА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА
КАЛОЯН АЛЬОШЕВ ГЕОРГИЕВ
КАМЕЛИЯ АВРАМОВА БОЖИЛОВА
КАМЕН МИТЕВ ДИМИТРОВ
КАРИНА ЛЮДМИЛОВА БОЖИЛОВА
КАТРИН РУМЕНОВА БОЖИЛОВА
КАТЯ БОЙКОВА ВЛАДОВА
КАТЯ БОЙЧОВА НИКОЛОВА
КАТЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ ВИДЕНОВ
КИРИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ БЛАГОЕВ ПАУНОВ
КИРИЛ СПАСОВ ТОДОРОВ
КИРЯНА СВИЛЕНОВА СТАНКОВА
КОЛЬО НИКОЛОВ МИТОВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ АНТОВ
КОНСТАНТИН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ПАУНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
КОСТАДИНКА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА
КОЦЕ ТОДОРОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР ДАНЧОВ ЙОЛОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИР КРУМОВ ДЖЕВОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ БЕЛЕВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ЯНКОВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ ВЕНЧЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИР СТОИМЕНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ЦАНЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА АНДРЕЕВА АПОСТОЛОВА
КРАСИМИРА ГЕНОВА ПЕШОВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА
КРАСИМИРА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ФЕРДОВА
КРАСИМИРА КРЪСТЕВА ПАШОВА
КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
КРИСТИАНА ИСКРЕНОВА СТОИЧКОВА
КРИСТИНА ЕВЛОГИЕВА ДИМИТРОВА
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ГРИГОРОВА
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
КРИСТИНА КРЪСТАНОВА МОЙСЕЙСКА
КРИСТИНА ХРИСТОВА КОЦЕВА
КРИСТИЯН ДОБРЕВ ТЕРЗИЙСКИ
КРИСТИЯН ЕЛВИСОВ АНГЕЛОВ
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ЯНКОВ
КРИСТИЯН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ЛАЗАРИНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЛИДИЯ КРУМОВА РАЙКОВА
ЛИДИЯ НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИДИЯ СИМЕОНОВА МЛАДЕНОВА
ЛИДИЯ СИМЕОНОВА ПАВЛОВА
ЛИЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА ВУТОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПАШОВА
ЛИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ЦЕНКОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КРЪСТАНОВА
ЛИЛЯНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА ВЛАДОВА ЙОТОВА
ЛИЛЯНА ГЕШЕВА ЛАЗАРОВА
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ПИРОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ВИНЕВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЛЪЧЕЗАР ЕВГЕНИЕВ ЛАЗАРОВ
ЛЪЧЕЗАР ПАВЛОВ СПАСОВ
ЛЪЧЕЗАР РАДКОВ ВУТОВ
ЛЮБЕН БОРИСОВ ДОЙЧИНОВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ЛЮБКА ПЕТРОВА ИГНАТОВА
ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ ГУГОВ
ЛЮБОМИР ЕМАНУИЛОВ МАНОЛОВ
ЛЮБЧО СЛАВОВ МИЛЕНКОВ
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ
ЛЮДМИЛ ЕВЛОГИЕВ МИЛЧЕВ
ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ ЦЕНКОВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ СТОИЧКОВ
ЛЮДМИЛА БЛАГОЕВА ПАУНОВА
ЛЮДМИЛА СВИЛЕНОВА ГРИГОРОВА
ЛЮДМИЛА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
МАДЛЕНА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
МАДЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ПЕЙЧЕВА
МАДЛЕНА ИВАНОВА КУЦАРОВА
МАРА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
МАРА ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ПОТХОФ
МАРГАРИТА АНАСТАСОВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА БОЯНОВА СТОИЛОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА СЕМОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
МАРИАНА ИВАНОВА ДИНЧЕВА
МАРИАНА ПЕТРОВА АЛЕКСОВА
МАРИАНА ПЕТРОВА ХРИСТОФОРУ
МАРИЕЛА БОЙЧЕВА ГАНЕВА
МАРИЕТА ВИШКОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ГЪРГОРОВА
МАРИЙКА МИТОВА СТОЙКОВА
МАРИЙКА СПАСОВА КОЛЕВА
МАРИЙКА ТРАЙКОВА БОЖИЛОВА
МАРИКА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА
МАРИО АНТОНОВ ИВАНОВ
МАРИО ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
МАРИО ЕМИЛОВ СЪБОТИНОВ
МАРИО КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
МАРИОЛА АНГЕЛОВА КРЪСТАНОВА
МАРИОЛА СИМЕОНОВА МИТРОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ГУРКОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА МАНОЛОВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДИНЕВА
МАРИЯ НЕНЧОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОТОВА
МАРИЯ ПАНТОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ЕЛЕНКОВА
МАРИЯН БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
МАРИЯН ПЕТРОВ КОСТУРКОВ
МАРИЯНА БОЯНОВА БОЯНОВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА СПАСОВА
МАРТИН АПОСТОЛОВ МАРКОВ
МАРТИН АТАНАСОВ ЛЕКОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ КАРАИЛИЕВ
МАРТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН МЕТОДИЕВ ИГНАТОВ
МАТЕЙ ДИМИТРОВ МАТЕЕВ
МАЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МЕТОДИ БОРИСОВ ИГНАТОВ
МЕТОДИ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ПАНКОВА
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МИЛАНКА ДАНАИЛОВА ЙОТОВА
МИЛДА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАУНОВА
МИЛЕН АНГЕЛОВ ГАНЕВ
МИЛЕН БИСЕРОВ ПАНЧЕВ
МИЛЕН НЕСТОРОВ ПЕТРОВ
МИЛЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
МИЛЕНА ВАСКОВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНА ИВАНОВА БОЖИЛОВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ СТОИЧКОВ
МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА МИКОВА
МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
МИРОСЛАВА МЕТОДИЕВА ЦВЕТАНОВА
МИРОСЛАВА ПАВЛОВА ЗЛАТКОВА
МИХАЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МИХАИЛ АНГЕЛОВ ТАКЕВ
МИХАИЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ РАШКОВ
МИХАИЛ РАДЕВ ГРИГОРОВ
МЛАДЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
МОНИКА ДОБРЕВА ТЕРЗИЙСКА
МОНИКА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
МОНИКА ЛЪЧЕЗАРОВА СПАСОВА
НАДЕЖДА КУЗМАНОВА ЯНКОВА
НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА РОЖНОВА-РЕДЖЕВА
НАДКА АНКОВА БОЖИЛОВА
НАДЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
НАДЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА
НАДЯ ВАНЕВА ЯНКУЛОВА-ЙОВОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
НАДЯ ЕМИЛОВА ГОСПОДИНОВА
НАЙДА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
НАТАЛИ НИКОЛАЕВА ПЕЧОВСКА
НАТАЛИНА ЙОРДАНОВА ЗАНКОВА
НАТАЛИЯ ГОРЯНОВА ЦВЕТАНОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА БОЖИЛОВА
НАТАША КИРИЛОВА ПАУНОВА
НАУМ ВЕНЦИСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ
НАЧКО БОРИСЛАВОВ НАЙДЕНОВ
НАЧКО НАЧКОВ НАЙДЕНОВ
НЕВЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
НЕВЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА
НЕВЯНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
НЕДКО ЛЮБЕНОВ САЙЧЕВ
НЕЛИ ПЕТРОВА МАРКОВА
НЕНКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ
НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ЦЕКОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЕВЛОГИЕВ ПЕШЕВ
НИКОЛАЙ ЕМАНУИЛОВ ПАШОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СТОЕВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ БЕЛЕВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ВЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ЦЕНОВ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ МИТОВ ПЕЧОВСКИ
НИКОЛАЙ НЕДКОВ САЙЧЕВ
НИКОЛАЙ СЕДЕФЧОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА АСЕНОВА БОЖИЛОВА
НИКОЛИНА БОЯНОВА ПЕТКОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ТАКЕВА
НИКОЛИНА ЦЕКОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИЦА КРЪСТАНОВА ЙОНДЕВА
НИКОЛИЦА МИЛЕНОВА МИЛЕВА
НИНА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НИНА РУМЕНОВА СОКОЛОВА
ОГНЯН АЛЕКСАНДРОВ ВИТОВ
ОГНЯН ТОДОРОВ ГЕЛЕВ
ОГНЯН ТРАЙКОВ ГЕРГОВ
ОЛГА ПЕТРОВА ТАФРАДЖИЙСКА
ПАВЕЛ БОГДАНОВ ЗЛАТКОВ
ПАВЕЛ БОЙКОВ ДОБРЕВ
ПАВЕЛ БОЯНОВ БОЯНОВ
ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЯНКУЛОВ
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ГОЦОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
ПАВЕЛ СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ПАВЕЛ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛИК КРАСИМИРОВ ВЕНЧЕВ
ПАВЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ПАВЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ПАУЛИНА АСЕНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА АНГЕЛОВА ДАНОВА
ПЕРЕЛИН ЦОНКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКАНА АПОСТОЛОВА ВИТОВА
ПЕТКАНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ПЕТКО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ЙОРДАНОВА РАШКОВА
ПЕТРАНА АТАНАСОВА КАРАИЛИЕВА
ПЕТРАНКА БОЙЧОВА НЕДКОВА
ПЕТРОЗАР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТРОЗАР ЦВЕТАНОВ АЛЕКСОВ
ПЕТРОМИРА ХРИСТОФОРУ ХРИСТОФОРУ
ПЕТЪР АНТОНОВ НАЙДЕНОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПОРЯЗОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАНЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТОТИН
ПЕТЪР ЛОЗАНОВ КИРОВ
ПЕТЪР ЛЮДМИЛОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЪРВАНОВ
ПЕТЪР СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ МИЛЕВ
ПЕТЪР ФИЛИПОВ ГЪРГОРОВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО РОСЕНОВ ЕРЕМИЕВ
ПЕТЬО СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АНКОВА
ПЕТЯ ДАВИДОВА КРЪСТАНОВА
ПЕТЯ КАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ СТОЯНОВА ГРИГОРОВА
ПЕТЯ ТОШКОВА СТОЯНОВА
ПЛАМЕН БЯНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН КИРИЛОВ КИТАНОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПАУНОВ
ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ КИРИЛОВ
ПЛАМЕН СВИЛЕНОВ БЕЛЕВ
ПОЛИНА ЛЮДМИЛОВА СТОИЧКОВА
ПРЕСЛАВА КРЪСТАНОВА СТОЯНОВА
РАДКА АЛЕКСАНДРОВА АПОСТОЛОВА
РАДКА БОЖИДАРОВА ЗАКОВА
РАДКА МИТОВА ВЕСЕЛИНОВА
РАДКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
РАДКА РУСИМОВА ВЪЛКОВА
РАДКО ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
РАДКО ПЕТРОВ ВУТОВ
РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ РАШКОВ
РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ ТРАЙКОВ АЛЕКСОВ
РАДОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА
РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
РАДОСТИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ТОШЕВА
РАДОСТИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
РАЙНА БЛАГОЕВА БОГДАНОВА
РАЙНА БОЖИЛОВА МАРИНОВА
РАЙНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
РАЙНА ПЕТРОВА ЛЕКОВА
РАЙНА ПЕТРОВА МАЙКАМОВА
РАЙНА ЦВЕТАНОВА ПАНЧЕВА
РАЙЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА АНТОНОВА
РАЛИЦА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
РАЛИЦА МИЛУШЕВА ПАВЛОВА
РАЛИЦА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
РАНГЕЛ ИГНАТОВ МАРИНКОВ
РЕНЕТА БОРИСОВА КОСТУРКОВА
РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА
РЕНЕТА КИРИЛОВА ПЕНЕВА
РЕНИ ГЪЛЪБОВА ПЕЧОВСКА
РИЛКА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА
РОЗА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
РОЗА СИМЕОНОВА МАРИНОВА
РОСЕН ВЕЛИНОВ БОРИСОВ
РОСЕН ИВАНОВ ЗАНКОВ
РОСЕН КИРИЛОВ ТОДОРОВ
РОСЕН НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИРОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ЕРЕМИЕВ
РОСЕН СИМОВ ГЕОРГИЕВ
РОСИЦА ВЛЪЧКОВА АНГЕЛОВА
РОСИЦА МИЛКОВА ИГНАТОВА
РОСИЦА ЯНКОВА ВЕЛЧЕВА
РУМЕН АНГЕЛОВ МАЛИНОВ
РУМЕН БОРИСЛАВОВ ЗАРКОВ
РУМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ
РУМЕН ВЕЛИЧКОВ ТРИФОНОВ
РУМЕН ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ
РУМЕН ИВАНОВ РУСАЛИНОВ
РУМЕН ЛУКАНОВ ГОСПОДИНОВ
РУМЕН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
РУМЕН СОКОЛОВ ХРИСТОВ
РУМЯНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
РУМЯНА ЙОРДАНОВА ЛОЗАНОВА
РУМЯНА РАДКОВА ЯНКУЛОВА
РУМЯНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА-ЗОРОВА
РУМЯНКА ДОНЧЕВА ИЛИЕВА
РУСКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
САВЕ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
САШКА ПАВЛОВА МАНОЛОВА
САШО ВАСКОВ МАЛИНОВ
СВЕТЛА БОЖИЛОВА БОЖИЛОВА
СВЕТЛА БОЖИЛОВА БРАНКОВА
СВЕТЛА БОРИСОВА ВИДЕНОВА
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЕЛЕНКОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛА ИГНАТОВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛА НИКОЛОВА СТОЕВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛА ЯНЧЕВА КРЪСТАНОВА
СВЕТЛАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СВЕТЛАНА МИТОВА ПЕЧОВСКА
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
СВЕТЛИН КИРИЛОВ ТОДОРОВ
СВЕТЛИН ЦВЕТКОВ ПИРОВ
СВЕТЛИНА ЛЮДМИЛОВА БОЖИЛОВА
СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ЙОТОВ
СВЕТЛОЗАР КОЦЕВ МАРИНОВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЙОТОВ
СЕДЕВКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
СЕДЕФКА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА
СЕДЕФЧО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ ЗОРОВ
СЕТА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
СИЙКА ЗДРАВКОВА ЗЛАТКОВА
СИЛВАНА ИВАНОВА БОЖИЛОВА
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ЗАХАРИНОВА
СИЛВИЯ ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ГРИГОРОВА
СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА ВИДЕНОВА
СИЛВИЯ НИКОЛОВА СТОИЛОВА
СИЛВИЯ ПЕТКОВА МАРИНКОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА АНКОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА МАЛИНОВА
СИМЕОН МИЛАНОВ ЗАКОВ
СИМОНА ГЕОРГИЕВА КАРАИЛИЕВА-ПИРОВА
СИМОНА РУМЕНОВА ГОСПОДИНОВА
СИМОНА СЛАВОВА МИЛЕНКОВА
СЛАВЕ ПЕТРОВ АТАНАСОВ
СЛАВЕ ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ
СЛАВИ ЛЮБЧОВ МИЛЕНКОВ
СЛАВКА ВЛАДИНОВА ПЕТРОВА
СЛАВКА ДРАГОМИРОВА ХРИСТОВА
СЛАВКА ЕМАНОИЛОВА ТОШЕВА
СЛАВКА ПЕТКОВА ХАДЖИРУСЕВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА СТАНКОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА
СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВА КОЦЕВА
СНЕЖАНА МЛАДЕНОВА АНАЧКОВА
СНЕЖАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНКА БЛАГОЕВА ЦВЕТКОВА
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ЗАКОВА
СНЕЖАНКА СЛАВЧОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
СОКОЛ ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
СОКОЛ РУМЕНОВ СОКОЛОВ
СОНЯ БОРИСОВА АНДОНОВА
СОНЯ ПАВЛОВА ИЛИЕВА
СОНЯ ПЕТРОВА ЖИВКОВА
СПАСА ПИРОВА МИХАЙЛОВА
СПАСИЙКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
СТАНКА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
СТЕФАНА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
СТЕФАНКА МИНЧЕВА БЕЛЧЕВА
СТЕФКА ЦВЕТАНОВА ГАНЧЕВА
СТЕФЧО НИКОЛОВ ИВАНОВ
СТОИЛА ЛАЗАРОВА ИГНАТОВА
СТОИЧКО ПЕЮВ СТОИЧКОВ
СТОЙКО ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
СТОЙНА СПАСОВА ПЕТРОВА
СТОЯН НЕДЕЛКОВ НИКОЛОВ
ТАНЯ ЖЕКОВА ПАВЛОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ЯНКУЛОВА
ТАНЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ТАНЯ РАДОСЛАВОВА ТРАЙКОВА
ТАНЯ ТРАЙКОВА СТОИЧКОВА
ТАСА ВЕЛИНОВА ПАНЧЕВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
ТАТЯНА ПАВЛОВА МАНОЛОВА
ТЕЛЕФОНКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА
ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА КИРОВА
ТЕОДОР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОРА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА ПОБОРНИКОВА-ИВАНОВА
ТЕОДОРО РУМЕНОВ ИВАНОВ
ТЕЯ НИКОЛАЕВА ПЕШОВА
ТИНЧО ИСАЕВ ПЕТКОВ
ТОДОР АНДРЕЕВ СПАСОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
ТОДОР ДАВИДОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ТОДОР САВОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР СЕРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ТОДОР СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ТОДОРКА АНГЕЛОВА ТАНОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ТОНА ДИМОВА СЛАВКОВА
ТОШКО ГЕОРГИЕВ АНКОВ
ТРАЙКА ТРЕНДАФИЛОВА СТОИЛОВА
ТРАЙКО БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ТРАЯНКА ВИДЕНОВА ЗАНКОВА
ТРАЯНКА МАНОЛОВА МАНОЛОВА
ТРАЯНКА МИЛАНОВА ПЕТРОВА
ТРАЯНКА НАЙДЕНОВА ИГНАТОВА
ТРЕНДАФИЛА БЛАГОЕВА БОЯНОВА
ТРЕНДАФИЛКА ПЕЕВА ИВАНОВА
ТРЕНДАФИЛКА ТОДОРОВА ГЕНЧЕВА
ФЕРДО ПЕЮВ ЛОЗЕВ
ФИЛИП ПЕТРОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТИАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ХРИСТИНА ПЕТРОВА КАРАМИЦОВА
ХРИСТО БЛАГОЕВ КОЦЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЕМИЛОВ МАНОЛОВ
ХРИСТО СОКОЛОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАН МАРИЯНОВ КОСТУРКОВ
ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ПАНКОВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАНА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА МИЛКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЯНКУЛОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА СЛАВОВА
ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА БОЖИЛОВА
ЦВЕТАНКА ПАУНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ТРИФОНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПОРЯЗОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ВЕЛИЧКОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ТОМОВА АТАНАСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА СПАСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТИНА РАДОСЛАВОВА ТРАЙКОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТКО МАРКОВ МИХАЙЛОВ
ЦВЕТКО ПЕТРОВ ПЕНЕВ
ЦВЕТКО СВИЛЕНОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
ЦВЕТОМИРА ПЕТРОЗАРОВА АЛЕКСОВА
ЦЕЦКА ТОШЕВА ТЕРЗИЙСКА
ЧАВДАР ВЕНЦИСЛАВОВ ФЕРДОВ
ЮЛИЯ ТРИФОНОВА АНТОНОВА
ЮЛИЯН АТАНАСОВ ЛЕКОВ
ЮЛИЯН БОЙКОВ ДОБРЕВ
ЮЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТКОВА
ЮРИ ДИМИТРОВ ЦЕНОВ
ЯБЛЕНКА ИГНАТОВА МАРИНКОВА
ЯВОР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЯНКА ГОЛОБИНОВА ГАНЕВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 002
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,
ул. Цар Симеон №29

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА АТАНАСОВА ИСАЕВА
АДЕЛИНА БОЖИЛОВА АНГЕЛОВА
АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
АДЕЛИНА ИВАЙЛОВА ТИНКОВА
АДЕЛИНА ИСТАЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
АДЕЛИНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
АДРИАНА ПЕТКОВА КРЪСТАНОВА
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
АЛБЕНА МАЛИНОВА НЕНОВСКА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИЧКОВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСОВА СТЕФАНОВА
АЛЕКСАНДРИНА БОРИСОВА ЛОЗЕВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАНЧАРЕВСКИ
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ СЛАВЕЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МАРИНКОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ КОЖУХАРОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
АНАТОЛИЙ ВИХРОВ ВУТОВ
АНАТОЛИЙ РОСЕНОВ БОРИСОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА КАСАБОВА
АНГЕЛИНКА МИХАЙЛОВА МИТРЕВА
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ГАНЧЕВ
АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ ГОЧЕВ
АНДРЕЙ ЦОНКОВ БОНЕВ
АНДРИАН СТЕФАНОВ ИСАЕВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА БОЖИЛОВА
АНЕТА ГЕРГИНОВА ПЕТКОВА
АНЕТА МИРКОВА ВЛАДИМИРОВА
АНЖЕЛА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА
АНЖЕЛА ПАВЛОВА СТОИЧКОВА
АНЖЕЛИНА ИГНАТОВА ПЕТРОВА
АНИ ОБРЕШКОВА МАТЕВА
АНИТА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
АНИТА МИХАЙЛОВА КРЪСТАНОВА
АНИТА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
АНИТА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
АНКА СИМЕОНОВА ТАКЕВА
АННА АСЕНОВА СТАНУЛОВА
АННА ВАЛЕРИЕВА ДИКОВА-РАНГЕЛОВА
АННА ЙОРДАНОВА БОГАТИНОВА-ПЛЕШКОВА
АННА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
АННА РУМЕНОВА ГЕРГОВА
АНТОАНЕТА КРЪСТАНОВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНЕТА МИЛУШЕВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
АНТОАНЕТА ПРЕСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОАНИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
АНТОН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
АНТОНИО ЙОРДАНОВ КАРАБОНЕВ
АНЧЕ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
АСЕН БОРИСОВ СТОЯНОВ
АТАНАС БОРИСОВ ТАСКОВ
АТАНАС БОЯНОВ ЛУЦОВ
АТАНАС СЪБЕВ МЛАДЕНОВ
БИЛЯНА ВАЛЕРИЕВА РУСИМОВА
БИЛЯНА СТЕФЧОВА ЗОЛИНА
БИСЕР ИВАНОВ ПЕТРОВ
БИСЕР КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ
БИСЕРКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
БИСТРА МИЛЕВА МИХАЙЛОВА
БЛАГА БЛАГОЕВА БОЖИЛОВА
БЛАГОЙЧО МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ
БОГДАН ВЕНЕЛИНОВ СПАСОВ
БОГДАН СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ
БОГДАНА ДАНОВА ГРИГОРОВА
БОГДАНА КОЦЕВА ВЕКИЛСКА
БОГОМИЛ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
БОГОМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
БОГОМИЛА ГЕОРГИЕВА АЛМИШЕВА
БОЖИДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
БОЖИДАР ИВАНОВ ХРИСТОВ
БОЖИДАР КИРИЛОВ ПЕШЕВ
БОЖИДАР НИКИФОРОВ БОЖИЛОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ НИКОЛОВ
БОЖИДАР ЦВЕТКОВ АТАНАСОВ
БОЖУРА ТОШЕВА ЦВЕТКОВА
БОЖУРКА ИГНАТОВА ХРИСТОВА
БОЙКО ЙОРДАНОВ ГЪЛЪБОВ
БОЙЧО ПАВЛОВ СИМОВ
БОРИС АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ
БОРИС ВАСИЛЕВ РАЙКОВ
БОРИС ЕЛЕНКОВ МИТОВ
БОРИС ЙОСИФОВ АНДОНОВ
БОРИСКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
БОРИСЛАВ АСЕНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ КРЪСТАНОВ ЛАЗАРОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
БОРИСЛАВ ТИНЧЕВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ РАШЕВ
БОРИСЛАВ ЦОНКОВ НАЙДЕНОВ
БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
БОЯН БОЖИДАРОВ БОЯНОВ
БОЯН ХРИСТОСЛАВОВ БЛАГОЕВ
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ НЕНОВСКИ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ РАНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ТОШЕВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА
ВАЛЕНТИНА ДОРЕВА БУЮКЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА АПОСТОЛОВА
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА СИМОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА МАЛИНОВА
ВАЛЕРИ БОЯНОВ ДОНКОВ
ВАЛЕРИ ЕВГЕНИЕВ ДИКОВ
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ГЕОШЕВ
ВАЛЯ ГАТОВА КРЪСТАНОВА
ВАНЯ БОРИСОВА ПОПОВА
ВАНЯ ДРУМЕВА СТАНЕВА
ВАНЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ВАНЯ КИРИЛОВА ТАКЕВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ВАНЯ ТРАЯНОВА ИГНАТОВА
ВАСИЛ БОЖИЛОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАСИЛ СТОИМЕНОВ МАКСИМОВ
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ПРОКОПИЕВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ВАСО СТОИЛОВ ВЛАДОВ
ВАЦО АНДРЕЕВ ИЛИЕВ
ВЕЛИЗАР КИРИЛОВ СЛАВКОВ
ВЕЛИМИРА ЕРОФИМОВА ГИГОВА
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ НЕНКОВ
ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОТОВ
ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕЛИЧКО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИЧКО ИВАНОВ СТОЯНОВ
ВЕЛКА СТЕФАНОВА СТОЕВА
ВЕНЕЛИН СПАСОВ ЦВЕТАНОВ
ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА СТОЕВА
ВЕНЕТА НИКОЛОВА ЙОТОВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА РАЙКОВА
ВЕНЕТА СПИРИДОНОВА КОЦЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ
ВЕРЖИНИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВЕРКА АПОСТОЛОВА КОЛЕВА
ВЕРКА СЛАВЕВА СОКОЛОВА
ВЕРКА СЛАВЧОВА ЦВЕТАНОВА
ВЕРОНИКА БОГОМИЛОВА МАРИНОВА
ВЕРОНИКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВЕРОНИКА МЛАДЕНОВА АПОСТОЛОВА
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА АСЕНОВА
ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ РАДОЕВ
ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕСКА АМЕРИКАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСКА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА
ВЕТА ФЕРДИНАНДОВА ГРИГОРОВА
ВИДЕНКА МАРКОВА ТОДОРОВА
ВИКТОР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВИКТОР ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ВИКТОРИЯ ЕВГЕНИЕВА МИТРОВА
ВИКТОРИЯ ЦВЕТКОВА СТАНКОВА
ВИЛМА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА БУЖЕВА АЛЕКСИЕВА
ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТКА ВИДЕНОВА МАРИНКОВА
ВИОЛЕТКА ИСАЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИРГИНИЯ ДИМИТРОВА ГЪРГОРОВА
ВИХЪР ДИМИТРОВ ВУТОВ
ВИХЪР ТОДОРОВ ГЪЛЪБОВ
ВЛАДИМИР ДОБРЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИМИР ПЕТКОВ РАЧЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДКО РАДКОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЯРА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ВЯРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАБРИЕЛ СЪБЕВ МЛАДЕНОВ
ГАБРИЕЛА ГОШОВА МИТРОВА
ГАБРИЕЛА ИСКРЕНОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ТАКЕВА
ГАЛИНА МИЛКОВА КОЛЕВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВА ПОБОРНИКОВА-БОЯНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
ГАЛЯ РУМЕНОВА ИЗВОРСКА
ГАЛЯ СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНКА НАНОВА СТАНКОВА
ГЕНА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГИ АДАМОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ АСПАРУХОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШУМЕНОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ДУШАНОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЙКОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ НЕНКОВ
ГЕОРГИ НЕНЧОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЧОБАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕДКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПРЕСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
ГЕРГАНА ЦЕНОВА ИВАНОВА
ГЕРГИН ЛЮДМИЛОВ МАЛИНОВ
ГЕШО ВЕЛЕВ ИВАНОВ
ГЕШО СЛАВОВ СТОЯНОВ
ГИНА СТОЯНОВА КОЖУХАРОВА
ГИНКА КИРИЛОВА КОТЕВА
ГИЦА НИКОЛОВА ВАЧЕВА
ГОРКА ВЕЛЕВА ТОДОРОВА
ГОРЯН ЕВГЕНИЕВ ГОРЯНОВ
ГРИГОР БЛАГОЕВ ГРИГОРОВ
ГРИГОР ГЪЛЪБОВ ГАЦЕВ
ГЮРА ЗЛАТКОВА БОЖКОВА
ДАМЯН ПЕТРОВ КОЛЕВ
ДАМЯНА ДРАГОМИРОВА СТАНУЛОВА
ДАНАИЛ ИГНАТОВ КОСТОВ
ДАНАИЛ ПЕТКОВ КРЪСТАНОВ
ДАНИЕЛ АСПАРУХОВ МАРИНОВ
ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ ЦОНКОВ
ДАНИЕЛ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ МИТОВ
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ПАНЧЕВ
ДАНИЕЛ ПЕТЬОВ ЦВЕТАНОВ
ДАНИЕЛ ХРИСТОСЛАВОВ БЛАГОЕВ
ДАНИЕЛА БОРИСОВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА СЛАВКОВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА-ТОДОРОВА
ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА МАРИНКОВА
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА
ДАНИЕЛКА КРУМОВА НЕНЧОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ
ДАНЧО ДИМИТРОВ ВУТОВ
ДАНЧО СИМЕОНОВ ТЕОФИЛОВ
ДАНЬО ЕВЛОГИЕВ БОЖКОВ
ДАРИО ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
ДАЯНА ЕМИЛОВА МЛАДЕНОВА
ДЕНИС ВИХЪРОВ ВУТОВ
ДЕНИСЛАВ ИСКРЕНОВ ИВАНОВ
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА
ДЕСИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖИЛОВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ПАНЕВА-ИЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА БОРИСОВА
ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
ДЕЯН БОЯНОВ ЯНКОВ
ДЕЯН ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИАНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
ДИАНА БОЙЧЕВА СИМОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ДИНЧЕВА
ДИАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ДИАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА СПАСОВА МИНОВА
ДИМИТРИНА КЪНЧЕВА ПЕНЕВА
ДИМИТРИНА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ДИМИТРИНКА ЯНАКИЕВА РУСИМОВА
ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ДАНИЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ЕВГЕНИЕВ ДИКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ХЕКИМОВ
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ДИНЧЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЕФТИМОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАРИНКОВ
ДИМИТЪР ПЕЮВ ЙОТОВ
ДИМИТЪР СТОИЛОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ТЕОФАРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ МАРИНКОВ
ДИМО ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ДОБРИ ВЛАДИМИРОВ БОГДАНОВ
ДОБРИ ПАВЛОВ БОЖИЛОВ
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА НЕНКОВА
ДОБРИНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
ДОБРИНКА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
ДОБРОМИРА АНДРЕЕВА ГАНЧЕВА
ДОНКА КОЛЕВА ПЕШЕВА
ДОНЧО БОРИСОВ КРЪСТАНОВ
ДОРА МИЛУШЕВА БУЮКЛИЕВА
ДРАГОМИР МИЛУШЕВ СТАНУЛОВ
ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ АПОСТОЛОВ
ЕВГЕНИ ИВАНОВ МИТРОВ
ЕВГЕНИ ТРИФОНОВ ПЪРВАНОВ
ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
ЕВГЕНИ ЯНАКИЕВ СТОИЧКОВ
ЕВГЕНИЙ КИРИЛОВ ДРАГАНОВ
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ДИКОВА-ЦЕНОВА
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА МИНОВА
ЕВДОКИЯ ИЛИЕВА ДИНЕВА
ЕВДОКИЯ МИТОВА ВЛАДОВА
ЕВДОКИЯ ЦЕНОВА ТОДОРОВА
ЕВЕЛИН ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЕВЕЛИНА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЕЛВИРА ПЛАМЕНОВА МАРИНКОВА-МИТРОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОЦЕВА
ЕЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА БОРИСОВА
ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ДЕКИНА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНКА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА
ЕЛЕОНОРА РУМЕНОВА ПАНЧЕВА
ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ЕЛЗА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА
ЕЛИ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛИЗАБЕТА МИЛЧОВА ЕРЕМИЕВА
ЕЛИНА МИХАЙЛОВА ТАКЕВА
ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА КАЛАФУНСКА
ЕЛИЦА ВЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛКА ИГНАТОВА ЙОТОВА
ЕЛКА МАРИНОВА ЯНАКИЕВА
ЕМАНУИЛ СЛАВЧЕВ ДЕКИН
ЕМИЛ АНДРЕЕВ КРЪСТАНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ БОГДАНОВ
ЕМИЛ МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ПЕНКОВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ СЛАВЧОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛ ТРАЙКОВ КОЛЕВ
ЕМИЛ ФЕРДИНАНДОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ЕФТИМОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЗАНКОВА
ЕМИЛИЯ ЛЕФТЕРОВА ВУНЧЕВА
ЕРМА ОРЛИНОВА МИЛУШЕВА
ЖИВКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ
ЖУЛИЕН БИСЕРОВ СТОЯНОВ
ЗВЕЗДАНА РУСИМОВА МЛАДЕНОВА
ЗДРАВКА АНДРЕЕВА НАЙДЕНОВА
ЗЕНИТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЕНИТА СЛАВЧОВА АНГЕЛОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
ЗОЯ НИКОЛАЕВА ЙОЛДЖИЙСКА
ЗЮНБУЛКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
ИВА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА
ИВА МЛАДЕНОВА ТАКЕВА
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТАШУНОВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЕФТИМОВ
ИВАЙЛО ДОБРЕВ БОЖИЛОВ
ИВАЙЛО ЗЛАТКОВ ТИНКОВ
ИВАЙЛО МАЛИНОВ СПАСОВ
ИВАЙЛО ОГНЯНОВ УЗУНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЛИНА ТОДОРОВА ВЛАДОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МИТРОВ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ СТОЯНОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
ИВАН ДОЙЧИНОВ ХРИСТОВ
ИВАН ЕВТИМОВ РУСИМОВ
ИВАН КИРИЛОВ ТОДОРОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ
ИВАН ПЕЕВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ПЕЮВ ПЕТРОВ
ИВАН СЛАВЧОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНЧОВ ХРИСТОВ
ИВАН ТАКЕВ ТАКЕВ
ИВАН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДЖУДЖЕВ
ИВАН ТОДОРОВ КАМБУРЧЕВ
ИВАН ФИЛИПОВ ТАКЕВ
ИВАН ХРИСТОВ БЕЛБЕРОВ
ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ИВАНА КРЪСТАНОВА МИТОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРИНКОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ПОПОВА
ИВАНКА ВАЦОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ДАКЕВА
ИВАНКА ПАВЛОВА МИРАЗЧИЙСКА
ИВАНКА ПЕТРОВА КАМБУРЧЕВА
ИВАНКА СЛАВЕВА РАШКОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ПЪРВАНОВА
ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ
ИВЕЛИНА ДОБРЕВА ВЛАДИМИРОВА
ИВЕТА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА
ИВЕТА МАРИНОВА ЛУКАНОВА
ИВО ЦВЕТАНОВ АПОСТОЛОВ
ИГНАТ ЛОЗАНОВ АНТОВ
ИЗАБЕЛА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
ИЛЗА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ИЛИАНА АНГЕЛОВА БОГДАНОВА
ИЛИЯ ВУНЧОВ ГРИГОРОВ
ИЛИЯН НИКОЛОВ МИЛЕВ
ИЛИЯН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА СЛАВЧОВА ВЛАДИМИРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ИРЕНА НИКОЛОВА РАШЕВА
ИРИНА ЕМИЛОВА ЗДРАВКОВА
ИРИНА МИЛЕНКОВА МИЛУШЕВА
ИРИНА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА
ИСКРА ТОДОРОВА ЕРЕМИЕВА
ИСКРЕН ИСАЕВ ИВАНОВ
ЙОАННА БОЙЧЕВА ТОТЕВА-АНТОНОВА
ЙОНКО ГАВРИЛОВ ПЕЕВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
ЙОРДАН АНДРЕЕВ ГОЧЕВ
ЙОРДАН БОРИСОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАН ВЪЛКОВ КУЦАРОВ
ЙОРДАН ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ
ЙОРДАН СТОИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА
ЙОРДАНКА ГЕРГИНОВА ТЕОФИЛОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ЙОРДАНКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЙОСИФ МЕТОДИЕВ ЦОНЕВ
ЙОСИФ МОСКОВ УЗУНОВ
КАЛИН КРЪСТАНОВ НАНЧЕВ
КАЛИНКА ВУЧКОВА ГАЛЕНКОВА
КАЛОЯН СТЕФАНОВ ЗАРКОВ
КАТЕРИНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЧОБАНОВА
КАТЮША НИКОЛОВА КОСТОВА
КАТЯ АНТОНОВА ИЛИЕВА
КАТЯ ЙОСИФОВА ЧОБАНОВА
КАТЯ МИХАЙЛОВА ГОРЯНОВА
КЕТИ ЛЮДМИЛОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ БЛАГОВЕСТОВ ХРИСТОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
КИРИЛ ЕВЛОГИЕВ ПЪРВАНОВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ РАДКОВ ТРИФОНОВ
КИРИЛ СИМЕОНОВ ВЕЛИЧКОВ
КИРИЛ СТОИЛОВ ВЛАДОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ СЛАВКОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ ТОШЕВ
КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ДАКЕВ
КОСТАДИНА СТЕФЧОВА ЦАКОВА
КРАСИМИР АТАНАСОВ МИНОВ
КРАСИМИР БОРИСОВ БОГДАНОВ
КРАСИМИР БОЯНОВ СТОИЧКОВ
КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИРА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА
КРАСИМИРА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
КРИСТИНА ЕМИЛОВА ПЕНЕВА
КРИСТИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
КРИСТИНА ПАВЛОВА ТИНКОВА
КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
КРИСТИЯН МИХАЙЛОВ ГЕКОВ
КРИСТИЯН РУСИМОВ РУСИМОВ
КРИСТИЯН СТЕЛИАНОВ СТАНЧЕВ
КРУМ НИКОЛОВ КРЪСТАНОВ
КРУМ СИМЕОНОВ ПЕЕВ
КРЪСТАН ИЛИЕВ НАНЧОВ
КРЪСТАН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
КРЪСТЬО ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЛАЗАР ЦЕКОВ ХРИСТОВ
ЛЕВТЕРА ПЕТРОВА ТОМОВА
ЛИДИЯ ГАТОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИДИЯ ДЕЯНОВА ПАНЧЕВА
ЛИДИЯ ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ТОШЕВА
ЛИДИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ЛИДИЯ НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
ЛИЛИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА КУЦАРОВА
ЛИЛИЯ РАДУЛОВА МИНЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА
ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ВУТОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА АСПАРУХОВА
ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА КРЪСТАНОВА
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОРИСОВ
ЛЪЧЕЗАР КРАСИМИРОВ МИНОВ
ЛЮБА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ЛЮБА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
ЛЮБЕН АПОСТОЛОВ ИЛИЕВ
ЛЮБЕН БОГДАНОВ ВИТОМИРОВ
ЛЮБЕН КИРИЛОВ КОСТОВ
ЛЮБЕН КОЛЕВ ДИКОВ
ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
ЛЮБЕН СТОЯНОВ БОГДАНОВ
ЛЮБКА ГОРЯНОВА НИКОЛОВА
ЛЮБКА ЕРЕМИЕВА НИКОЛОВА
ЛЮБОМИР БОРИСОВ КОЦЕВ
ЛЮБОМИР БОРИСОВ МИТОВ
ЛЮБОМИР ГЕНОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР ДАНАИЛОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЛЮБЧО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮДМИЛ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА АТАНАСОВА
МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕВА
МАКСИМ КРУМОВ НАЙДЕНОВ
МАЛИН ГРИГОРОВ СПАСОВ
МАЛИНА ХРИСТОВА БОЖИЛОВА
МАНОЛ ВАЛЕРИЕВ ДИКОВ
МАРА ЙОТОВА СТАНЧЕВА
МАРА ТАКЕВА ВЕЛИЧКОВА
МАРГАРИТА БОРИСОВА ЦОНЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА ИГНАТОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА МИЛЧЕВА МИНЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА
МАРИАНА ГЕШЕВА АНГЕЛОВА
МАРИАНА СЛАВЧОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ДАНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ЛЮБОВА ТАНОВА
МАРИН ИВАНОВ МАРИНКОВ
МАРИН СТОЯНОВ ВЕКИЛСКИ
МАРИНА ВЛАДИМИРОВА РАЧЕВА
МАРИНА ИЛИЕВА АНДРОВА
МАРИНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
МАРИЯ ИВАНОВА ЧАМОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА-КРЪСТАНОВА
МАРИЯ СТОЕВА ИЛИЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА
МАРИЯ-РОЗА ГРИГОРОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯМ ИВАНОВА ТАКЕВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА МИТОВА
МАРИЯНА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЯНА СТАНИСЛАВОВА ИЛИЕВА
МАРТИН БОРИСОВ ИЛИЕВ
МАРТИН ДАМЯНОВ КОЛЕВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИКОВ
МАРТИН ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ
МАРТИН СЪБЕВ МЛАДЕНОВ
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕРАСИМОВА
МАЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
МАЯ ДИМИТРОВА МАНОЛОВА-ТАШУНОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МЕТОДИ БОРИСОВ ГЕРАСИМОВ
МЕТОДИ ИВАНОВ ИВАНОВ
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА
МИГЛЕНА ПЪРВАНОВА КОЦЕВА
МИГЛЕНА СЛАВЧЕВА ПЕШЕВА
МИЛЕН БОРИСОВ ИЛИЕВ
МИЛЕН ПЕТКОВ БЛАГОЕВ
МИЛЕНА БОЙКОВА ВИДИНСКА
МИЛКА ДИМИТРОВА РАФАИЛОВА
МИЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
МИЛКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
МИЛКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛУШ РУСИМОВ СТАНУЛОВ
МИЛЧО ВАСИЛЕВ МИНЕВ
МИЛЧО ЛЮБЕНОВ СПАСОВ
МИЛЧО СТОЯНОВ ЕРЕМИЕВ
МИРЕЛА ДИМИТРОВА ХЕКИМОВА
МИРКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ БОЖИЛОВ
МИРОСЛАВА ФИЛИПОВА БРАНКОВА-ДЕНЧЕВА
МИРЧО АТАНАСОВ ТОМОВ
МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
МИТКО ПАВЛОВ ВЕЛИЧКОВ
МИТРА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА
МИХАЕЛА ДРАГОМИРОВА СТАНУЛОВА
МИХАЕЛА КИРИЛОВА ТАКЕВА
МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЛОЗЕВА
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПАНЧАРЕВСКИ
МИХАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ГЕКОВ
МИХАИЛ МИТКОВ ИЛИЕВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ДЕНЧЕВ
МИХАИЛ НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ
МИХАИЛ ФИЛИПОВ ТАКЕВ
МЛАДЕН БЛАГОЕВ ПЛАШЕЕВ
МЛАДЕН БОЖИДАРОВ АНДРЕЕВ
МЛАДЕН МАРКОВ СТОИЧКОВ
МЛАДЕН МИХАЙЛОВ КИТАНОВ
МОМЧИЛ ДАМЯНОВ КОЛЕВ
МОНИКА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
НАДЕЖДА ЛИЛОВА ДЖУДЖЕВА
НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЕЖДА ТИНЧЕВА НИКОЛОВА
НАДЯ ВЕСЕЛИНОВА РАЙКОВА
НАДЯ ДУШАНОВА ПАВЛОВА
НАДЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
НАДЯ ПЕТРУНОВА ЛАЗАРОВА
НАТАЛИ БОРИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА
НАТАЛИЯ ВАСОВА ВЛАДОВА-ЙОРДАНОВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИНОВА
НАТАЛИЯ ГРИГОРОВА БЕЛБЕРОВА
НЕВЕНА СИМЕОНОВА АПОСТОЛОВА
НЕДКА КИРИЛОВА ЕФРЕМОВА-СТАНУЛОВА
НЕДКА НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА ЙОТОВА
НИКОЛА МИТОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ХАЗНАТАРЛИЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОРНАЗОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦЕНОВ
НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ ЦОНЕВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ КИРИЛОВ
НИКОЛАЙ МИЛУШЕВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДОЙЧИНОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕЮВ ЙОТОВ
НИКОЛАЙ РАЙКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ СТОЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДОЙЧИНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЧОБАНОВ
НИКОЛЕТА СТЕЛИАНОВА СТАНЧЕВА
НИКОЛИНА БОЖИЛОВА ЛОЗАНОВА
НИКОЛИНА БОРИСОВА КИРОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА
НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
НИКОЛИЦА ИСАЕВА АЛЕКСАНДРОВА
НИКОЛИЦА ЛОЗАНОВА МИХАЙЛОВА
НИНА БОРИСЛАВОВА РАШЕВА
НИНА БОРИСЛАВОВА ЯНАКИЕВА
НИНА ГЕОРГИЕВА МИРАЗЧИЙСКА-ДОНКОВА
НИНА КРЕМЧЕВА ТОДОРОВА
НИНА МИЛКОВА СТАНЧЕВА
ОБИДАХОН САБИРОВНА НЕНКОВА
ОГНЯН МОСКОВ УЗУНОВ
ОЛГА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ОЛЯ МИЛЧЕВА ПЕТРОВА
ОРЛИН ПАВЛОВ МАТЕВ
ПАВЕЛ ОГНЯНОВ УЗУНОВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ МАТЕВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ
ПАВЕЛ СВИЛЕНОВ ДАМЯНОВ
ПАВЛИНА БОЖИДАРОВА АТАНАСОВА
ПАВЛИНА КИРОВА МИТОВА
ПАВЛИНА МИЛЕВА ДАКЕВА
ПАВЛИНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА
ПАВЛИНА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
ПАРАСКЕВА ВЕНЕЛИНОВА ПЕТРОВА
ПАРАСКЕВА МЛАДЕНОВА ВЕЛКОВА
ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ПЕНА ПАВЛОВА ЦВЕТКОВА
ПЕНКА ГАТОВА ИВАНОВА
ПЕТКО АНДРЕЕВ ЦВЕТКОВ
ПЕТКО ГРИГОРОВ КРЪСТАНОВ
ПЕТКО НЕДЕЛКОВ ХРИСТОВ
ПЕТКО СПАСОВ ПАНЧЕВ
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ПЕТРАНКА БЛАГОЙЧЕВА ТАКЕВА
ПЕТРАНКА ЗДРАВКОВА УЗУНОВА
ПЕТРУНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ПЕТЪР АСЕНОВ СПАСОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАРИНКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ВУНЧЕВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ МИТОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ТАКЕВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ АНДРОВ
ПЕТЪР ЦЕНОВ АНДРОВ
ПЕТЬО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
ПЕТЬО РОСЕНОВ ГАЛЕНКОВ
ПЕТЯ ДАНЧЕВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЙОТОВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ СВЕТОЗАРОВА ПАНЧЕВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ДАНЧЕВ СИМЕОНОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЛУКАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАРИНКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОРНАЗОВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ФЕРДОВ ЛОЗЕВ
ПРЕСЛАВ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ПРЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПРОЛЕТ ИВАНОВА ПЕТКОВА
РАДИНА ЖОРОВА ЦВЕТКОВА
РАДКО ВЛАДИМИРОВ ФИЛИПОВ
РАДОЙ ПАВЛОВ БОЖИЛОВ
РАДОЙКА КИРОВА СПАСОВА
РАДОСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ЯНАКИЕВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ПАРАШКЕВОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСТИН ДАНЬОВ БОЖКОВ
РАДОСТИНА ФИЛИПОВА ТАКЕВА
РАЙНА БОРИСОВА АНДРОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
РАЙНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РАЙНА СТРАТОВА МЛАДЕНОВА
РАЛИЦА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
РАЛИЦА ХРИСТОВА БОЖИЛОВА
РОЗА ДАМЯНОВА БОЖИЛОВА
РОЗА ПЕТРОВА РАЙКОВА
РОЗА САНДОВА МАРИНОВА
РОЗАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
РОЗЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОЗКА БОРИСОВА АЛЕКСОВА
РОМЕО ЙОН МИХАЙ
РОСЕН АСЕНОВ ГАЛЕНКОВ
РОСЕН АСЕНОВ НИКОЛОВ
РОСЕН БОРИСОВ АНДОНОВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА АРАБАДЖИЕВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
РОСИЦА ИВАНОВА ТАКЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
РОСИЦА КРУМОВА ЙОРДАНОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
РУМЕН БОЖИЛОВ КОЛЕВ
РУМЕН ЗАРКОВ ПЕТРОВ
РУМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ТОДОРОВ АЛЕКСОВ
РУМЕНА ВИДЕНОВА ЙОТОВА
РУМЯНА ВИКТОРОВА ТЕОФИЛОВА
РУМЯНА ПЕЕВА ЦЕНОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА ВИТКОВА
РУМЯНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА
РУМЯНА ЦЕНОВА ЛУЦОВА
РУСИМ КРЪСТАНОВ РУСИМОВ
САБИНА БОЖИДАРОВА КИРИЛОВА
САВИНА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
САНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
СВЕТЛА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛАНА ЛЮДМИЛОВА ХРИСТОВА-КОРНАЗОВА
СВЕТЛОЗАР ВЕЛИЧКОВ СТОЯНОВ
СВЕТОСЛАВ ВИКТОРОВ ЙОЛДЖИЙСКИ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ ЙОСИФОВ УЗУНОВ
СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ГЕКОВ
СВЕТОСЛАВА БОГОМИЛОВА АЛЕКСИЕВА БРАЯНТ
СВЕТОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ДИНЧЕВА
СЕВДЕЛИНА БОЯНОВА СПАСОВА
СЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА ГАНЕВА-ЕВТИМОВА
СИЛВАНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ГИГОВА
СИЛВИЯ ВЕЛИНОВА МЛАДЕНОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АНКОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-МЛАДЕНОВА
СИЛВИЯ ИГНАТОВА ПЕТРОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ДАНОВА
СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА
СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ИВАЙЛОВ СТОЯНОВ
СИМЕОН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СИМЕОН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
СИМЕОН КРУМОВ ПЕЕВ
СИМЕОН НИКОЛАЕВ СТОЕВ
СИМЕОН СТОЯНОВ ПОПОВ
СИМЕОН ТЕОФИЛОВ МАНОЛОВ
СЛАВИ ВЕНЕЛИНОВ СПАСОВ
СЛАВИНА ВЛАДИМИРОВА РАЧЕВА
СЛАВИНА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА-АНГЕЛОВА
СЛАВКА АНГЕЛОВА САВОВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
СЛАВКА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
СЛАВКА МИТРОВА ДОНЧЕВА
СЛАВКА РАНГЕЛОВА КРЪСТАНОВА
СЛАВКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
СЛАВЧО БЛАГОВЕСТОВ ХРИСТОВ
СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВЧО СВИЛЕНОВ ИВАНОВ
СЛАВЧО СЕРГИЕВ ЛОЗАНОВ
СНЕЖАНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА МАРИНКОВА
СНЕЖИНКА ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА
СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
СОНЯ ЗЛАТАНОВА МАРИНКОВА-ЙОРДАНОВА
СОНЯ ПЕТКОВА МИЛУШЕВА
СОНЯ СЛАВЕЙЧОВА МАРИНКОВА
СПАСИЙКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
СПАСИЙКА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА
СТАНИМИР МАРИНОВ ВЕКИЛЛСКИ
СТАНИМИР СТАНЕВ ПЕЙЧЕВ
СТАНИМИРА ВЛАДКОВА ВЛАДИМИРОВА
СТАНИМИРА ЗЛАТЕВА ПОПОВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ
СТАНИСЛАВА ДОБРЕВА ГЕРГИНОВА
СТАНКА СТЕФАНОВА АПОСТОЛОВА
СТАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ
СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
СТЕЛА ЙОСИФОВА ЦОНЕВА
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ
СТЕФАН АСЕНОВ КИРИЛОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
СТЕФАН ДОЙЧИНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН ИСАЕВ ГРИГОРОВ
СТЕФАН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН МЕТОДИЕВ ЗАРКОВ
СТЕФАН ПАВЛОВ АЛЕКСИЕВ
СТЕФАН ТОДОРОВ СТОИЛОВ
СТЕФАНКА БОНЧОВА ЛУЦОВА
СТИЛЯНА ПЛАМЕНОВА МАРИНКОВА
СТОИМЕНКА ВЕЛЕВА ВЕЛЕВА-МИКОВА
СТОЯН АСЕНОВ АТАНАСОВ
СЪЛЗИЦА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА
ТАКИ ИВАНОВ ТАКЕВ
ТАНЯ ТОДОРОВА ВУТОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА
ТАТЯНА ЛЕОНИДОВНА МАНАСИЕВА
ТАТЯНА СТАНИСЛАВОВА МАРКОВА
ТАТЯНА ЧАВДАРОВА МИХАЙЛОВА
ТЕМЕНУЖКА НЕДЕЛКОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЯНАКИЕВА БОРИСОВА
ТЕМЕНУШКА СЛАВЧОВА ДИКОВА
ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
ТЕОДОР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ТЕОДОРА ВАСКОВА ПЪРВАНОВА
ТИНКА СЪБОТИНОВА КОЛЕВА
ТИНЧО НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
ТОДОР ЗЛАТКОВ КОЦЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ТОДОР ИВАНОВ КАМБУРЧЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ЧОБАНОВ
ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТОИЛОВ НАЙДЕНОВ
ТОДОРКА АСЕНОВА СИМЕОНОВА
ТОДОРКА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТАНУЛОВА
ТОДОРКА НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА
ТОНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ТРАЙКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
ТРАЙКО БОЖИЛОВ КОЛЕВ
ТРАЯН НЕНЧОВ ИГНАТОВ
ТРАЯНКА МАРИНОВА БОНЕВА
ТРАЯНКА ЦВЕТКОВА ПАУНОВА
ТРЕНДАФИЛА ГЕОРГИЕВА АНТОВА
ТРЕНДАФИЛА САНДОВА МИЛЕВА
ТРЕНДАФИЛКА БОГОМИЛОВА АЛМИШЕВА
ТЯНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ФЕРДИНАНД ГРИГОРОВ МЛАДЕНОВ
ФИДАНКА АЛЕКСАНДРОВА АНДОНОВА
ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ
ХРИСИМИРКА ДЕНЕВА НАЙДЕНОВА
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ХРИСТИНА ЧАВДАРОВА СПАСОВА
ХРИСТИЯН ИВАЙЛОВ БОЖИЛОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛБЕРОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
ХРИСТОСЛАВ БЛАГОЕВ ГЪРГОРОВ
ХРИСТОФОР МЛАДЕНОВ РАНГЕЛОВ
ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ВИТКОВ
ЦВЕТАН БОРИСЛАВОВ ЦОНКОВ
ЦВЕТАН ГЪЛЪБОВ ГАЦЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ЦВЕТАН КРЪСТАНОВ ЛАЗАРОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ АНДРОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ТАКЕВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАНА БОГДАНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА МИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ВОЙНОВА ЗЛАТАНОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНКА ГОЦОВА УЗУНОВА
ЦВЕТАНКА ЕВТИМОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНКА МАТЕВА ТАКЕВА
ЦВЕТАНКА СЛАВЧОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИН БОЖИДАРОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТЕЛИН ДАНОВ ЦЕНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА КРУМОВА ПЕЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА СЛАВОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ГЕКОВА
ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТОМИРА ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА
ЦЕНО ЦВЕТКОВ МЛАДЕНОВ
ЧАВДАР БЛАГОВЕСТОВ ПЛЕШКОВ
ЧАВДАР ЦВЕТАНОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИАН АСЕНОВ БОРИСОВ
ЮЛИАН КИРИЛОВ ВЕЛКОВ
ЮЛИАН ПЕТРОВ АСЕНОВ
ЮЛИАН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
ЮЛИАНА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА
ЮЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЮЛИАНО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИКА ГЕШОВА ЙОРДАНОВА
ЮЛИЯ АЛЕКСИЕВА ГАНЧЕВА
ЮЛИЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА АЛМИШЕВА
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ДИКОВА
ЮЛИЯ ИГНАТОВА ПЕЕВА
ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ ГЕОРГИЕВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ РУСАНЖИК
ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЯНИНА СТАНИСЛАВОВА ДОЙЧИНОВА
ЯНИЦА РУСИМОВА РУСИМОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 003
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,
ул. Цар Симеон №29

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА БОЖИЛОВА
АЛБЕНА ТОДОРОВА СТАМЕНОВА
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА КИРИЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИГНАТОВ СПАСОВ
АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ СЛАВКОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ СОКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ БОЖИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ РАЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МАРИНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ АСПАРУХОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ МИТРОВ
АНГЕЛ СТАТКОВ ЦЕНОВ
АНГЕЛ ЯНАКИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
АНГЕЛЧО КОСТАДИНОВ ИГНАТОВ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ КАЗАНДЖИЕВ
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНДРЕЙ МИЛАНОВ СЛАВКОВ
АНДРЕЙ СИМЕОНОВ СПАСОВ
АНДРЕЯН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА РАНГЕЛОВА
АНИТА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
АНИТА СЛАВЧОВА СТОЯНОВА
АНКО ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ГЪЛЪБОВА
АНТОАНЕТА ВЛАДИСЛАВОВА ГЕНАДИЕВА
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ВЕНЕВА
АНТОН КРУМОВ ГРИГОРОВ
АНТОН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
АРСО СЛАВЧОВ МИТЕВ
АСЕН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
АСЕН ЕМИЛОВ ДИНЕВ
АСЕН ЙОРДАНОВ РАЙКОВ
АСЕН КРЪСТАНОВ БОЖИЛОВ
АСЕН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
АСЕН ПЕШЕВ МАРИНКОВ
АСЕНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
АСЯ КРАСИМИРОВА ГЪЛЪБОВА
АСЯ ТОДОРОВА ЙОТОВА
АСЯ ЯНКОВА БОЖИЛОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ПАУНОВ
АТАНАСКА БОЙКОВА АСЕНОВА
АТАНАСКА НИКОЛОВА КОСТОВА
БЕАТА БОЯНОВА ЦВЕТКОВА-ТОДОРОВА
БЕАТРИС ВАСИЛЕВА СТОИЧКОВА
БЕНИСЛАВА ЛЮБЕНОВА КРЪСТЕВА
БЕНЧО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
БЕТИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЪЛЪБОВА
БИСЕР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
БИСЕР БОРИСОВ АТАНАСОВ
БИСЕР ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
БИСЕР КИРИЛОВ МАНОЛОВ
БИСЕР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
БИСЕР ТОДОРОВ ИВАНОВ
БИСЕР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
БИСТРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
БЛАГА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
БЛАГОВЕСКА ЛАЗАРОВА АПОСТОЛОВА
БЛАГОВЕСТ КРЪСТАНОВ БОЖИЛОВ
БЛАГОВЕСТКА ВАСИЛЕВА ГАЦОВА
БЛАГОЙ ПЕТРОВ БЛАГОЕВ
БОГДАНА СТОЯНОВА БОЖИЛОВА
БОГОМИЛ ИВАНОВ АТАНАСОВ
БОЖАНА ГЪЛЪБОВА ГЪЛЪБОВА
БОЖИДАР КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
БОЖИДАР НИКОЛАЕВ НЕДКОВ
БОЖИДАР СТАНОЕВ КРЪСТЕВ
БОЖИДАРКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
БОЖИЛ БОРИСОВ СЛАВОВ
БОЖИЛКА ЕВГЕНИЕВА СЛАВОВА
БОЖУРА ВИДЕНОВА СТАМЕНОВА
БОЖУРА РАНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА
БОЙКА АСЕНОВА МАРИНКОВА
БОЙКА БОРИСЛАВОВА ГЪЛЪБОВА
БОЙКА МЛАДЕНОВА ГЪЛЪБОВА
БОЙКО АСЕНОВ РАЙКОВ
БОНА БЛАГОЕВА ДЖУНИНА
БОНЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
БОРИС БЕНЧОВ АТАНАСОВ
БОРИС ХРИСТОВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИНТОВ
БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ ТАКЕВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МАРКОВ
БОРЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
БОЯН ВЛАДОВ ЦВЕТКОВ
БОЯН МЕТОДИЕВ СТОИЧКОВ
БОЯНКА БОГДАНОВА РАЙКОВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ СТОИЧКОВ
ВАЛЕНТИН ВЕЛИНОВ СТОИЧКОВ
ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВОВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ГЪЛЪБОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГЪЛЪБОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА БОГДАНОВА
ВАЛЕРИ БОГДАНОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
ВАЛЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЯ СТАНИСЛАВОВА МАНОВА
ВАНЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ВАНЯ ТОШКОВА СИМЕОНОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАСИЛ АНДРЕЕВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛ ВЕЛИНОВ МИТРОВ
ВАСИЛ ИГНАТОВ МАРИНКОВ
ВАСИЛ КРЪСТАНОВ СТОИЧКОВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ РАНГЕЛОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ РУЖИН
ВАСИЛ ТОДОРОВ РУСЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛКА БЛАГОЕВА СТАНИСЛАВОВА
ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА СПАСОВА
ВАСИЛКА ГЕНЧОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
ВАСИЛКА ЕВГЕНИЕВА СЛАВОВА
ВАСИЛКА КИРИЛОВА СЛАВКОВА
ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА АПОСТОЛОВА
ВЕЛИЗАР КРУМОВ КРУМОВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ВЕЛИКА СЛАВЕВА СОКОЛОВА
ВЕЛИКА СОКОЛОВА МАРИНКОВА
ВЕЛИН ВЕЛИЧКОВ МИТРОВ
ВЕЛИН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
ВЕЛИН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
ВЕЛИН ПАВЛОВ ИВАНОВ
ВЕЛИСЛАВ АНКОВ АЛЕКСОВ
ВЕЛИСЛАВ ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ
ВЕЛИЧКО АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
ВЕЛИЧКО АНДРЕЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕЛКО ВАСИЛЕВ РУСЕВ
ВЕЛМИРА ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА
ВЕНЕЛИНА БОЖИДАРОВА СТАНОЕВА-МИТКОВА
ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА СТАНОЕВА
ВЕНИСЛАВ ТРИФОНОВ КАМЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СЛАВОВ
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ СЛАВЕВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ВЕРКА ТРАЙКОВА МИЛЧЕВА
ВЕРОНИКА ПЕТЬОВА ПАУНОВА
ВЕРОНИКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛИН КАЛИНОВ СЛАВКОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ФИЛИПОВ
ВЕСЕЛИНА БОГОМИЛОВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛИНА ДИНЕВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИНКА ЙОРДАНОВА СЛАВКОВА
ВЕСЕЛИНКА ОГНЯНОВА ГЪЛЪБОВА
ВЕСКА ГОШОВА СПАСОВА
ВЕСКА ЙОСИФОВА МАНОВА
ВЕТА ТРАЙКОВА СТАМЕНОВА
ВИДИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ВИДО ТОДОРОВ РУСЕВ
ВИКТОР БОРИСОВ АТАНАСОВ
ВИКТОР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА МИТРОВА
ВИКТОРИЯ КОСТОВА КОСТОВА
ВИКТОРИЯ ЦВЕТКОВА СТОИЧКОВА
ВИОЛЕТА ВЛАДОВА АПОСТОЛОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА СТОИЧКОВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА СЛАВЕЙКОВА ДИМИТРОВА
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ГЪЛЪБОВ
ВЛАДИМИР МАРИНОВ БОЖИЛОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
ВЛАДИМИР ПАУНОВ ДЖУНОВ
ВЛАДИСЛАВ ДАМЯНОВ КРЪСТЕВ
ВЛАДО АНДРЕЕВ ЦВЕТКОВ
ГАБРИЕЛ КРАСИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
ГАБРИЕЛА ЗЛАТАНОВА МИТРОВА
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА ТЕОДОРОВА ХРИСТОВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ СЛАВЕЙКОВА СТАМЕНОВА
ГАНКА ЗАРКОВА АТАНАСОВА
ГЕНА БЕНЧОВА КОСТОВА
ГЕНОВЕВА КОНСТАНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ВИДЕНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ СЛАВКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РАШКОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ СЛАВЕЙЧЕВ ДИНЧЕВ
ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА
ГЕРГЕВА АКСЕНТИЕВА ГЪЛЪБОВА
ГИНКА НИКОЛОВА ЛОЗЕВА
ГОРЯН ПАВЛОВ МИНТОВ
ГОРЯНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА
ГОРЯНА СВИЛЕНОВА АПОСТОЛОВА
ГРИГОР ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ
ГЪЛЪБ ИГНАТОВ ГЪЛЪБОВ
ГЪЛЪБ НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
ГЮРА СТОЯНОВА БОГДАНОВА
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНАИЛ ПЕШОВ МАРИНКОВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ
ДАНИЕЛ МИРОДИНОВ БОГДАНОВ
ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА СПАСОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
ДАНИЕЛА МАРЧОВА МЛАДЕНОВА
ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ГЪЛЪБОВА-ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ПЕНКОВА БОГДАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА СПАСОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНЧОВА СТОИЧКОВА
ДАНЧО НАЙДЕНОВ ВЕНЕВ
ДАРИНКА ИВАНОВА СТОИЧКОВА
ДАРИО ВАСИЛЕВ СТОИЧКОВ
ДЕЛЯН КРЪСТАНОВ ГРИГОРОВ
ДЕНИСЛАВ БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
ДЕНИЦА ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА
ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА
ДЕНКА НАЙДЕНОВА БЛАГОЕВА
ДЕСИСЛАВ АТАНАСОВ ПАУНОВ
ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ МИТРОВ
ДЕСИСЛАВ ВИДИНОВ ГРИГОРОВ
ДЕСИСЛАВ ТОШКОВ ПЕТРОВ
ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
ДИАНА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА ГЪЛАБОВА ИВАНОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА
ДИАНА ИВАНОВА МАНОЛОВА
ДИАНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ДИАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ДИЛЯНА ИВАНОВА БОРИСОВА
ДИМИТРА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА
ДИМИТРИНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ НЕДКОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ СТОИЧКОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ СОКОЛОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИЯН ПАВЛОВ МИНТОВ
ДИЯНА ТРАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ДОРА ГОРЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ЕВГЕНИ БОЖИЛОВ СЛАВОВ
ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ МАНОВ
ЕВГЕНИЯ МАНОЛОВА МИНТОВА
ЕВГЕНИЯ ПЕЮВА РУСЕВА
ЕВГЕНИЯ СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА
ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ЙОТОВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА МИНТОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА КРАСОВА МЕТОДИЕВА
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
ЕЛЕНА ТОШКОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНКА ГЪЛЪБОВА СЛАВКОВА
ЕЛЕНКА ДАНАИЛОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНКА МАРИНОВА ТАШЕВА
ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
ЕЛИЗАБЕТ ПЛАМЕНОВА АПОСТОЛОВА
ЕЛКА ВЕЛИНОВА МИТРОВА
ЕМАНУЕЛА ВАЛЕРИЕВА ТОДОРИНОВА
ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ ЦВЕТКОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАРИНКОВ
ЕМИЛ ИГНАТОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ЕМИЛ СПАСОВ МИТРОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОИЧКОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ГЪЛЪБОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЕМИЛИЯ ДРАГОМИРОВА ПЕТРОВА
ЕМИЛИЯ ТРИФОНОВА ГРИГОРОВА
ЕНЕВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЕНИДА ЗАХАРИЕВА ЦВЕТКОВА
ЖИВКО МИТКОВ КОЛЕВ
ЖУЛИЕТА САШКОВА СТАНЕВА
ЗАРЯНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ЗДРАВКА ПЕТРОВА ГЕОРЕВА
ЗДРАВКО ПАВЛОВ ХРИСТОВ
ЗДРАВКО ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ЗЛАТКА ПЕТРОВА КОЛОВА
ЗОРАН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ЗОРКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
ЗОРКА АТАНАСОВА КОСТОВА
ЗОРКА ЗАХАРИЕВА ТОДОРОВА
ЗОЯ КРЪСТАНОВА ВЕЛИЧКОВА
ИВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАЙЛО АНДРЕЕВ СПАСОВ
ИВАЙЛО ДАНЧОВ ВЕНЕВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ БОРИСОВ
ИВАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА КРАМАРСКА
ИВАН АСЕНОВ БОРИСОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ВЕЛИНОВ ПАВЛОВ
ИВАН ВИДЕНОВ АТАНАСОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ИВАН ИЛИЕВ КИРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
ИВАН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ
ИВАН КРЪСТАНОВ СТОИЧКОВ
ИВАН МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ИВАН САШОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ИГНАТ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИАН ДАНЧЕВ ВЕНЕВ
ИЛИЯ ГЕРГОВ ГЕРГОВ
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ РАСКОВ
ИЛИЯНА КРЪСТАНОВА АПОСТОЛОВА
ИЛИЯНА ПЕТКОВА ТОШЕВА
ИРИНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
ЙОРДАН БОРИСОВ ПАНАЙОТОВ
ЙОРДАН БОРИСОВ РАСКОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПАУНОВ
ЙОРДАН ПАНКОВ СТОИЧКОВ
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА ГРИГОРОВА
ЙОРДАНКА ВЕЛИЧКОВА СТОИЧКОВА
ЙОРДАНКА КРАСИМИРОВА ЦВЕТКОВА
ЙОРДАНКА МИТОВА АСЕНОВА
ЙОРДАНКА СТОИЛОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
КАЛИН АНДРЕЕВ СЛАВКОВ
КАЛИНКА ПЕТРОВА ЦЕНОВА
КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ БОГДАНОВ
КАЛОЯН ИВАНОВ ТОШЕВ
КАЛОЯН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
КАМЕЛИЯ ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
КАТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
КАТИНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
КАТЯ БОГОМИЛОВА ФИЛИПОВА
КИРИЛ БЛАГОЕВ АПОСТОЛОВ
КИРИЛ БОРИСОВ МАНОЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ НЕНОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
КИРИЛ ТРАЙКОВ ГЪЛЪБОВ
КИРИЛКА ВАСИЛЕВА СТОИЧКОВА
КОПРИНКА ВЕЛКОВА ПОПОВА
КОСТАДИН ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВ
КОСТАДИНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
КОСТАДИНКА ЦЕНКОВА НЕДКОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЯНАКИЕВ
КРАСИМИР ВЕЛИНОВ МИТРОВ
КРАСИМИР ВЕЛИНОВ ПАВЛОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ ГЪЛЪБОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР МИЛЧЕВ СТАМЕНОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ РАНГЕЛОВ
КРАСИМИР СПАСОВ СТАМЕНОВ
КРАСИМИР ТРИФОНОВ СЛАВКОВ
КРАСИМИРА ЛАТЕВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА СЛАВОВА МИНЧЕВА
КРАСИМИРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
КРИСТИН ПЕТКОВ МИНЧЕВ
КРИСТИНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
КРИСТИНА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
КРИСТИЯН ИВАНОВ СТОИЧКОВ
КРИСТИЯН ПЕТКОВ МИНЧЕВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ АПОСТОЛОВ
КРИСТИЯН РОСЕН МИЛЧЕВ
КРУМ ВЕЛИНОВ КРУМОВ
КРУМ ПЕТРОВ ГРОЗДАНОВ
КРЪСТАН БОРИСОВ СТОИМЕНОВ
КРЪСТАН ПАВЛОВ МИЛЧОВ
КРЪСТАНА ИЛИЕВА СЪБОТИНОВА
КРЪСТО СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ЛАЗАРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЪЛЪБОВА
ЛАЗАРИНКА ТОМОВА МИНТОВА
ЛАТИНА БОГДАНОВА МЛАДЕНОВА
ЛАТИНА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА
ЛАТИНКА ЦВЕТКОВА ГРИГОРОВА
ЛЕДА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ЛЕНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
ЛЕФТЕРА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
ЛИДИЯ БЛАГОЕВА АСЕНОВА
ЛИДИЯ ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛИ НИКОЛОВА ГЪЛЪБОВА
ЛИЛИЯ ВЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА КРУМОВА
ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА ГЪЛЪБОВА
ЛИНКА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЛИТА БОРИСОВА БОТИНА
ЛОЗА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛЪЧЕЗАР РУМЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЮБА АЛЕКСАНДРОВА КРУМОВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
ЛЮБЕН ХРИСТОВ КОСТОВ
ЛЮБКА ПАВЛОВА СОКОЛОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТАНКОВ
ЛЮБОМИР МИТРОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
ЛЮБОМИР ОГНЯНОВ АПОСТОЛОВ
ЛЮБЧО БЕНЧОВ АТАНАСОВ
ЛЮДМИЛ СТАНИСЛАВОВ СПАСОВ
ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВА АЛЕКСОВА
МАГДА ИЛИЕВА СТОИМЕНОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
МАГДЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА
МАДЛЕНА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА
МАЛИНКА АНДОНОВА ИВАНОВА
МАЛИНКА ПЕНКОВА БОГДАНОВА
МАРА АНГЕЛОВА РУСИНОВА
МАРГАРИТА БОНЕВА МАРИНКОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА
МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА РАНГЕЛОВА
МАРГАРИТА МИТРОФАНОВА РАЙКОВА
МАРГАРИТА ПАВЛОВА СТОИЧКОВА
МАРИАНА БОЖИДАРОВА СТОЯНОВА
МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА
МАРИАНА ГЪЛЪБОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА ИЛИЕВА РАНГЕЛОВА
МАРИАНА ЛЮБОМИРОВА ПЕШЕВА
МАРИЕЛА ДЕЛЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПАНОТКОВА
МАРИН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
МАРИО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИО ИВАНОВ АЛЕКСОВ
МАРИСЕЛА НИКОЛАЕВА РАНГЕЛОВА
МАРИЯ АНКОВА АЛЕКСОВА
МАРИЯ АСЕНОВА МАРИНКОВА
МАРИЯ ВАСКОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ГЕНКОВА ВЕЛКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БОЖИЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ТАШКОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ТОМОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯН БЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ
МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ГРИГОРОВА
МАРИЯНА ТОНЕВА ЙОРДАНОВА
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ГЪЛЪБОВ
МАРТИН ОЛЕГОВ СТОИЧКОВ
МАРЧЕЛА ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА
МАРЧО МЛАДЕНОВ РУСИНОВ
МАРЯНКА ФИЛИПОВА МИТКОВА
МАЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
МАЯ ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
МЕТОДИ АДРИАНОВ НАЙДЕНОВ
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ
МЕТОДИ ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
МЕТОДИ ИВАНОВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ ЙОРДАНОВ РАЙКОВ
МЕТОДИ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
МЕТОДИ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВКОВ
МИГЛЕНА АСЕНОВА МАРИНКОВА
МИГЛЕНА МИТКОВА РАСКОВА
МИЛА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
МИЛЕН ТРИФОНОВ КАМЕНОВ
МИЛЕНА ИЛАРИОНОВА ДИНЧЕВА
МИЛКА БОРИСОВА МИТРОВА
МИЛКА ГРИГОРОВА КРЪСТЕВА
МИЛКА ИВАНОВА БОРИСОВА
МИЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
МИЛОКЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
МИЛЧО НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
МИМИ ВИТАНОВА ЯНАКИЕВА
МИМИ ЦВЕТАНОВА МИТРОВА
МИРОДИН ТОДОРОВ БОГДАНОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ АЛЕКСОВ
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ МИТРОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА
МИТКО АЛЕКСИЕВ КОЛЕВ
МИТКО БОРИСОВ АТАНАСОВ
МИТКО НИКОЛОВ ПИРОВ
МИТЪР СЛАВОВ ГЪЛЪБОВ
МИХАЕЛ БОЯНОВ ЦВЕТКОВ
МИХАЕЛА МИЛКОВА НАКОВА
МИХАИЛ АСЕНОВ БОЖИЛОВ
МЛАДЕН БЛАГОЕВ АПОСТОЛОВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
МЛАДЕН ИГНАТОВ ГЪЛЪБОВ
МЛАДЕН ТРАЙКОВ ГЪЛЪБОВ
МЛАДЕН ЯНАКИЕВ СТОИЧКОВ
МЛАДЕНКА СЛАВОВА АПОСТОЛОВА
МОНИКА БОЖИДАР СТАНОЕВА
МОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ГЪЛЪБОВА
МОНИКА СВЕТЛИНОВА СТОЯНОВА
НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-АПОСТОЛОВА
НАДЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
НАДЯ ЛЮБЧОВА АТАНАСОВА
НАДЯ ОЛЕГОВА СТОИЧКОВА
НАДЯ ПАВЛОВА КРЪСТЕВА
НАЙДЕН АНДРЕЕВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ
НАЙДЕН ПЕТКОВ ДАНЧЕВ
НАЙДЕН СИМЕОНОВ КРЪСТЕВ
НАЙДЕНКА МИТКОВА КОЛЕВА
НАТАЛИ ВАСИЛЕВА СТОИЧКОВА
НАТАША КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАТАША СТАНИСЛАВОВА СПАСОВА
НАТАШКА МИЛЕТКОВА АТАНАСОВА
НЕВЯНА ИЛИЕВА РАСКОВА
НЕЛИ ИВАНОВА НЕДКОВА
НИКОЛА АТАНАСОВ КОСТОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ПАВЛОВ ПЕТРОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ МАРИНКОВ
НИКОЛАЙ АНТОНОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ НЕДКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИТРОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ
НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ СТАМЕНОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ МИТРОВ ГЪЛЪБОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ СТАНОЕВ КРЪСТЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНА КРЪСТАНОВА СТОИМЕНОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
НИНА ВАСИЛЕВА РУЖИНА
НИНА СТАНИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
НОРА СТЕФАНОВА ЧЕМИШКА
ОГНЯН БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ
ОГНЯН СТОИЛОВ АПОСТОЛОВ
ОЛЕГ ПАВЛОВ СТОИЧКОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ МИНТОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
ПАВЕЛ ИГНАТОВ МАРИНКОВ
ПАВЕЛ МАРКОВ ГЪЛЪБОВ
ПАВЛИНА СВИЛЕНОВА БОГДАНОВА
ПАОЛИНА ИВАНОВА СТОИЧКОВА
ПАУЛИНА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПАУН СПАСОВ ДЖУНИН
ПЕЙЧО БОРИСОВ БОГДАНОВ
ПЕНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕНКА СТОЯНОВА АНЧОВА
ПЕТРАНА АНТОНОВА АНГЕЛОВА
ПЕТРАНКА АСПАРУХОВА СТОЯНОВА
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА
ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА-ЦЕНОВА
ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ПЕТЪР ИСАЕВ МИНТОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ЗЛАТКОВ
ПЕТЪР СЛАВЕВ ГЪЛЪБОВ
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДАМЯНОВ
ПЕТЪР СПАСОВ СТОИЧКОВ
ПЕТЬО ВЕЛИЧКОВ ПАУНОВ
ПЕТЯ ВАНЬОВА АНГЕЛОВА
ПЕТЯ ВЕЛИНОВА ГАНЕВА
ПЕТЯ РУМЕНОВА СТАТКОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА
ПЛАМЕН АНГЕЛЧОВ ИГНАТОВ
ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН КИРИЛОВ АПОСТОЛОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ МИНТОВ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ АПОСТОЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА НАЙДЕНОВА СПАСОВА
РАДА БЕНЧОВА КОСТОВА
РАДА ИГНАТОВА СТОИЧКОВА
РАДИНА НИКОЛОВА ГЪЛЪБОВА
РАДКА МИЛАНОВА ГЪЛЪБОВА
РАДКА ХРИСТОВА УСОВА
РАДОСЛАВ БОРИСОВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ СОКОЛОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
РАДОСЛАВА КРУМОВА КРУМОВА
РАДОСТИН ЛАЛКОВ АТАНАСОВ
РАДОСТИН ЦВЕТАНОВ ИГНАТОВ
РАДОСТИНА КОЛЕВА МАРИНОВА
РАЙНА АСЕНОВА ПОСТОЛОВА
РАЙНА БОЖИЛОВА СТОИЧКОВА
РАЙНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
РИЛКА ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА
РОЗА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ЕВЛОГИЕВА СПАСОВА
РОЗА ТОДОРОВА СЛАВОВА
РОЗАЛИНА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
РОСЕН БЕНЧОВ ВАСИЛЕВ
РОСЕН ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
РОСЕН КРЪСТАНОВ МИЛЧЕВ
РОСИЦА БОГДАНОВА СЛАВОВА
РОСИЦА БОГОМИЛОВА БОЖИЛОВА
РОСИЦА БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ВАЦОВА АТАНАСОВА
РОСИЦА ДАНЧОВА ВЕНЕВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА
РОСИЦА МИТКОВА ТОДОРОВА
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ МАРИНКОВ
РУМЕН ГЕНЧЕВ АНГЕЛОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН МЛАДЕНОВ ГЪЛЪБОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
РУМЕН СТАТКОВ ЦЕНОВ
РУМЕН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
РУМЯНА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
РУСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
РУСКА СЛАВЕЙКОВА ГЪЛЪБОВА
САВИНА ВАСИЛЕВА РУЖИНА
САВИНА МАРЧОВА МЛАДЕНОВА
САНДА МИЛЕВА АПОСТОЛОВА
САРА ТИХОМИРОВА МИТКОВА
САРАФКА РАНГЕЛОВА МАРИНКОВА
САШО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
СВЕТЛА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА
СВЕТЛАНА БЛАГОЕВА СПАСОВА
СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ПАУНОВА
СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
СВЕТЛИН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
СВЕТЛОЗАР ЛАЗАРОВ СТОИЧКОВ
СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
СВЕТОСЛАВ БОЖИДАРОВ СОКОЛОВ
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ
СВЕТОСЛАВ МЕТОДИЕВ СЛАВКОВ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ГЪЛЪБОВ
СВЕТОСЛАВА НИКОЛАЕВА СТАНОЕВА
СВИЛЕНКА ПЕТРОВА СТОИЧКОВА
СЕВДАЛИНА КИРОВА СТОЯНОВА
СЕВИНА ЦВЕТАНОВА ИГНАТОВА
СЕДЕФКА ГЕОРГИЕВА КУЗОВА
СЕДЕФКА ПЕТКОВА ЦОКОВА
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ЕВГЕНИЕВА МИТРОВА
СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ТАФРАДЖИЙСКА-СЛАВКОВА
СИЛВИЯ ЛЮБЧОВА АТАНАСОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ДАНЧЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПАВЛОВА
СИМЕОН АНДРЕЕВ СПАСОВ
СИМЕОН ЗЛАТКОВ МЛАДЕНОВ
СЛАВЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ДИНЧЕВ
СЛАВЕНА ИГНАТОВА ЦВЕТКОВА
СЛАВЕНКА ПЕНКОВА АНЧОВА
СЛАВИ ТОДОРОВ ЙОТОВ
СЛАВКА ВЕЛИЧКОВА ПИРОВА
СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА ПАУНОВА
СЛАВКА ПАВЛОВА АНГЕЛОВА
СЛАВКА ТОДОРОВА ВЕЛЮВА
СЛАВЧО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА БОРИСОВА
СНЕЖАНА ПАНКОВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНА СПАСОВА РУЖИНА
СНЕЖАНА ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА
СОКОЛ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСОВ
СОНЯ АСЕНОВА МИХАЛКОВА-АТАНАСОВА
СОНЯ ВАЛЕРИЕВА БОГДАНОВА
СОНЯ САШОВА ТРОЯНОВА
СОНЯ ЦВЕТКОВА ПАУНОВА
СОФКА АЛЕКСАНДРОВА МИТРОВА
СПАС КРАСИМИРОВ СПАСОВ
СПАС СИМЕОНОВ МИТРОВ
СТАМЕН ВЕНКОВ СЪБОТИНОВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ СТАТКОВ
СТАНКА БОРИСЛАВОВА ПАУНОВА
СТАНКА СПАСОВА ПАНАЙОТОВА
СТАНОЙ ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
СТАТКО ЦЕНОВ МЛАДЕНОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН СЛАВОВ ГЪЛЪБОВ
СТЕФКА ГЕРГОВА ГЕРГОВА
СТЕФКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
СТЕФКА ЙОСИФОВА ИВАНОВА
СТИЛИЯН ЯВОРОВ ЧЕМИШКИ
СТОИЛ ТОДОРОВ АПОСТОЛОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
СТОЯН КОЛОВ ПЕТКОВ
СТОЯН ЦАНОВ АНЧОВ
СТОЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СУЗАНА ТИХОМИРОВА МИТКОВА
СУСА ДИМИТРОВА РАЙКОВА
ТАНЯ МЕТОДИЕВА ЗДРАВКОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА ЙОТОВА
ТАТЯНА МОМЧИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА БОЖИЛОВА
ТЕМЕНУЖКА МАКСИМОВА СЛАВОВА
ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА КРУМОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦЕНЕВА ДАМЯНОВА
ТЕОДОР ХРИСТОВ КОСТОВ
ТЕОДОРА КИРИЛОВА МАНОЛОВА
ТЕОДОРА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
ТОДОР АНДРЕЕВ АПОСТОЛОВ
ТОДОР БОГДАНОВ НИКОЛОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ТОДОР ВЛАДОВ ЦВЕТКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДАМЯНОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ТОДОР МАРКОВ ГЪЛЪБОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ИВАНОВ
ТОДОРА ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА
ТОДОРКА БЛАГОЕВА ЦВЕТКОВА
ТОДОРКА ВИДЕНОВА ЗДРАВКОВА
ТОДОРКА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА КАМЕНОВА ТОДОРОВА
ТОЛЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА
ТОМИСЛАВ АНТОНОВ МЕТОДИЕВ
ТОМИСЛАВ МЛАДЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ТОНИ АТАНАСОВ КОСТОВ
ТОНИ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
ТОША ИВАНОВ ПЕТКОВ
ТОШКО БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОШО МАРИНОВ ПАНАЙОТОВ
ТРАЙКА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА
ТРЕНДАФИЛ СПАСОВ ДИМИТРОВ
ТРЕНДАФИЛА БОЖИЛОВА МИТРОВА
ТРИФОН КАМЕНОВ ТРИФОНОВ
ТРИФОН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ФЕРДИНАНД ЗЛАТКОВ МЛАДЕНОВ
ХРИСТИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ ЯНЕВ
ХРИСТО АТАНАСОВ КОСТОВ
ХРИСТО БЕНЧОВ КОСТОВ
ХРИСТО БОРИСОВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ИГНАТОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН ИГНАТОВ СТОИЧКОВ
ЦВЕТАН ПАИСЕВ МИНТОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН СОКОЛОВ МИТРОВ
ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА ТОШЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА АПОСТОЛОВА
ЦВЕТАНКА ВИДЕНОВА РАЙКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
ЦВЕТАНКА ГЪЛЪБОВА ГЬОШЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА-ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА
ЦВЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТОМИР БОЙКОВ РАЙКОВ
ЦЕЦА БОРИСОВА КОСТАДИНОВА
ЦОНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЧАВДАР ИВАНОВ АТАНАСОВ
ЮЛИАН НАЙДЕНОВ МЕТОДИЕВ
ЮЛИАНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
ЮЛИЯН АНТОНОВ ГРИГОРОВ
ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ СЛАВОВ
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ЮЛИЯН СИЛВИЕВ АТАНАСОВ
ЮЛИЯНА ПЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЯГОДЕНА РАДКОВА РАНГЕЛОВА
ЯНА ВЛАДИМИРОВА ЗАРЕВА-СПАСОВА
ЯНА ДИМИТРОВА ИЛКОВА
ЯНИТА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА
ЯНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА
ЯНКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
ЯСЕНКА БОГДАНОВА ГРОЗДАНОВА
ЯСЕНКА СЛАВЕВА СТОИЧКОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 004
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – СОУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА ДАНАИЛОВА ИЛИЕВА
АДЕЛИНА ТОДОРОВА МИЛЕВА
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА КИРОВА
АЛЕКС НИКОЛАЕВ САЛТИРОВ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА ДИНЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР АСПАРУХОВ ВИНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПАНЕВ ЗАХАРИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР СПИРИДОНОВ СПИРИДОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ
АЛЬОША АЛЕКСИЕВ САЛТИРОВ
АЛЬОША ИЛИЕВ ДАФИНОВ
АНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
АНАСТАС СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
АНАТОЛИ ТРАЙКОВ ЦВЕТАНОВ
АНАТОЛИ ЦВЕТАНОВ МАНОЛОВ
АНАТОЛИЯ ГАНЧОВА НИКОЛОВА
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТАНЕВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
АНГЕЛ РАДКОВ КИРОВ
АНГЕЛ СЛАВОВ ИГНАТОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНОВА
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
АНГЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
АНГЕЛИНКА БОЖИЛОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ВИКТОРОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕДАКОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
АНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
АНИ ДИМИТРОВА ВЕНКОВА
АНИ ЖИВКОВА ИВАНОВА
АНИ ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНИ ТОДОРОВА БОРИСОВА
АНИТА ВАСИЛЕВА СПАСОВА
АНИТКА НЕДЕЛЧОВА МИЛЕВА
АНКА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
АНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
АНКА СПАСОВА КОЛЕВА
АНКА ЦЕКОВА КОТОВА
АНКО ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
АННА АЛЕКСАНДРОВА БОЖИЛОВА
АННА АЛЕКСАНДРОВА ЦОНЕВА
АННА БОЙКОВА МАРИНКОВА
АННА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА
АНТОАНЕТА МИРОНОВА ВЛЪЧКОВА
АНТОАНЕТА ПЕТКОВА МИЛЕВА
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА
АНТОН БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ
АНТОНИО СВЕТОСЛАВОВ БОЖИЛОВ
АНТОНИО СИМЕОНОВ ИВАНОВ
АНТОНКА ЦВЕТАНОВА МАНОЛОВА
АНУШКА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
АСЕН МИЛАНОВ ВУТОВ
АСЕН ХРИСТОФОРОВ СИМОВ
АСИЕ БЕКИРОВА ЗЕЙНЕЛОВА
АСПАРУХ ВИНЕВ ИВАНОВ
АСЯ АНДРЕЕВА БОЖИЛОВА
АСЯ ХРИСТОВА МИЛАЧКОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ТАНЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС КИРИЛОВ ТЕОФИЛОВ
АТАНАС РУСИМОВ ВЕСЕЛИНОВ
АТАНАС ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
БЕАТА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
БЕТИНА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
БЕТИНА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
БИЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
БИСЕР АНДРЕЕВ ЙОСИФОВ
БИСЕР АСЕНОВ МИЛАНОВ
БИСЕР ВЕНЦИСЛАВОВ ЕЛЕНКОВ
БЛАГА БОРИСОВА СПАСОВА
БЛАГОВЕСТ ВЛАДКОВ ДИМИТРОВ
БЛАГОВЕСТА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА
БЛАГОВЕСТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
БЛАГОЙ АНГЕЛОВ СЛАВКОВ
БЛАГОЙ АСЕНОВ МИЛЕВ
БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ ХАДЖИЕВ
БЛАГОЙ МИЛАНОВ РАШКОВ
БОБИ ВИЛИЯНОВ СЛАВКОВ
БОГДАН ПЛАМЕНОВ МИЛЕВ
БОГДАНА АНТОНОВА ЙОРДАНОВА
БОГОМИЛ БОРИСОВ ТОДОРИНОВ
БОГОМИЛ ПЕТРОВ СТОИЧКОВ
БОЖИДАР АСЕНОВ ИЛИЕВ
БОЖИДАР ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНЧЕВ
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
БОЖИДАР ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
БОЖИДАР СВЕТОСЛАВОВ МАРКОВ
БОЖИДАР СТАНЧЕВ ПЕТКОВ
БОЖУРА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
БОЖУРА МАЛИНОВА МАРИНКОВА
БОЖУРКА ЗЛАТКОВА ГЕЛКОВА
БОЙКА БЛАГОЕВА МИЛЕВА
БОЙКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
БОЙКО ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
БОЙКО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
БОЙКО ЕВТИМОВ ГРИГОРОВ
БОЙКО ИВАНОВ МАРИНКОВ
БОРИМИР ПЪРВАНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
БОРИС НАЙДЕНОВ МИТРЕВ
БОРИСЛАВ БОЙКОВ ГРИГОРОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИСЛАВА ХРИСТОВА БОРИСЛАВОВА
БОРКА БОГДАНОВА АПОСТОЛОВА
БОРЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
БОЯН ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ
БОЯН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
БОЯН НИКОЛОВ МИЛЕВ
БОЯН РАНГЕЛОВ БОЯНОВ
БОЯНКА МЛАДЕНОВА ТОЛЕВА-ПЕТРОВА
БРАНИМИР АТАНАСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАЧЕВ
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ НИКОВСКИ
ВАЛЕНТИН ЛИЛЯНОВ ВУТОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН СВИЛЕНОВ ГЕРОВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ИГНАТСКА
ВАЛЕНТИНА СПАСОВА МИХАЛКОВА
ВАЛЕНТИНА СТАТКОВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ СПАСОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ТОМОВ ПЕТРОВ
ВАЛЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ВАНЯ БЛАГОЕВА ЦВЕТАНОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА МИШОВСКА
ВАНЯ ТОДОРОВА ТАНЕВА
ВАСИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ВЛАДКОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СПАСОВ ЗАРКОВ
ВАСИЛКА АНТОНОВА ЛОЗАНОВА
ВАСИЛКА АСЕНОВА БОЖИЛОВА
ВАСИЛКА БОГДАНОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА БОЯНОВА МЕТОДИЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
ВАСКО РАДКОВ МАНОЛОВ
ВЕЛИЗАР ЯНИЧКОВ ВЕЛИНОВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
ВЕЛИН ВЛАДОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИНА МИТКОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ
ВЕЛИСЛАВА ЕМИЛОВА ВЕНКОВА
ВЕЛИЧКА МИРЧЕВА МЕРДЖАНОВА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
ВЕЛИЧКО ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ВЕНЕРА ИГНАТОВА КОЛЕВА
ВЕНЕРА РУМЕНОВА МИЛАЧКОВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ВЕНЕТА РАДКОВА САЛТИРОВА
ВЕНЕТА СПАСОВА НИКОЛОВА
ВЕНЕТА ТЕОФИЛОВА ДАФИНОВА
ВЕНЕТКА АНГЕЛОВА МАРИНКОВА
ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ СТАНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДОБРЕВ СИМЕОНОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАДКОВ КИРОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТОИЛОВ ТОШЕВ
ВЕРА АНГЕЛОВА ТАНЕВА
ВЕРГИНИЯ МОМЧИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРГИНИЯ ТОДОРОВА ЗАРКОВА
ВЕРГИНИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ВЕРГИНЯ ЛАЗАРОВА МИТОВА
ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА МЛАДЕНОВА
ВЕРОНИКА ЙОРДАНОВА ТАНЕВА
ВЕРОНИКА РУМЕНОВА ПЕТРОВА
ВЕРОНИКА СВЕТОСЛАВОВА БОЖИЛОВА
ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА КРЪСТЕВА
ВЕСКА АДАМОВА ЦЕНОВА
ВИКТОР АНКОВ БОРИСОВ
ВИКТОРИЯ БОГДАНОВА МИЛЕНКОВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕНЧЕВА
ВИЛИЯН БЛАГОЕВ СЛАВКОВ
ВИЛЯН ИВАНОВ ГЕШЕВ
ВИНЕ ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
ВИОЛЕТА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ИГНАТОВА СТОИЧКОВА
ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТКА АНГЕЛОВА ПЕШОВА
ВИОЛЕТКА КРУМОВА НЕДКОВА
ВИРГИНИЯ КОНСТАНТИНОВА КИРОВА
ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ БЕКЯРСКИ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ САНДОВ
ВЛАДИСЛАВ АЛЬОШЕВ ДАФИНОВ
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВОЙНОВ
ВЛАДИСЛАВ КИРИЛОВ БОЖИЛОВ
ВЛАДКО ЕФРЕМОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДО РАНГЕЛОВ МАНОЛОВ
ВЛЪЧКО ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
ВЪЛЧО ПЕТРОВ ТОНЧЕВ
ГАЛИН ИВАНОВ ЦЕКОВ
ГАЛИНА АНГЕЛОВА СОКОЛОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВОЙНОВА
ГАЛИНА ГОРЯНОВА ПАВЛОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА
ГАЛИНА МИТОВА ТОШОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАЛИНА ЦЕНОВА БОЯНОВА
ГАЛЯ ПАНЧОВА ПЕТРОВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА
ГАНЧО ВЕЛИНОВ ЛОЗАНОВ
ГЕНА ВЕЛИЧКОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГЕНА МИЛЕВА ШУНКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ АНКОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ СИМОВ
ГЕОРГИ БОЙКОВ ТОШЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ВЛАДИМИРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ВАНЧЕВ МИЛЕНКОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ТОШЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ИГНАТОВ ВОЙНОВ
ГЕОРГИ МИЛЕНКОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ МИТОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПЕЯНКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КИРОВ
ГЕОРГИ ТЕОДОРОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ГРОЗДАНОВА
ГЕРГИН БОЖИЛОВ БРАНКОВ
ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ГИНКА БОГОМИЛОВА БОРИСОВА
ГИНЧЕ ПЕТКОВА КРЪСТЕВА
ГРИГОРИНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
ГРОЗДЕНА ВЛАДИМИРОВА ТОШЕВА
ДАНАИЛ КРУМОВ ИЛИЕВ
ДАНИ БОРИМИРОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
ДАНИЕЛ РОСЕНОВ АНАНИЕВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА ЕВЛОГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА КРУМОВА МИНЕВА
ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА ГЬОШЕВА
ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
ДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДАРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕНКОВА
ДАФИНА ЛЮДМИЛОВА ГЕОШЕВА
ДАЯН РОСЕНОВ ПЕТРОВ
ДЕЛЧО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ДЕНИС ДОБРИНОВ ТАКЕВ
ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ДИКОВ
ДЕСИСЛАВ МЕТОДИЕВ СОКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА БОЙЧЕВА ГЕЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА АНКОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА СИМЕОНОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА НИКИФОРОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА МИХАЛКОВА
ДЕТЕЛИНА ФИЛИПОВА ТОДОРОВА
ДЕЯН ВАНЕВ ДИМИТРОВ
ДЕЯН ИВАНОВ БЕКЯРСКИ
ДИАНА ВЛЪЧКОВА ДАМЯНОВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
ДИАНА ПЕТРОВА СТОИЧКОВА
ДИАНА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
ДИЛЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИЛЯНА ИЛИЕВА САВОВА
ДИЛЯНА СПИРИДОНОВА ЦЕЛЯШКА
ДИМИТЪР БОНЕВ ВЪЛКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИНЧОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ЗАХАРИНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СПАСОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИЛЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ЦЕНЕВ
ДИЯНА БОЖИДАРОВА БОРИСОВА
ДИЯНА БОЖИДАРОВА ИЛИЕВА
ДОБРИНКА НИКОЛОВА БОНКОВА
ДОБРОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ СИМЕОНОВ
ДОРА ВУНЧОВА КРЪСТАНОВА
ДОРОТЕЯ БОЯНОВА АНАНИЕВА
ДОРОТЕЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА
ЕВА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЕВГЕНИЯ ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
ЕВГЕНИЯ НАЙДЕНОВА ВЪЛКОВА
ЕВГЕНИЯ СВЕТОСЛАВОВА ТАНЕВА
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КИРОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА АЛЕКСОВА
ЕЛЕНА МАНЧЕВА ПАУНОВА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА СТОИМЕНОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНКА МИНЧЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
ЕЛЕНКА САВОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЗА ВЕЛИНОВА СЛАВКОВА
ЕЛЗА ТОДОРОВА КИРИЛОВА
ЕЛИ РАДКОВА ИВАНОВА
ЕЛИЗАБЕТ СТЕФАНОВА ЖЕЧЕВА
ЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СПИРИДОНОВА
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА ВЕНКОВА
ЕЛИСАВЕТА МИТКОВА АПОСТОЛОВА
ЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ТОНЧЕВА
ЕМИЛ БЛАГОЕВ СЛАВКОВ
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ВЕЛИНОВ ВЕНКОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ГЪЛЪБОВ ГЕОШЕВ
ЕМИЛ ДОБРЕВ БОЯНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ
ЕМИЛ РУМЕНОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛИЯ ВИДЕНОВА ЛОЗАНОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ДОЙЧЕВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА
ЕФРОСИНА ЦВЕТКОВА ПОПОВА
ЖЕНЯ РАДКОВА БОЖИЛОВА
ЗАХАРИН НИКИФОРОВ НИКОЛОВ
ЗДРАВКА НИКОЛОВА МИТОВА
ЗДРАВКА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА
ЗИНАИДА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ЗЛАТКА ОГНЯНОВА ПЕШЕВА
ЗЛАТОМИР АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ
ЗОРКА ИЛИЕВА СТАНЧЕВА
ЗОРКА МИРОНОВА ПЕТКОВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЗОРНИЦА КИРИЛОВА БОЯНОВА
ЗОЯ ЕФРЕМОВА ЦВЕТАНОВА
ЗОЯ МЛАДЕНОВА МИЛЕВА
ЗОЯ СЛАВЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ИВА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
ИВАЙЛО ГАНЧЕВ ЦЕЛЯШКИ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЕВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ДЖЕРМАНОВ
ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ РАЙЧИНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
ИВАН ДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ДЕЛЧОВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЧАКЪРОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ БЕКЯРСКИ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ИВАН СОКОЛОВ СОКОЛОВ
ИВАН ТАСКОВ КОЛЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦЕКОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
ИВАНКА БОРИСОВА РАШКОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ЛАКОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕРОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА ДАМЯНОВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
ИВЕЛИНА БИСЕРОВА ЕЛЕНКОВА
ИВЕЛИНА БОРИСОВА ИГНАТСКА
ИВО АНГЕЛОВ ГРАДЕВ
ИВО ВАСИЛЕВ ВОЙКОВ
ИВО МЕТОДИЕВ СОКОЛОВ
ИВО ПАНЧЕВ ПЕТРОВ
ИВО ПЕТРОВ МЕРДЖАНОВ
ИГНАТ КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИГНАТ ПАВЛОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛ БОЯНОВА МИЛЕВА
ИЛИАНА ПАВЛОВА ВЕНЕВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН АЛЬОШИН ДАФИНОВ
ИЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНЧЕВ
ИЛИЯН ТОДОРОВ ДОДОВ
ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА
ИЛОНКА БОЙКОВА ИГНАТОВА
ИНА ОГНЯНОВА САВОВА
ИННА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
ИСКРА ВАСИЛЕВА ДИКОВА
ЙОАНА БОЙКОВА ТОШЕВА-ИВАНОВА
ЙОАНА СТЕФАНОВА КОЛУШОВСКА
ЙОНИЛКА ЯНКОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАН НИКОЛОВ ТАНЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕНЕВ
ЙОРДАН ТРАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАНКА АНДОНОВА АНГЕЛОВА
ЙОСА ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА
ЙОСИФ ВЛАДКОВ ДИМИТРОВ
КАЛИН ВЛАДИМИРОВ САНДОВ
КАЛИН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ
КАЛИН НОЕВ ГРИГОРОВ
КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
КАТЯ КРАСИМИРОВА АСЕНОВА
КАТЯ САВЧЕВА САВЧЕВА
КАТЯ СТАНИМИРОВА ЙОРДАНОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ ТЕОФИЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ КРЪСТАНОВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ВЛЪЧКОВ
КИРИЛ ЙОНЧЕВ ПЕТРОВ
КИРИЛ МИТОВ ПЕТРОВ
КИРИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
КОЛА ПЕТРОВ КОЛЕВ
КОНСТАНТИН БЛАГОЕВ БОГДАНОВ
КОНСТАНЦА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
КОСТАДИНКА ПЕНЧЕВА ВОЙКОВА
КРАСИМИР АСЕНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БОЖИЛОВА
КРАСИМИРА БОГДАНОВА БОРИСОВА
КРАСИНА ЦЕНОВА ПЕТКОВА
КРИСТИАН БОЯНОВ МИЛЕВ
КРИСТИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
КРИСТИНА БИСЕРОВА ЕЛЕНКОВА
КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
КРИСТИНА ВЪЛЧЕВА ТОНЧЕВА
КРИСТИЯН АЛЬОШЕВ САЛТИРОВ
КРИСТИЯН БОЖИДАРОВ ЙОРДАНОВ
КРИСТИЯН ВАЛЕРИЕВ ЦЕНОВ
КРУМ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
КРЪСТЮ СТЕФАНОВ ЧАКЪРОВ
ЛАЗАР КОЙЧЕВ ЛАКОВ
ЛЕФТЕРКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
ЛИДИЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
ЛИДИЯ ПЕТКОВА МИЛЕВА
ЛИДИЯ ПЕТРОВА ЗАРКОВА
ЛИДИЯ РАДЕВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА МАРИНКОВА
ЛИЛЯНА БОЯНОВА МИЛЕВА
ЛИЛЯНА МИЛЕВА ЛОЗАНОВА
ЛИЛЯНА РАЙКОВА РАЙКОВА
ЛИНА МИРЧОВА СПИРИДОНОВА
ЛОЗАН ПЕТРОВ АБАДЖИЕВ
ЛОЗЕНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
ЛОРА ВАСИЛЕВА НИКОВСКА
ЛОРА ПЕТРОВА РУНЧЕВА
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОЕВ РАШКОВ
ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ МИШОВСКИ
ЛЮБЕН ГРОЗДАНОВ ИЛИЕВ
ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА ИГНАТОВА
ЛЮБОМИР БОЖИДАРОВ МЛАДЕНОВ
ЛЮБОМИР РАДОСЛАВОВ СОКОЛОВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ СЛАВОВ
ЛЮДМИЛА ВЕНЕЛИНОВА ПЕТРОВА
ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА САЛТИРОВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЛЮДМИЛА РАЙЧЕВА НЕДКОВА
МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ТАНЕВА
МАГДАЛЕНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
МАДЛЕНА ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА
МАДЛЕНА ДИМИТРОВА ЕЛЕНКОВА
МАЛИН ТОДОРОВ МАЛИНОВ
МАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МАРА ПЕТРОВА ИГНАТСКА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА
МАРГАРИТА ИГНАТОВА ЦВЕТКОВА
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА ПАВЛОВА БОРИСОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЛАКОВА
МАРГАРИТА СПАСОВА БОЖИЛОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
МАРИАНА ПАВЛОВА СИМЕОНОВА
МАРИАНА СПИРИДОНОВА СПИРИДОНОВА
МАРИЕТА ВАЛЕРИЕВА ПЕШЕВА
МАРИЙКА ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА
МАРИНА ЕМИЛОВА ГЕОШЕВА
МАРИО БОЙКОВ ХРИСТОВ
МАРИО ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ
МАРИО ИВАНОВ ИГНАТСКИ
МАРИО РОСЕНОВ БОЖИЛОВ
МАРИО РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯН СВИЛЕНОВ ГЕРОВ
МАРИЯНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-СЛАВОВА
МАРТИН ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН ЛАЗАРОВ БОРИСОВ
МАРТИН ПЪРВАНОВ ЙОРДАНОВ
МАРТИН ЦВЕТКОВ САЛТИРОВ
МАРУСЯ ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА
МАРУШКА МАНЧОВА ЗАХАРИНОВА
МАЯ ПЕТРОВА АНДРОВА-СТОЯНОВА
МАЯ СЪБОТИНОВА ЦВЕТКОВА
МАЯ ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
МЕТОДИ СОКОЛОВ АПОСТОЛОВ
МИЛА ГЕОРГИЕВА СИМОВА
МИЛЕ ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ЖИВКОВА СЛАВКОВА
МИЛЕНА ИВАЙЛОВА РАДЕНКОВА
МИЛКА ИВАНОВА БОРИСОВА
МИЛКА НЕДЯЛКОВА ЦОНИНА
МИЛОКИЯ ТОДОРОВА ВЕНЕВА
МИЛЧО ТОШЕВ ЦАНОВ
МИМИ БОЙКОВА ИВАНОВА
МИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
МИНКА ЦЕКОВА ЦЕКОВА
МИРА РОСЕНОВА АНАНИЕВА
МИРОСЛАВ ДАНАИЛОВ МЕТОДИЕВ
МИРОСЛАВ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МЕРДЖАНОВ
МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ МИЛЕВ
МИРОСЛАВА БОЙКОВА ТОШЕВА
МИРЧО ПЕТРОВ КИРОВ
МИТКО ЛЮБЕНОВ АНДРЕЕВ
МИТКО ПЕТРОВ КРЪСТАНОВ
МИТКО СОКОЛОВ АПОСТОЛОВ
МИТО ЙОРДАНОВ САВОВ
МИТО ПЕТРОВ МИТОВ
МИХАИЛ СЛАВЧОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ РАЙЧИНОВ
МЛАДЕН БЛАГОЕВ ЦВЕТКОВ
МЛАДЕН ПЕЙЧЕВ СЛАВОВ
МЛАДЕН ПЕТКОВ КОСТОВ
МОНИКА ПИРИНЧЕВА НАЙДЕНОВА
МОНИКА РОСЕНОВА ЙОРДАНОВА
НАДЕЖДА КОЦЕВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА КИРОВА
НАДКА БОРИСОВА АНТОВА
НАДКА КОЛЕВА ГРИГОРОВА
НАДЯ ТОМИЕВА ГЕОРГИЕВА
НАЙДЕН СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
НАТАЛИ ВАСКОВА МАНОЛОВА
НАТАЛИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
НАТАЛИ СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
НАТАЛИНА БОРИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
НАТАША НИКОЛОВА ПЕТРОВА
НЕВЕНА ГЕТОВА ЧЕТРОКОВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
НЕВЯНА СИМЕОНОВА КАМЕНОВА
НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ ПЕНЕВСКИ
НЕЛИ ИГНАТОВА ВЪЛКОВА
НИКИФОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ МИТОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ САЛТИРОВ
НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ АПОСТОЛОВ
НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ГАДЖАЛОВ
НИКОЛАЙ ВИЛИЯНОВ ТАНЕВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ТРИФОНОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МИХАЛКОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ КОТОВ
НИКОЛАЙ САВОВ АЛЕКСОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГЕЛЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
НИКОЛИНА МИРОНОВА ВЕЛИЧКОВА
НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА САЛТИРОВА
НИКОЛИНКА ПАВЛОВА СЛАВКОВА
ОГНЯН ДОБРЕВ ВЛЪЧКОВ
ОГНЯН ЛЮБЕНОВ САВОВ
ОРЛИН ЧАВДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПАВЕЛ ИГНАТОВ ИГНАТОВ
ПАВЕЛ МИЛЕВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ НЕДЯЛКОВ СТЕФЧЕВ
ПАВЕЛ СТОИЛОВ АНГЕЛОВ
ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ПАВЛИНА БЛАГОЕВА БОГДАНОВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ПЕНЧОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА КИРОВА
ПАВЛИНКА БЛАГОЕВА РАЙЧИНОВА
ПАВЛИНКА БЛАГОЕВА ХАДЖИЕВА
ПАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПАУЛИНА СТОЙКОВА ВЕСЕЛИНОВА
ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ СЛАВОВ
ПЕНКА БАНЧОВА ИВАНОВА
ПЕНКА СПАСОВА ТЕОФИЛОВА
ПЕПА КРЪСТЬОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ
ПЕТКО БОГДАНОВ МИЛЕВ
ПЕТКО МАРКОВ СОКОЛОВ
ПЕТКО СЛАВОВ ДАМЯНОВ
ПЕТРА АСЕНОВА ЗДРАВКОВА
ПЕТРА МИХОВА КИРОВА
ПЕТРАНА АСЕНОВА ДИНЧОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ПЕТРОЗАР ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ПЕТРОЗАР КОНСТАНТИНОВ КИРОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ТОНЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ БОЖИЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ МЕРДЖАНОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ВЕНЕВ
ПЕТЪР ПЪРВАНОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР РУМЕНОВ НЕДКОВ
ПЕТЪР ТРАЙЧОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ СТОИЧКОВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ЧАВДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА КИРОВА
ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МЛАДЕНОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
ПЕТЯ МЕТОДИЕВА НАЙДЕНОВА
ПЕТЯ ТОМОВА ИВАНОВА
ПЕЮ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ПЛАМЕН БОГДАНОВ МИЛЕВ
ПЛАМЕН ВИТАНОВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ МИХАЛКОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ПОЛЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕСЛАВ ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ
ПЪРВАН БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
РАДКА БЛАГОЕВА МИТОВА
РАДКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
РАДКО ВАСИЛЕВ МАНОЛОВ
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ЖЕЧЕВ
РАДОСТИН ВАСКОВ МАНОЛОВ
РАДОСТИН ПЕЙЧЕВ СЛАВОВ
РАДОСТИН РОСЕНОВ СТОЯНОВ
РАДОСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СИМЕОНОВА
РАДОСТИНА РУМЕНОВА БОРИСОВА
РАЙКА МИЛЕВА ДАНКОВА
РАЙНА БОГДАНОВА МИЛЕВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА
РАЙНА ЛАЗАРОВА МИЛЕВА
РАЙНА НАЙДЕНОВА СЛАВОВА
РАЙЧИН МИТЕВ САВОВ
РЕНЕТА МАРИНОВА ПЕТРОВА
РОБЕРТ КОЛУШОВСКИ
РОСЕН АНАСТАСОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ
РОСЕН ИВАНОВ АНАНИЕВ
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ПЕШОВ СТОЯНОВ
РОСЕН ЦВЕТКОВ САЛТИРОВ
РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА ЧЕТРОКОВА-БЕКЯРСКА
РОСИЦА ЗЛАТКОВА СТОЯНОВА
РОСИЦА ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА КОСТАДИНОВА СИМОВА
РОСИЦА МЛАДЕНОВА ГРИГОРОВА
РОСИЦА РУСИМОВА АТАНАСОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
РОСТИСЛАВ ЮЛИАНОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
РУМЕН ИВАНОВ ИГНАТСКИ
РУМЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ КОТОВ
РУМЕН ПЕТРОВ БОНКОВ
РУМЕН ПЕТРОВ НЕДКОВ
РУМЕН РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН СВЕТОСЛАВОВ ГЬОШЕВ
РУМЕН ЦВЕТАНОВ ИГНАТОВ
САВА ГОРАНОВ АЛЕКСОВ
САШКА СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА АНТОАНОВА ПЕТРОВА
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА СПАСОВА
СВЕТЛА МОМЧИЛОВА КРЪСТАНОВА
СВЕТЛА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА ТОДОРОВА ВОЙНОВА
СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛОЗАР ЦВЕТАНОВ ВЕШКОВ
СВЕТЛОЗАРА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕРГИНОВ БОЖИЛОВ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
СВЕТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ЯНАКИЕВ
СВЕТОСЛАВ ТРЕПЕТЛИНЧОВ ГЬОШЕВ
СВИЛЕН ПЕТКОВ ГЕРОВ
СЕРЬОЖА ХРИСТОФОРОВ АСЕНОВ
СИЛВАНА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
СИЛВЕСТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГЕЛЕВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
СИМЕОН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
СИМЕОН ГЕНАДИЕВ ТОДОРОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
СИМЕОН СТЕФАНОВ КИРОВ
СИМОНА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
СИМОНА НИКОЛАЕВА ГЕЛЕВА
СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРИНОВА
СЛАВЕНА КРЪСТАНОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВИ АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ
СЛАВКА ДОБРЕНОВА ЦВЕТКОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
СЛАВЧО ДАНОВ ИВАНОВ
СНЕЖАНА БЛАГОЕВА ИГНАТОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА САНДОВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
СНЕЖАНА СТОИЛОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНА СТОИЛОВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНКА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА
СНЕЖИНА АНАСТАСОВА ТАНЕВА
СОКОЛ ИВАНОВ СОКОЛОВ
СОНЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
СОНЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА
СОНЯ ДРАГАНОВА ЙОРДАНОВА
СОНЯ МАРИНОВА ТЕОФИЛОВА
СОНЯ МИРЧЕВА БОЖИЛОВА
СОНЯ САВОВА СТОЯНОВА
СПАС БОГОМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
СПАСИЙКА ВЕРКОВА МИТОВА
СПАСКА ГАВРИЛОВА СТАРИРАДЕВА
СПАСКА ИСАЕВА ЦЕНОВА
СРЕМКА РАНГЕЛОВА БАНКОВА
СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА-СТОЯНОВА
СТЕЛА АТАНАСОВА ТЕОФИЛОВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ЖЕЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ ЧАКЪРОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ЛАЛОВ
СТЕФКА ВЕНЦИСЛАВОВА МЛАДЕНОВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА КОСТОВА
СТИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
СТОЯНКА СТОЯНОВА БОЖИЛОВА
ТАНЯ НЕДЕЛКОВА ЦЕНЕВА
ТАНЯ ПЕТРОВА ЗАРКОВА
ТАНЯ ТАШЕВА БЕКЯРСКА
ТАСИМ НУРСАЛ ТАСИМ
ТАТЯНА АНГЕЛОВА ГЕЛЕВА
ТАТЯНА АНТОНОВА МАНОЛОВА
ТАТЯНА ЧАВДАРОВА СТОЙЧЕВА
ТЕМЕНУГА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА БОЖИЛОВА
ТЕМЕНУЖКА МИРОНОВА МИЛЕВА
ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ТЕОДОР ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ТАНЕВ
ТЕОДОР ПЕЙЧЕВ СЛАВОВ
ТЕОДОР ТОДОРКОВ КУЗМАНОВ
ТЕОДОР ХРИСТОВ БЕКЯРСКИ
ТЕОДОР ЯНЧОВ ПАВЛОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ
ТОДОР НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ
ТОДОРА ВУНЧОВА ВЪЛКОВА
ТОДОРКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА ГЕНОВА КУЗМАНОВА
ТОДОРКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСОВА
ТОЛЕ БОЯНОВ ТОЛЕВ
ТОМИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОШО ЦАНОВ ТОШОВ
ТРАЙКО ЦВЕТАНОВ ТРАЙКОВ
ТРАЯНКА АНТОНОВА ХЕЙМЪН
ФИЛАТКА ПЕТРОВА КИРОВА
ФИЛИП ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ХЕРА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ХРИСТО АСЕНОВ МИЛАЧКОВ
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИНЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ПЕЕВ
ХРИСТО ПЕТКОВ БЕКЯРСКИ
ХРИСТОФОР АСЕНОВ СИМОВ
ХРИСТОФОР АСЕНОВ СИМОВ
ЦАНА РАЙКОВА БОНКОВА
ЦАНКА ГЕНАДИЕВА САВОВА
ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ЦОНЕВ
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН ДАНАИЛОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦЕНЕВ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН РАДКОВ МАНОЛОВ
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАНА ГОРАНОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА БОГДАНОВА
ЦВЕТАНА СЛАВЕЙЧОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНА ТРАЙКОВА ЗАНКОВА
ЦВЕТАНА ЦЕНОВА МИНЕВА
ЦВЕТАНКА БОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЗАРКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНКА МИТОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА СЛАВОВА СЛАВОВА
ЦВЕТЕЛИНА БОЙЧЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА КОТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАНЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИНОВА ГРАДЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА РАЙЧИНОВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ
ЦВЕТКО НИКОЛОВ САЛТИРОВ
ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ЦВЕТОМИР БЛАГОЕВ МИЛЕВ
ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ БОЯНОВ
ЦВЕТОМИР ЛАЗАРОВ БОРИСОВ
ЦВЕТОМИР МИТКОВ АПОСТОЛОВ
ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ГЕЛЕВ
ЦВЕТОСЛАВ БОЖИДАРОВ БОРИСОВ
ЦОНА МЛАДЕНОВА МИТРОВА
ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ СТОЙЧЕВ
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА ГЕОШЕВА
ЮЛИЯ МАЛИНОВА ХРИСТОВА
ЮЛИЯ ПАВЛОВА МИШОВСКА
ЯНАКИ АСЕНОВ ТАКЕВ
ЯНИЧКО ВЕЛИНОВ ЛОЗАНОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЯНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЯНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ЯСЕН АСЕНОВ СПАСОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 005
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – СОУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИШОВА
АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
АКСИНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
АКСИНИЯ ЕВГЕНИЕВА МАНОЛОВА
АЛБЕНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДРИНА НАЙДЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВ СОКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЕВТИМОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЕЛИНОВ МИТЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ БРЕШКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ
АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ СОКОЛОВ
АНА БОЖИЛОВА РАШКОВА
АНАСТА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
АНАСТАСИЯ БИСЕРОВА КРУМОВА
АНАТОЛИЙ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
АНГЕЛ ЙОСИФОВ АНДРЕЕВ
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ГРОЗДАНОВ
АНГЕЛИНА СПАСОВА ХРИСТОВА
АНДРЕЙ ИВАНОВ САЙЧЕВ
АНДРЕЙ ЙОСИФОВ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛОВ ТОДОРИНОВ
АНДРИАН ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ
АНДРИАН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНДРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА
АНЕЛИЯ ГЕНЧОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ПЕТКОВА СТОЯНОВА
АНЕЛИЯ РАЙЧЕВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ДИНЧЕВА-МИТЕВА
АНЕЛИЯ СЛАВЕВА СЛАВОВА
АНЕТА АНГЕЛОВА ЗАРКОВА
АНЕТА АСЕНОВА ГЪЛЪБОВА-ДОДОВА
АНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
АНЕТА СЛАВЧЕВА РАНГЕЛОВА
АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
АНИ ЗЛАТКОВА ЕЛЕНКОВА
АННА АНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
АННА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА БОРИСЛАВОВА ГРИГОРОВА
АНТОАНЕТА ДАМЯНОВА МИЛЕВА
АНТОН АТАНАСОВ ЛОЗАНОВ
АНТОН ГОШЕВ ВЕНЕВ
АНТОН РАНГЕЛОВ МИРОНОВ
АНТОНИ ОГНЯНОВ БЕЛЧЕВ
АНТОНИО ХРИСТОВ ВЕСЕЛИНОВ
АНТОНИЯ ВАНЕВА ВЕСЕЛИНОВА
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА АНЕВА
АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА ВЪЛЕВА
АСЕН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
АСЕН ГРИГОРОВ МЛАДЕНОВ
АСЕН ЕВГЕНИЕВ МАНОЛОВ
АСЕН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
АСЕН КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
АСЕН ОГНЯНОВ АНДРЕЕВ
АСЕН ТОДОРОВ ИГНАТОВ
АСЯ БОЖИДАРОВА ПАЛЕВА
БАДРИ АЛИ ШИХО
БИЛЯН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ
БИСЕР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
БИСЕР ГЕНЧЕВ КАЦОВ
БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
БИСЕР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
БИСЕР ОГНЯНОВ АНДРЕЕВ
БИСЕРКА ЦВЕТКОВА МИТРОВА
БИСТРА ИВАНОВА СПАСОВА
БЛАГОВЕСТ ВОЛОДИЕВ ЛОЗАНОВ
БЛАГОВЕСТ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОВЕСТ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
БЛАГОЙНА СЕРАФИМОВА ИЛИЕВА
БОГДАН ПЕТРОВ ТОШЕВ
БОГДАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
БОГДАНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
БОГОМИЛ ВАРАДИНОВ ИЛИЕВ
БОЖИДАР АЛЕКСАНДРОВ ЕРЕМИЕВ
БОЖИДАР ЙОСИФОВ РАШКОВ
БОЖИДАР НИКОЛАЕВ ЦЕНКОВ
БОЖИДАР САВОВ ТОДОРИНОВ
БОЖИДАР СИМЕОНОВ ДИНЧЕВ
БОЖИДАР ТРАЙЧОВ АЛЕКСОВ
БОЖИДАРКА САМУИЛОВА ГЕОРГИЕВА
БОЖИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
БОЖИЛ ПЕШЕВ ВЕСЕЛИНОВ
БОЖИЛ ТОДОРОВ АНАЧКОВ
БОЖУРА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
БОЖУРКА СОКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
БОЙКО БОЖИДАРОВ ДИНЧЕВ
БОЙКО РАНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
БОЙКО СЛАВЕВ ПЕТРОВ
БОЙЧО ПЕЙОВ ДИМИТРОВ
БОРИС ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
БОРИС ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ
БОРИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
БОРИСЛАВ ЕВЛОГИЕВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ КОТЕВ
БОРИСЛАВ МАНОЛОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ СВИЛЕНОВ БОЖИЛОВ
БОРИСЛАВ СЛАВЕВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИСЛАВ ТАНЧОВ ТАНОВ
БОРИСЛАВА МЕТОДИЕВА КРУМОВА
БОРЯНА ДИМИТРОВА ПЕЯНКОВА
БОЯН АТАНАСОВ КИРОВ
БОЯН СТАНИСЛАВОВ ДОЙЧИНОВ
БОЯН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЦИКОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖАНОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН САШОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ КИРОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЕВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ТРЕНЧОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ МИТРОВ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРИНОВА
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВА ЛЮБЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ВИДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА
ВАЛЕНТИНА КРЪСТАНОВА ИГНАТОВА-ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ МОЙСЕЙСКИ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ РОЗЕНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ КИРИЛОВ
ВАЛЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВАЛЯ НИКОЛАЕВА ВЪРБАНОВА
ВАНЬО НИКОЛОВ ЦЕНОВ
ВАНЬО СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВАНЯ БОНЕВА АНГЕЛОВА
ВАНЯ ВЕНЕЛИНОВА МИТЕВА
ВАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА АПОСТОЛОВА
ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА
ВАНЯ МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
ВАНЯ СОКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ КРЪСТАНОВ
ВАСИЛ СЛАВЕВ БОЖАНОВ
ВАСИЛКА АНТОНОВА ЦВЕТКОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
ВАСИЛКА СЕДЕВЧОВА САНДОВА
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА
ВАСЯ СТЕФАНОВА СИРМАНОВА
ВЕЛИЗАР ЯНАКИЕВ ИГНАТОВ
ВЕЛИН СИМЕОНОВ ВЕНКОВ
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ДАЦЕВ
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИТЕВ
ВЕНЕЛИН СЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ВЕНЕРА ЛЪЧЕЗАРОВА АЛЕКСИЕВА
ВЕНЕТА ЕФТИМОВА ТОШЕВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА БРЕШКОВА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕТА ТРЕНДАФИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕНЕТКА МАРИНКОВА МАРИНКОВА
ВЕНЦЕСЛАВ ИЛИЕВ ДЕЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ БОГДАНОВ ТОШЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ
ВЕНЦИСЛАВ НЕДЯЛКОВ АПОСТОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ БОЖИЛОВ
ВЕРА ПЕТЬОВА ПЕЙОВА
ВЕРГИНИЯ СПАСОВА АНГЕЛОВА
ВЕРКА АТАНАСОВА ГЪЛЪБОВА
ВЕРКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
ВЕРКА НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА
ВЕРКА СЛАВЕВА ТОШЕВА
ВЕРОНИКА ЗЛАТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
ВЕСЕЛА ПЕТКОВА СРЕТЕНОВА
ВЕСЕЛА РУМЕНОВА ДИНЧЕВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА УЗУНОВА
ВЕСКА ВЕЛИНОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСКА ПЕТРОВА ГЕЛКОВА
ВЕТКА ГРИГОРОВА КОТЕВА
ВИДЕН ДИМИТРОВ СТАНКОВ
ВИДЕНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ВИДИН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
ВИКТОРИЯ ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
ВИКТОРИЯ ИГНАТОВА ПЕЕВА
ВИЛИЗАР СПАСЕНОВ ТОДОРОВ
ВИОЛЕТА БОЖИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА АНАЧКОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА БОЖАНОВА
ВИОЛЕТА ХАРАЛАМБИЕВА ПИПЕРКОВА
ВИОЛЕТКА АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА
ВИОЛЕТКА БОЖКОВА КИРОВА
ВИОЛЕТКА БОРИСОВА ТАНОВА
ВИОЛЕТКА МИХАЙЛОВА СЛАВОВА
ВИОЛИНА ВАСКОВА ПЕТРОВА
ВИТКА НИКОЛОВА СПАСОВА
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ПЕЕВ
ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ
ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
ВЛАДИН СТОЯНОВ КАЧУЛСКИ
ВЛАДКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
ВОЛОДЯ МЕТОДИЕВ ЛОЗАНОВ
ВЪТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВЯРА КИРИЛОВА БЕЛЧЕВА
ГАБРИЕЛ ВАНЕВ ЦЕНОВ
ГАБРИЕЛА ЕВЛОГИЕВА ПЕТРОВА-КЛЕНЦЕНДОРФ
ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА АНДРЕЕВА АНАЧКОВА
ГАЛИНА ГЕНОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА КОСТАДИНОВА СОКОЛОВА
ГАЛИНА МИТКОВА ЕРЕМИЕВА
ГАЛИНКА НИКОЛОВА ТОДОРИНОВА
ГАЛЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ГАЛЯ СЛАВЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАНКА ДИНЕВА ПЕТРОВА
ГЕНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ГЕНА НИКИФОРОВА ЦЕНОВА
ГЕНА СТОИЧКОВА КОЦЕВА
ГЕНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРИНОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСЕЕВ СОКОЛОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТАНЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНАЧКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАМФИРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕЛКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОРЯЗОВ
ГЕОРГИ РАДКОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ СОКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ РАШКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧАМОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕРГАНА ИГНАТОВА ЕЛЕНКОВА
ГЕРГАНА ЛЪЧЕЗАРОВА ЕЛЕНКОВА
ГЕРГИН ЗАНКОВ ЙОРДАНОВ
ГЕРГИНА СТАВРОВА КРЪСТАНОВА
ГЛОРИЯ СПАСОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГРАФИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ГЪЛЪБ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ
ГЪЛЪБ СЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНАИЛ ДИМЧЕВ ДИНЧЕВ
ДАНИЕЛ ФИЛИПОВИЧ
ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ДОНЧЕВ
ДАНИЕЛ БОЙКОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ МИЛУШЕВ МИЛУШЕВ
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ САВОВ
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
ДАНИЕЛА МИТКОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ДАФИНКА МИЛЕВА КРЪСТАНОВА
ДЕНИЦА ВЕЛИНОВА МАРИНОВА
ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА МИРЧОВА
ДЕСИСЛАВ АНДРЕЕВ НИКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ЦЕНОВА
ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
ДЕЯН БОЖИДАРОВ АЛЕКСОВ
ДЕЯН НАЙДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДЖЕНИФЕР БОЙКОВА ДИНЧЕВА
ДИАН ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ
ДИАНА КРЕМЧЕВА НИКОЛОВА-ЙОРДАНОВА
ДИАНА КРЪСТАНОВА МАНОЛОВА
ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛОТЕВА-БОЖИЛОВА
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНА ЯНКОВА ДИНЧОВА
ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТАНОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ МАНОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СТАНИСЛАВОВ
ДИМИТЪР КЪНЧЕВ КРЪСТАНОВ
ДИМИТЪР МИРЧОВ ГЕРГОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИНЧЕВ
ДИМО БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
ДИМЧО ИЛИЕВ ДИНЧЕВ
ДИЯНА СЛАВЕВА СЛАВОВА
ДОНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ЕВАЛИНА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА
ЕВГЕНИ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
ЕВДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА САНДОВА
ЕВЛОГИ БОРИСОВ ПЕТРОВ
ЕВНИКИЯ САМУИЛОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ВЪЛЧКОВА ЯНКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧАМОВА
ЕЛЕНА ДОНЧЕВА МИЛУШЕВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛЕНА СПАСОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНКА БОРИСОВА ВЕНКОВА
ЕЛЗА БЛАГОЕВА БАЛКАНСКА
ЕЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЕЛИНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ЕЛКА ИВАНОВА МИНЕВА
ЕЛКА НИКОЛОВА ЕЛЕНКОВА
ЕМАНУЕЛ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ АНКОВ ТОДОРИНОВ
ЕМИЛ БОЖИДАРОВ ТОДОРИНОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛ ПАВЛОВ ЗАРКОВ
ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ЛЮБЕНОВ
ЕМИЛ СТАНИСЛАВОВ ГОРАНОВ
ЕМИЛИЯ ДАНОВА ГРИГОРОВА
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ИГНАТОВА
ЕМИЛИЯ КРЪСТАНОВА ТОШЕВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯН ТРАЙКОВ ПЕШЕВ
ЕНЕВКА АНГЕЛОВА ГРОЗДАНОВА
ЕПИФАНИЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕФТИМ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
ЖИВКО КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
ЗАХАРИ БОГДАНОВ ИВАНОВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЗДРАВКА БОРИСОВА ТОДОРИНОВА
ЗДРАВКА ВИДЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА
ЗЛАТАН ПЕТРОВ ЗЛАТАНОВ
ЗЛАТКА БОГДАНОВА АЛЕКСОВА
ЗЛАТКА ВЛАДОВА РАНГЕЛОВА
ЗЛАТКО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
ЗЛАТКО ЯНАКИЕВ ИГНАТОВ
ЗОРИНКА КОЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-МЛАДЕНОВА
ИВА СИМЕОНОВА ДИНЧЕВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ САНДОВ
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ
ИВАЙЛО АНДРЕЕВ НИКОЛОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ДИМЧЕВ ДИНЧЕВ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ РАНГЕЛОВ
ИВАЙЛО САШОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО СОФРОНИЕВ СТАНЕВ
ИВАЙЛО ТАНЧОВ ТАНОВ
ИВАЙЛО ТРАЙКОВ АТАНАСОВ
ИВАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ИВАН АНДРЕЕВ САЙЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ТАНЕВ
ИВАН ИВАНОВ КРУМОВ
ИВАН ИЛИЕВ ВАЧЕВ
ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНЕЛА СВЕТЛОЗАРОВА ВЕНКОВА-ЯНКУЛОВА
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ГЕЛКОВА
ИВАНКА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
ИВАНКА МАНЧЕВА ДИНЧЕВА
ИВАНКА МИЛЕВА ПЕЯНКОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ДАЦОВА
ИВАНКА СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА СЛАВЕВА ВЕЛИЧКОВА
ИВЕЛИНА ПАВЛОВА ГЕЛКОВА
ИВО СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИАНА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА
ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ВАЧЕВ ПЕЯНКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ЯНАКИЕВ ИГНАТОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
ИННА ЯНАКИЕВА ТАКЕВА
ИРЕНА ДРАГОМИРОВА МИЛУШЕВА
ИРЕНА МИЛАНОВА ПЕТРОВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ТАКЕВА
ИРИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА
ИСКРА БОЖИЛОВА КИРОВА
ИСКРА МЛАДЕНОВА ТОДОРИНОВА
ИСКРА ПЕТРОВА ГЕЛКОВА
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
ЙОАННА ЗЛАТАНОВА ЗЛАТАНОВА
ЙОАННА САШОВА ДРАГАНОВА
ЙОАННА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЙОРДАН ГАЛИТОНОВ ЦЕНКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН МАНОЛОВ БОЖИЛОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ИГНАТОВ
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ШИХО
ЙОРДАНКА ДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА КОЛОВА САЙЧЕВА
ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА АНАЧКОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ЙОСА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА
ЙОСИФКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
КАЛИН МЕТОДИЕВ КРУМОВ
КАЛИН ЯНАКИЕВ ТАКЕВ
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
КАЛОЯН СЛАВЧЕВ ЛЮБЕНОВ
КАПКА АСЕНОВА КОСТОВА
КАТЯ МИТКОВА ТОДОРИНОВА
КАТЯ СПАСОВА ПЕТРОВА
КАТЯ ЦВЕТАНОВА ВЪЛКОВА
КЕНА МИРОНОВА ВЪЛКОВА
КЕТИ КИРИЛОВА ИВАНОВА
КИРИЛ БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
КИРИЛ ЛЮБЧОВ ИВАНОВ
КИРИЛ МИЛУШЕВ КОЛЕВ
КИРИЛ СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
КИРИЛ ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ
КОНСТАНТИН ВИДЕНОВ КИРОВ
КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН БОРИСОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР БОРИСОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР ИГНАТОВ ТОШЕВ
КРАСИМИР КРЪСТАНОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ГОЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ РАЙКОВ
КРАСИМИР МИЛЧОВ КРЪСТАНОВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ ДОБРЕВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ
КРАСИМИРА БОРИСОВА ДИНЧЕВА
КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА СЪБОТИНОВА
КРАСИМИРА ГРИГОРОВА СПАСОВА
КРАСИМИРА ЕВТИМОВА ВЛАДОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ВЕНКОВА
КРАСИМИРА СИМЕОНОВА СЛАВЧЕВА
КРАСИНА ПЕТРОВА МИТРОВА
КРИСТИАН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ КОСТОВ
КРИСТИЯН РОЗЕНОВ ПЕТРОВ
КРИСТИЯН ТОШКОВ ТОШЕВ
КРЪСТАН ЗЛАТКОВ ИГНАТОВ
КЪНЧО КРЪСТАНОВ АПОСТОЛОВ
ЛЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЛИДИЯ БОЯНОВА ЙОРДАНОВА
ЛИДИЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
ЛИДИЯ ДРАГАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛИДИЯ РАДКОВА РАШКОВА
ЛИДИЯ ТОДОРИНОВА ПЕТРОВА
ЛИДИЯ ХРИСТОВА ГРОЗДАНОВА
ЛИЛИЯ КЪНЧЕВА ДИНЧЕВА
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА АЛЕКСОВА
ЛИЛЯНА ВИДИНОВА ДАЦОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЛИЯ ОГНЯНОВА НИКОЛОВА
ЛОЗАН ИЛИЕВ КИРОВ
ЛОРА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ЛЪЧЕЗАР ЯНАКИЕВ ЕЛЕНКОВ
ЛЮБА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ КРУМОВ
ЛЮБОМИРА АНГЕЛОВА СТОИЧКОВА
ЛЮБОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ
ЛЮДМИЛ СТАНИСЛАВОВ ГОРАНОВ
ЛЮДМИЛА БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ТОДОРИНОВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ИГНАТОВА
МАГДЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА-АНТОНОВА
МАДЛЕНА ДАНОВА АЛЕКСОВА
МАЛИНКА ГАВРИЛОВА АНАЧКОВА
МАРА ЦЕКОВА КОЛЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КРЪСТАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
МАРИАНА МЛАДЕНОВА ИГНАТОВА
МАРИАНА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЕТА ЕМИЛОВА ТАНЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЙКА СПАСОВА БОЖИЛОВА
МАРИНА СВЕТОСЛАВОВА ПЕШЕВА
МАРИНА СЛАВЧЕВА СТАНИСЛАВОВА
МАРИО ГЕРГИНОВ ЙОРДАНОВ
МАРИО МИТКОВ ДРАГАНОВ
МАРИО САШЕВ СЛАВЧЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ПЕТРОВА-КОСТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
МАРТИН ВАЛЕРИЕВ КИРИЛОВ
МАРТИН ГЕРГИНОВ ЙОРДАНОВ
МАРТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН РОСЕНОВ АНГЕЛОВ
МАРУСЯ ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА
МАЯ ЖИВКОВА ДИНЧЕВА
МАЯ ТРАЙКОВА АТАНАСОВА
МЕТОДИ КРУМОВ ГЕЛКОВ
МИГЛЕНА ВАСКОВА ЙОРДАНОВА
МИЛЕ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
МИЛЕН БОЙЧОВ ПЕЙОВ
МИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
МИЛЕН ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ
МИЛЕН СЛАВЧЕВ ТОДОРИНОВ
МИЛЕНА БОЖИЛОВА КРЪСТАНОВА
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА
МИЛКА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА
МИЛКА ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
МИЛУШ ГЕРГИНОВ МИЛУШЕВ
МИЛЧО КРЪСТАНОВ ЙОРДАНОВ
МИЛЧО ТОШОВ ПЕШОВ
МИМИ ЙОСИФОВА БОЖИЛОВА
МИРОСЛАВ ВАСКОВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ ВОЛОДЕВ ЛОЗАНОВ
МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ ТОДОРИНОВ
МИРОСЛАВ РАНГЕЛОВ МИРОНОВ
МИРОСЛАВ СПАСЕНОВ ТОДОРОВ
МИРОСЛАВ ТОШКОВ ТОШЕВ
МИТКА ВЪТОВА РАЙКОВА
МИТКО КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
МИТКО МАРИНОВ ДРАГАНОВ
МИТРА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА
МИТРА МИЛАНОВА ИВАНОВА
МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ТОДОРИНОВА
МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА ТОШЕВА
МИХАЕЛА КОНСТАНТИНОВА АНТОНОВА
МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ
МИХАИЛ ГРИГОРОВ ГРОЗДАНОВ
МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ
МИШЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
МЛАДЕН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
МЛАДЕН ЯНАКИЕВ СТОЯНОВ
МОНИКА ВЕЛИНОВА МАРИНОВА
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА МИТРОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НАДКА СЛАВЕВА АНДРЕЕВА
НАДЯ АНГЕЛОВА РАДОЕВА
НАДЯ БОРИСОВА КИРОВА
НАДЯ ВАЛЕНТИНОВА КИРОВА
НАДЯ НИКОЛОВА СИВОВА
НАДЯ ПЛАМЕНОВА БОГДАНОВА
НАЙДА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
НАЙДЕН ТРЕНЧОВ АЛЕКСАНДРОВ
НАСКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
НАТАША АСЕНОВА МЛАДЕНОВА
НЕВЕНА СЛАВОВА ХРИСТОВА
НЕЗАБРАВКА АНГЕЛОВА КАЦОВА
НЕЗАБРАВКА ЦВЕТАНОВА ГАНЧОВА
НЕЛИ ВИДЕНОВА ГЕРГОВА
НИКОЛА ИЛИЯНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ БОЖКОВ ЦЕНКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕЯНКОВ
НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕЯНКОВА
НИКОЛИНА СТАМЕНОВА ВЕНКОВА
НИКОЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
НИНА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТКОВА
ОГНЯН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
ОГНЯН ИЛИЕВ СЛАВКОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВСКИ
ПАВЕЛ МИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ПЕЙОВ ПЕЕВ
ПАВЛИНА БОРИСЛАВОВА КОТЕВА
ПАВЛИНА ПЕШОВА БОЖИЛОВА
ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ПЕЙЧО БОЙЧОВ ПЕЙОВ
ПЕНКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА НИКОЛОВА ЖАЛОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ДРАГАНОВА
ПЕНКО РУСЕВ ПЕНКОВ
ПЕТКО БОРИСОВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ САВЧЕВ
ПЕТРА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА АТАНАСОВА ПИСЕВА
ПЕТРАНА ЯНКОВА АНГЕЛОВА
ПЕТРУНКА АЛЕКСАНДРОВА СЛАВОВА
ПЕТРУНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР АНТОНОВ РАНГЕЛОВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР БОЖИЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ РАШКОВ
ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПИСЕВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ИГНАТОВ
ПЕТЪР ФЕЛИКС КОСТУРКОВ
ПЕТЬО ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ МАРИНОВА ЛАЗАРОВА
ПЕТЯ РОСЕНОВА АНГЕЛОВА
ПЕЮ ВАСИЛЕВ ПЕЕВ
ПЛАМЕН БОНЕВ ВЪЛКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ СРЕТЕНОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДИНЧЕВ
ПЛАМЕН КЪНЧЕВ АПОСТОЛОВ
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН САВОВ ДАЦОВ
ПЛАМЕН СЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
ПОЛИНА ЕМИЛОВА ЗАРКОВА
РАБИЕ ЮСЕИНОВА ГАЙТАНДЖИЕВА
РАДКА ВЕЛИНОВА ПЕТКОВА
РАДКА ГЕНОВА ФИЛИПОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
РАДКО ГОРЯНОВ СПАСОВ
РАДОСТИН ВАНЕВ ВЕСЕЛИНОВ
РАДОСТИН СЛАВЧЕВ МИНЕВ
РАДОСТИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСТИНА ВЕНЕЛИНОВА МАЦЕВА
РАДОСТИНА СТЕФЧОВА ГАНЧЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
РАЙНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЙНА МИЛАНОВА ЙОРДАНОВА
РАЛИЦА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
РАЯ ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
РЕНЕТА АСЕНОВА ПЕТКОВА
РЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА ГРОЗДАНОВА
РОЗА БЛАГОЕВА ЛОЗАНОВА
РОЗА ИГНАТОВА НИКИФОРОВА
РОЗАНА АНГЕЛОВА НИКОВА
РОЗАРИО ПЕТРОВ РАЙКОВ
РОЗЕН ВАРАДИНОВ ПЕТРОВ
РОМИНА БОЙКОВА ИЛИЕВА
РОСЕН АНГЕЛОВ КИРОВ
РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ДРАГАНОВ
РОСЕН МИХАЙЛОВ ГРОЗДАНОВ
РОСЕН СЛАВЧОВ АНГЕЛОВ
РОСЕН ЦВЕТАНОВ БЛАГОЕВ
РОСЕН ЧАВДАРОВ ДЕДИНСКИ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
РУМЕН АНДРЕЕВ ПЕТРОВ
РУМЕН БОЖИЛОВ МЛАДЕНОВ
РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН КИРИЛОВ РАДОЕВ
РУМЕН СВИЛЕНОВ ПЕТРОВ
РУМЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ЧАМОВА
РУСКА ГЕОРГИЕВА АНАЧКОВА
РУСКА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
РУСЛАН ПЛАМЕНОВ БОГДАНОВ
РУСЛАН СЛАВЧЕВ МИНЕВ
САВИНА ПЛАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
САВО КОСТАДИНОВ ДАЦОВ
САМУИЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
САШО СТЕФАНОВ СЛАВЧЕВ
САШО ТОДОРОВ БОЖИЛОВ
САШО ХРИСТОВ НИКОЛОВ
СВЕТЛА АНКОВА БОЖИЛОВА
СВЕТЛА ВЕЛИНОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ПЕНКОВА
СВЕТЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ ВЕНКОВ
СВЕТОЗАРА ИЛИЯНОВА ИГНАТОВА
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БРЕШКОВ
СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ ПЕТКОВ
СВЕТОСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
СВИЛЕН КОЛЕВ ПЕЯНКОВ
СВИЛЕН НЕДКОВ ПЕТРОВ
СВИЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
СЕВДАЛИНА МИРЧОВА ДАЦЕВА
СЕРГЕЙ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
СЕРЬОЖА АТАНАСОВ ВЪРБАНОВ
СИЙКА ТИНКОВА АПОСТОЛОВА
СИЛВАНА ХРИСТОВА ПОРЯЗОВА
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА
СИЛВИЯ ПАВЛОВА СЕЙТАРИДУ
СИМЕОН БОЖИДАРОВ ДИНЧЕВ
СИМЕОН ИВАНОВ ТОДОРОВ
СИМЕОН СТЕФАНОВ ДИНЧОВ
СИМОНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
СИРМАН ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
СЛАВЕ ТРИФОНОВ РАНГЕЛОВ
СЛАВЕ ЯНКОВ СЛАВОВ
СЛАВЕЙ ЦВЕТАНОВ РАШКОВ
СЛАВИ ГЪЛЪБОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
СЛАВКА САВОВА РАНГЕЛОВА
СЛАВЧО ЛЮБЧОВ ГОЧЕВ
СЛАВЧО МИЛАНОВ АНГЕЛОВ
СЛАВЧО МЛАДЕНОВ ТОДОРИНОВ
СЛАВЧО ЦВЕТКОВ СЪБОТИНОВ
СНЕЖАНА БОРИСОВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА ГЪЛЪБОВА ФИЛИПОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА
СНЕЖАНКА РУСИМОВА ТОДОРИНОВА
СОНЯ ДОБРЕВА КИРИЛОВА
СОНЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА-ПЕТРОВА
СОФКА ТРИФОНОВА КОЛЕВА
СПАСЕН МАРИНОВ ТОДОРОВ
СПАСКА ПЕТРОВА ЗЛАТАНОВА
СРЕБРА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
СТАНА ПАНЧЕВА СЪБОТИНОВА
СТАНА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА
СТАНИСЛАВ ГОРАНОВ АЛЕКСОВ
СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЦЕНКОВА
СТЕФАН ВИДЕНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
СТЕФАН ЙОСИФОВ БАЛКАНСКИ
СТЕФАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН СИРМАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ БАЛКАНСКИ
СТЕФАН СТЕФАНОВ СИРМАНОВ
СТЕФКА ЕВТИМОВА БЕЛОВА
СТЕФЧО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТИЛЯН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ВЕНКОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
СУЗАНА БОРИСОВА ХРИСТОВА
ТАНЯ БОРИСОВА ВЕЛИЧКОВА
ТАНЯ КРЪСТАНОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ МИЛЕВА ИЛИЕВА
ТАТЯНА БЛАГОЕВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ЦВЕТАНОВА
ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА МАНОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ИГНАТОВА
ТЕОДОР ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ
ТЕОДОР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ТЕОДОР ПЕТРОВ ИГНАТОВ
ТЕОДОРА АПОСТОЛОВА ПЕТРОВСКА
ТИНА БОЖИДАРОВА АЛЕКСОВА
ТИХОМИР ИВАНОВ ДЖУКАНОВ
ТОДОР БОЖИЛОВ АНАЧКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАШКОВ
ТОДОР ДАМЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ТОДОР ЗЛАТКОВ ИГНАТОВ
ТОДОР НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
ТОДОР ЦЕНОВ ИВАНОВ
ТОДОРА НИКОЛОВА МИНОВА
ТОДОРА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА ВЕЛКОВА
ТОДОРКА МАКСИМОВА ПЕТРОВА
ТОДОРКА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТОЛЯ ВАЛЕРИЕВА КИРИЛОВА
ТОНЧО ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ
ТОШКО МИЛЧЕВ ТОШЕВ
ТРАЙКО СВИЛЕНОВ АТАНАСОВ
ТРАЯНА ИСАЕВА АЛЕКСИЕВА
ТРАЯНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ТРАЯНКА СТЕФАНОВА БАЛКАНСКА
ФЕЛИКС ПЕТРОВ КОСТУРКОВ
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ХРИСТО БОГДАНОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ХРИСТО ЧАВДАРОВ ДЕДИНСКИ
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВА
ЦАНКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ КИРОВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ВЛАДОВА ВЛАДИМИРОВА
ЦВЕТАНКА КОЛЕВА КИНОВА
ЦВЕТАНКА МАРКОВА ИГНАТОВА
ЦВЕТАНКА МИРОНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ТАСКОВА
ЦВЕТАНКА САВОВА ТОДОРИНОВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ДЕДИНСКА
ЦВЕТАНКА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧЕВА МАЗНЕВА
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ВЪЛКОВА
ЦВЕТКО ВИДИНОВ МИТРОВ
ЦВЕТОМИР БОРИСОВ ЦЕНОВ
ЦВЕТОМИР ИВАЙЛОВ САНДОВ
ЧАВДАР АНГЕЛОВ КИРОВ
ЧАВДАР ХРИСТОВ ДЕДИНСКИ
ШЕР БАДРИ ШИХО
ЮЛИЯ ИГНАТОВА ТАКЕВА
ЮРИ ПЛАМЕНОВ АПОСТОЛОВ
ЯБЛЕНА САВОВА СПАСОВА
ЯГОДЕНА ВИДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ИЛИЯНОВА НИКОЛОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 006
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – СОУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА БОГОМИЛОВА БОРИСОВ
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДОДОВА
АЛБЕНА АСЕНОВА БОГДАНОВА
АЛБЕНА ВАЛЕРИЕВА ДИНЧЕВА-ПЕТРОВА
АЛБЕНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДРА ЛЮДМИЛОВА НИКОЛОВА
АЛЕКСАНДЪР АСПАРУХОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ РАЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСКОВ ИГНАТОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БОГДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЦАНКОВ
АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ ЗАХАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСИ ИВАНОВ ДАНЧЕВ
АНА МИЧЕВА ИГНАТОВА
АНАТОЛИ ТРАЙКОВ КОСТОВ
АНГЕЛ АНТОНОВ МИЛЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ САВОВ
АНГЕЛ ГРИГОРОВ ЦВЕТАНОВ
АНГЕЛ ДАНОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ЙОТОВ НИНОВ
АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЯНАКИЕВА
АНДРЕАНА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ НИНОВ
АНДРИАНА ИСАЕВА ЯНКОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНЕЛИЯ ЗЛАТКОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ СТОИЛОВА ГЪЛЪБОВА
АНЕЛИЯ ЯНКУЛОВА ПЕТРОВА
АНЕТА СЛАВЧЕВА ЛОЗАНОВА-ПАУНОВА
АНЖЕЛА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
АНИ МАРИЯНОВА ПЕТРОВА
АНИТА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
АНИТА РАДКОВА АНГЕЛОВА
АНИТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
АННА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
АННА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА МИЛЕВА
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВА
АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА ИСАЕВА
АНТОН АНГЕЛОВ МИЛЕВ
АНТОН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
АНТОН НЕДКОВ ВЕСЕЛИНОВ
АНТОН ТОМОВ ВЕЛИЧКОВ
АНТОНИ ИЛИЕВ АНТОНОВ
АНТОНИО МАРИОВ ЛАЛОВ
АНТОНИО СВИЛЕНОВ АНТОВ
АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА АНТОНОВА
АСЕН ВЕЛИНОВ ПЕТРОВ
АСЕН ЕМИЛОВ ЛЮБЕНОВ
АСЕН ИГНАТОВ ИГНАТОВ
АСЯ КИРИЛОВА ДАНОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТАСКОВ
АТАНАС ЕВЛОГИЕВ ПЕТРОВ
АТАНАС ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
АТАНАС ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ДАВИДОВ
АТАНАСА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
АТАНАСКА ЛЮБОМИРОВА ИГНАТОВА
БИЛЯНА АТАНАСОВА ТАСКОВА
БИЛЯНА РАДКОВА ПАВЛОВА
БИСЕР САШКОВ ВАСИЛЕВ
БИСЕР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
БИСЕР ТОДОРОВ ДОДОВ
БЛАГА ХРИСТОВА МИЛАЧКОВА
БЛАГОВЕСТ ВАЛЕРИЕВ БОЯНОВ
БЛАГОВЕСТ ВИДИНОВ НИКОЛОВ
БЛАГОВЕСТА БЛАГОЕВА ГРИГОРОВА
БЛАГОЙ СТЕФАНОВ ДОДОВ
БЛАГОЙ ТОШКОВ ПЕТРОВ
БОГДАН ЙОСИФОВ ДИМИТРОВ
БОГДАНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
БОГДАНКА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
БОГОМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
БОГОМИЛ НАЙДЕНОВ ЯНАКИЕВ
БОГОМИЛ ПАВЛОВ КИРИЛОВ
БОГОМИЛ СЛАВОВ ЙОРДАНОВ
БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
БОЖИДАР ВАСКОВ ПАВЛОВ
БОЖИДАР ВЕЛИНОВ НИКИФОРОВ
БОЖИДАР МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
БОЖИДАР СЛАВЧЕВ ДЕЛИСТОЯНОВ
БОЖИДАРКА АНТОНОВА БОЖИЛОВА
БОЖИЛ ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
БОЖУРА ДРАГАНОВА ИГНАТОВА
БОЖУРКА БОРИСОВА МИТОВА
БОЖУРКА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИЧКОВА
БОЙКА ЕФТАЛИОНОВА НИКОЛЧОВА
БОНКА СИМЕОНОВА ТОДОРИНОВА
БОРИС КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
БОРИС ПЕТКОВ РАЙКОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ВЕЛЕВ СЛАВКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ЛОЗЕВ МИНЧЕВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ СТАНКОВ
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ИСАЕВА
БОРИСЛАВКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
БОРЯНА КОЦЕВА БОРИСОВА
БОРЯНА ТОТЮВА ХРИСТОВА
БОЯНКА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИН ВИДИНОВ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ЗАХАРИЕВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ИГНАТОВ
ВАЛЕНТИН КИРКОВ ТОНЧЕВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ВАЛЕНТИН МИЛЧОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ИЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА СПАСОВА
ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ПЕНЧЕВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ РУСИСЛАВОВ ГЪЛЪБОВ
ВАЛЕРИ СЛАВЧЕВ ДИНЧЕВ
ВАЛЕРИ ЦЕЦОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЯ ЛОЗАНОВА ПЕТРОВА
ВАЛЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВАНЬО ВЪЛКОВ ВЪЛКАНОВ
ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АНТОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕЛКОВА
ВАСИЛКА МИТОВА ПЕТРОВА
ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА БОГДАНОВА
ВАСИЛКА ТРАЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСКО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ВАСКО ВЛАДИМИРОВ БОЖИЛОВ
ВАСКО ЙОРДАНОВ МИТОВ
ВАСКО РАДОЙКОВ НЕДЕЛКОВ
ВАСЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЗАР ВЛАДИМИРОВ МИЛЕВ
ВЕЛИКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИН АСЕНОВ ПЕТРОВ
ВЕЛИН БОЖИДАРОВ ВЕЛИНОВ
ВЕЛИСЛАВ КРЪСТАНОВ ГЕОРЕВ
ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ
ВЕЛИСЛАВ ПЕТРОВ ВЕЛЕВ
ВЕЛИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ПЕШЕВА
ВЕЛИСЛАВА РУМЕНОВА ТОДОРИНОВА
ВЕЛИЧКА ЦВЕТАНОВА СЛАВКОВА
ВЕНЕСА МИЛОРАДОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА ВЕЛИЧКОВА ВЛАДИМИРОВА
ВЕНЕТА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ВЕНЕТКА ВЕЛЕВА СИМЕОНОВА
ВЕНЕТКА СВИЛЕНОВА СТОЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕЛКОВ ГЕЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИГНАТОВ ГАНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕНЧОВ ВЛАДИНОВ
ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА БОНЕВА
ВЕРКА АНКОВА БАРСАЛОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА МИТОВА
ВЕРОНИКА ИВАНОВА МИТОВА
ВЕСЕЛ ВЛАДИМИРОВ ИЗВОРСКИ
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЛЕКОВ
ВЕСЕЛИН СВИЛЕНОВ АНТОВ
ВИДА БОРИСОВА ИВАНОВА
ВИДЕН АСЕНОВ ВИДЕНОВ
ВИДИН ГОРЯНОВ СПАСОВ
ВИКТОР БОЖИДАРОВ ДЕЛИСТОЯНОВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ВУТОВ
ВИКТОР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОР СТОЯНОВ ИГНАТОВ
ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ВИДЕНОВА
ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИЛИСЛАВ САШКОВ ВАСИЛЕВ
ВИОЛА АНДРЕЕВА ТАШЕВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЗАХАРИНОВА
ВИОЛЕТА МИТОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ГРОЗЕВА
ВИОЛЕТКА ИВАНОВА БОЖИЛОВА
ВИОЛЕТКА КОТЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТКА СЛАВЧОВА ЦВЕТКОВА
ВИОЛЕТКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВИРЖИНИЯ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
ВЛАДИМИР ВЕЛИЗАРОВ МИЛЕВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ВЕЛКОВ
ВЛАДИМИР САМУИЛОВ ЙОРДАНОВ
ВЛАДИМИР СЛАВОВ МИТОВ
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВЛЪЧКО ДАНОВ АЛЕКСОВ
ВУНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ГАБРИЕЛ НАКОВ ГАВРИЛОВ
ГАБРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ГАЛИНА СТОЙЧЕВА ИСАЕВА
ГАЛИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА-ПЕТРОВА
ГАЛЯ ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА-АНТОНОВА
ГЕЛКО ВЪЛКОВ ГЕЛКОВ
ГЕНАДИ ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕЛКОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ СИМОВ
ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ ГЪЛЪБОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ВАНЬОВ ВЪЛКАНОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ГЪЛЪБОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ САВОВ
ГЕОРГИ ЛИДИЕВ КИРИЛОВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ АНТОВ
ГЕОРГИ РАДЕВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРИНОВ
ГЕРГИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИН ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ
ГЕРГИН СЛАВЕЙКОВ ХРИСТОВ
ГЕРГИНА ПАВЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ГЕШО ДИМИТРОВ ГЕШЕВ
ГОРАН РАФАИЛОВ ГОРАНОВ
ГРЕТА ЦАНКОВА ПЕЕВА
ГРИГОР ТРЕНДАФИЛОВ ПЕНЧЕВ
ГЪРГОРИНА ИГНАТОВА МИХАЛЕВА
ГЮРГЕНА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА
ДАНАИЛ ГОРАНОВ ГОРАНОВ
ДАНИЕЛ НАЙДЕНОВ МАНОЛОВ
ДАНИЕЛ НЕНКОВ КАМБУРОВ
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА ИВАНЧЕВА ИГНАТОВА
ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА РАЙКОВА
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА
ДАНО ДИМИТРОВ ДАНОВ
ДАРИН ПЛАМЕНОВ ВЕНКОВ
ДАРИНА СТОЯНОВА ЦЕНОВА
ДАФИНКА ТОДОРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ДЕНИС КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕНИС НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ДЕНИС ПЕТКОВ РАЙКОВ
ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА ЯНАКИЕВА-ДИКОВА
ДЕНИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВ АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ДЕСИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ
ДЕСИСЛАВ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ПЕНЧОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕШЕВА ГЕШЕВА
ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА ИГНАТОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА РАШКОВА
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА СЛАВОВА
ДЕСИСЛАВА ТРЕНДАФИЛОВА МЛАДЕНОВА
ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
ДЕЯН САШКОВ ЙОРДАНОВ
ДЕЯН ТИХОМИРОВ ИСАЕВ
ДИАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ДИАНА МИЛЧЕВА ДИКОВА-ЯНАКИЕВА
ДИАНА СТЕФАНОВА СПАСОВА
ДИАНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ДИЛЯНА НАЙДЕНОВА ДАЦОВА
ДИМИТРИНА ВЕЛИЧКОВА НАЙДЕНОВА
ДИМИТРИНА ГОРАНОВА ВЪЛКАНОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАНКОВА
ДИМИТРИНА КУЗОВА ИЗВОРСКА
ДИМИТРИНА ТРАЙКОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНКА НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ИСАЕВ
ДИМИТЪР ВЛАДОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ТОНЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЖИЛОВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР МИЛЕВ ВАЧЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР ТОМОВ ВЕЛИЧКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ДОБРЕНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ДОБРИНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ДРАГИНКА МИЛАНОВА ПАУНОВА
ЕВГЕНИ АНТОНОВ АНТОНОВ
ЕВГЕНИ БОЖИЛОВ БОЖИЛОВ
ЕВГЕНИ ЛЮДМИЛОВ ГЪЛЪБОВ
ЕВГЕНИЙ КОЦЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА
ЕВДОКИЯ ДАНАИЛОВА МАНОЛОВА
ЕЛВИРА ВАЛЕРИЕВА ДИНЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЛАШКА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕНЧОВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНА СТАНЧЕВА КАРАБАЛИЕВА
ЕЛЕНА ЯНКОВА ГЕНЧЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КОСТОВА
ЕЛЕНКА СЛАВЕВА КРЪСТАНОВА
ЕЛЕНКА ЦВЕТАНОВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНКА ЦЕНКОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕОНОРА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА БЕЛЕВА
ЕЛЗА ЛЮБОМИРОВА КОНСТАНТИНОВА
ЕЛЗА НИКОЛОВА РАЧИНА
ЕЛИЗАБЕТ БЛАГОЕВА РАНГЕЛОВА
ЕЛИЗАБЕТА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ВАЧЕВА
ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛИСАВЕТА СЛАВЕВА МИНЧОВА
ЕЛИСАВЕТА СПАСОВА ВЕЛИЧКОВА
ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ СЛАВКОВ
ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ МИТОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ЗАРКОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ГЕЛОВСКИ
ЕМИЛ РАНГЕЛОВ ДИКОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ТРАЙКОВ КОСТОВ
ЕМИЛИЯ БОЖИДАРОВА ВЕНКОВА
ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ГЕЛКОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА МИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ СВИЛЕНОВА ВУНЧЕВА
ЕРИК РУМЯНОВ МИХАЛЕВ
ЕРИКА РОСЕНОВА ПЕТРОВА
ЖАНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
ЗАРКО НИКОЛОВ ЗАРЕВ
ЗАРЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА
ЗЕНИТА ДЕЛЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА ВИДЕНОВА МИТРОВА
ЗЛАТКА ОГНЯНОВА НИКИФОРОВА
ЗОРКА МИТОВА НИКИФОРОВА
ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВА-АНГЕЛОВА
ЗОЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЗОЯ ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИНОВ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ
ИВАЙЛО ДИЛОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ИСАЕВ АНДРЕЕВ
ИВАЙЛО ПЕНЧОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЛИНА САШКОВА БОНЕВА
ИВАН АСЕНОВ БОГДАНОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ИСАЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ МИТОВ
ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ
ИВАН НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА БОЖИЛОВА ДЕЛИСТОЯНОВА
ИВАНКА ГРИГОРОВА КОЛЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА СТАНЧОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА СТАНКОВА
ИВО АЛЕКСИЕВ ПЕТРОВ
ИВО ВЕНЦИСЛАВОВ ГАНЕВ
ИВО СИМЕОНОВ ТОШЕВ
ИГНАТ АСЕНОВ ИГНАТОВ
ИГНАТ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИГНАТ СТРАХИЛОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА
ИЛИАН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИАНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ИЛИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ АЦИН ЦАНКОВ
ИЛИЯ ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
ИЛИЯН ВИДЕНОВ ВИДЕНОВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
ИННА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА
ИРЕНА БОГОМИЛОВА НИКОЛОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
ИРИНА АНГЕЛОВА ВЪЧКОВА
ИСАЙ АНДРЕЕВ ИСАЕВ
ИСИДОР АСЕНОВ СТАНКОВ
ЙОАН АСЕНОВ ИГНАТОВ
ЙОАНА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ КОНЕВ
ЙОРДАН АСЕНОВ ЗДРАВКОВ
ЙОРДАН БЛАГОЕВ ЗАРКОВ
ЙОРДАН ЕВЛОГИЕВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ БОРИСОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЦАНКОВ
ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ НАЙДЕНОВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
ЙОСА СТЕФАНОВА РУСЕВА
ЙОТО АНГЕЛОВ НИНОВ
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
КАЛОЯН БОЙЧЕВ ТОТЕВ
КАЛОЯН ЕМИЛОВ ЗАРКОВ
КАЛОЯН ИВАНОВ ПЕДАКОВ
КАЛОЯН НИКОЛОВ СОКОЛОВ
КАЛУШКА ВИДЕНОВА ИВАНОВА
КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
КАТИНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
КАТЯ ЛОЗЕВА МИНЧЕВА
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ РАЙКОВ
КИРИЛ АНТОНОВ ГРОЗЕВ
КИРИЛ БОГДАНОВ ВЕЛКОВ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ШАДОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ДАНОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
КИРИЛ КИРИЛОВ ВУТОВ
КИРИЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ САШКОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ СПАСОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ФИЛИПОВ БЕЛЕВ
КИРИЛ ХРИСТОВ ЦАЧЕВ
КОСТАДИН ГОРЯНОВ СПАСОВ
КОЦА АЛЕКСИЕВ КОЛЕВ
КОЦЕ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
КОЦЕ БОРИСОВ ЙОНЧЕВ
КОЦЕ ПАНЧОВ СЪБОТИНОВ
КРАСИМИР КОЦЕВ КОЛЕВ
КРАСИМИР НЕЧЕВ МАРИНОВ
КРАСИМИР НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
КРАСИМИР НИНОСЛАВОВ АНТОВ
КРАСИМИР СПАСОВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИР ТОШЕВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ЯНКОВ КРЪСТАНОВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГЕШЕВА
КРАСИНА КРЪСТЕВА БОГДАНОВА
КРЕМЕНА БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА
КРЕМЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
КРИСТА ГЕОРГИЕВА САВОВА
КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГРИГОРОВА
КРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА-МИНЧЕВА
КРИСТИНА МАРИАНОВА ГРИГОРОВА
КРИСТИНА ПАУНОВА ИВАНОВА
КРИСТИЯН АНЕВ ГЕШЕВ
КРИСТИЯН ГРИГОРОВ ПЕНЧЕВ
КРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ ТАСКОВ
КРИСТИЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
КРУМ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
КУЗО ПЪРВАНОВ КУЗОВ
КЪНЧО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ
ЛИДИЯ БОРИСОВА ТАСКОВА
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ПАУНОВА
ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА ГОРАНОВА
ЛИДИЯ МАРИНОВА КИРИЛОВА
ЛИДИЯ МИЛАНОВА ЦАНКОВА
ЛИДИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ФАЗЛИЙСКА
ЛИЛИЯ АНТОНОВА МИЛЕВА
ЛИЛИЯ ГРИГОРОВА ВИДЕНОВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВА МИХАЙЛОВА
ЛИЛИЯ ХРИСТОФОРОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА МАРИНКОВА
ЛОЗЕ СЕРАФИМОВ МИНЧЕВ
ЛОРА ГОЛОБИНОВА ТОДОРОВА
ЛЪЧЕЗАР ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
ЛЪЧЕЗАР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЪЧЕЗАР СТРАХИЛОВ ВУНЧЕВ
ЛЪЧЕЗАРА ЛЪЧЕЗАРОВА РАШКОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ИСАЕВ
ЛЮБКА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА
ЛЮБОВ ЛЮБОМИРОВА ГЪЛЪБОВА
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ПАУНОВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПАУНОВ
ЛЮБОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЮДМИЛ АНТОНОВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ТАСКОВ
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЮДМИЛ КУЗОВ КУЗОВ
ЛЮДМИЛ МИЛЧЕВ ПЕШЕВ
ЛЮДМИЛ ЦЕКОВ ДИМИТРОВ
ЛЮДМИЛ ЦЕНОВ ПЕТКОВ
ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЛЮДМИЛА МАНОЛОВА ПЕТРОВА
МАДЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
МАНА МИХОВА КОСТОВА
МАНУЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА
МАРА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРА НИКОЛОВА ДАЦОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА
МАРГИТА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
МАРИАН МЛАДЕНОВ ГРИГОРОВ
МАРИЕЛА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЕТА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА
МАРИЕТА ХРИСТОВА ВУТОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА МАНОЛОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЙКА ПАВЛОВА ПЕТРОВА
МАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МАРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
МАРИНА КРАСИМИРОВА СТАВРЕВА
МАРИО ЗДРАВКОВ ИГНАТОВ
МАРИЦА КОЦЕВА БОРИСОВА
МАРИЦА МИТОВА АНТОНОВА
МАРИЯ АЛЕКСОВА ПЕНКОВА
МАРИЯ АНДОНОВА ИСАЕВА
МАРИЯ ВИДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ВЪЛКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СОКОЛОВА
МАРИЯ НАЙДЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ РАДЕНКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ РАНГЕЛОВА ИСАЕВА
МАРИЯ САНДОВА НИНОВА
МАРИЯ ТРАЙКОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА АНТОВА
МАРИЯНА КРУМОВА ДАМЯНОВА
МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА ШАДОВА
МАРИЯНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА ЧАВДАРОВА ПЕТРОВА
МАРТИН ВАНЧОВ ТОДОРОВ
МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ
МАРТИН ИВАНОВ МИТОВ
МАРТИН ЛЮБОМИРОВ ГЪЛЪБОВ
МАРТИН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ
МАРТИН НЕНКОВ КАМБУРОВ
МАРТИН РУМЕНОВ ТОДОРИНОВ
МАРУСЯ НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
МАЯ ИВАНОВА СТАНКОВА
МАЯ КОНСТАНТИНОВА ИВАНОВА
МАЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
МАЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
МЕТОДИ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА
МИГЛЕНА БОГОМИЛОВА ЯНАКИЕВА-БЕЛЧЕВА
МИЛАДИНКА ВАСОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛАДИНКА ЯНКОВА ДИКОВА
МИЛАН МАНЧЕВ МИХАЙЛОВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
МИЛЕНА ДИМЧЕВА ХРИСТОВА
МИЛЕНКА КРЪСТАНОВА ГРИГОРОВА
МИЛКА АНКОВА СТАНИСЛАВОВА
МИЛКА ВАСИЛЕВА ВЕНКОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МИЛКА СЛАВЧОВА РАЙКОВА
МИЛКА ТОДОРОВА СЪБОТИНОВА
МИЛОСЛАВА ПЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЧО НИКОЛОВ ТОДОРИНОВ
МИЛЧО ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
МИРЕЛА ИВАНОВА ИСАЕВА
МИРИЯН ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ПАУНОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ СЛАВЕЙКОВ ЙОРДАНОВ
МИХАЕЛА РУМЕНОВА ТОДОРИНОВА
МИХАЕЛА ТАКОВА ВЛАЕВА
МИХАИЛ ГЕШЕВ ГЕШЕВ
МИХАИЛ ЗАХАРИЕВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
МЛАДЕН ЕВГЕНИЕВ АНТОНОВ
МЛАДЕНКА АНКОВА ГЪЛЪБОВА
МОМЧИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИНОВ
МОНИКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
МОНИКА ГРИГОРОВА ПЕНЧЕВА
МОНИКА КИРИЛОВА АНТОНОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ДАВИДОВА
НАДЕЖДА КРУМОВА КОЛЕВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИТОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ЯНКОВА МАРИНОВА
НАДКА ДОЙЧИНОВА МИЛЕВА
НАДКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА
НАДЯ ЕМИЛОВА ГЕЛОВСКА
НАДЯ ИВАНОВА ТОТЕВА
НАДЯ КИРИЛОВА НИКОЛОВА
НАДЯ ЦВЕТКОВА ПЕШЕВА
НАЙДЕН БОРИСОВ БОГДАНОВ
НАЙДЕН САВОВ МАНОЛОВ
НАТАЛИ КРАСИМИРОВА КРЪСТАНОВА
НАТАЛИ МАРИОВА ЛАЛОВА
НАТАЛИ СТЕФАНОВА НИНОВА
НАТАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА КРЪСТАНОВА
НАТАША ВЛАДИМИРОВА МИЛЕВА
НАТАША ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
НЕВЕНА АСЕНОВА ГРИГОРОВА
НЕВЯНА КИРИЛОВА ШАДОВА
НЕДЯЛКО СТЕФАНОВ НАЙДОВ
НЕНКО ВАСИЛЕВ КАМБУРОВ
НИКИФОР МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА МИЛЕВ НИКОЛЧОВ
НИКОЛА ПАУНОВ СЛАВКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ВАСКОВ НЕДЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ЗАРКОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ НЕДЯЛКОВ
НИКОЛАЙ ЧУДОМИРОВ ВЛАЕВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ КРЪСТАНОВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ЗАРКОВА
НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПЕНЧЕВА
НИКОЛИНА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА СПАСОВА
НИНА ДИМИТРОВА ВЕНКОВА
НИНА ЛЮДМИЛОВА ПЕШЕВА
НИНОСЛАВ МИКОВ АНТОВ
ОГНЯН ДРАГОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ БОЛГУРЕВ
ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ КРЪСТАНОВ
ПАВЛИН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛИНА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА МИЛЕВА ПЕТРОВА
ПАУЛИНА ВЛАДИМИРОВА СЛАВКОВА
ПАУЛИНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА
ПАУН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
ПЕНА САВОВА АЛЕКСОВА
ПЕНКА БОРИСОВА БЕЛЧЕВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОДОВА
ПЕНКО СЛАВЕВ ИГНАТОВ
ПЕТКАНА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА
ПЕТКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ РАЙКОВ
ПЕТКО КРЪСТАНОВ ИВАНОВ
ПЕТРАНА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
ПЕТРАНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА СТАНИСЛАВОВА ЯНАКИЕВА
ПЕТРАНКА КОЦЕВА КРЪСТАНОВА
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА НЕДЕЛКОВА
ПЕТРАНКА ТРАЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТЪР БОЖИДАРОВ ПАВЛОВ
ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ АНАСТАСОВ
ПЕТЪР ВЕЛЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДАВИДОВ ГОРАНОВ
ПЕТЪР ЗЛАТЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР САВОВ ДАЦОВ
ПЕТЪР ТОШЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЬО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЬО СЛАВЧОВ КРЪСТАНОВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА АНДРЕЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА БОЖИЛОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАРИРАДЕВ
ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ВЕНКОВ
ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ НАЙДЕНОВ
ПЛАМЕН ТОШКОВ ПЕНЧЕВ
ПЛАМЕН ЦЕНОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА ВАЛЕРИЕВА АНАСТАСОВА
ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА АНТОВА
ПЪРВОЛЕТКА ХРИСТОВА ДИКОВА
РАДКА ГЕРГОВА ПЕТРОВА
РАДКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ МИНЧЕВ МИНЧЕВ
РАДОСЛАВА ПАВЛОВА ИВАНОВА
РАДОСТ ВАСИЛЕВА ПЕЕВА
РАДОСТ ТОДОРОВА ИСАЕВА
РАДОСТИН АНТОНОВ МИЛЕВ
РАДОСТИН ЯНКОВ ГЕНЧЕВ
РАДОСТИНА ВАЛЕРИЕВА ГЪЛЪБОВА
РАДОСТИНА ПАВЛОВА БОЛГУРЕВА
РАДОСТИНА ЦВЕТАНОВА ТАСКОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
РАЙНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
РАЛИЦА СИМЕОНОВА ПЕНЧЕВА
РАНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИКОВ
РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАРИРАДЕВА
РЕНЕТА КРУМОВА МИТРАНЧЕВА
РЕНЕТА ЛЮДМИЛОВА ГОРЧЕВА
РЕНИ ПЛАМЕНОВА МИНЧЕВА
РИЛКА ГРИГОРОВА РАЙКОВА
РИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
РОЗА ДАНОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ИВАНОВА ИСАЕВА
РОЗА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
РОСЕН КОЦЕВ СЪБОТИНОВ
РОСЕН НЕДКОВ ВЕСЕЛИНОВ
РОСИЦА БЛАГОЕВА РАНГЕЛОВА
РОСИЦА БЛАГОЕВА ЦВЕТКОВА
РОСИЦА ИГНАТОВА ГОРАНОВА
РОСИЦА ЛАЗАРОВА ДРАГАНОВА
РОСИЦА МИЛУШЕВА БЕЛЕВА
РОСИЦА ПЕТКОВА ИВАНОВА
РОСИЦА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
РОСИЦА СПАСОВА ЗАХАРИНОВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА ПРОДАНОВА
РОСТИСЛАВ КИРИЛОВ ВУТОВ
РУМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ КОНЕВ
РУМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН НЕДЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН СПАСОВ БЕЛЧЕВ
РУМЕН ЯНАКИЕВ ПЕТРОВ
РУМЯН АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА МИЛЕВА
РУМЯНА РАЙКОВА БОЖИЛОВА
РУМЯНА СЛАВЕЙКОВА НИКОЛОВА
РУМЯНА СЛАВЧЕВА КРЪСТАНОВА
РУСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
РУСКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
САВА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
САНДРА РУМЯНОВА МИХАЛЕВА
САНКА ИСАЕВА ГЕОРГИЕВА
САНЯ ЕВГЕНИЕВА БОЖИЛОВА
САРАФКА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
САШКА РАДКОВА КОСТОВА
САШКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
САШКО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
САШКО КИРИЛОВ БОНЕВ
САШО АСЕНОВ БОГДАНОВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
СВЕТЛА МИРЧЕВА НИКОЛОВА
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛА РАДОЕВА ЦАЧЕВА
СВЕТЛИН АЛЕКСАНДРОВ РАЙКОВ
СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ ДАВИДОВ
СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
СВЕТОСЛАВА БОГОМИЛОВА КИРИЛОВА-ИВАНОВА
СВИЛЕН МЕТОДИЕВ АНТОВ
СВИЛОЗАРА ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА
СЕЛИМКА ТОДОРОВА РАЙКОВА
СЕРАФИМ РАДОСЛАВОВ МИНЧЕВ
СИЛВА КРУМОВА НЕНЧЕВА
СИЛВИЯ АСПАРУХОВА ВЕЛИЧКОВА
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ТЕОФИЛОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
СИЛВИЯ МИЛУШЕВА ВУТОВА
СИЛВИЯ СОКОЛОВА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
СИМЕОН ИВАНОВ ТОШЕВ
СИМЕОНА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
СЛАВЕЙКО ЕВТИМОВ ЙОРДАНОВ
СЛАВЕЙКО ЖИВКОВ СЛАВКОВ
СЛАВЕНКА АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА
СЛАВКА ДАНОВА КРЪСТАНОВА
СЛАВКА ЙОРДАНОВА ЦАНКОВА
СЛАВКА КОЦЕВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВКА КРУМОВА ИГНАТОВА
СЛАВКА КРЪСТЕВА ГЕЛКОВА
СЛАВКА ПЕТКОВА ТОДОРИНОВА
СЛАВЧО БОРИСЛАВОВ БОНЕВ
СЛАВЧО БОРИСОВ ДЕЛИСТОЯНОВ
СЛАВЧО НАЙДЕНОВ САВОВ
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕСЕЛИНОВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА СОКОЛОВА МИНЧЕВА
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
СОКОЛ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
СОНЯ БЛАГОЕВА МЛАДЕНОВА
СОНЯ ВЕЛИНОВА МИТОВА
СОНЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
СОФИЯ ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА
СПАРТАК САШОВ СПАСОВ
СПАСА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
СТАНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
СТАНИМИРА МИНКОВА ГЕШЕВА
СТАНИСЛАВ АСЕНОВ АНЧЕВ
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ ДАЦОВ
СТАНИСЛАВА КЪНЧЕВА БОЯНОВА
СТАНКА ЗАХАРИЕВА ДАВИДОВА
СТЕЛА АНГЕЛОВА ЗЛАТКОВА
СТЕЛИ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ВЕЛЧЕВ НИНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРИНОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ ИСАЕВ
СТОЙЧО МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
СТОЙЧО ТАСКОВ КОЛЕВ
СТОЯН МИТРОВ ТОДОРИНОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
СТОЯН СЛАВОВ ИГНАТОВ
СТОЯН СТЕФАНОВ СПАСОВ
СТРАХИЛ ИСАЕВ ВУНЧЕВ
ТАНЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ ВАНЬОВА ВЪЛКАНОВА
ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕНЧЕВА
ТАТЯНА БОРИСОВА ПОПОВА
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ЛЕКОВА
ТАТЯНА ВАСКОВА ИГНАТОВА
ТАТЯНА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА ЗДРАВКОВА
ТЕМЕНУЖКА АНАСТАСОВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ВЕСЕЛИНОВА БОЛГУРЕВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНЧОВА ВЕЛКОВА
ТЕМЕНУЖКА ИГНАТОВА СЪБОТИНОВА
ТЕМЕНУЖКА МЛАДЕНОВА МАРКОВА
ТЕОДОР ТИХОМИРОВ КИРИЛОВ
ТЕОДОРА БИСЕРОВА ТОДОРОВА
ТЕОДОРА БОЖИЛОВА БОЖИЛОВА
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ИЗВОРСКА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ТЕОДОРА ТИХОМИРОВА ИСАЕВА
ТЕОФАНИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ТИХОМИР БОРИСОВ ИСАЕВ
ТИХОМИР КИРИЛОВ МИТРАНЧЕВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
ТОДОР СТОЯНОВ СПАСОВ
ТОДОРКА ВИДЕНОВА КУЗОВА
ТОДОРКА ДАНОВА БОНЕВА
ТОДОРКА МАРИНОВА ВИДЕНОВА
ТОДОРКА РАДОСЛАВОВА АНТОВА
ТОМА ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ТОМИСЛАВ САШКОВ ЙОРДАНОВ
ТОНИ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ТОШО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ТРАЙКА АНДРЕЕВА ТОНЕВА
ТРАЙКА ПАВЛОВА ГЪЛЪБОВА
ТРАЙКА СПАСОВА РАШКОВА
ТРАЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ФИДАНА МЛАДЕНОВА МАРКОВА
ФИЛАТКА НЕДЯЛКОВА СЛАВКОВА
ХРИСТИНА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА САВОВА
ХРИСТИНА РУМЕНОВА ТОДОРИНОВА
ХРИСТИНА ЯКОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ СТАНКОВ
ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АНТОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ЦАЧЕВ
ХРИСТО КОЛЕВ ИВАНОВ
ХРИСТО МЛАДЕНОВ ГРИГОРОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТАН АСЕНОВ ДАНОВ
ЦВЕТАН ВАСКОВ БОЖИЛОВ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАНА АСПАРУХОВА ДАНОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА ДИНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБОМИРОВА ЛЮБОМИРОВА-ЦАНК
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА МЕТОДИЕВА
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА КИРОВА
ЦВЕТАНКА СТАНИМИРОВА ГРОЗДАНОВА
ЦВЕТАНКА ЯНКУЛОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА САШОВА СПАСОВА
ЦВЕТОМИР ЦЕЦОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИРА РУМЕНОВА ТОДОРИНОВА
ЦЕЦКА МОМЧИЛОВА ДОБРЕВА
ЦЕЦО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ЧАВДАР СТРАХИЛОВ ВУНЧЕВ
ЮЛИАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИАНА МИНЧЕВА АНГЕЛОВА
ЮЛИАНА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ ЛЮБЕНОВА СЛАВКОВА
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА
ЮЛИЯНА ТОДОРОВА ГЕЛОВСКА
ЯНАКИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЯНИЦА ПАВЛОВА ФАЗЛИЙСКА-АЛЕКСАНДРОВА
ЯНИЦА РУМЕНОВА ТОДОРИНОВА
ЯНКА ГЪЛЪБОВА МИХАЛЕВА
ЯНКА СЛАВЧОВА ПЕТРОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 007
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – НУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ул. Циолковский №2

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
АКСЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
АЛБЕНА АНТОНОВА БОГДАНОВА
АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КРУМОВА
АЛБЕНА ЧАВДАРОВА ВЛАДОВА
АЛЕК АСЕНОВ ДИМИТРОВ
АЛЕК РУМЕНОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
АЛЕКСАНДРА СВЕТЛИНОВА ГЕЛЕВА
АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЪЛЪБОВА
АЛЕКСАНДРИНА МИТЕВА ХРИСТОВА
АЛЕКСАНДРИНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ МИЛУШЕВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОИМЕНОВ АНДРЕЕВ
АНА НИКОЛОВА ВЛАДОВА
АНАТОЛИ БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ БЛАГОЕВ ИВАНОВ
АНГЕЛ БЛАГОЕВ МИЦОВ
АНГЕЛ ГЕНАДИЕВ ЦЕНКОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ЛЮБЧОВ ПЕШЕВ
АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ СЕРАФИМОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ СПАСОВ СПАСОВ
АНГЕЛИНА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА
АНДРИАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
АНДРИАНА ХРИСТОВА ДЕДИНСКА
АНЕЛИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА
АНЕТА БОРИСОВА ТЕРЗИЙСКА
АНЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
АНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
АНЖЕЛА АНГЕЛОВА КРЪСТАНОВА
АНЖЕЛИНА ГОРЯНОВА ПАУНОВА
АНИТА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
АНИТА ЕВТИМОВА ЦВЕТКОВА
АНИТА ИЛИЕВА СЛАВКОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
АНКА ГРИГОРОВА МАЛИНОВА
АННА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
АННА ТОДОРОВА МИТОВА
АННА-ВАСИ СЛАВЧЕВА ПЕТКОВА
АНТИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА
АНТОАН БРАНИМИРОВ АЛЕКСИЕВ
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
АНТОАНЕТА ЗАМФИРОВА АНТОВА-ЗЛАТКОВА
АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА НЕДКОВА
АНТОН БОРИСОВ ИВАНОВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
АНТОНИО ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
АНТЪНИ ПАУЛИНОВ ПЕТРОВ
АСЕН АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ
АСЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
АСЕН МИТОВ АСЕНОВ
АСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
АСЕН ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
АСЕН РОСЕНОВ ГАЛЕНКОВ
АСЕН СПАСОВ РАНГЕЛОВ
АСЯ НАЧКОВА МАРИНКОВА
АСЯ ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ГАЦЕВ
АТАНАС КРЪСТЕВ КОЛЕВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
АТАНАСКА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
БИЛЯН МАНОЛОВ ДАЦОВ
БИЛЯНА БИСЕРОВА ВАСИЛЕВА
БИСЕР АСЕНОВ ИВАНОВ
БИСЕР БОЖУРОВ КОЛЕВ
БИСЕР ВЛАДИМИРОВ КОЦЕВ
БИСЕР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
БИСЕР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
БИСЕР КИРИЛОВ КОЛЕВ
БИСЕР СЛАВКОВ ДАМЯНОВ
БИСЕРКА СЛАВЧОВА ИВАНОВА
БИСТРА ПЕТРОВА КЪНЧЕВА
БЛАГА СПИРИДОНОВА ДОНКОВА
БЛАГОВЕЛА ГАВРИЛОВА БЛАГОЕВА
БЛАГОВЕСТА СТОИЛОВА МАКАВЕЕВА
БЛАГОВЕСТА ТОДОРОВА ЦЕНКОВА
БЛАГОЙ АНГЕЛОВ МИЦОВ
БОГДАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
БОГДАН НИКОЛОВ ДУДОВ
БОГДАНА БОГДАНОВА СТОИЛОВА
БОГДАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
БОГДАНКА ПАВЛОВА СТОЙКОВА
БОГОМИЛ БОРИСОВ АПОСТОЛОВ
БОГОМИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
БОГОМИЛ ПЕТРОВ НИКИФОРОВ
БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ
БОЖИДАР ВЛАДОВ ПЕТКОВ
БОЖИДАР ЗЛАТКОВ МИТРОВ
БОЖИДАР МИЛЕВ ЗАНКОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ КОСТОВ
БОЖИДАР РАДОЕВ СТОЙКОВ
БОЖИЛКА ВЕЛИЧКОВА ЯНКУЛОВА
БОЖИЛКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА
БОЖУР ПЕТРОВ КОЛЕВ
БОЖУРА АНГЕЛОВА МИЛУШЕВА
БОЖУРА ВАСИЛЕВА ИЛКОВА
БОЖУРКА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА
БОЙКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
БОЙКА КОЛЬОВА ПАНТЕЛИ
БОЙКА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА
БОЙКО ВЕЛИНОВ НЕДКОВ
БОЙКО ГОРЯНОВ ПАУНОВ
БОЙЧО ЙОРДАНОВ АЛЕКСОВ
БОНКА КРЪСТАНОВА ГРИГОРОВА
БОРИС АТАНАСОВ ИВАНОВ
БОРИС ЕДИКОВ СЪБОТИНОВ
БОРИСЛАВ АНТОНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ БОРИСОВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ТЕРЗИЙСКИ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ПЕШЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ МАРИНКОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ САШОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
БОРИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА
БОРЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
БОЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ
БРАНИМИР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ
БРАНИМИР МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ
БУЕН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ВАЛЕНТИН АНДОНОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ИСАЕВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕНТИН НЕНКОВ КАМБУРОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АНДРЕЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВУТОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЕВ АТАНАСОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЧОВ ДАМЯНОВ
ВАЛЕНТИН СТАЙКОВ ЗАНКОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛОВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА НЕДЕЛКОВА
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ВОЛКОВА
ВАЛЕНТИНА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА СТИЛИЯНОВА ВАЛЕНТИНОВА
ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕРИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ ДОНЧЕВ
ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ СОКОЛОВ
ВАЛЕРИ РАДКОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
ВАНИНА ПЕТРОВА КРЪСТАНОВА
ВАНЯ КИРИЛОВА ЙОТОВА
ВАНЯ ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА
ВАСИЛ АНДРЕЕВ ПЕШЕВ
ВАСИЛ БОГДАНОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ МЕТОДИЕВ КОЛЕВ
ВАСИЛ САНДОВ ИЛИЕВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА МАРИНКОВА
ВАСКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ВАСКО ВЛАДОВ ПЕТКОВ
ВАСКО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
ВАСКО СПАСОВ РАНГЕЛОВ
ВЕЛИКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ВЕЛКА ЦЕНОВА ИВАНОВА
ВЕНЕРА ЛЮБЧОВА ЗАНКОВА
ВЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА
ВЕНИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ДАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЕВ КОСТОВ
ВЕРКА БОЖИЛОВА МИТРОВА
ВЕРКА ЙОСИФОВА ИВАНОВА
ВЕРКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ВЕРОНИКА БОЖИДАРОВА ЗАНКОВА
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ТЕРЗИЙСКИ
ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ЛЮДМИЛОВ КОСТАДИНОВ
ВЕСЕЛИН МИРОДИНОВ БОГДАНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕШОВ ВИДЕНОВ
ВЕСЕЛИНА ДАНЧОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛИНКА ЛАЗАРОВА МИЦОВА
ВЕСКА НИКОЛОВА ПЕШОВА
ВЕСКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТАНОВ
ВИКТОР ВАСКОВ РАНГЕЛОВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ВЛАДОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ПАНКОВА
ВИОЛЕТА ЗЛАТКОВА ДАНАИЛОВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ВИОЛЕТА СЛАВОВА ЗАХАРИНОВА
ВИОЛЕТКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТКА МИТКОВА ВЪРБАНОВА
ВИОЛЕТКА СПАСОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
ВИТКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ВУТОВ
ВЛАДИМИР ВАСКОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ВЛАДОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ПАНОВ
ВЛАДИСЛАВ АНГЕЛОВ СПАСОВ
ВЛАДИСЛАВ АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЛЮБЕНОВА
ВЛАДКО НИКОЛОВ ВЛАДОВ
ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ САЕНКО
ВОЛОДЯ КРУМОВ БОГДАНОВ
ГАБРИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ
ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ГАБРИЕЛА ФИЛИПОВА ПЕТРОВА
ГАВРИЛ БЛАГОЕВ АЛЕКСИЕВ
ГАЛИНА ГАНЧЕВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА ГАТОВА ВИДЕНОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ИЛИЕВА ЯНКУЛОВА-АНГЕЛОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ГЕРОВСКА
ГАЛИНА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЗОРОВА
ГАТО ТОДОРОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ БОГДАНОВ СТОЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ВЛАДОВ КОЦЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
ГЕОРГИ ГРИГОРОВ СТОЙКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМЧЕВ АЛЕКСИЕВ
ГЕОРГИ ИСАЕВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ИСАЕВ МАЛИНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКУЛОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ВЕНЕВ
ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТАНОВ
ГЕОРГИ СИМОВ ЗДРАВКОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ДАМЯНОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИЗВОРСКИ
ГЕОРГИ ТРАЙКОВ МАРИНКОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ГЕРГИН ЧАВДАРОВ САНДОВ
ГЕРГИНА ВЛАДОВА МАРИНКОВА
ГЕРГИНА МАНОЛОВА КОЛЕВА
ГЕРОЙКА МИТРОФАНОВА ПЕШУНОВА-СТОИЧКОВА
ГИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЪЛЪБОВА
ГОРЯН АТАНАСОВ ПАУНОВ
ГОРЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ГРИГОР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
ГУНКА СПАСОВА КАРАДЖОВА
ГЮРА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
ДАЙАНА ПАВЛОВА КОЛЕВА
ДАНАИЛ ИВАНОВ СТЕФЧОВ
ДАНАИЛ ПЕКОВ МИТОВ
ДАНИЕЛ АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ДАНИЕЛ ИВОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ДАНИЕЛ САШОВ БЛАГОЕВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
ДАНИЕЛА МИЛЧОВА ВЪРБАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕШЕВА ВИДЕНОВА-ПАНЕВА
ДАНКО АТАНАСОВ КОЛЕВ
ДАНЧО КРУМОВ БРАНКОВ
ДАНЧО МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
ДАФИНА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА
ДАЯНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ДЕНИС ВАСИЛЕВ ПЕШЕВ
ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕШЕВ
ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА ПЕТКОВА-ТЕХАДА
ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ СТОИЧКОВ
ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА ПЕТКОВА
ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА РАНГЕЛОВА-ДАФИНОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЪЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ДЕСИСЛАВА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МАЛОВСКА
ДЕСПИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
ДЕЯН БИСЕРОВ ВАСИЛЕВ
ДИАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ДИАНА СИМЕОНОВА ПЕШЕВА
ДИАНА СТЕФАНОВА КРУШКИНА
ДИАНА ЦВЕТАНОВА ЙОЛОВА
ДИМИТРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРА ИГНАТОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА ГЕРГОВА
ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА КОЛОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ
ДИМИТЪР ДАНОВ ЛАЛОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЗАНЕВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДОНЧЕВ
ДИМИТЪР МИРОДИНОВ БОГДАНОВ
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВЕЛКОВ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ МИТРОВ
ДИМИТЪР САНДОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ТРАЙКОВ МАРИНКОВ
ДОБРИ ПЕЮВ ПЕТРОВ
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА САНДОВА
ДОНИКА МИЛЕВА ЗАНКОВА
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА
ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ИЛИЕВА
ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ
ЕДИК БОРИСОВ СЪБОТИНОВ
ЕКАТЕРИНА ИСКРЕНОВА МАНОЛОВА
ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
ЕЛЕНА МИЛАНОВА КОЛЕВА
ЕЛЕНА СТРАХИЛОВА ИВАНОВА
ЕЛЕФТЕРИОС МИХАИЛ
ЕЛИ ГОРАНОВА САНДОВА
ЕЛИ ХРИСТОВА СОКОЛОВА
ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ЕЛИЗАБЕТ ЛЮБОМИРОВА МИТОВА
ЕЛИЗАБЕТ СЕРГЕЕВА КОЛЕВА
ЕЛИСАВЕТА СВИЛЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛИЦА БОЙЧОВА СТЕФАНОВА
ЕМИЛ ВИДИНОВ КОЦЕВ
ЕМИЛ ВИКТОРОВ РАНГЕЛОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ЗЛАТКОВ
ЕМИЛ СТОИМЕНОВ ПЕНКОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ВЛАДОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ МАРИНКОВ
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ВЛАДОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
ЕМИЛИЯ ЕЛЕНЧЕВА ПЕНКОВА
ЕМИЛИЯ ЗАНЕВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ НИКИФОРОВА ГЕОРЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЕНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ЖИВКО БОРИСОВ ИВАНОВ
ЖИВКО ВАЛЕРИЕВ ВЪЧЕВ
ЖОРО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ЗАХАРИН БОЙЧЕВ ЗАХАРИНОВ
ЗДРАВКА ВЛАДОВА БОГДАНОВА
ЗДРАВКА НЕНКОВА ПЕТРОВА
ЗЛАТА ДИМИТРОВА ЛАЛОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЛАДОВА
ЗЛАТКА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА ЗЛАТКОВА ТОШЕВА
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
ЗЛАТКА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ЗЛАТКО ИВАНОВ ТОДОРИНОВ
ЗОРКА КОСТАДИНОВА МАНОЛОВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ПЕШЕВА
ЗОЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
ЗОЯ МИРОНОВА ПАНОВА
ИВА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА-АНГЕЛОВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ИВАЙЛО ИСАЕВ МАЛИНОВ
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
ИВАЙЛО МЕТОДИЕВ ГЕРГОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО РУМЕНОВ АЛЕКСОВ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ПАВЛИН
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ИВАН БОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН ВЛАДОВ МИТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИВАН МАРИНОВ МАРИНКОВ
ИВАН МИТОВ АСЕНОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ПЕШЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ИГНАТОВА ГЕРГОВА
ИВАНКА КРУМОВА ЕЛЕНКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА КОЛЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕШЕВА
ИВАНКА РАДОСЛАВОВА ПОПОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА
ИВЕТ СВЕТЛИНОВА ГЕЛЕВА
ИВО ЗАХАРИНОВ ЗАХАРИНОВ
ИВО МАРИНКОВ МИНЕВ
ИВО ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИГОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ИЛИАН ЙОВЧЕВ МИТЕВ
ИЛИАНА КРАСИМИРОВА ЗАХАРИНОВА
ИЛИЯ БОРИСОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ МИТОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ СПАСОВ ПЕШОВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ИЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАЧЕВ
ИЛИЯНА БОЙКОВА НЕДКОВА
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ИНА ЕМИЛОВА ПЕНКОВА
ИРЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДАНОВА
ИСАЙ СПАСОВ ПЕТРОВ
ИСКРА КИРИЛОВА ПЕШЕВА
ИСКРА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЯНКУЛОВ
ЙОРДАН НИКИФОРОВ ГЕОРЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН РАНГЕЛОВ АНДОНОВ
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА РАНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧИНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРИНОВА
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА СОКОЛОВА
КАЛИН ВЛАДКОВ ВЛАДОВ
КАЛИН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
КАЛИНА ЦВЕТАНОВА БОГДАНОВА
КАЛИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРИНОВА
КАЛОЯН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЯНКУЛОВ
КАЛОЯН ЛЮБОМИРОВ ЕЛЕНКОВ
КАМЕЛИЯ ЦВЕТКОВА ТОДОРИНОВА
КАМЕН КАМЕНОВ ТОДОРОВ
КАМЕН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
КАПКА БЛАГОЕВА ПЕШЕВА
КАПКА БОЖИДАРОВА ПЕТКОВА
КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА
КАТЯ АНДРЕЕВА БОНЕВА
КАТЯ АСЕНОВА МИТРОВА
КИРИЛ АСЕНОВ ЙОТОВ
КИРИЛ БОРИСЛАВОВ МАНОЙЛОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
КИРИЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ ЙОРДАНОВ
КОНСТАНТИН СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
КОСТАДИН МИТКОВ НАЙДЕНОВ
КОСТАДИН МИХАЙЛОВ ГОСПОДИНОВ
КОСТАНЦА АТАНАСОВА БОЖИЛОВА-АЛЕКСИЕВА
КРАСИМИР АСЕНОВ ТОШЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ГЕРГОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ АНДОНОВ
КРАСИМИР КОЛЕВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИР ТРАЙКОВ МАЛИНОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИРА ДАНАИЛОВА СТЕФЧОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
КРАСИМИРА САШОВА БЛАГОЕВА
КРЕМЕНА СТОЯНОВА ЦЕКОВА
КРИСТИАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
КРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕРГОВА-ВЕСЕЛИНОВА
КРИСТИНА ВИКТОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
КРИСТИНА КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА
КРИСТИЯН БОГОМИЛОВ ЙОРДАНОВ
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ТОШЕВ
КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ
КРЪСТО ТОДОРОВ ГЕШЕВ
ЛАЗАРИНА ЦВЕТКОВА ДЕНКОВА
ЛАЗАРИНКА ПЕТРОВА ПАУНОВА
ЛАТИНКА СПАСОВА АТАНАСОВА
ЛЕВТЕРА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА КРЪСТАНОВА
ЛИДИЯ РОСЕНОВА АНГЕЛОВА
ЛИДИЯ ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИ ВЕНЦИСЛАВОВА ДАНОВА
ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ЯНКУЛОВА
ЛИЛИ ИГНАТОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА САНДОВА
ЛИЛИЯ ИЛИЕВА МАРИНКОВА
ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ДАЦОВА
ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ВЕЛИЧКОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА МИТОВА ЯНКУЛОВА
ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МАЛИНОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЛИНДА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ЛОЗЕНА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
ЛОРА БОГДАНОВА ДАКОВА
ЛОРА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ЛОРЕТ ЛЮДМИЛОВА ХРИСТОВА-ЯНКУЛОВА
ЛЪЧЕЗАР ИСАЕВ ЦВЕТАНОВ
ЛЪЧЕЗАР МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ
ЛЪЧЕЗАР МОМЧИЛОВ ТОДОРИНОВ
ЛЪЧЕЗАР САШОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЮБА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВСКА
ЛЮБЕН ДАНОВ КОЛЕВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ
ЛЮБЕН СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ
ЛЮБЛЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЛЮБОМИР ГОРЯНОВ ПАУНОВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ПАНКОВ
ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТРОВ
ЛЮБЧО ЯНКУЛОВ ПЕШЕВ
ЛЮДМИЛ АНТОВ АТАНАСОВ
ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ МАЛИНОВ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА МИТОВА
МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА МИТРОВА
МАГДАЛЕНА СПАСОВА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
МАЛИНКА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА БОЯНОВА АТАНАСОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА СПАСОВА СЛАВКОВА
МАРГАРИТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
МАРИАН БОЖИДАРОВ МИТРОВ
МАРИАН КИРИЛОВ СТОЯНОВ
МАРИАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЕТА СИМЕОНОВА АЛЕКСОВА
МАРИЙКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА
МАРИЙКА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
МАРИНА ВАЛЕНТИНОВА ЦЕНОВА
МАРИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА
МАРИНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
МАРИНА КОНДЕВА АНДОНОВА
МАРИНКО БОРИСОВ МИНЕВ
МАРИО БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ
МАРИО ДИМИТРОВ ЛАЛОВ
МАРИО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МАРИО МАРТИНОВ ЛЕКОВ
МАРИЯ БОЙКОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИЯ НИКОЛЧОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИЯНА ВЛАДОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА ДАСКАЛОВА
МАРИЯНА ХРИСТОФОРОВА МИНЕВА
МАРТИН ВАСИЛЕВ ПЕШЕВ
МАРТИН ВАСКОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
МАРТИН ЛЪЧЕЗАРОВ МОМЧИЛОВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ МАРИНКОВ
МАРТИН ЮЛИЯНОВ ЛЕКОВ
МАРТИНА БРАНИМИРОВА АЛЕКСИЕВА
МАЯ АНДОНОВА ТОШЕВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
МАЯ ГИДИОНОВА ВЕНЕВА
МАЯ ЛЮБЧОВА ПЕНЧЕВА
МАЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
МЕРИ ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
МЕТОДИ БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
МЕТОДИ СИМЕОНОВ ПЕШЕВ
МИГЛЕНА ВЕНЕЛИНОВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
МИГЛЕНА ПАВЛОВА ИЛИЕВА
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА АНГЕЛОВА СПАСОВА
МИЛЕНА КАЛИТИНОВА МАКАВЕЕВА
МИЛКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
МИЛКА СТЕФАНОВА ЯНКУЛОВА
МИЛЧО НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ
МИЛЧО СТАНОЕВ АЛЕКСОВ
МИМИ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
МИНКА ПАВЛОВА ЛЕКОВА
МИРОСЛАВ ВИДЕНОВ ПАВЛОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
МИТЪР ПЕТРОВ МАРКОВ
МИХАИЛ АНГЕЛОВ МАНОЛОВ
МИХАИЛ КОСТАДИНОВ ГОСПОДИНОВ
МИХАИЛ ХРИСТОВ ПОПОВ
МИХАЛАКИС МИХАИЛ
МЛАДЕН АНДРЕЕВ ИЛИЕВ
МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
МЛАДЕН НИКОЛОВ ТОШЕВ
МЛАДЕН СОКОЛОВ ПАНКОВ
МОМЧИЛ КИРИЛОВ ЙОТОВ
МОМЧИЛ ЛАЗАРОВ ТОДОРИНОВ
МОНИКА ПЕТРОВА КРЪСТАНОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВА ЯНАЧКОВА
НАДКА МАРКОВА ПЕШЕВА
НАДКА ПЕШОВА ПЕТКОВА
НАДКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
НАДКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
НАТАЛИ СВЕТЛОМИРОВА СТОИМЕНОВА
НАТАЛИЯ БОЙКОВА НЕДКОВА
НАТАША ИЛИЕВА ДАНОВА
НЕДЕЛЯ АНТОНОВА ИЛИЕВА
НЕДЯЛКА КОСТОВА НИКОЛОВА
НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА СТОЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ МАЦУРЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ТЕРЗИЙСКИ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ КРЪСТЕВ
НИКОЛАЙ ПАУНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ САШОВ ГЪЛЪБОВ
НИКОЛАЙ СЛАВЕВ СТОИЧКОВ
НИКОЛАЙ СЛАВКОВ ДАМЯНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА МИТРОВА
НИКОЛИНА ДРАГАНОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА ИСАЕВА СТОЙЧЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ТОШЕВА
НИКОЛИНА ОГНЯНОВА ПЕШЕВА
НИКОЛИНА СТАНКОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА СПАСОВА
НИКОЛИНКА ДИМОВА АЛЕКСОВА
НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ЗАХАРИНОВА
НИКОЛИЦА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
НИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
ОЛГА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА
ОЛЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПАВЕЛ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ВЕЛКОВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ПАВЛЕНА ВИДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ПАВЛИНА СИМЕОНОВА МАЛИНОВА
ПАВЛИНА СТОИЛОВА ЛУКАНОВА
ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНКА МАРИНОВА ПАНАЙОТОВА
ПАМЕЛА ПЛАМЕНОВА ТОДОРИНОВА
ПЕНА КОЛЕВА РАНГЕЛОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА ЗАНКОВА
ПЕНКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ПЕПА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
ПЕРУНА БОГДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ КОСТОВ
ПЕТРА ДАНАИЛОВА ГЪРГОРОВА
ПЕТРА КРЪСТАНОВА МАРИНКОВА
ПЕТРА СТОЕВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ВЕЛИНОВА ИЛИЕВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА КОСТОВА
ПЕТРАНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ПЕТРАНА ПЕТКОВА АНГЕЛКОВА
ПЕТРАНА РАНГЕЛОВА АНКОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ПЕТРАНКА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
ПЕТРАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТРАНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ПЕТЪР ВАСКОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЗАХАРИНОВ ЗАХАРИНОВ
ПЕТЪР ЗЛАТКОВ СТОИЧКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР КОЛЕВ АЛЕКСОВ
ПЕТЪР МАРИНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ВЕЛИНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ КРЪСТАНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР СЛАВЕВ КОСТОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ МИТОВ
ПЕТЪР ЯНАКИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ЦЕНКОВА
ПЕТЯ БОЖУРОВА СЛАВКОВА
ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА МАНОЛОВА
ПЕТЯ ИГНАТОВА КЪНЧЕВА
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ СОКОЛОВ
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЯНАКИЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН КОСТАНТИНОВ МАРИНКОВ
ПЛАМЕН МИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ ТОДОРИНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ПОЛЯ АНТОНОВА ПЕТРОВА
РАДИ ЛЮБОМИРОВ ЕЛЕНКОВ
РАДКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ЦЕКОВ ЦВЕТАНОВ
РАДОСЛАВКА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
РАДОСТ ЕМИЛОВА НИКИФОРОВА
РАДОСТ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСТИН АНГЕЛОВ ДАСКАЛОВ
РАДОСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯНАКИЕВА
РАДУЛ ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
РАЙНА ГРИГОРОВА ПАУНОВА
РАЙНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
РАЛИЦА НЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЛИЦА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
РЕНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА-ТАКЕВА
РЕНЕТА ЦВЕТКОВА ЗАРКОВА
РОЗА ИВАНОВА МАРКОВА
РОЗА МАРИНКОВА ГРИГОРОВА
РОЗА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ЯНАКИЕВА СПАСОВА
РОЗКА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА
РОСЕН АНТОВ АТАНАСОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
РОСЕН МАКАРИЕВ АНГЕЛОВ
РОСЕН ПЕТРОВ МИТОВ
РОСИЦА БОГДАНОВА ТОМОВА
РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
РОСИЦА ЙОСИФОВА МАРИНКОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА
РОСИЦА ЦЕКОВА ТОДОРОВА
РУМЕН ВАСКОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН ВАСКОВ РАНГЕЛОВ
РУМЕН КИРИЛОВ КАРАИЛИЕВ
РУМЕН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
РУМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ПЕТРОВ МИТОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА
РУМЯНА РОСЕНОВА ИВАНОВА
РУМЯНА СЛАВОВА ГЕОРЕВА
РУСА КРЪСТАНОВА ИЛИЕВА
РУСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
САВИНА БОГОМИЛОВА ЯНАКИЕВА
САЙДА ИВАНОВА КОСТОВА
САШКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
САШКА ИЛИЕВА СПАСОВА
САШО КОЛЕВ ГЪЛЪБОВ
СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА АСЕНОВА
СВЕТЛА ЗДРАВКОВА МЕТОДИЕВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА МИЦОВА
СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА ЛЕКОВА
СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ВЛАДОВ
СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
СЕВЕРИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
СЕЛИМКА ПЕТРОВА ЗАХАРИНОВА
СЕРАФИМ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
СЕРГЕЙ БОЖУРОВ КОЛЕВ
СИЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
СИЛВЕСТЪР СПАСОВ КОНСТАНТИНОВ
СИЛВИЯ ЕВГЕНИЕВА МАРИНКОВА
СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
СИМЕОН ИВАЙЛОВ СЛАВКОВ
СИМЕОН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
СИМЕОН МАРИНКОВ ТОШЕВ
СИМЕОНКА ПАНТЕЛЕЕВА ГРОЗДАНОВА
СИМО ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ
СИМОНА СТОИМЕНОВА АНДРЕЕВА
СЛАВЕЙКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
СЛАВЕНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СЛАВЕНКА ДАНОВА АЛЕКСОВА
СЛАВИ АНТОНОВ ИВАНОВ
СЛАВИ ПЕТРОВ КОСТОВ
СЛАВИ СЕРАФИМОВ ХРИСТОВ
СЛАВКА КОЛОВА МИХАЛКОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
СЛАВКА СЕРАФИМОВА АНГЕЛОВА
СЛАВКО НИКОЛОВ ДАМЯНОВ
СЛАВЧО БОЖИЛОВ БОЖИЛОВ
СЛАВЧО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
СЛАВЧО СЛАВКОВ СЛАВКОВ
СНЕЖАНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТАНОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА ГЪЛЪБОВА
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
СПАС ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
СПАС КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
СПАС НИКОЛОВ ЗАХАРИНОВ
СПАС ПЕЕВ МИТОВ
СПАСИЙКА БОЙЧЕВА ЗДРАВКОВА
СПАСИЙКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА
СПАСИЙКА ИСАЕВА ПЕТРОВА
СПАСИЙКА СПАСОВА СОКОЛОВА
СРЕМКА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА
СТАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
СТАНИСЛАВ ГРИГОРОВ МАРТИНОВ
СТАНИСЛАВ МИРОДИНОВ БОГДАНОВ
СТАНИСЛАВ СЛАВЕВ СТОИЧКОВ
СТАНИСЛАВА БОРИСОВА ГОСПОДИНОВА
СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
СТЕФАН БИСЕРОВ КОЛЕВ
СТЕФАН ГЕНОВ СТОЙКОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
СТЕФАНКА ИВАНОВА ПЕШЕВА
СТЕФКА ВЕНЦИСЛАВОВА ИЛИЕВА
СТЕФКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
СТЕФКА СТОЯНОВА ЛАЛОВА
СТИЛИЯНА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
СТОИМЕН АСЕНОВ АНДРЕЕВ
СТОИМЕНКА КИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СТОЙНА МИЛАДИНОВА АТАНАСОВА
СТОЙО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
СТОЙЧКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
СТОЯН ИЛИЕВ ЯНКУЛОВ
СТОЯН КИРИЛОВ ИВАНОВ
СТОЯН ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ
СТРАХИЛ МИТОВ ИВАНОВ
СТРАШИМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
СУЗАНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА
СУСКА КИРОВА СПАСОВА
ТАНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ХРИСТОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ РАДОЕВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА ЛВОВНА ГЕРГОВА
ТАТЯНА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ТАТЯНА МАРИНОВА КОЛЕВА
ТАТЯНА СЛАВЧОВА ХРИСТОВА
ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА АТАНАСОВА
ТЕМЕНУЖКА ЛЮБОМИРОВА КОСТАДИНОВА
ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ТРАЙКОВА БОРИСОВА
ТЕМЕНУЖКА ЯНКУЛОВА МАРИНКОВА
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
ТЕОДОРА МАРКОВА СПАСОВА
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
ТЕОДОРА СТОЯНОВА КОЛЕВА
ТИНКА ПАВЛОВА КОЛЕВА
ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ ДАНАИЛОВ
ТОДОР ВЛАДОВ БОГДАНОВ
ТОДОР ГЕНАДИЕВ ИВАНОВ
ТОДОР ДАНОВ ГРОЗДАНОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИВАНОВ ЦЕНКОВ
ТОДОР НИКОЛОВ СТОЯНОВ
ТОДОРКА АНТОНОВА ПЕШЕВА
ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРКА СЛАВОВА КОЦЕВА
ТОДОРКА СПАСОВА АТАНАСОВА
ТОНИ РОСЕНОВ АНГЕЛОВ
ТОТКА ГАВРИЛОВА МЛАДЕНОВА
ТОШКО НИКОЛОВ ПЕШЕВ
ТРАЙКА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
ТРАЙКО ВАНДОВ МАЛИНОВ
ТРАЯНКА КОЛЕВА ДАМЯНОВА
ТРАЯНКА ПЕТРОВА ЗАХАРИНОВА
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ЦАНИН
ФИЛАТКА МИТРОВА ТОДОРИНОВА
ФИЛИП ГАНЧЕВ ПЕТРОВ
ФИЛИП ЗАХАРИЕВ ДАНАИЛОВ
ХРИСТИНА ВИКТОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕРГОВ
ХРИСТО ВЪЛКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
ХРИСТО НЕЙЧОВ СОКОЛОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ДАНЧОВ ЙОЛОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТАН ПАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ПАУНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН РАДКОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН СТИЛИЯНОВ ЗАРКОВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЦАНИНА
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА МИНЕВА
ЦВЕТАНКА МАНОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ЦВЕТАНКА МАРИНКОВА МАРИНКОВА
ЦВЕТАНКА СЛАВЕВА ЙОТОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА МИТОВА
ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАСКОВА АНДРЕЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА АПОСТОЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
ЦВЕТКО ВАЦОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТОМИР АСЕНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ВАЧЕВ
ЦВЕТОМИРА МАРИНОВА СПАСОВА
ЦВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТОСЛАВА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
ЦЕНКА МАРИНКОВА ВАЧЕВА
ЦЕНО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЧАВДАР ВЛАДОВ САНДОВ
ЮЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАН СТРАШИМИРОВ ПЕТРОВ
ЮЛИАНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНОВА
ЮЛИАНА МИХАЙЛОВА ЙОЛОВА
ЮЛИЯ БОЯНОВА ИВАНОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДУДОВА
ЮЛИЯ СТАЙКОВА ВАСИЛЕВА
ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ ЛЕКОВ
ЮЛИЯН ХРИСТОВ СОКОЛОВ
ЮРИ СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЯГОДИНКА МИТКОВА ДАКОВА
ЯНАКИ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНИТА МИЛАНОВА ВУТОВА
ЯНКА МИТЕВА КОЛЕВА
ЯНКО ИВАНОВ ЯНКУЛОВ
ЯНКО МАРИНОВ МИТОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място ГР.СВОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 008
Адрес на избирателната секция: ГР. СВОГЕ – КВАРТАЛЕН КЛУБ, ул. “Петър Берон” № 36

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АГНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
АДРИАНА БОГОМИЛОВА БЛАГОЕВА
АЛБЕНА БОРИСЛАВОВА КОЦЕВА
АЛБЕНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
АЛБЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
АЛБЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ТОШЕВА
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИСАЕВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ЦЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ МИЛАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ МИРКОВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСЕЙ МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ
АЛЕКСИ БОЖИЛОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСИ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ
АЛЕКСИ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСИ ЦЕНКОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ ВИДИНОВ СПАСОВ
АНГЕЛ ВЛАДОВ ПАВЛОВ
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ РУМЕНОВ НИКОЛОВ
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА МИНКОВА
АНДРЕЙ СЛАВЧОВ МАРКОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ТОМОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ ЕВТИМОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
АНЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
АНЕТА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА
АНЖЕЛО ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
АНИ МАРИЙКОВА МЕТОДИЕВА
АНИ РУМЕНОВА ПЕТРОВА
АНИТА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНИТА СТОЯНОВА ДАСКАЛОВА
АННА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
АННА ЗЛАТКОВА ЗЛАТАНОВА
АННА МЕТОДИЕВА ГЪЛЪБОВА
АНТОАНЕТА АЛЕКСИЕВА АТАНАСОВА
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
АНТОАНЕТА МАНОЛОВА ПЕТРОВА
АНТОАНЕТА МИТОВА СТОЯНОВА
АНТОАНЕТА НИКИФОРОВА ГРИГОРОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА КОСТОВА
АНТОАНЕТА ТОМОВА ДИМИТРОВА
АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
АНТОН ЗАХАРИЕВ ПЕШЕВ
АНТОН ЯНКУЛОВ МИТРОВ
АНТОН ЯНЧЕВ СПАСОВ
АНТОНИ ВАСИЛЕВ ЗДРАВКОВ
АНТОНИО БОЖИДАРОВ ЗДРАВКОВ
АНТОНИО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
АНТОНИО ЦВЕТОМИРОВ ГОГОВ
АНТОНИЯ РОСЕНОВА КОЛЕВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
АСЕН ЦВЕТАНОВ МИТРОВ
АСЯ БЛАГОЕВА ПЕШЕВА
АСЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
АСЯ ГЕНОВА ИВАНОВА
АСЯ ЮЛИЕВА КОСТОВА
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ
АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
АТАНАСКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
БЕТИНА ПАВЛИНОВА ДИМИТРОВА
БИЛЯНА БОРИСЛАВОВА КОЦЕВА
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА
БИСЕР АНТОНОВ ЯНКУЛОВ
БИСЕР БОРИСОВ МИТРОВ
БИСЕР БОРИСОВ ЦЕКОВ
БИСЕР ЗЛАТКОВ ИВАНОВ
БИСЕР ИСАЕВ НИКОЛОВ
БИСЕР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
БИСЕР МАРИНКОВ КОЛЕВ
БИСЕР СТОИМЕНОВ ХРИСТОВ
БИСЕРКА СТАЙКОВА ИВАНОВА
БИСТРА ДИМИТРОВА ДАНОВА
БЛАГОВЕСТА ЛЮДМИЛОВА ИГНАТОВА
БЛАГОВЕСТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
БЛАГОВЕСТКА ПЕТКОВА ЧЕМИШКА
БЛАГОЙ ЗЛАТКОВ ПЕШЕВ
БЛАГОЙ НЕНКОВ ГОГОВ
БЛАГОЙ ХРИСТОВ КРЪСТАНОВ
БЛАГОЙКА АЛЕКСАНДРОВА МИТРОВА
БОГДАН ИВАНОВ ПАНЧЕВ
БОГОМИЛ БЛАГОЕВ МИТРОВ
БОГОМИЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
БОЖИДАР АСЕНОВ ЗДРАВКОВ
БОЖИДАР ВЕСЕЛИНОВ КОЛЕВ
БОЖИДАР ВИОЛЕТОВ МЛАДЕНОВ
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ТОШЕВ
БОЖИДАР КОСТОВ АТАНАСОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ ПЕШЕВ
БОЙКА ЗЛАТКОВА НАЙДЕНОВА
БОЙКА ПЕТКОВА ПЕШЕВА
БОЙКА СЛАВЕВА ИЛЧЕВА
БОЙКА СТОИЧКОВА НИКОЛОВА
БОЙКО ЛАЗАРОВ СЛАВКОВ
БОНЧО АНГЕЛОВ МАРИНКОВ
БОРИС АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
БОРИС БЛАГОЕВ РАДЕВ
БОРИС ИЛИЕВ ПЕТРОВ
БОРИС ЛОЗАНОВ АНТОВ
БОРИС МЕТОДИЕВ МИТРОВ
БОРИС ПЕТРОВ ГЕШОВ
БОРИС ЦЕКОВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ КОЦЕВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТАНОВ
БОРИСЛАВ ВЕНКОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЯНОВ МИТОВ
БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ ХАНДЖИЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ
БОРИСЛАВ РАДКОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВА АНТОНОВА ПЕШЕВА
БОРЯНА РАНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
БОРЯНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
БОСИЛКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
БОЯН ГАТОВ СПАСОВ
БОЯН ПЕШОВ ИВАНОВ
БОЯН СПАСОВ КРЪСТАНОВ
БОЯН ТОДОРОВ ЛИНКИН
БРАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ВАКЛИН МИТКОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗДРАВКОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ МИТРОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН ТЕОФИЛОВ КОСТАДИНОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ВАЛЕНТИНА ЛЮБЧОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА МИТРОВА ИЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА НАЙДЕНОВА
ВАЛЕНТИНА СТОИМЕНОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОСКОВА ИГНАТОВА
ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ТОДОРИНОВ
ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕШЕВ
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
ВАНГЕЛИНА СЛАВЕВА ШАЛАМАНОВА
ВАНДО ТОМОВ БОЖИЛОВ
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА-ГОГОВА
ВАНЯ НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ ЦВЕТКОВА БОЖИЛОВА-ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВУТОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ГЕРГОВ
ВАСИЛ ИСАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
ВАСИЛ МАРИНКОВ МИТРОВ
ВАСИЛ МИТРОВ ТОДОРИНОВ
ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ВЪЛКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕШЕВ ЗДРАВКОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ВАСИЛКА БОРИСОВА ЛАЗАРОВА
ВАСИЛКА ГЕНАДИЕВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
ВАСИЛКА ИСАЕВА МИЛАНОВА
ВАСИЛКА КОЛЕВА КРЪСТЕВА
ВАСИЛКА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА
ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА ЗДРАВКОВА
ВАСИЛКА НИКОЛАЕВА МАРКОВА
ВАСИЛКА САШОВА ДРАГАНОВА
ВАСИЛКА СЛАВЕВА РАНГЕЛОВА
ВАСИЛКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА ИГНАТОВА
ВАСКО ПАВЛОВ ПЕТРОВ
ВАСКО ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ВЕЛА БОРИСОВА КОНДЕВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕЛИКА СИМЕОНОВА НЕДЕЛКОВА
ВЕЛИН ВЛАДИМИРОВ НЕДЕЛКОВ
ВЕЛИН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИНА ПЕШЕВА СПАСОВА
ВЕЛИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЛАЗАРОВА
ВЕЛИЧКА ЛАЗАРОВА ГЪЛЪБОВА
ВЕЛИЧКА СПИРИДОНОВА МИЛЕВА
ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ
ВЕЛИЧКО МИТОВ ПЕТРОВ
ВЕЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВЕНА ВЕЛИЧКОВА СПАСОВА
ВЕНЕЛИНА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
ВЕНЕРА СПАСОВА НИКИФОРОВА
ВЕНЕТА АТАНАСОВА СТОЕВА
ВЕНЕТА ИГНАТОВА ДОСЕВА
ВЕНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЦЕСЛАВ ФИЛИПОВ АНАНИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СПАСОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ МИНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ МИТОВ
ВЕРКА ИВАНОВА САВОВА
ВЕРКА ПАУНОВА МИТРОВА
ВЕРКА СПАСОВА ДАСКАЛОВА
ВЕРОНИКА ЕМИЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕСЕЛА ПЛАМЕНОВА ЦЕНКОВА
ВЕСЕЛИН БОЯНОВ КОЛЕВ
ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ КРЪСТАНОВ
ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
ВЕСКА БОГДАНОВА ЯНКОВА
ВИКТОР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ВИКТОР МЕТОДИЕВ ЗДРАВКОВ
ВИКТОР ПАВЛИНОВ ДИМИТРОВ
ВИКТОР ТОМОВ ТОМОВ
ВИКТОРИЯ ВЛАДОВА СТОЯНОВА
ВИКТОРИЯ МАЛИНОВА БОЖИЛОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА СТОЙКОВА
ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА МИТРОВА
ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
ВИОЛЕТА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА
ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
ВИОЛЕТКА АТАНАСОВА МИТРОВА
ВИОЛЕТКА БОРИСОВА ГРИГОРОВА
ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ШАЛАМАНОВА
ВИОЛЕТКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛИНА РАЙНОВА АТАНАСОВА
ВЛАДА ВЛАДОВА ПЕШЕВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ ИГНАТОВ
ВЛАДИМИР ЛИЛОВ КОЦЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ВЛАЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ
ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ГРОЗДАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИНОВ ВУТОВ
ВЛАДИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ИЛЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТКОВ ПЕШОВ
ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА
ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕШОВА
ВЛАДИСЛАВА ЧУДОМИРОВА ВЛАЕВА
ГАБРИЕЛА ЛЮБЧОВА ТОМОВА
ГАЛИН ВЕЛИНОВ ИВАНОВ
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
ГАЛИНА КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
ГАЛИНА СТОЯНОВА ТОШЕВА
ГЕНОВЕВА СТОЯНОВА ДАСКАЛОВА
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕШОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ МИЛЧОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ САШОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ БОЖИЛОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИН ВАСИЛЕВ ВУТОВ
ГЕРГАНА МИТОВА ПАУНОВА
ГЕРГИН ЛЮДМИЛОВ ИГНАТОВ
ГЕРГИНА ТОДОРОВА АНТОВА
ГЕРГИНА ТОМОВА АТАНАСОВА
ГИЦА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА
ГЛОРИЯ ЦВЕТОМИРОВА ГОГОВА
ГОШО АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ГРИГОР ИЛИЕВ СОКОЛОВ
ГЮРГЕНА СЛАВЧОВА НИКОЛОВА
ДАНАИЛ ВАСКОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ БОЯНОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ МИТКОВ ДРАГАНОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ДАНИЕЛА БОЯНОВА МАРКОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ДАНИЕЛА ПЕЙЧОВА РАДЕНКОВА
ДАНИЕЛА РАЙЧОВА ПАНЧЕВА
ДАНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ДАЯНА КИРИЛОВА ГЕРГОВА
ДЕНИС ИВАЙЛОВ ЗДРАВКОВ
ДЕНИС РУМЕНОВ ИГНАТСКИ
ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА ТОШЕВА
ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА
ДЕНКА ПЕТРОВА МИТРОВА
ДЕСИСЛАВ ВЕЛИАНОВ ТАКЕВ
ДЕСИСЛАВА МИТОВА КОЛЕВА
ДЕСИСЛАВА РАДКОВА ВУТОВА
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА КОЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОСЛАВОВА МИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА
ДЕЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
ДИАНА СЛАВЕВА МЛАДЕНОВА
ДИЛЯНА БОНЧОВА ВЕСЕЛИНОВА
ДИМИТРИНА БОРИСОВА СПАСОВА
ДИМИТРИНА ГАНЧОВА ЦЕНКОВА
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ТОМОВА
ДИМИТРИНКА ГЪЛЪБОВА ГЪЛЪБОВА
ДИМИТРИНКА КРАСИМИРОВА ПАПАГЕОРГИУ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ МИТРОВ
ДИМИТЪР БОГДАНОВ НАЙДЕНОВ
ДИМИТЪР БОЖИЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ПАНЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОШЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ШАЛАМАНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ДРАГИНКА АЛЕКСОВА МИРКОВА
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ МИТРОВ
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНКОВА
ЕЛВИРА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
ЕЛВИРА ПЕЙЧОВА ТОДОРОВА
ЕЛВИС ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
ЕЛЕНА ГЕРГОВА ВЕЛИЧКОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА МИТОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА СОКОЛОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА СТОИЧКОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНКА БОРИСОВА КОСТОВА
ЕЛЕНКА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛИ ВАСКОВА АНДРЕЕВА
ЕЛИ ЛЮБЧОВА ТОМОВА
ЕЛИЗАБЕТ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ЕЛИСАВЕТА МАРИНКОВА ПАПАЗОВА
ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА МИТРОВА
ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА ПЕШОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА ВУТОВА
ЕЛИСАВЕТА ТРАЙКОВА КРЪСТЕВА
ЕЛИЦА РУМЕНОВА КОСТОВА
ЕЛИЦА СИМЕОНОВА МИТРОВА
ЕЛИЯНА СТОИЛОВА АНГЕЛКОВА-ПЕШЕВА
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
ЕЛКА ВЕНЦИСЛАВОВА ХРИСТОВА
ЕМАНУЕЛА ЛЮБОМИРОВА МИНОВА
ЕМИЛ ГЪЛЪБОВ ГЪЛЪБОВ
ЕМИЛ НИКИФОРОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ НАЙДЕНОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ САЙЧЕВ
ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕРГОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВЛАЕВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА ДИМИТРОВА
ЕНЕВКА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ЕРИК ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЕРМА СВЕТОСЛАВОВА ГРИГОРОВА
ЕФРОСИЙКА МИЛАНОВА СТОЯНОВА
ЖИВКА РАДОСЛАВОВА ПЕТКОВА
ЗАХАРИ СТАНИМИРОВ БОЖИЛОВ
ЗАХАРИ ТРАЙЧЕВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
ЗДРАВКО НЕНКОВ ГАНЧЕВ
ЗЛАТКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРИНОВ
ЗЛАТКО ЦВЕТКОВ ГЕНЧОВ
ИВА СЛАВЕВА ПЕТКОВА
ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА
ИВА ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА
ИВАЙЛО ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО ДАНЧОВ МИРКОВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ИГНАТОВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ МАНОЛОВ
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ ЗДРАВКОВ
ИВАН БОРИСОВ АНТОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ЛАЗАРОВ СПАСОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ
ИВАНКА БОГДАНОВА КОЛЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА
ИВАНКА ДАНАИЛОВА ЦЕНКОВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ИГНАТОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВО ИВАНОВ СПАСОВ
ИВО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ИГНАТА ФИЛИПОВА СТАНКОВА
ИЗАБЕЛ КОНСТАНТИНОВА ПАПАЗОВА
ИЛИАН ПЕТРОВ КОСТОВ
ИЛИАНА ДИМИТРОВА МИРКОВА
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
ИЛИЯН БОРИСОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯН БОРИСОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ЗДРАВКОВ
ИЛИЯН КИРИЛОВ БОГДАНОВ
ИЛИЯН ЛАЗАРОВ МИТОВ
ИЛИЯН ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ
ИРЕНА ИГНАТОВА ЗДРАВКОВА
ИРЕНА ПЕТРОВА СТОЕВА
ИРЕНА САШОВА ПЕТКОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА БОРИСОВА
ИРИНА БОНЧЕВА МАРИНКОВА
ИРИНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ИВАНОВА
ИСАЙ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ИСКРА МИЛЧОВА ЛОЗАНОВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН БОЖИКОВ ЯНКОВ
ЙОРДАН НЕДЕЛКОВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЙОРДАН СТОИЧКОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ПЕШОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
КАЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
КАЛИН НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ
КАЛИН РАДКОВ МИТРОВ
КАЛИН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ БОЖИЛОВ
КАМЕЛИЯ НАЙДЕНОВА МЛАДЕНОВА
КАМЕН КОСТОВ ЦЕКОВ
КАТИНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
КАТЯ ЛЮДМИЛОВА ЛАЗАРОВА
КАТЯ МИТРОВА МАРКОВА
КАТЯ ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
КИРИЛ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
КИРИЛ ТРАЙКОВ ГЕРГОВ
КИРИЛ ФИЛИПОВ ТОШЕВ
КИРИЛКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
КИРЧО ПЕЮВ СТОЯНОВ
КЛАРА ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ПАПАЗОВ
КОНСТАНТИН ИГНАТОВ МИНКОВ
КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ МИЛАНОВ
КОСТАДИН МАРИНОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ИГНАТОВ
КРАСИМИР АНТОНОВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИР БЛАГОЕВ ЦВЕТКОВ
КРАСИМИР БОРИСОВ МИТРОВ
КРАСИМИР ГРИГОРОВ МИХАЙЛОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИТРОВ
КРАСИМИР МАРИНОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ МАРКОВ
КРАСИМИР СЛАВЕВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
КРИСТИАН АНТОНОВ ЯНКУЛОВ
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
КРИСТИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
КРИСТИНА ЮЛИЯНОВА ПЕШЕВА
КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КОСТОВ
КРИСТИЯН ДАНИЕЛОВ ДРАГАНОВ
КРИСТИЯН ЕМИЛОВ ГЪЛЪБОВ
КРИСТИЯН ЗАХАРИЕВ БОЖИЛОВ
КРИСТИЯН СВЕТОСЛАВОВ ГРИГОРОВ
ЛАЗАР БИСЕРОВ ПЕТРОВ
ЛАЗАР ВЕСЕЛИНОВ МИТОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЛАЗАР СЛАВКОВ СТОЯНОВ
ЛАЗАРКА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА
ЛАЗАРКА ТОДОРОВА ПЕШЕВА
ЛАТИНА ПЕТРОВА КРЪСТАНОВА
ЛЕВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЛЕВТЕРКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ЛЕНКА СТОИЛОВА МАНОЛОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЛИДИЯ ПЕШОВА НЕДЯЛКОВА
ЛИЛА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ЛИЛИ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ ЖИВКОВА АНТОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА МИТРОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА САВЕВА МЛАДЕНОВА
ЛИЛЯНА СТАВРОВА АТАНАСОВА
ЛИНКА ИЛИЕВА СПАСОВА
ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ЛОРА ЕМИЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ЛЪЧЕЗАР ВЕЛИНОВ ГЪЛЪБОВ
ЛЪЧЕЗАР ИЛИЯНОВ МИТОВ
ЛЮБА ВЕЛИНОВА ЛАЗАРОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
ЛЮБА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ЛЮБКА ВОЙКОВА ВАСИЛЕВА
ЛЮБО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МИНОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОШЕВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР МИТОВ ПЕШЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНКОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОМИР ТРАЯНОВ МИТРОВ
ЛЮБОМИРА ИВАНОВА ТОШЕВА
ЛЮБОМИРКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
ЛЮБОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
ЛЮБЧО ГОРЯНОВ ТОМОВ
ЛЮБЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПЕШЕВ
ЛЮДМИЛ ЗДРАВКОВ ЗДРАВКОВ
ЛЮДМИЛ МИЛАНОВ БОРИСОВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ЛЮДМИЛ СВИЛЕНОВ ИГНАТОВ
ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮДМИЛА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА
ЛЮДМИЛА ЕВЛОГИЕВА КОСТОВА
ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ЛЮДМИЛА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
ЛЮДМИЛА ЦВЕТАНОВА ПЕШЕВА
МАГДА ПАШОВА МИТКОВА
МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
МАЛВИНА ЛЮБОМИРОВА ПЕШЕВА
МАРГАРИТА АЛЕКСИЕВА СИМЕОНОВА
МАРГАРИТА БОЖИЛОВА ПЕШЕВА
МАРГАРИТА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА КРЪСТАНОВА ПАВЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА ТЕОФИЛОВА ГОСПОДИНОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
МАРИАНА КОСТОВА АТАНАСОВА
МАРИАНКА АСЕНОВА НЕНОВА
МАРИЕЛА ПЕТРОВА СПАСОВА
МАРИЕТА МЕТОДИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
МАРИЙКА МОМЧИЛОВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИНА ВАСКОВА ПЕТРОВА
МАРИНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
МАРИНА СТЕФАНОВА МИТРОВА
МАРИНКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
МАРИО ИВАНОВ ИВАНОВ
МАРИО НИКОЛАЕВ ДИНЧЕВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТОШЕВА
МАРИЯ КОЛОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ПЕШЕВА
МАРИЯ МИТОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА РАЙЧИНОВА
МАРИЯ ПЕШОВА МИТРОВА
МАРИЯ СТОИЧКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ СТОЙОВА КРЪСТАНОВА
МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИТРОВА
МАРИЯНА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА ТОМОВА ДИНЧЕВА
МАРКО ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
МАРТИН БЛАГОЕВ ПЕШЕВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
МАРТИН ПЕТКОВ ТРАЯНОВ
МАРТИН РУМЕНОВ НИКОЛОВ
МАЯ ГОШОВА ТОМОВА
МАЯ ПЕНЧОВА ДАНОВА
МАЯ ТЕОФИЛОВА КОСТАДИНОВА
МАЯ ТОДОРОВА БЕНЕВА
МЕТОДИ ВЕНЦИСЛАВОВ СПАСОВ
МИГЛЕНА СПАСОВА ЛАЗАРОВА
МИГЛЕНА ЦВЕТКОВА ПЕШОВА
МИЛАН БОРИСОВ ИВАНОВ
МИЛЕН КРАСИМИРОВ МИТРОВ
МИЛЕНА НИКОЛОВА ГЪРГОРОВА
МИЛЕНА СТАНИСЛАВОВА АНТОВА
МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
МИЛКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
МИЛКА ЦЕКОВА МАРИНКОВА
МИЛЧО ИСАЕВ ЛОЗАНОВ
МИЛЧО РАДОСЛАВОВ МИЛЕНОВ
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ КОСТОВ
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВА БОГДАНОВА ТОМОВА
МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ТАКЕВА
МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА
МИТО ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
МИХАИЛ НАДКОВ КОСТОВ
МИХАИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
МИЦА ИВАНОВА МИТРОВА
МЛАДЕН АЛЕКСЕЕВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН БОТЕВ ВЪЛКОВ
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА СПАСОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА
НАДЕЖДА ТОДОРОВА НЕДЕЛКОВА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА
НАДКА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА
НАДКА ГЕНЧЕВА ПАВЛОВА
НАДКА МАРИЙКОВА МЕТОДИЕВА
НАДКА ПЕТРОВА КОСТОВА
НАДКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
НАДЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
НАДЯ ПЕТРОВА ГЕШЕВА
НАДЯ РАЙНОВА АТАНАСОВА
НАЙДА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
НАРЦИС ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
НАСКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
НАТАЛИ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
НАТАЛИЯ ВАСИЛОВА ШАЛАМАНОВА
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА
НАТАША БОРИСЛАВОВА МИЛЕВА
НАТАША НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
НАТАША РАДОСЛАВОВА ВЕНКОВА
НИКОЛА ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ГЪРГОРОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ХРИСТОВ
НИКОЛА МАРИНКОВ МАНОЛОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСОВ
НИКОЛАЙ БИСЕРОВ ЗЛАТКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ МИТРОВ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ДАНОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ ИВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ РОСЕНОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ТОМОВ ТОМОВ
НИКОЛАЙ ЯСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛЕТА ЕМИЛОВА ГЪЛЪБОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МИЛЕНОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА РАДКОВА
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА КОЛЕВА
НИКОЛИНА САВОВА БОЖИЛОВА
НИКОЛИНА ХРИСТОВА АПОСТОЛОВА
НИКОЛИНА ХРИСТОВА ИГНАТОВА
НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
НИКОЛИНКА НИКОЛАЕВА МИТРОВА
НИКОЛИНКА САВОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИЦА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА
НИНА ГОШОВА ВЕЛИЧКОВА
НИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ПАВЕЛ СЛАВЕВ ШАЛАМАНОВ
ПАВЛА АНТОНОВА САЙЧЕВА
ПАВЛЕНА СТОИЛОВА ТОШЕВА
ПАВЛИН ДИМИТРОВ ДАНОВ
ПАВЛИНА ПЕШОВА ТОДОРОВА
ПАНЧО БОЯНОВ ГОШЕВ
ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА МАРИНКОВА
ПАРАСКЕВА МИТРОВА ПЕТРОВА
ПАРАШКЕВА ЮЛИЕВА КОСТОВА
ПАУЛИНА БЛАГОЕВА БОЖИЛОВА
ПАУНКА НИКОЛОВА ТОМОВА
ПЕЙЧО МИТРОВ ЗДРАВКОВ
ПЕЙЧО ЦВЕТКОВ РАДЕНКОВ
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
ПЕНКА СТИЛИЯНОВА ВЪЛКОВА
ПЕТКАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ПЕТКАНА МИЛУШЕВА ПАВЛОВА
ПЕТКО МИШОВ САВОВ
ПЕТКО САВОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРА БОЖИЛОВА ЦЕКОВА
ПЕТРА ДРАГАНОВА ГЕНЧОВА
ПЕТРА ПЕТКОВА РАДЕВА
ПЕТРА СПИРИДОНОВА ПАНЧЕВА
ПЕТРАНА ВЕЛИЧКОВА ВУТОВА
ПЕТРАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КОСТОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ГЕШОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СИМОВ
ПЕТЪР ДАНОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ВУТОВ
ПЕТЪР ИСАЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ РУМЕНОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ МАРКОВ
ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ ВЕНКОВ
ПЕТЪР СТОЕВ СТОЕВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЯ ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ПЕТЯ ИГНАТОВА МЕТОДИЕВА
ПЛАМЕН БОЯНОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ЗЛАТКОВ ЦЕНКОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН СЪБОТИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
ПЪРВОЛЕТКА АПОСТОЛОВА ПЕШОВА
ПЪРВОЛЕТКА БОГДАНОВА ГЕРГОВА
РАДА ПЕТРОВА СТОЕВА
РАДКА МИТОВА ГЪРГОРОВА
РАДКА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
РАДКО ВЕЛИЧКОВ МИТРОВ
РАДОСЛАВ БЛАГОЕВ КРЪСТАНОВ
РАДОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИНОВ ВУТОВ
РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ИЛЧЕВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ МАРИНКОВ
РАДОСЛАВА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
РАДОСТИН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
РАЙНА АНГЕЛОВА БОЖИЛОВА
РАЙНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
РЕНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
РЕНЕТА ПЕТРОВА ЯНКОВА
РЕНИ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
РОЗА АЛЕКСАНДРОВА ГЕШОВА
РОЗА БЛАГОЕВА СТЕФЧЕВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РОЗА РАДКОВА ЦВЕТКОВА
РОЗА СИМЕОНОВА ПАУНОВА
РОЗА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
РОСЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ
РОСЕН НИКОЛОВ ИВАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КОЛЕВ
РОСИЦА БОЖИЛОВА КОЛЕВА
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА
РОСИЦА МЛАДЕНОВА МИТРОВА
РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
РУМЕН БОЖИЛОВ МИТРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
РУМЕН ЗЛАТКОВ ЦЕНКОВ
РУМЕН ЛИЛОВ КОЦЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА
РУМЯНА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
РУСЛАН БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ
РУСЛАН ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ
САВИНА НАДКОВА КОСТОВА
САВКО ДИМИТРОВ САВОВ
САША БОРИСОВА ЛАЗАРОВА
САШКА СПАСОВА ПЕШЕВА
САШКА ЦЕНОВА ЗДРАВКОВА
САШО ИВАНОВ ПЕТКОВ
САШО ЦВЕТКОВ КОЛЕВ
САШО ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
СВЕТЛА ЙОРДАНОВА МИНОВА
СВЕТЛА ПЕШОВА ЛОЗАНОВА
СВЕТЛИН БОЖИДАРОВ ТОШЕВ
СВЕТЛИН ДЕТЕЛИНОВ ИЛИЕВ
СВЕТЛИН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ВЕЛИЧКОВ
СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
СВЕТОСЛАВ КИРЧОВ СТОЯНОВ
СВЕТОСЛАВ ЛЮБЧОВ ИВАНОВ
СВИЛЕН БОРИСОВ ИГНАТОВ
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
СВИЛЕН ЦЕНКОВ АТАНАСОВ
СЕЛИМКА ДАНОВА ТОДОРИНОВА
СИЙКА ВЕЛИЧКОВА БОЖИЛОВА
СИЙКА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА
СИЙКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
СИЛВИЯ ВИДЕНОВА СПАСОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
СИЛВИЯ ГРИГОРОВА МАНОЛОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
СИМЕОН БРАНКОВ МИЛАНОВ
СИМЕОН ДАНОВ ГРОЗДАНОВ
СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН КОСТАДИНОВ МИРКОВ
СИМЕОН СВИЛЕНОВ АТАНАСОВ
СИМОНА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА
СИМОНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
СИМОНА КРАСИМИРОВА МАРКОВА
СЛАВЕ ИВАНОВ ПЕТРОВ
СЛАВЕ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
СЛАВЕ СТОЙЧОВ ШАЛАМАНОВ
СЛАВЕНА ВЕЛИЧКОВА БОЖИЛОВА
СЛАВЕНКА ЦЕКОВА КОЛЕВА
СЛАВИ ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ
СЛАВКА КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
СЛАВКА МИЛАНОВА ПЕТРОВА
СЛАВЧО ПЕТКОВ МАРКОВ
СНЕЖАНА БОРИСОВА МИТОВА
СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ТОШЕВА
СНЕЖАНА РАДКОВА МЛАДЕНОВА
СНЕЖАНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
СНЕЖКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
СОНЯ БЛАГОЕВА МАРКОВА
СОНЯ СЛАВЕВА ПЕТРОВА
СПАС БОРИСОВ ДАСКАЛОВ
СПАС МЛАДЕНОВ ЛАЗАРОВ
СПАСИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
СПАСИЙКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
СРЕМКА ВЕЛИЧКОВА БОЖИЛОВА
СТАМЕНА ТОДОРОВА ПАУНОВА
СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ ПЕШЕВ
СТАНИСЛАВ МИТОВ АТАНАСОВ
СТАНИСЛАВ СВИЛЕНОВ АТАНАСОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ АНТОВ
СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
СТАНКА ВИШКОВА ЗДРАВКОВА
СТАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
СТАНКА РУСКОВА МИТРОВА
СТЕЛА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА
СТЕФАН БОРИСОВ ДАСКАЛОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИТРОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ АНТОВ
СТЕФАНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
СТИЛИЯН СВЕТОСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
СТОИЛКА ПЕШОВА СТОЯНОВА
СТОИМЕН АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ
СТОЙКА ЗАПРЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
СТОЙО КРЪСТЕВ СТОЕВ
СТОЯН БОЖИЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ТОДОРОВ ДАСКАЛОВ
СУЗАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
СЪБОТИН ТОШЕВ ВЕЛИЧКОВ
СЪЛЗИЦА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ТАНЯ БОЖУРОВА ПЕШОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА МЛАДЕНОВА МИТРОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА АНАНИЕВА
ТАТЯНА СИРМАНОВА ГРОЗДАНОВА
ТАТЯНА СТАНОЕВА ВЕЛИЧКОВА
ТЕМЕНУЖКА ВИОЛЕТОВА МЛАДЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТЕОДОР САШОВ ПАВЛОВ
ТЕОДОРА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА ЦВЕТЕЛИНОВА ЦЕНОВА
ТЕОФИЛ ПАНТЕЛЕЕВ ИГНАТОВ
ТИХОМИР БОЯНОВ СПАСОВ
ТОДОР БОРИСОВ МИТРОВ
ТОДОР НАЙДЕНОВ ЛАЗАРОВ
ТОДОР СТОЯНОВ ДАСКАЛОВ
ТОДОР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ТОДОРА ТРИФОНОВА ВЪЛКОВА
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ТОДОРКА ЗДРАВКОВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ДАНОВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ТОМА СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ТОНИ ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ
ТОШКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ТРАЙЧО АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ
ТРАЯНКА ИСАЕВА КОЛЕВА
ТРАЯНКА ЯНКУЛОВА ИВАНОВА
ТРЕНДАФИЛА КРЪСТЕВА МИТОВА
ФИЛИПА ВЕНЦЕСЛАВОВА АНАНИЕВА
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА МИЦОВА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЗЛАТКОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ХРИСТИЯН ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ВАЛЕРИЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ КОСТОВ
ХРИСТОСЛАВ АСЕНОВ МИТРОВ
ХРИСТОФОР ЦВЕТКОВ ТОМОВ
ЦВЕТА СТОИЧКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТА ТОДОРОВА МИТРОВА
ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЗЛАТАНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ КОЛЕВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ РАНГЕЛОВ
ЦВЕТАНА АПОСТОЛОВА БОЖИЛОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА
ЦВЕТАНКА ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА ИГНАТОВА МАНОЛОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА ТАСКОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА АНТОВА
ЦВЕТАНКА СПАСОВА БОЖИЛОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
ЦВЕТЕЛИН БОГОМИЛОВ БЛАГОЕВ
ЦВЕТЕЛИН ЦЕНОВ МЛАДЕНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТКО КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТКО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ЦВЕТКО НИКОЛОВ ТОМОВ
ЦВЕТКО ТОМОВ БОЖИЛОВ
ЦВЕТОМИР БОГОМИЛОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ГРИГОРОВ ГОГОВ
ЦВЕТОМИР САШОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИРА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА
ЦЕНКА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА
ЦЕНО ЕВСТАТИЕВ МЛАДЕНОВ
ЧАВДАР ВЕНЦИСЛАВОВ МИТОВ
ЧАВДАР КИРЧОВ СТОЯНОВ
ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ЧУДОМИР ВЛАЙКОВ ВЛАЕВ
ЮЛИАН БОГОМИЛОВ ЦВЕТКОВ
ЮЛИАН ИСАЕВ НИКОЛОВ
ЮЛИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
ЮЛИЯ НЕНКОВА ГОГОВА
ЮЛИЯ ПЕТРОВА КОСТОВА
ЮЛИЯ РАДОЙЧЕВА СПАСОВА
ЮЛИЯН ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
ЮЛИЯН СЛАВЧОВ МАРКОВ
ЮЛИЯН ЦВЕТАНОВ ПЕШЕВ
ЯБЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТРОВА
ЯВОР БЛАГОЕВ ЗЛАТКОВ
ЯВОР СПАСОВ ЧЕМИШКИ
ЯНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦВЕТКОВ
ЯНКО ТРАЙКОВ КРЪСТЕВ
ЯНЧО НИКОЛОВ СПАСОВ
ЯСЕНКА БОЖИЛОВА СТОЯНОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.БОВ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 011
Адрес на избирателната секция: С. БОВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛБЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ГАЦОВА
БОГДАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
БОЖУРА ПЕШЕВА ПАШОВА
БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ БОРИСОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДАРКЕВА
ВЕЛИНКА МАРКОВА ПЕТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ
ВЕНЦИСЛАВ КРЪСТЕВ БОРИСОВ
ВИОЛЕТА МИТОВА АНДОНОВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДАРКЕВ
ВЛАДИСЛАВ ЦЕНОВ ИВАНОВ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ГИНКА КРАСИМИРОВА ГАЦОВА
ДАНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ДАФИНКА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА
ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ЛЕКОВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ЛЕКОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЕЛКА ИВАНОВА КОЦЕВА
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ГЕРГОВА
ЗАХАРИНКА ГАНЧЕВА КРЪСТЕВА
ЗДРАВКО ЕМИЛОВ ПОПОВ
ЗОРКА ПЕШОВА АЛЕКСОВА
ИВАН БОРИСОВ ИЛИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
ИВАН ТОМОВ ПЕТРОВ
ИВАНКА НИСТОРОВА ИВАНОВА
ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КОЛА МИТОВ КОЛЕВ
КОСТАДИН МИТОВ КОЦЕВ
КРАСИМИР ПЕНЕВ ИВАНОВ
КРАСИМИРА ИСАЕВА АЛЕКСОВА
КРЪСТЮ БОРИСОВ ПЕТРОВ
ЛАЗАРИНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ЛАТИНА ЦОНЕВА КРЪСТАНОВА
ЛЕВТЕРКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ЛИЛЯНА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
ЛИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
ЛИНКА СЛАВКОВА КОЛЕВА
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЛЮБИЦА АЛЕКСОВА ЛЕКОВА
МАГДАЛЕНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАЛИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ МИТОВА ВАСИЛЕВА
МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА КОЦЕВА
МИГЛЕНА ПЕТКОВА АЛЕКСОВА
МИТКО ПЕТКОВ МИТОВ
МИТРА МИТРОВА ВЕЛИЧКОВА
НАДКА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
НЕВЕНКА СЛАВЕВА ИЛИЕВА
НИКИФОР ТОДОРОВ ГЪЛЪБОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ФИЛИПОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЦОНЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛИНКА ТОМОВА ПЕТРОВА
ПЕТКО АЛЕКСОВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ИСАЕВ БЕКЯРСКИ
ПЕТКО МИТОВ ПЕШОВ
ПЕТКО ФИЛИПОВ АЛЕКСОВ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ПЕТЪР КОЛЕВ ТОДОРОВ
РАДА ВЪЛКОВА МИНОВА
РАДА КРЪСТАНОВА ВАСИЛЕВА
РАЙНА ПЕТРОВА МАЛИНОВА
РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
САВА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
САВИНА НИКОЛАЕВА ФИЛИПОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ПЕШЕВА
СВЕТЛОМИР ЦЕНОВ ИВАНОВ
СЛАВЕЙЧО ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
СЛАВЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
СЛАВЕНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
СПАСА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА
СПАСА НИКОЛОВА ИВАНОВА
СТЕФАНКА АНГЕЛОВА МИТРОВА
СТОЯНА СТОЯНОВА БОБАРСКА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ
ЦВЕТКО ГАЦОВ НИКОЛОВ
ЦЕНКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦЕНО СТОЯНОВ ИВАНОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, кметство С. ВЛАДО ТРИЧКОВ, секция № 013
Адрес на избирателната секция: С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, ул. 1-ва №1

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА МИТКОВА
АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
АДРИЯНКА ЛЮБЕНОВА МИЛУШЕВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
АЛБЕНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
АЛБЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ГРИГОРОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛОЗЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ГРОЗДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ МИТКОВ
АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ ГРОЗДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ГЕРГОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
АНДРИЯН АТАНАСОВ КЪНОВСКИ
АНДРИЯНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
АНДРИЯНА СТАНИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА
АНЕТА ПЕТРОВА ЕЛЕНКОВА
АНЖЕЛА ЛЮБИСЛАВОВА ГРИГОРОВА
АНИ СТЕФАНОВА ТИНЧЕВА
АННА ТОНЕВА НАЙДЕНОВА
АННА ЦАНОВА ГЕРГОВА
АНТОАНЕТА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА ЕНЧЕВА ГЪЛЪБОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА БОЖИЛОВА
АНТОН БОЯНОВ ГРИГОРОВ
АНТОН ИЛИЕВ АСЕНОВ
АНТОНИ ЕРИК ГРИГОРОВ
АНТОНИЙ КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН ИВАНОВ ЛАНГЕРОВ
АСЕН ИГНАТОВ ВЕСЕЛИНОВ
АСЕН КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ
АСЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
АСЕН ТРАЯНОВ РАШКОВ
АСЕНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА
АТАНАС ПАВЛОВ ГРИГОРОВ
БИЛЯНА ВАЛЕНТИН НАЙДЕНОВА
БИСЕР ВАСИЛЕВ НЕДЕЛКОВ
БИСЕР МИХАЙЛОВ ЛОЗАНОВ
БИСЕР ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ
БИСЕР СТОЙНЕВ АСЕНОВ
БИСЕРКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
БЛАГОВЕСКА ВИОЛЕТКОВА НИКОЛОВА
БЛАГОВЕСКА ПЕТРОВА МАНОЛКОВА
БЛАГОЙ ГЕНАДИЕВ БАРЯМСКИ
БЛАГОЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
БЛАГОЙКА ЦВЕТКОВА ВЛАДИМИРОВА
БОГОМИЛА ГЕРГИНОВА ГИЦОВА
БОЖИДАР АНТОНОВ ИВАНОВ
БОЖИДАР БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР БОЯНОВ ГРИГОРОВ
БОЖИЛ КОСТАДИНОВ ТАКЕВ
БОЖКО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЙКА БОРИСОВА МИНОВА
БОЙКА КЪНЕВА ГРИГОРОВА
БОРИС РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ
БОРИС СТЕФАНОВ РАЙКОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВЪЛОВ
БОРИСЛАВ ГЕРГИНОВ ГИЦОВ
БОРИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ БОЯНОВ
БОРИСЛАВ МАНЧЕВ ВЪЛОВ
БОРИСЛАВ ПЕШЕВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
БОРИСЛАВА БОРИСОВА ВЕСЕЛИНОВА
БОРИСЛАВА ХРИСТОВА ДЕНЕВА
БОРЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГРИГОРОВА
БОРЯНА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
БОРЯНКА РАДЕВА БОЖИНОВА
БОЯН ВЕЛИНОВ ДАНОВ
БОЯН МЕТОДИЕВ ЗАХАРИНОВ
БОЯНА ПАВЛОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИН ИСАЕВ ЕЛЕНКОВ
ВАЛЕНТИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕНТИНА СЛАВЧОВА ЗЛАТКОВА
ВАЛЕРИ БОГОМИЛОВ КИРИЛОВ
ВАЛЕРИ ВЕНЦИСЛАВОВ БОЖИЛОВ
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАНЬО ЕВДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАНЯ ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ ЕВДЕНОВ ФИЛИПОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ МАНОЛКОВ
ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ ГЕОНЕВ
ВАСИЛИЙ ГРИГОРИЕВИЧ ПИРНЯК
ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ВАСИЛКА МИЛОСОЕВА ЛАШКОВА
ВАСКО АНГЕЛОВ ТОШЕВ
ВАСКО АНКОВ АНТОВ
ВАСКО МИЛАДИНОВ СОКОЛОВ
ВЕЛИКА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА
ВЕЛИН СЛАВЧОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕЛИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЕТА ИГНАТОВА ЛОЗАНОВА
ВЕНЕТА СПАСОВА МАРКОВА
ВЕНЕТКА АСЕНОВА КРЪСТАНОВА
ВЕНЕТКА ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВИШКОВ БОЖИЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЯНОВ САВОВ
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ МИЛАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОГДАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ВЕРГИЛ ВИДЕНОВ БОРИСОВ
ВЕРГИНИЯ КЪЧОВА СТОЙКОВА
ВЕРКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛИН ГЪЛЪБОВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ВЕСЕЛИНА ГОЦЕВА ГРИГОРОВА
ВЕСЕЛКА ЗАРКОВА ЛОЗАНОВА
ВЕСКА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА КИТАНОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТКА БОРИСОВА ПАВЛОВА
ВИОЛЕТКА БОРИСОВА СИМОВА
ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА ТОШЕВА
ВИШКО РАНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ АЛЕКСОВ
ВЛАДИСЛАВ КРАСИНОВ ЛАШКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАРАДИНОВ ЛОЗАНОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕШОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ЛОЗЕВ АНТОВ
ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТРАЯНОВ РАШКОВ
ГЕОРГИЯ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КИЧУКОВА
ГЕРГЕВА ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА
ГЕРГИНА СТАНКОВА КРЪСТАНОВА
ГЪЛЪБ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ДАМЯН ИГНАТОВ КИРОВ
ДАМЯНА ДОБРЕНОВА ГРИГОРОВА
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ РАЙНИНСКИ
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ПАУНОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРЕВА
ДАНИЕЛА МИТКОВА КРЪСТЕВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА РАНКОВА ЕЛЕНКОВА
ДАНКА ИГНАТОВА ПЕТРОВА
ДАРИНА СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА
ДАРИНКА ТОШЕВА БОГДАНОВА
ДЕЙВИД РУМЕНОВ СТОЯНОВ
ДЕНИС РУМЕНОВ ИВАНОВ
ДЕНИЦА РОСЕНОВА МИЛАНОВА
ДЕНКА ДИМИТРОВА ТАКЕВА
ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ГРИГОРОВА
ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА НАЙДЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МЕТОДИЕВА
ДИЛЯНА ПАВЛОВА НАЙДЕНОВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ
ДИМИТЪР ВАСКОВ АНТОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАНЧЕВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПАНЧЕВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ ИГНАТОВ
ДИМКА СТОЯНОВА БОЖИЛОВА
ДОБРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОШЕВА
ДОБРИНКА НЕДЯЛКОВА ГРИГОРОВА
ДОСТА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ ЦОКАНОВ
ЕВГЕНИ ПАСКОВ АНТОВ
ЕВГЕНИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ЕВЕЛИНА МИЛУШЕВА МИЛУШЕВА
ЕВИАН ТОДОРОВ ЕВЛОГИЕВ
ЕКАТЕРИНА ГОШЕВА АНТОВА
ЕЛВИС РУМЕНОВ СТОЯНОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА КРОТЕВА
ЕЛЕНА СТАНИМИРОВА ЕВЛОГИЕВА
ЕЛЕНКА ИЛИЕВА АНТОВА
ЕЛЕНЧО КОСТАДИНОВ ПЕШОВ
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА НАЙДЕНОВА
ЕЛЗА МЛАДЕНОВА АНТОВА
ЕЛИ ЛАЗАРОВА АТАНАСОВА-СТОЯНОВА
ЕЛИЗАБЕТ ВЕРГИЛОВА ВИДЕНОВА
ЕМИЛ БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСОВ
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ПАУНОВ
ЕМИЛ ВАСКОВ СОКОЛОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ МИТКОВ НАЙДЕНОВ
ЕМИЛ ТОШОВ ТОШОВ
ЕМИЛИЯ МОМЧИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА ЛУКАНОВА
ЕНЧО ВЕЛИНОВ НАЙДЕНОВ
ЕРИК ВАЛЕНТИНОВ ЕЛЕНКОВ
ЖАНА-МАРИЯ БОГОМИЛОВА ПЕТКОВА
ЖИВКА ДИМИТРОВА ГЕОНЕВА
ЖИВКО БОРИСОВ ХРИСТОВ
ЗАНА НИКОЛОВА ТОШЕВА
ЗАНДА ВАСИЛЕВА ПАНЧЕВА
ЗАПРЯН АНГЕЛОВ ПАУНОВ
ЗАХАРИ ЙОТОВ ЗМЕЙКОВ
ЗАХАРИ МИТКОВ ЗАРКОВ
ЗВЕЗДАНА АНКОВА НАЙДЕНОВА
ЗВЕЗДАНА ВЛАДОВА ГРИГОРОВА
ЗВЕЗДАНА ЗАХАРИНОВА ЛАЗАРОВА
ЗДРАВКА СОКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЗОЯ ПЕТРОВА СОКОЛОВА
ИВАЙЛО АНДОНОВ АНДОНОВ
ИВАЙЛО ДАМЯНОВ КИРОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЦЕНКОВ
ИВАЙЛО ПЕШЕВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО СПАСОВ ЛОЗАНОВ
ИВАЙЛО СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОСКОВ ИЛИЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ
ИВАН АСЕНОВ ИЛИЕВ
ИВАН БОЖИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН БОРИСОВ ЦЕНКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ГОЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ БОЖИЛОВ
ИВАН ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
ИВАНКА АСЕНОВА РАШКОВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА БАЙРАМСКА
ИВАНКА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИВЕЛИНА ЙОНКОВА ЛАЛОВА
ИВЕТ ПЕТКОВА МИТКОВА
ИВЕТА ВАНЬОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ИВО ЗАХАРИЕВ ЗМЕЙКОВ
ИВО ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
ИГНАТ СТОЙКОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛ ВЕРГИЛОВА ВИДЕНОВА
ИЛИАНА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШОПСКИ
ИЛИЯН ИЛИЕВ КРЪСТАНОВ
ИЛИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА РАЙКОВА
ИЛОНКА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА КЪНЧОВА ИГНАТОВА-ИВАНОВА
ИРЕНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ВАЛЕРИЕВА КИРИЛОВА
ИРИНА СИМОВА БОРИСОВА
ИСИДОР ИЦКОВ ГЕОРГИЕВ
ИСКРА СТОЙЧЕВА МИЛАНОВА
ИЦКО ГЕОРГИЕВ ГИЦОВ
ЙОРДАН АСЕНОВ НАЙДЕНОВ
ЙОРДАН БОРИСОВ ТАКОВ
ЙОРДАН СТОИМЕНОВ ИГНАТОВ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЗЛАТКОВА
ЙОРДАНКА МИЛОСОЕВА ЗМЕЙКОВА
КАЛИН ЛЮБОМИРОВ АНКОВ
КАМЕЛИЯ СТАНИМИРОВА ТОШЕВА
КАПКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
КАРИНА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
КАТЕРИНА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
КАТИНА МЛАДЕНОВА РАЙКОВА
КИРИЛ ВАНЧОВ РАНГЕЛОВ
КИРИЛ РОСЕНОВ МИЛАНОВ
КИРИЛ ЦВЕТКОВ КИТАНОВ
КИРИЛ ЦВЕТКОВ КРЪСТАНОВ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ДАМЯНОВ КИРОВ
КРАСИМИР МИРКОВ СТОЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР РАНКОВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИР ТРАЯНОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИРА БОЖИЛОВА АПОСТОЛОВА
КРАСИМИРА БОРИСОВА ПЕТКОВА
КРИСТИЯН СТАНИМИРОВ ТОШЕВ
КРЪСТЮ МИРКОВ АНТОВ
КРЪСТЮ САВОВ КАПАНОВ
КЪНЧО ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
КЪНЧО РОЗЕНОВ СТОЙКОВ
ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
ЛЕНКА АНКОВА ТИНЧЕВА
ЛИДИЯ СПАСОВА БОЖИЛОВА
ЛИЛИЯ БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА БЛАГОЙЧЕВА АНДРЕЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА СТОИЛОВА РАЙКОВА
ЛИНКА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА
ЛЪЧЕЗАР ГЪЛЪБОВ ТОДОРОВ
ЛЪЧЕЗАР ЗАМФИРОВ АНТОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ БОЖИЛОВ
ЛЮБИМА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЛЮБОМИР АНКОВ РАНГЕЛОВ
ЛЮБОМИР АСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ЛЮБЧО БЛАГОЕВ ГЕНАДИЕВ
ЛЮДМИЛ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮДМИЛ БОЯНОВ ФИЛИПОВ
ЛЮДМИЛА РАНГЕЛОВА ПЕТКОВА
ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА АНТОВА
ЛЮСИЕН КРАСИМИРОВ СТОЕВ
МАГДАЛЕНА БОЯНОВА ДАНОВА
МАГДАЛЕНА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАНОЛ СИМЕОНОВ ДАЦОВ
МАНОЛ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
МАРГАРИТ ПЕТРОВ БЛАГОЕВ
МАРГАРИТА СТОЙКОВА ГИЦОВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА КРАСИНОВА КИРИЛОВА
МАРИАНА ЛЮБЕНОВА БОЖИЛОВА-МЕРДЖАНОВА
МАРИАНА ПЕТРОВА СОКОЛОВА
МАРИЕЛА СЕРГЕЕВА СТЕФАНОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА ШОПОВА
МАРИЙКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ГЕНОВА КРЪСТИЧ
МАРИКА МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИНА ЦВЕТКОВА БОЖИЛОВА
МАРИО ЦАНКОВ АНТОВ
МАРИЯ МИТОВА АЛЕКСИЕВА
МАРИЯ СВИЛЕНОВА БОЖИЛОВА
МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИЛИЕВА
МАРИЯНА БОРИСОВА КОЛЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
МАРИЯНА ДИМОВА МАНОЛКОВА
МАРИЯНА МЕТОДИЕВА БОГДАНОВА
МАРТИН МАНОЛОВ АЛЕКСИЕВ
МАРТИН МИЛЧОВ ДИМИТРОВ
МАЯ ГАТОВА СИМОВА
МАЯ ИВАНОВА КОЛЕВА
МАЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
МАЯ НИКОЛОВА ПЕЯНКОВА
МЕХМЕД БЕХЧЕТ ЯШАРОВ
МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
МИГЛЕНА НЕДКОВА ЛОЗАНОВА
МИГЛЕНА ТОДОРОВА АСЕНОВА
МИЛАДИН ПАВЛОВ ЛОЗАНОВ
МИЛАДИНКА РАДЕВА НАЙДЕНОВА
МИЛЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛЕНА РАЙЧЕВА РАЙКОВА
МИЛЕНА ФИЛИПОВА ГЪЛАБИНОВА
МИЛУШ ЕВДЕНОВ МИЛУШЕВ
МИЛЧО ЛЮДМИЛОВ БОЯНОВ
МИЛЧО МЕТОДИЕВ ТАКЕВ
МИМИ ДРАГАНОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОН НАЙДЕНОВ СТОЙКОВ
МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ НИКОЛАЕВ
МИРОСЛАВ НИКОДИМОВ РАДЕВ
МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИТКО ХРИСТОСКОВ ИЛИЕВ
МИХАЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ БОГДАНОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПЛАМЕНОВ
МИХАИЛ НАЙДЕНОВ БОГДАНОВ
МИШЕЛ АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОШЕВ
МЛАДЕНКА ПАВЛОВА БОЖИЛОВА
МОНИКА БИСЕРОВА КРЪСТЕВА
МОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЖИЛОВА
НАДЕЖДА БЛАГОЙЧОВА АНТОВА
НАДЕЖДА ГОЦЕВА НЕДЕЛКОВА
НАДКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
НАДКА МИЛАДИНОВА НАЙДЕНОВА
НАДЯ БОРИСОВА СТОИМЕНОВА
НАДЯ КИРИЛОВА ТОШЕВА
НАДЯ СТОЙЧЕВА СТОЕВА
НАЙДЕН ВАЦЕВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН ЙОСИФОВ ГЕОРГИЕВ
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА
НАТАЛИЯ ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
НЕВЕНА ВИДЕНОВА ДИМИТРОВА
НЕВЕНА ПЕНЕВА СЪБЕВА
НЕВЯНА ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА
НЕДКА ЙОНЧЕВА ДОНКОВА
НЕДЯЛКО ДИНОВ МАНОЛКОВ
НЕЛИ БОРИСОВА ШУМАРСКА
НЕЛИ ТОДОРОВА МИЛАНОВА
НИКОДИМ РАДЕВ АНТОВ
НИКОЛА ДАНАИЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА СТОИЛОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ВАСКОВ СОКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ БОЯНОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АНТОВ
НИКОЛАЙ ПАСКОВ АНТОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКУЛКА НИКОЛОВА ПЕТРОВСКА
НИНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ОГНЯН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ОГНЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ОГНЯН ХРИСТОВ ПЕЙЧЕВ
ПАВЕЛ БОРИСОВ НАЙДЕНОВ
ПАВЕЛ ИГНАТОВ НИКОЛОВ
ПАВЕЛ МИШОВ ГРИГОРОВ
ПАВЕЛ ПАВЛОВ ШУМАРСКИ
ПАВЕЛ СОКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ СПАСОВ ЛОЗАНОВ
ПАВЛИНА БЛАГОЕВА АНТОВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ПАВЛИНА ЦЕНОВА ЕРОТЕЕВА
ПАВЛИНКА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА
ПАНАЙОТ ЖЕКОВ ВЪЛКОВ
ПАНАЙОТ МИХАЙЛОВ ЛОЗАНОВ
ПАНО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
ПАРАСКЕВА БОНЕВА АНДОНОВА
ПАСКО ГОШЕВ АНТОВ
ПЕНКА ДИНЕВА ГРИГОРОВА
ПЕТКО ИВАНОВ МИТКОВ
ПЕТРА МИРЧЕВА ХРИСТОВА
ПЕТРУНКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР БОЖИЛОВ ЛУКАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЬОШЕВ
ПЕТЪР ЖИВКОВ БОЖИЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОШЕВ ТОШЕВ
ПЕТЪР ЦАНКОВ КИСЬОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЬО ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ ДИНЕВ
ПЛАМЕН ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ОГНЯНОВ ПЕЙЧЕВ
ПЛАМЕНКА ПАНАЙОТОВА ЙОВЕВА
РАДКА БЛАГОЕВА КОЛЕВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
РАЙЧО СТОИЛОВ РАЙКОВ
РАЛИЦА АНТОНОВА ГРИГОРОВА
РАЛИЦА ВАСКОВА ГЕОРЕВА
РАНГЕЛ КАМЕНОВ ПЕТРОВ
РАНКО КРЪСТЕВ МЛАДЕНОВ
РОЗА АНГЕЛОВА ТАКЕВА
РОЗА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
РОЗА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
РОЗА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
РОЗЕН НАЙДЕНОВ СТОЙКОВ
РОМИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
РОСЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
РОСЕН АНТОНОВ ГРИГОРОВ
РОСЕН ЕМИЛОВ КАЛАЙДЖИЙСКИ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МЕЧКАРОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
РОСИЦА ДОНЕВА НАЙДЕНОВА
РОСИЦА МИТКОВА РАНГЕЛОВА
РОСИЦА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ЕЛЕНКОВ
РУМЕН ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН ЯГОДИНОВ ГРИГОРОВ
РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА
РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА БОЖИЛОВА
РУМЯНА ГРУДЕВА ПЪЧЕВА
РУМЯНА РАНГЕЛОВА ВЕЛЧЕВА
РУСА ВИТКОВА АНТОВА
РУСКА ВЛАДИМИРОВА ЛОЗАНОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ГОЧЕВ
СВЕТОСЛАВА БОРИСОВА ВЕСЕЛИНОВА
СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА
СЕЛИМКА БОНЕВА НАЙДЕНОВА
СЕРАФИНКА МАНОЛОВА КРЪСТАНОВА
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
СИБИРЧО КОСТОВ ПЕТРОВ
СИЛВАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
СИЛВЕСТЪР ЕВИАНОВ ТОДОРОВ
СИЛВИО ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ
СИЛВИЯ БОГДАНОВА ПАУНОВА
СИЛВИЯ ЕРВАНТ КРИКОРЯН
СИЛВИЯ НИКОЛОВА ГЕРГОВА
СИМЕОН МАНОЛОВ ДАЦОВ
СИМЕОН РУСИМОВ СИМЕОНОВ
СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
СЛАВКА КОСТОВА МЛАДЕНОВА
СЛАВКА ТРАЙКОВА НАЙДЕНОВА
СЛАВЧО ИВАНОВ ЗЛАТКОВ
СНЕЖАН ПЕНЕВ ЛОЗАНОВ
СНЕЖАНА БОЯНОВА ВЪЛОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНА ПАНТЕВА АЛЕКСАНДРОВА
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА
СНЕЖАНКА РАДЕВА БОГДАНОВА
СОНЯ ИВАНОВА МИЧОВСКА
СОНЯ НАЙДЕНОВА ДИНЕВА
СПАС ПАВЛОВ ЛОЗАНОВ
СРЕМКА БОРИСОВА ИГНАТОВА
СТАНА АНКОВА КОЛЕВА
СТАНИМИР ГОШЕВ ТОШЕВ
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИСЛАВ РАНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ДОБРОМИРОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ЗДРАВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ
СТЕФАН СИМЕОНОВ СИМОВ
СТЕФАНИ БОРИСОВА РАЙКОВА
СТЕФКА КОЛЬОВА КИРОВА
СТИВЪНС АНТОНОВ ЙОРДАНОВ
СТИЛИАН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН БОГОМИЛОВ КРЪСТЕВ
СТОЯН ГАВРИЛОВ КИЧУКОВ
СТОЯНКА ЗДРАВКОВА ГРИГОРОВА
СЪНИЕЛА ЖИВКОВА БОЖИЛОВА
ТАНЯ ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ РАЙЧЕВА АСЕНОВА
ТАНЯ СИМЕОНОВА ГОЧЕВА
ТАНЯ СТЕФКОВА ГЪРНЕВА
ТАТЯНА ВИОЛЕТКОВА АНТОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ТАТЯНА ПАВЛОВА АЛЕКСОВА
ТЕМЕНУГА МИЦОВА ИЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОР ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ
ТЕОДОР ЕВИАНОВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА ТОДОРОВА КОЛЕВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ТОДОР НИКОЛОВ АНТОВ
ТОДОРА СТОЙЧЕВА ПАНЧЕВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ТОМИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
ТОНИ ГЕРГИНОВ ГЕОРГИЕВ
ТОТКА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ТРАЙКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ТРАЯНКА СТОЙКОВА АНТОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИЯН ОГНЯНОВ ПЕЙЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
ХРИСТОСКО МИТОВ ИЛИЕВ
ЦАНКО ГОШЕВ АНТОВ
ЦВЕТА ПАВЛОВА АНДОНОВА
ЦВЕТАН ЦАНКОВ АНТОВ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА АНТОВА
ЦВЕТАНКА БОГДАНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА ГОГЕВА
ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА АНТОВА
ЦВЕТАНКА ЗАХАРИНОВА ГРИГОРОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА НЕДЕЛКЬОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ТОШОВА ТОШЕВА
ЦВЕТЕЛИН ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГОЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ТАТЯНОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТКО КИТАНОВ ВЛАДОВ
ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ КОСТОВ
ЮЛИАН КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ
ЮЛИЯ ГОРЯНОВА ГРИГОРОВА
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА ФИЛИПОВА
ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИЯН СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЮЛИЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЯГОДИН СПАСОВ ГРИГОРОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, кметство С. ВЛАДО ТРИЧКОВ, секция № 014
Адрес на избирателната секция: С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”, ул. 3-та № 2

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА КРАСИМИРОВА РАШКОВА-ИВАНОВА
АЛБЕНА МАРКОВА ТРАЙКОВА
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГАВРИЛОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДЕВ МИТОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ МАРИНКОВ
АНДРЕЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
АНЕЛИЯ СЛАВЕЙЧОВА БОЖИЛОВА
АНЕЛИЯ СПАСОВА МИТОВА
АНИТА ИЛОВА ТОДОРОВА
АНИТА ЛЪЧЕЗАРОВА ИВАНОВА-АПОСТОЛОВА
АННА ИВАНОВА КОЛЕВА
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СПАСОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
АНТОАНЕТА ИНКОВА ИНКОВА
АНТОН МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ
АНТОНИО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
АСЕН ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
БЕАТРИС ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
БИСЕР БОГДАНОВ ТОДОРОВ
БИСЕР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
БИСЕР ИВАНОВ БОРИСОВ
БИСЕР РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
БИСЕР СЪРМЕНОВ ЛОЗАНОВ
БИСЕРКА ВАНЧОВА ЯНАКИЕВА
БИСЕРКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
БИСТРА ДОЙЧОВА ЗАХАРИНОВА
БЛАГОЙ НИКОЛОВ МИЛАНОВ
БЛАГОЙ СТОЙЧЕВ СОКОЛОВ
БЛАГОЙКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
БЛАГОЙКА МИРЧОВА СТОЕВА
БОГДАН ВИШКОВ РУСИНОВ
БОГДАН РАДЕВ ТОДОРОВ
БОГДАНА ГЕРГОВА КРЪСТЕВА
БОГДАНКА МИЛЕВА КРЪСТЕВА
БОГОМИЛ СТОИЛОВ НЕДКОВ
БОЖИДАР АНДРЕЕВ МАРИНКОВ
БОЖИДАР БОРИСОВ СПАСОВ
БОЖИДАР РАДКОВ ТАКЕВ
БОЙКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
БОНЕ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ
БОНЕ ЦВЕТКОВ ГЕКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЕВ
БОРИС ТОДОРОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ ЖИВКОВ БЛАГОЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ РАДОЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ СОКОЛОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ
БОРЯНА ВЛАДИСЛАВОВА ЦЕНКОВА
БОША ИВАНОВА ИВАНОВА
БОЯН АНЕВ КОЛЕВ
БОЯН НАКОВ НАНЕВ
БОЯНКА ВЕЛИЧКОВА СТОЕВА
БРАНИМИР МОМЧИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ВОЙНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЕКОВ
ВАЛЕНТИН РАДЕВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА КРЪСТАНОВА МЛАДЕНОВА
ВАЛЕНТИНА КРЪСТАНОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ВЕНКОВА
ВАЛЕНТИНА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕРИ ЗДРАВКОВ КРЪСТАНОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ ПЕТРУНОВ
ВАЛЕРИЯ ДОНЧЕВА ВЕЛЕВА
ВАНЯ МИРКОВА ПЕТРУНОВА
ВАСИЛ СТОЙЧЕВ СТОИЛКОВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ МИТОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ВАСИЛКА ИЛАРИОНОВА ПЕТРОВА
ВАСКА ТРАЙКОВА МИЛАНОВА
ВЕЛИКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ВЕЛИКА ПАУНОВА НЕДКОВА
ВЕЛИН РУМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЕТА ИСАЕВА НИКОЛЧОВА
ВЕНЕТА МИХАЙЛОВА БОГДАНОВА
ВЕНЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТА НИКОЛОВА СПАСОВА
ВЕНКА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИНКОВ ИНКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ СОКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТКОВ ПАУНОВ
ВЕРА БОРИСОВА ЧОЛАКОВА
ВЕРА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ВЕРА СЕРГЕЕВА ДИМИТРОВА
ВЕРА СТОИЧКОВА НАЙДЕНОВА
ВЕРГИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕРКА АНДРЕЕВА ХРИСТОВА
ВЕСЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА СОКОЛОВА
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА МАТЕЕВА
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ТАКЕВ
ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА-МАРИНКОВА
ВИДЕН ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ
ВИКТОР ДАМЯНОВ МИТОВ
ВИКТОРИЯ ДАНОВА МИТОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ВИКТОРИЯ РАЙЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА КОЛЕВА
ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТКА ЛОЗАНОВА ВЕНКОВА
ВИТАН БОГДАНОВ ДАНОВ
ВИТАН РАДОЕВ ПАВЛОВ
ВИТАН ТОДОРОВ СПАСОВ
ВЛАДИМИР ГОШЕВ ИЛИЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ КАМЕНОВ
ВЛАДИМИР СПАСОВ СТОИЧКОВ
ВЛАДКО ИВАНОВ КОЛЕВ
ВЪЛЧО ПАУНОВ ХРИСТОВ
ГАБРИЕЛ ВЕЛЕВ АТАНАСОВ
ГАБРИЕЛА ТОШКОВА КЪНОВА
ГАВРИЛ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ
ГАЛИНА АСПАРУХОВА ИЛИЕВА
ГАЛИНА БОГОМИЛОВА СПАСОВА
ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
ГАРИНКА ЦВЕТАНОВА ЙОТОВА
ГАЦЕ МИТОВ ТОДОРОВ
ГЕНЧО ВЕЛИНОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ БОНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ СОКОЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РАЙКОВ РАЙКОВ
ГЕОРГИ ТРАЙЧОВ РАШКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
ГЕОРГИЯ ВЕЛИНОВА ЦВЕТКОВА
ГЕРГИН ВИТАНОВ БОГДАНОВ
ГИНКА СТОЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
ГОРИЦА КРУМОВА СПАСОВА
ГОЦЕ ПЕТРОВ МИЛАНОВ
ГОШО ТОДОРОВ СПАСОВ
ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ
ГРИГОР СЛАВЕВ ГРИГОРОВ
ГЪЛЪБ ПЪРВАНОВ НИКОЛОВ
ГЮРА СТОИЛОВА ПЕТРУНОВА
ДАВИДКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
ДАМЯН ВИШКОВ МИТОВ
ДАМЯН СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ
ДАНАИЛ ЛОЗЕВ КРЪСТЕВ
ДАНАИЛ ТРАЙЧОВ РАШКОВ
ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ЛЮБИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
ДАРИНА БОЯНОВА НАНЕВА
ДЕНА ИЛИЕВА СПАСОВА
ДЕНИС ИЛИЕВ КЪНЧЕВ
ДЕНИСЛАВ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА МИНТОВА
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЗАРКОВА
ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА СОКОЛОВА
ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНА ЛОЗЕВА НИКОЛОВА
ДИМИТРИНКА РАДОЙЧЕВА СТОЯНОВА
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СТОЕВ
ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЦВЕТАНОВ
ДИМКО ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ
ДИНО СПАСОВ ТОДОРОВ
ДОБРИН МЕТОДИЕВ ЗАРКОВ
ДОНИ ВЕЛЕВ ТОДОРОВ
ДРАГАН ПЕНЧЕВ ДРАГАНОВ
ЕВГЕНИ ГЪЛЪБОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ ДИМКОВ ЗДРАВКОВ
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КРЪСТЕВ
ЕВГЕНИЙ БОРИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ
ЕЛЕНА МИЛЧОВА ПЕШЕВА
ЕЛЕНКА АСПАРУХОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНКА ГЪЛЪБОВА СТОИЛКОВА
ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА БОЗДУКОВА
ЕЛИ ЛЕНКОВА МИНЕВА
ЕЛИ ТРАЙЧОВА ДРАГАНОВА
ЕЛИЗАБЕТ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
ЕЛИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА ЛОЗАНОВА
ЕЛКА ГОШЕВА ИЛИЕВА
ЕМИЛ БОГДАНОВ ТОДОРОВ
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ СЪБОТИНОВ НИКОЛЧОВ
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ МИТОВ
ЕМИЛИЯ ВИДОВА МИЛАНОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ПЕТРУНОВА
ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА ЗАРКОВА
ЖАНА СТОЙЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА
ЖИВКА СТАНИМИРОВА ЗДРАВКОВА
ЖИВКО БЛАГОЕВ ВЕЛЕВ
ЖИВКО ДОЙЧЕВ КОЛЕВ
ЗАНА ИГНАТОВА ГЕОРЕВА
ЗАХАРИ КОЦЕВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ЛОЗЕВ КРЪСТЕВ
ЗВЕЗДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА ПОПОВА
ЗОРНИЦА СЛАВЕЙКОВА ПЕТРУНОВА
ЗОЯ-РУМЯНА РАЧЕВА ДОНЧЕВА
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ СТОИЛКОВ
ИВАЙЛО ЖИВКОВ БЛАГОЕВ
ИВАЙЛО КРЪСТАНОВ ТАКЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ВАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВЛАДОВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
ИВАН САВЧЕВ ГЕНЧЕВ
ИВАН СПАСОВ СТОИЧКОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ СЪРЧАЛИЕВ
ИВАНКА БОЯНОВА ЙОТОВА
ИВАНКА МИЛАНОВА ЙОВЧЕВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА ПЕТРУНОВА
ИВО МАРКОВ МАРКОВ
ИВО СЪБОТИНОВ МИТОВ
ИЗАБЕЛА РАЙЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ИЛИЙКА ВЕЛИЧКОВА СЪРЧАЛИЕВА
ИЛИНКА РУМЕНОВА НАНЕВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ МАРИНКОВ
ИЛИЯН ЖИВКОВ ДОЙЧЕВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА
ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВА
ИЛЧО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
ИРЕНА БОЯНОВА КОЛЕВА
ИРЕНА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ИСКРА СЛАВЕВА СТОИЧКОВА
ИСКРЕН ВЕРГИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОАНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
ЙОНКО ДРАГАНОВ ПЕНЧЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ИНКОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЙОРДАНКА ВИТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА СТОЙНЕВА МИТОВА
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА
КАТА ГОШЕВА МИЛАНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПОЛЕЖАНОВА
КАТРИН ЕВГЕНИЕВА ДАМЯНОВА
КЕТИ ТАКЕВА ЗАРКОВА
КИРИЛ БОНЧЕВ ДАНЧЕВ
КИРИЛ ВАНЕВ НИКОЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ БОЗДУКОВ
КИРИЛ МАРКОВ ТОДЕВ
КОЙНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
КОНЕ ИВАНОВ ГЕКОВ
КОСТАДИНКА МАРИНОВА НЕДКОВА
КРАСИМИР БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ
КРАСИМИР ДАНАИЛОВ РАШКОВ
КРАСИМИР КРЪСТАНОВ ТАКЕВ
КРАСИМИРА ЗЛАТАНОВА ШВЕДКОВИЧ
КРАСИМИРА ИЛИЕВА ИВАНОВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕКОВА
КРИСТИНА РУМЕНОВА НАНЕВА
КРУМ ИГНАТОВ ВЕСЕЛИНОВ
КРЪСТАН ПАВЛОВ МЛАДЕНОВ
КРЪСТАН ТАКЕВ ПЕТРУНОВ
КРЪСТАНА ПАНАЙОТОВА НЕДКОВА
ЛЕНКА ВАСОВА СОКОЛОВА
ЛЕНКА ПАВЛОВА КРЪСТЕВА
ЛЕФТЕРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЛЕФТЕРА ЛАЗАРОВА КОЛЕВА
ЛИДА ЛУКАНОВА СОКОЛОВА
ЛИДИЯ ПЕШОВА РАШКОВА
ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ЛИЛИЯ ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ГЕНОВА
ЛИЛЯНА ТАКЕВА ГЕОРГИЕВА
ЛУКАН НИКОЛОВ СТОИЧКОВ
ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕДАКОВ
ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР СТАНКОВ СПАСОВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБЧО ИВАНОВ ПОПОВ
ЛЮДМИЛ БОРИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ГЕКОВ
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАЛИН СТЕФАНОВ ЙОВОВ
МАРГАРИТА БОРИСЛАВОВА АРИЗАНОВА
МАРГАРИТА ВЪЛКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА РАНГЕЛОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА РАШКОВА
МАРГАРИТКА ЕВЛОГИЕВА РУСИНОВА
МАРИАНА ДИНОВА ЗАРКОВА
МАРИЕЛА КРЪСТЕВА ПАНЕВА
МАРИЕТА РАДОЕВА МИТОВА
МАРИЙКА ГРОЗДАНОВА СОКОЛОВА
МАРИЙКА РАДКОВА КОСТОВА
МАРИО ЛЪЧЕЗАРОВ ИВАНОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ГОШЕВА РАШКОВА
МАРИЯ ИГНАТОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
МАРИЯН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
МАРТИН ЦВЕТКОВ ПЕТРУНОВ
МАЯ ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
МЕНЧА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
МИГЛЕНА ЯВОРЧОВА МИТОВА
МИЛЕН ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
МИРКО РУСИНОВ СТОЕВ
МИТКО ГАЦЕВ ТОДОРОВ
МИХАИЛ ИСАЕВ ПЕТРУНОВ
НАЙДЕНКА ГЪЛЪБОВА ТОДОРОВА
НАСКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
НЕВЕНКА СПАСОВА ТОДОРОВА
НЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
НЕЛИ СТЕФАНОВА ГЬОРЕВА
НЕНОРЧО ЗАНКОВ ВИТКОВ
НИКОЛА МАРТИНОВ ГЕКОВ
НИКОЛА СЛАВЧЕВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ МАРТИНОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ МИЛАНОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ГЕКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ СТОИЧКОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ РАДОЕВ КОСТОВ
НИКОЛАЙ ТЕОДОСИЕВ КЪНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТЕЛЛАЛОВ
НИКОЛИЦА АНГЕЛОВА БОЖИЛОВА
НИКОЛИЦА ПАВЛОВА ВЕНКОВА
ОЛЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ПАВЕЛ МИЛАДИНОВ СОКОЛОВ
ПАУН СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ
ПАУНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ПЕНА ПАВЛОВА ТАНЧОВА
ПЕНКА ТАКИЕВА ТОНЕВА
ПЕНКА ТОНЕВА ВЕЛИЧКОВА
ПЕПА МАРИНОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ПЕТРАНКА МИЛАДИНОВА ДРАГАНОВА
ПЕТРУНКА ГЪЛЪБОВА МИТОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ВАСКОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИРЧЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕКОВ
ПЕТЪР СТОЙНЕВ АСЕНОВ
ПЕТЬО БОГДАНОВ РУСИНОВ
ПЕТЬО МИЛКОВ ПАШОВ
ПЕТЯ БОЯНОВА КОЛЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
ПЛАМЕН АНДРЕЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН БОРИСОВ СТОЕВ
ПЛАМЕН ГАЦЕВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ПЛАМЕНА ДРАГАНОВА ПЕНЧЕВА
РАДОЙ БЛАГОЕВ КОСТОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ БОГДАНОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОСТОВ
РАДОСЛАВ ПАВЛОВ СОКОЛОВ
РАДОСЛАВ РАЙКОВ ТОДОРИНОВ
РАДОСТ АНДРЕЕВА МАРИНКОВА
РАДОСТИН ВЕРГИЛОВ ГЕОРГИЕВ
РАЙКО РАДОЕВ ТОДОРИНОВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА ТОДОРОВА СПАСОВА
РАЙЧО ВИТАНОВ СПАСОВ
РАЙЧО МИХАЙЛОВ НЕДЯЛКОВ
РАЛИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА СТАНКОВА
РАЯ ЕВГЕНИЕВА КРЪСТЕВА
РЕНЕТА ИВАНОВА БОРИСОВА
РОЗА ВИДОВА КРЪСТЕВА
РОЗА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
РОЗАЛИЯ СТЕФАНОВА ПАВЛОВА
РОСЕН КОНЕВ ГЕКОВ
РОСЕН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
РУМЕН БОЯНОВ НАНЕВ
РУМЕН ПЕТКОВ ХУБАВЕНСКИ
РУМЯНА ИВАНОВА СОКОЛОВА
РУМЯНА ИВАНОВА СПАСОВА
РУСЕ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
САШКА АНКОВА МИЛАНОВА
САШО КРАСИМИРОВ СВИЛЕНОВ
СВЕТЛА ВЕНКОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА СТОЕВА
СВЕТЛИН ЗЛАТАНОВ ПЕТКОВ
СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ КРЪСТЕВ
СИЛВАНА ВЛАДИМИРОВА СПАСОВА
СИЛВИЯ ВЕЛИНОВА ПАШОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЕОРЕВА
СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
СИМЕОН БОРИСОВ КРЪСТЕВ
СИМЕОН ДАМЯНОВ МИТОВ
СИМЕОН РАДОЙЧЕВ СОКОЛОВ
СИМКА ПЪРВАНОВА НИКОЛОВА
СИМОНА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА
СЛАВЕЙ ЦВЕТАНОВ ГЕКОВ
СЛАВЕЙКО ТРАЙКОВ ДРАГАНОВ
СЛАВКА АТАНАСОВА ЛОЗАНОВА
СЛАВКА ЖИВКОВА ЛАЗАРОВА
СЛАВКА ХРИСТОВА РАЗЛОЖКА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СНЕЖАНА ГОРЯНОВА СВИЛЕНОВА
СНЕЖАНКА ВЕЛИНОВА БОГДАНОВА
СНЕЖАНКА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА КРЪСТАНОВА ГЕКОВА
СПАС ПАВЛОВ СТЕФЧОВ
СТАНА КИРОВА НИКОЛОВА
СТАНИМИР ГЕНАДИЕВ АРИЗАНОВ
СТАНИСЛАВ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
СТЕФАН БОНЕВ ПЕТРОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПАШОВ
СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
СТЕФКА ДАЦОВА СТЕФАНОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СТИЛИЯН БЛАГОЕВ СОКОЛОВ
СТИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ЗАРКОВ
СТИЛЯН ЕМИЛОВ СЪБОТИНОВ
СТОИЛ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ
СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
СТОЯН РАДЕВ МИТОВ
СТОЯНКА РАДЕНКОВА ПЕТКОВА
СТРАХИЛ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
СЪБОТИН АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ
СЪРМЕН ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
ТАНЯ ГРИГОРОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ЦВЕТКОВА
ТЕМЕНУЖКА СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА СТОЙЧОВА ЛАКОВА
ТЕНЮ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА РАШКОВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
ТЕОДОРА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
ТОДОР МИЛЕНКОВ АНГЕЛОВ
ТОДОР МИТОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР РОСЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ИЛИЕВА ПАШОВА
ТРАЙЧО ВЪЛЧОВ ХРИСТОВ
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ РАШКОВ
ТРАЯНКА ТРАЙЧОВА ЦВЕТАНОВА
ТРЕНДАФИЛ ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
ФИДАНКА ПАВЛОВА ВЕНКОВА
ХРИСТО ГАВРИЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ЦАНКО ХРИСТОВ КОЕВ
ЦВЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА ДАНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МИТОВА
ЦВЕТКО ЗАРКОВ ПЕТРУНОВ
ЦВЕТКО ПАУНОВ СОКОЛОВ
ЦЕЦА ПЕТРОВА ПАШОВА
ЮЛИЯ ДОНИЕВА ВЕЛЕВА
ЮЛИЯ КАМЕНОВА АНГЕЛОВА
ЮЛИЯН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ЮЛИЯНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ГАБРОВНИЦА, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 015
Адрес на избирателната секция: С. ГАБРОВНИЦА – ЗДРАВНАТА СЛУЖБА

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДРИАНА МИХАЙЛОВА АЛЕКСОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ КАДИЙСКИ
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ
АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА
АНИ СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
АННА ЛЕОНИДОВА ЖИВАЯ
АНТОАНЕТА ЮЛИЯНОВА КАДИЙСКА
АНТОНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
БИЛЯНА ВАЛТЕРОВА ГЕОРГИЕВА
БИЛЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
БИСЕР ГЕОРГИЕВ МИТОВ
БИСЕР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
БОГДАН НЕДЕЛКОВ ТОШОВ
БОГДАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ КИРОВ
БОРИСЛАВА БОРИСОВА ИЛИЕВА
БОРИСЛАВКА ИСТАТКОВА ЕЛЕНКОВА
ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ МИЛОВ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ВАЛЯ КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
ВАНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРЧЕВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
ВЕНА ТОМОВА АЛЕКСИЕВА
ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА
ВИОЛЕТА ТОШЕВА ФИЛИПОВА
ВИТКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ВУНЧО ПЕТКОВ ВУТОВ
ВЪЛКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВЪЛКО СИМЕОНОВ КРЪСТАНОВ
ГЕНА ВЕЛИЧКОВА ГЕНОВСКА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВУНЧЕВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ КОСТОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ГРИГОР ЦЕНОВ КОЦЕВ
ДАФИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ДАФИНКА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА
ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ЛАЛОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРЧЕВА
ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
ДИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРЧЕВА
ДИМИТРИНА ПЕШОВА БОРИСОВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЛАЛОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ДИМО ТРОЕВ ДИМОВ
ДОБРОМИР ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ДОНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЕЛВИРА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНКО ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА МАГЕРСКА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛИЯ НАДКИНА МИТОВА
ЗАХАРИ ТРИФОНОВ ДАНАИЛОВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЗОРКА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА
ЗОРКА СЛАВКОВА КОЦЕВА
ЗОРНИЦА СЛАВЧЕВА КОЦЕВА
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ АНТОВ
ИВАЙЛО ВЕЛКОВ МИШОВ
ИВАЙЛО РУМЕНОВ КАДИЙСКИ
ИВАН МИТОВ ПЕТКОВ
ИВАНА БОРИСОВА ИВАНОВА
ИВАНА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
ИВАНКА ДАНАИЛОВА ЦЕНОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА МИЛОВА
ИВАНКА ЦЕНОВА МАРКОВА
ИГНАТ ТОШЕВ ИГНАТОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ЙОРДАНКА БОГДАНОВА ТОШЕВА
КАЛИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
КАЛИНА СЛАВЧЕВА КОЦЕВА
КАМЕНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
КАТИНКА КРЪСТЕВА ЛАЛОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ГЕРГОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КРЕМЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КРИСТИАН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
КРЪСТЮ МИТОВ ПЕТКОВ
ЛИДИЯ НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ЛИЛИ ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЛОРЕТА ИВОВА МАЛИНОВА
ЛЪКИ КИРИЛОВА НИКОЛОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
МАЛИН ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
МАНОЛ ПЕТРОВ ГЕРГОВ
МАРГАРИТА ВОЙКОВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА
МАРИЯ МАРКОВА КРЪСТЕВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
МАРТИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
МАЯ НИСТОРОВА ПЕТКОВА
МАЯ ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА
МЕТОДИ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
МИЛЕНА ЯНКОВА БОНЕВА
МИЛКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИЛКА ПЕТРОВА КАДИЙСКА
МИРОСЛАВ КРЕМЧОВ ИВАНОВ
МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ШУНКОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
МИТКО ПЕТРОВ ШЕСТАШКИ
МИТКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
МИТО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
МИХАИЛ ГРИГОРОВ АЛЕКСОВ
НАДКА БОГДАНОВА ХРИСТОВА
НАДЯ НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
НАЙДЕНКА ГРИГОРОВА ВУНЧЕВА
НИКОЛА ПЕТРОВ ГРОЗДАНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЦЕНОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
НИКОЛИЦА ВУНЧОВА АЛЕКСОВА
ПАВЛИН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСОВ
ПЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ТОШЕВА МАГЕРСКА
ПЕТКО БОРИСЛАВОВ КИРОВ
ПЕТКО ЕЛЕНКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА КАДИЙСКА
ПЕТЯ ЕЛЕНКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА МИТОВА
ПЛАМЕН МАНОЛОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ПЕШОВ АЛЕКСОВ
ПОЛЯ МИТКОВА ТОДОРОВА
РАДА АЛЕКСОВА ПЕТРОВА
РАДКА БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА
РАДКА ДРАГАНОВА ЕЛЕНКОВА
РАДКА ПЕТКОВА ВУТОВА
РАДКА СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА
РАДОСЛАВ ЕЛЕНКОВ ПЕТРОВ
РАДОСЛАВА КРУМОВА МАНОЛОВА
РАДОСЛАВА ТОШКОВА ИВАНОВА
РАДОСТИН ПЕТРОВ ЛАЛОВ
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАМОНА РУМЕНОВА ГРИГОРОВА
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
РОЗА АТАНАСОВА ИВАНОВА
РУМЕН ЙОВЧОВ КАДИЙСКИ
СВЕТЛА ВЪЛКОВА ГЕОРГИЕВА
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СИМЕОН КОСТОВ ХРИСТОВ
СЛАВКА МАНОЛОВА СТОЯНОВА
СЛАВЧО КОЦЕВ КОЦЕВ
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСОВА
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА АЛЕКСИЕВА
СТЕФАНА ЗДРАВКОВА ЦЕНОВА
СТЕФАНА КИРОВА КОЦЕВА
СТЕФАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
СТОЙЧО ПАВЛОВ БОГДАНОВ
СТОЯН БОГДАНОВ СТОЯНОВ
ТАСА КРЪСТАНОВА ЕЛЕНКОВА
ТОДОРКА ХРИСТОВА ЯНКОВА
ТОМА ЕЛЕНКОВ ПЕТРОВ
ТОНЧО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ТРАЯНКА ТОДОРОВА ТАНОВА
ТРИФОНА ПЕШОВА ГЕРГОВА
ХРИСИ БОЯНОВА АСЕНОВА
ХРИСТАНА СТОЯНОВА ГЕРГОВА
ХРИСТО ЕЛЕНКОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ МИТОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА КРЪСТОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
ЦЕНКА ТАЧЕВА ИВАНОВА
ЦЕНО БОРИСОВ ЦЕНОВ
ЦЕНО ВУНЧОВ ГРИГОРОВ
ЦЕНО МАРКОВ ЦОНКОВ
ЦЕНО НИКОЛАЕВ ГРИГОРОВ
ЦЕЦКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.БОВ (ГАРА БОВ), кметство С. ГАРА БОВ, секция № 016
Адрес на избирателната секция: С. ГАРА БОВ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1896“
/МАЛЪК САЛОН/, ул.Издримец №6

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДРИЯНА ГРОЗДАНОВА ИВАНОВА
АЛБЕНА ТОШКОВА ЗЛАКЬОВА
АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНДРОВ ЗАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЦЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ ГРИГОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ КОЦЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ АНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ КРЪСТЕВ
АНА НЕДЕЛЕВА ТОДОРОВА
АНА ПАВЛОВА ДРАГАНОВА
АНАТОЛИ АЛЕКСАНДРОВ АНКОВ
АНАТОЛИ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
АНАТОЛИ ПАВЛОВ МИТОВ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ ЦВЕТКОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ СИМЕОНОВ
АНГЕЛ БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ КРУМОВ АЛЕКСОВ
АНГЕЛ МИТОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ ГЕРГОВ
АНГЕЛ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ СПАСОВ ИВАНОВ
АНГЕЛИНА БОГОМИЛОВА ГЪРГОРОВА
АНГЕЛИНА ГАТОВА АРАНГЕЛОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА ДАНОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛИНА МИТОВА КОСТОВА
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА ТОНЧОВА ЦОНЕВА
АНГЕЛИНА ЦВЕТКОВА ЛЕКОВА
АНДРЕЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА НЕНОВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА
АНЕТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АНЕТА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА
АНЖЕЛА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
АНИТА АСЕНОВА МИТРОВА
АНКА НИКОЛОВА ДАНОВА
АННА ВЕЛИНОВА ПЕТКОВА
АННА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА ПЕТКОВА ДАНОВА
АНТОАНЕТА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
АНТОН ДИНОВ КОТОВ
АНТОН ПЕТРОВ СИМОВ
АСЕН ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
АСЕН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ
АСЕН ПАНЕВ ЗАХАРИЕВ
АСЕН ХАРАЛАМПИЕВ МАНОЛОВ
АСЯ БОЯНОВА ВАСИЛЕВА
АСЯ ОГНЯНОВА ЦОНЕВА
БИЛЯНА АТАНАСОВА БОРИСОВА
БИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА ГРОЗДАНОВА
БИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
БИСЕР АСЕНОВ КРЪСТЕВ
БИСЕР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ
БИСЕР ДИМИТРОВ МИТРОВ
БИСЕР КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ
БИСЕР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ
БИСЕР МИЛЧЕВ ВУТОВ
БИСЕР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
БИСЕР СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОВ
БИСЕР ХРИСТОВ ЦЕНОВ
БИСЕРКА ДАНАИЛОВА ГЕРГОВА
БИСЕРКА МИТРОВА ДИМИТРОВА
БИСТРА ПЕШОВА СТОЯНОВА
БЛАГА ГЪЛЪБОВА ПЕТКОВА
БЛАГОВЕСКА ПАВЛОВА МИТОВА
БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА НИКОЛОВА
БЛАГОЙ ВЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
БЛАГОЙ ВЕЛИЧКОВ ЛАЛОВ
БЛАГОЙ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
БЛАГОЙ ПЕТКОВ ПЕШЕВ
БЛАГОЙ ПЕТРОВ АЛЕКСОВ
БЛАГОЙ ПЕШЕВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОЙ СТЕФАНОВ ГЕРГОВ
БЛАГОЙ ХРИСТОВ НЕНОВ
БЛАГОЙКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЪРГОРОВ
БОГОМИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ДИНОВ
БОЖИДАР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
БОЙКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
БОЙКА ВАСИЛЕВА СИМОВА
БОЙКА ГАЦОВА ЦВЕТКОВА
БОЙКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
БОЙКА ПЕЕВА ПЕТРОВА
БОЙКО ТОДОРОВ МАРКОВ
БОЙКО ТОШКОВ БОРИСОВ
БОЙЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ
БОНКА АНГЕЛОВА МАЛИНОВА
БОРИС АТАНАСОВ ПЕТКОВ
БОРИС РАДЕВ МИРЧЕВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМОВ
БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ВАЧЕВ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ МАНОЙЛОВ
БОРИСЛАВ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
БОРИСЛАВ ПАВЛОВ СТЕФЧЕВ
БОРИСЛАВ ПАНЕВ ЗАХАРИЕВ
БОРИСЛАВА ВЕЛИНОВА ПЕТКОВА
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
БОРЯНКА ИСАЕВА ПЕТРОВА
БОЯН ИВАНОВ НОВКОВ
БОЯН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
БОЯНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ КАРДАШКИ
ВАЛЕНТИН ВЛАДОВ ВУТОВ
ВАЛЕНТИН ЕВГЕНИЕВ ТАСКОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН КРУМОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН МИТОВ ГРИГОРОВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ МИЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН РАДЕВ ЦОНЕВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ВУТОВА
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕРИ БЛАГОЕВ ПЕТКОВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА
ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА
ВАЛЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
ВАНЯ ОГНЯНОВА МИТРОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА МАНОЛОВА
ВАСИЛ ЖИВКОВ АНКИН
ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ САШОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МИТРОВ
ВАСИЛИСА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕВА
ВАСИЛКА АСЕНОВА СТОЯНОВА
ВАСИЛКА ГАТОВА АЛЕКСОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
ВАСИЛКА ИСАЕВА ЗАХАРИЕВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ПЪРВАНОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА СТОЯНОВА ЩИМАРСКА
ВЕЛИКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИН ВАСИЛЕВ КЪНЧЕВ
ВЕНЕТА АЛЕКСОВА ВУТОВА
ВЕНЕТА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЕТКА ХРИСТОВА МИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГОЦОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ВЕЛИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ СТОЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЕВ
ВЕРА ДИМИТРОВА СТАМЕНОВА
ВЕРГИНИЯ БОРИСЛАВОВА ДАНОВА
ВЕРКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕРГОВА
ВЕРКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
ВЕРКА МЛАДЕНОВА СИМЕОНОВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
ВЕРОНИКА КОСТАДИНОВА РАШКОВА
ВЕРОНИКА СПАСОВА МИНОВА
ВЕСЕЛА ВЕНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ГЕРГОВ
ВЕСЕЛИН МАРИНОВ МИЛЕВ
ВЕСЕЛИН МИТРОВ СПАСОВ
ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОФОРОВ СТАМЕНОВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
ВЕСЕЛИНКА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИНКА ГАЦОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ЛЕКОВА
ВЕСЕЛКА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ВЕСКА ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА
ВЕСКА ЕМИЛОВА ЦОЛОВА
ВЕСКА КИРИЛОВА ВУТОВА
ВЕСКА СЛАВЧЕВА ПАВЛОВА
ВЕСКА ТОМОВА ИЛИЕВА
ВИДИН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ВИКТОР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА МИТРОВА
ВИЛИЯНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСИЕВА ГРИГОРОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА КРЪСТАНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ВИОЛЕТА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОГДАНОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТЕФЧЕВА
ВИОЛЕТА РАДЕВА МИТРОВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ГОЦОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТКА ПАНАЙОТОВА МИЛЧОВА
ВИОЛИН АСЕНОВ МАНОЛОВ
ВИРЖИНИЯ ДИНОВА АНГЕЛОВА
ВИШКО КОСТАДИНОВ БОГДАНОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСОВ ГЕРГОВ
ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ КУЛИНЧЕВ
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ МИНЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИСЛАВА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА
ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА КИРОВА
ГАЛИНА ВИДЕНОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА СТОИЛОВА МИНОВА
ГАЛЯ ВЕЛИНОВА БОРИСОВА
ГАЛЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА-БАНОВА
ГАЛЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА
ГАНКА ИСАЕВА ПЕТРОВА
ГАЦО НИКОЛОВ ГАЦОВ
ГЕНА АСЕНОВА МАЛИНОВА
ГЕНА ВИДЕНОВА КОЛЕВА
ГЕНКА КОСТАДИНОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КУЛИНЧЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОМОВ
ГЕОРГИ ДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИЛУШЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ САЙЧЕВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ МИТОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ МИТОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕШЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ВУТОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА
ГЕРГАНА СИМЕОНОВА АЛЕКСИЕВА
ГЕРГИНА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА
ГЕРГИНА МАНЧОВА АНГЕЛОВА
ГЕРГИНА ТОДОРОВА СЛАВОВА
ГИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ГИНКА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
ГИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГИНКА ИСАЕВА КРЪСТЕВА
ГОРАН МИТОВ БОРИСОВ
ГОРАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ГОРЯНА ПЕТРОВА АЛЕКСОВА
ГОРЯНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
ГРИГОР ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ЛЪЧЕЗАРОВ МИХАЙЛОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА ПЕТРОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ДАНИЕЛА МИЛУШЕВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА СПАСОВА МИТРОВА
ДАФИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАФИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАФИНКА СТОИМЕНОВА ПЕТРОВА
ДЕНИСЛАВ МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДЕНИСЛАВ ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ДЕНИЦА МИЛАДИНОВА ШИНИНО
ДЕНИЦА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЕВГЕНИЕВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА МИЛЧОВА РАШКОВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА КОТОВА
ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА КРУМОВА
ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОФОРОВА ИЛИЕВА
ДЕТЕЛИН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ДЕТЕЛИНКА МИХАЙЛОВА ДИМОВА
ДЕШКА МИЛЕВА БРАНКОВА
ДИАНА АНТОНОВА КОТОВА
ДИАНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ДИАНА ТОДОРОВА АЛЕКСОВА
ДИЛЯН ДЕТЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
ДИЛЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ДИМА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА
ДИМИТРИНА ВИДЕНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА ВЛАДКОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА АНДРОВА
ДИМИТРИНА МИТКОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА МИТРОВА
ДИМИТРИНА ОГНЯНОВА ПАВЛОВА
ДИМИТРИНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИНА СТАНИСЛАВОВА МИЛЧОВА
ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ВЛАДОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГАЦОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЗАХАРИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ РАШКОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР НАЧОВ ЦЕКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ОГНЯНОВ АЛЕКСОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ АЛЕКСОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАЛИНОВ
ДИМИТЪР ПЕШОВ ТОМОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ МИТРОВ
ДИМИТЪР ТОМОВ МИТРОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ДИНКО ПЕТРОВ БАНОВ
ДИЯНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА
ДОБРИНКА ЕВТИМОВА ДИНЧОВА
ДОБРИНКА ПЕТКОВА АНКИНА
ДРАГАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ДРАГОМИР ГРОЗДАНОВ НИКОЛОВ
ДРАГОМИРА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
ЕВА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЕВГЕНИЕВ
ЕВГЕНИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ
ЕВГЕНИ ЦАНОВ КРУМОВ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВУТОВА
ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА
ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА МИТРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ЕЛЕНА ДАНАИЛОВА СВИЛЕНОВА
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА МИТОВА
ЕЛЕНКА МИТОВА РАНГЕЛОВА
ЕЛЕОНОРА ТОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА АНДРОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕШОВА ЯНЕВА
ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА ВЪЛЧКОВА
ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА МИЛЕВА
ЕМАНОИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ТОМОВ
ЕМИЛ МАКСИМОВ ГРИГОРОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ МИЛЕВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА НАЙДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ДИКОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЕРМИЛА МИТКОВА НЕНЧЕВА
ЖАНЕТА АНДРЕЕВА ОСИПОВА
ЖАСМИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ЖИВКА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
ЗДРАВКА АНГЕЛОВА МИТРОВА
ЗДРАВКА ВЕСЕЛИНОВА СТАМЕНОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЗЛАТКА СВИЛЕНОВА ДИНЧЕВА
ЗОРКА ДИМИТРОВА ДИНЧОВА
ЗОРНИЦА ОГНЯНОВА ЦОНЕВА
ЗОРНИЦА ХРИСТОФОРОВА ИЛИЕВА
ИВА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ИВАЙЛО АНТОНОВ КОТОВ
ИВАЙЛО БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ВЛАДОВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ АНКИН
ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ГОЦОВ
ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ГЕРГОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
ИВАЙЛО КРУМОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ПАВЛОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ИВАН ГОЦОВ ТАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ВУТОВ
ИВАН ЗЛАТАНОВ НОВКОВ
ИВАН ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН КРАСИМИРОВ МИТКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ СТОЯНОВ
ИВАН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ
ИВАН МИЛЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН МИТКОВ АРАНГЕЛОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ КОЛЕВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН СТОИМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНА АНГЕЛОВА КОЦЕВА
ИВАНА ВЪРБАНОВА АТАНАСОВА
ИВАНА НИКОЛОВА ЙОВЧЕВА
ИВАНКА БОРИСОВА АНГЕЛКОВА
ИВАНКА ВАЧЕВА НОВКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ГЕШОВА КОЛЕВА
ИВАНКА СТОЯНОВА СТОЕВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА КОЛЕВА
ИВЕЛИНА МИНЕВА ЦВЕТКОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ТОМОВА
ИВЕТА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ИВЕТА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВО НИКОЛАЕВ МИТРОВ
ИГНАТ ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ
ИЗАБЕЛА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА
ИЛИАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ ПЕШЕВ АНДРЕЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ДИНЧОВ
ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ПАНЕВ
ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ МИТРОВ
ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ СПАСОВ
ИЛИЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА МИТРОВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ИРЕН ДИМИТРОВА СКУБАФИ
ИРЕНА БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА
ИРЕНА ВАСИЛЕВА МИТРОВА
ИРЕНА ДОБРЕВА КОТОВА
ИРЕНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ИРИНА ЦВЕТКОВА КРЪСТАНОВА
ИСКРА ИЛИЕВА ВУТОВА
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
ЙОАННА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
ЙОАННА ТОШКОВА ПЕТРОВА
ЙОВЧО ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
ЙОНКА МИЛЧЕВА ПЕЕВА
ЙОНКА ПЕТКОВА ЗАРКОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ТРАЙКОВ
ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА РАНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА
ЙОРДАНКА ПЕШОВА КИРОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ВИДИНСКА
ЙОСИФКА ПЕТРОВА КЪНЧЕВА
КАЛИН ДИМИТРОВ ТОМОВ
КАЛОЯН АЛЕКСАНДРОВ АНДРОВ
КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ВЛАДОВ
КАЛОЯН ДОБРЕВ КОТОВ
КАМЕЛИЯ СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
КАТИНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ МИТКОВА ХРИСТОВА
КАТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ
КИРИЛ МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ТРАЙКОВ ПЕТРОВ
КИРИЛ ХРИСТОФОРОВ РАНГЕЛОВ
КИРИЛКА СИМЕОНОВА СПАСОВА
КОЛЬО ПЕТРОВ КОЛЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ РАШКОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ВИДИНОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ
КРАСИМИР МИТКОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ МАНКОВ
КРАСИМИР ЦЕНОВ СИМЕОНОВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИНКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
КРИСТИЯН МИТКОВ ПЕТКОВ
КРУМ ПЕТКОВ МИТРОВ
КРЪСТАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
КРЪСТАНА СЕРГИЕВА ДАЧОВА
КРЪСТАНА ХРИСТОВА БОГОВА
КСЕНИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛАЗАРИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЛАЗАРИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЛЕФТЕРА ВУТОВА ПЕТРОВА
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
ЛИДИЯ ГОРАНОВА ДАНГОВА
ЛИДИЯ ПАВЛОВА ВИДИНОВА
ЛИЛИ ИВАНОВА АРАНГЕЛОВА
ЛИЛИ ПЕТКОВА КОЦЕВА
ЛИЛИЯ БЛАГОЕВА ЗАКОВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ПАВЛОВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВИДИНСКА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА
ЛИЛКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА РАНГЕЛОВА
ЛИЛЯНА МИТОВА ЦЕКОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ХАРАЛАМПИЕВА ПЕТРОВА
ЛИНА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ЛИНКА МИТОВА КОЛЕВА
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ВУТОВ
ЛЪЧЕЗАР МИХАЙЛОВ ИСАЕВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЛЮБЕН КРУМОВ СИМЕОНОВ
ЛЮБКА ВЕЛИКОВА ВИДИНСКА
ЛЮБКА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
ЛЮБОМИР ВЛАДОВ ВУТОВ
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ МАНКОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР СВИЛЕНОВ ИВАНОВ
ЛЮДМИЛ ГРОЗДАНОВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛА ВИШКОВА СТОИМЕНОВА
ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ШИКОВА
МАГДАЛЕНА ВИДИНОВА ПЕТРОВА
МАГДАЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА КОТОВА
МАКСИМ ГРИГОРОВ СТОЙКОВ
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
МАРА СВИЛЕНОВА ЦЕНОВА
МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ТАНОВА
МАРЕК ВАЛЕНТИНОВ МЛАДЕНОВ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МИШОВА
МАРИАНА МАРКОВА ЙОТОВА
МАРИЕЛА АНГЕЛОВА ЙОВЧЕВА
МАРИЕЛА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЕЛА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
МАРИЕЛА ИГНАТОВА ФИЛИПОВА
МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА
МАРИЕТА АЛЕКСАНДРОВА КОЦЕВА
МАРИЕТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА СЛАВЧЕВА ПЕТКОВА
МАРИН МИЛЕВ ГЕКОВ
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
МАРИНА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА
МАРИНЕТА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИО МИЛЧЕВ ВУТОВ
МАРИО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АЛЕКСОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЩИМАРСКА
МАРИЯ КРЪСТАНОВА МАРКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЛЕКОВА
МАРИЯ ПЕЛОВА ЛАЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МАРИЯН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
МАРИЯН ПЕТКОВ АЛЕКСИЕВ
МАРИЯНА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА
МАРИЯНА МИЛЧОВА НАЙДЕНОВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ
МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
МАРТИН РОСЕНОВ КОЛЕВ
МАРТИН СЛАВЧЕВ ЛЮБЕНОВ
МАЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАЯ КРЪСТЕВА КАЛЕЙСКА
МАЯ СЛАВЧЕВА СИМЕОНОВА
МЕТОДИ КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
МЕТОДИ ЛЮБЕНОВ МАНКОВ
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА МИТРОВА
МИГЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
МИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ
МИЛЕН МАРИНОВ МИЛЕВ
МИЛЕН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
МИЛЕН СПАСОВ МИНОВ
МИЛЕНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
МИЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА ДИНОВА
МИЛКА ИЛИЕВА БОГОВА
МИЛКА ЦЕНОВА МИНОВА
МИЛЧО ВИДЕНОВ ПЕТРОВ
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
МИЛЧО МИТКОВ КОЛЕВ
МИРЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГРИГОРОВА
МИРО НИКОЛОВ ГЪРГОРОВ
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ МИЛЧОВ МИТКОВ
МИРОСЛАВ ОГНЯНОВ ВУТОВ
МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
МИРОСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА АНГЕЛОВА
МИРОСЛАВА МИТОВА ИСАЕВА
МИТКО КОЛОВ БОРИСОВ
МИТКО НЕНЧЕВ ИВАНОВ
МИТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
МИТКО ХРИСТОВ МИТРОВ
МИТО ЙОРДАНОВ ДИКОВ
МИТРА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
МИТРА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
МИХАЕЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА
МИХАИЛ АНТОНОВ МАРИНКОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИТОВ
МЛАДЕН ИСАЕВ РАНГЕЛОВ
МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ МИЛЧОВ
МОМЧИЛ ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
НАДЕЖДА ИВАНОВА ИВАНОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА МИТОВА
НАЙДЕН СТОИМЕНОВ СТАМЕНОВ
НАТАЛИ МАРИЯНОВА АЛЕКСИЕВА
НАТАЛИЯ КОЛЮВА ГРИГОРОВА
НЕДЕЛЯ СЛАВКОВА ИВАНОВА
НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА МИТРОВА
НЕЛИ ПЕШОВА НИКОЛОВА
НЕЦО ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
НИКОЛА АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ
НИКОЛА ВЕНЧОВ БРАНКОВ
НИКОЛА ГАЦОВ КОЛЕВ
НИКОЛА ИСАЕВ АРАХАНГЕЛОВ
НИКОЛА ПЕШЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ДАНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ КРУМОВ АЛЕКСОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ МАНКОВ
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ИСАЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МИТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АНДРЕЕВ
НИКОЛЕТА МЕТОДИЕВА ЛОЗАНОВА
НИКОЛЕТА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА АНКОВА
НИКОЛИНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА АРАХАНГЕЛОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
НИКОЛИНА ЦВЕТКОВА КОТОВА
НИКОЛИНА ЯНАКИЕВА ЦВЕТКОВА
НИКОЛИНКА ТОНЧЕВА ИВАНОВА
НИКОЛИЦА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛИЦА МАНОЛОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИЦА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
НИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ ЦОНЕВ
ОГНЯН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ОГНЯН ИВАНОВ ДАНОВ
ОГНЯН КИРИЛОВ ВУТОВ
ОГНЯН КРУМОВ ИЛИЕВ
ОГНЯН ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ
ПАВЕЛ БОРИСЛАВОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ВИДИНОВ ПЕТРОВ
ПАВЕЛ КОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛИН АСЕНОВ МАНОЛОВ
ПАВЛИНА КРУМОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА ЦВЕТКОВА ТОМОВА
ПАРАСКЕВА КРЪСТАНОВА КОЛЕВА
ПАУЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСОВА
ПЕНА СТОЙЧОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МАНОЙЛОВА
ПЕНКА ЕМАНУИЛОВА ЦВЕТКОВА
ПЕНКА ЦЕНОВА ИВАНОВА
ПЕТКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ПЕТКО АНГЕЛОВ МИТРОВ
ПЕТКО БОГОМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО БОРИСОВ ЗЛАКЬОВ
ПЕТКО ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПАВЛОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ДИНОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ПЕТКО ТРАЙКОВ МИТРОВ
ПЕТРА ТОШЕВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА ПЕНЧЕВА ГЕКОВА
ПЕТРАНКА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА
ПЕТРОМИРА НИНОВА ЕВГЕНИЕВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЛЕКОВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ КОЦЕВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДАМЯНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОМОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТОМОВ
ПЕТЪР КОЛОВ БОГОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ВИДИНСКИ
ПЕТЪР СИМОВ ГЕЛКОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЬО ИВАНОВ НОВКОВ
ПЕТЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЦЕКОВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЦОЛОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ КИРОВ
ПЛАМЕН ЦЕНОВ ЦОНЕВ
ПОЛИНА ЕРОФИМОВА ГИГОВА-ТОДОРОВА
ПОЛИНА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА
РАДА АНДРЕЕВА ГАНЧЕВА
РАДКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА АЛЕКСИЕВА ТОМОВА
РОЗА КИРОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ПЕТРОВА МИТРОВА
РОЗА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА
РОЗА ХРИСТОВА МИТРОВА
РОЗА ЦВЕТКОВА КЪНЧЕВА
РОЗКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
РОМЕО ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
РОСЕН КРУМОВ МИТРОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КОЛЕВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА ВАСИЛЕВА КЪНЧЕВА
РОСИЦА ПЕТКОВА ВУТОВА
РУМЕН ГРИГОРОВ ЩИМАРСКИ
РУМЕН ИВАНОВ АНДРОВ
РУМЕН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
РУМЯНА ДАНАИЛОВА СВИЛЕНОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА СЛАВЧЕВА ТОМОВА
РУСКА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
САНДА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
САШКА ИВАНОВА ВУТОВА
САШО БОРИСОВ ГРИГОРОВ
САШО БОРИСОВ ТОДОРОВ
САШО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА
СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСИЕВА
СВЕТЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
СВЕТЛА ХРИСТОВА ЛЮБЕНОВА
СВЕТЛАНА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
СВЕТЛОЗАР ХРИСТОФОРОВ СТАМЕНОВ
СВЕТЛОМИР МИТКОВ ХРИСТОВ
СВЕТЛОМИР НАЙДЕНОВ СТОИМЕНОВ
СВЕТЛОМИР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
СВЕТЛОМИР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
СВИЛЕН ЗЛАТКОВ ИВАНОВ
СВИЛЕНА ПЕТКОВА КУЛИНЧЕВА
СИЙКА ПЕТКОВА АРАНГЕЛОВА
СИЛВИЯ МИТОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ТОМОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА ЦОНЕВА
СИЛВИЯ ЦОНЕВА ПЕТРОВА
СИМЕОН КОСТОВ ПЕТРОВ
СИМЕОН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
СИМОНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСОВА
СИМОНА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА АЛ-КХАТАТБЕХ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА КОЦЕВА
СЛАВКА СЛАВЧЕВА АЛЕКСОВА
СЛАВКА СТОЯНОВА ГЕРГОВА
СЛАВЧО ЗЛАТКОВ МИТРОВ
СЛАВЧО КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
СЛАВЧО ПАВЛОВ ЛЮБЕНОВ
СЛАВЧО ПЕТКОВ МИТРОВ
СНЕЖАНКА ПЕТКОВА НОВКОВА
СОНЯ БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
СОНЯ КРАСИМИРОВА АЛЕКСОВА
СОНЯ ОГНЯНОВА ДАНОВА
СПАС МЛАДЕНОВ МИНОВ
СПАСЕНА ТРАЙКОВА МИЛУШЕВА
СПАСИЙКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
СПАСИЙКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
СПАСКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
СТАНИСЛАВ МИТКОВ ПЕТКОВ
СТАНИСЛАВ ПЕШОВ ХРИСТОВ
СТЕЛИЯН МАРКОВ ЙОТОВ
СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ЦОЛОВ
СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА СТЕФЧЕВА
СТЕФАНА КРЪСТЮВА ИВАНОВА
СТЕФАНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
СТЕФАНА ФИЛИПОВА ПАВЛОВА
СТЕФЧО КРЪСТАНОВ ДИМИТРОВ
СТОИМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ
СТОЯНА ИВАНОВА ДИМОВА
СТРАХИЛ БОГОМИЛОВ ГЪРГОРОВ
ТАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕДИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ
ТИНКА ГАЦОВА ДАМЯНОВА
ТИХОМИР КОЛЕВ ПЕТРОВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
ТОДОР ГРИГОРОВ ЦВЕТКОВ
ТОДОР ИВАНОВ ВАЧЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ СПАСОВ
ТОДОРА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА
ТОДОРКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
ТОНИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
ТОНИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ТОШКО ВЕСЕЛИНОВ МАЛИНОВ
ТОШКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОШО БОРИСОВ МИШОВ
ТРАЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
ТРАЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ТРАЯНКА ПЕТКОВА ТРАЙКОВА
ТРЕНДАФИЛА АЛЕКСАНДРОВА СТАТКОВА
ХРИСТИАН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ КИРОВ
ХРИСТО АНДРЕЕВ ДАНОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ ПЕНЕВ
ХРИСТО ПЕШЕВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЦЕНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТОФОР ИЛИЕВ ДИНЧЕВ
ХРИСТОФОР КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ
ЦАНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЦАНКА НИКОЛОВА ДАНОВА
ЦАНО КРУМОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН ВАСИЛОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН КОЛЬОВ МИТРОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
ЦВЕТАН ТРАЙКОВ ГЕРГОВ
ЦВЕТАНА ВАЧОВА ЗЛАТКОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТАНА КОЦЕВА КОЛЕВА
ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ЛЕКОВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА СТАНОЙСКА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСОВА
ЦВЕТАНКА КРЪСТАНОВА ЖЕЛЕЗАРСКА
ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА МАРИНКОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ДАМЯНОВА
ЦВЕТАНКА СЛАВЧОВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИН БОРИСЛАВОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТЕЛИН СВИЛЕНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВИДИНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТКО ЗАХАРИНОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТКО МЛАДЕНОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТКО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНА ПЕТРОВА ГЪРГОРОВА
ЦЕНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЦЕНКА РАНГЕЛОВА ИГНАТОВА
ЦЕНО ТРИФОНОВ СИМЕОНОВ
ЮЛИАН БОЖИДАРОВ СПАСОВ
ЮЛИЯ ВЕЛИЧКОВА ПАВЛОВА
ЮЛИЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСИЕВА
ЮЛИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЮЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯН ПЕТРОВ ТОМОВ
ЮЛИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ЮРИЙ МИТОВ ДИКОВ
ЯГОДИНА ДИМИТРОВА ВУТОВА
ЯГОДИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ЯГОДИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЯГОДИНКА СТОЯНОВА МИТРОВА
ЯНКА АНГЕЛОВА МИТРОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), кметство С. ГАРА ЛАКАТНИК, секция № 017
Адрес на избирателната секция: С. ГАРА ЛАКАТНИК – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКЪРСКИ
ПРОЛОМ 1934“, площад „Центъра“ №2

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АКСИНИЯ МАНОЛОВА СПАСОВА
АЛБЕНА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА
АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ГАНОВ
АЛЕКСАНДРА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДРИКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ МИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ТОШЕВ
АНАНИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЦЕНОВ
АНГЕЛИНА БЛАГОЕВА СЪБОТИНОВА
АНГЕЛИНА МИЛЧОВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
АНДРЕЙ КРУМОВ МИЛЕВ
АНДРЕЙКА ВЛАДОВА САВОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ГРОЗДАНОВА
АНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
АНЕТА СПАСОВА АСПАРУХОВА
АНИ ЙОРДАНОВА КИРКОВА
АНИКА ОЛЕГОВА ПАВЛОВА
АНИТА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
АННА ИВАНОВА ЯНКОВА
АННА СПАСОВА ЯНКОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНТОАНЕТА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА
АНТОН МИХАЙЛОВ МИНЕВ
АСЯ СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА
БЕНИДИТА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
БИЛЯНА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА
БИСЕР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
БИСЕР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
БИСЕР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
БЛАГОВЕСТ ЛОЗАНОВ МИЛЕВ
БЛАГОВЕСТ ОЛЕГОВ ПАВЛОВ
БЛАГОЙ БОРИСЛАВОВ СЪБОТИНОВ
БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ БЕЛЕВ
БЛАГОРОДКА НИКОЛОВА КОСТОВА
БОГДАН БОРИСЛАВОВ СЪБОТИНОВ
БОЖИДАР СИМЕОНОВ ГРОЗДАНОВ
БОЖИДАР ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ
БОЖКО ЦВЕТАНОВ ВЕНЕВ
БОЙКО СТЕФАНОВ СПАСОВ
БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ СЪБОТИНОВ
БОРИСЛАВ СПАСЕНОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВА БОРИСОВА ГАЦОВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕНТИН СЕРАФИМОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕРИ ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ НАЙДЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЯ КОСТАДИНОВА ГАНОВА
ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА МИРОНОВА
ВАНЕСА РУМЕНОВА ВЕНКОВА
ВАНКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ВАРДАРИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ МИТРОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВОЙНОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕЛЕНКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА МИЛЧОВА МИЛОВА
ВАСИЛКА МИТОВА ЦЕНОВА
ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА АЛЕКСОВА
ВАСИЛКА ЯНКОВА МИНЕВА
ВЕЛИН ДИМИТРОВ МИТРОВ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ ЕЛЕНКОВ
ВЕЛКА ЦЕНОВА БЕЛЕВА
ВЕЛКО БОРИСОВ ТРИФОНОВ
ВЕНЕТА ОГНЯНОВА ГАНЕВА
ВЕНЕТКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДРАГОМАНОВ ТРИФОНОВ
ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ЗАКОВА
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИН ФИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛКА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
ВЕСЕЛКА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
ВИКТОРИЯ СЛАВЕЙКОВА ЗАКОВА
ВИОЛЕТА ГОРАНОВА КРЪСТЕВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
ВИОЛЕТА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ВИОЛИНА ДИМИТРОВА ВОЙНОВА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БАНКОВ
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ГРИГОРОВ
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
ВУНА ВУНЧОВА ПАНОВА
ГАЛИНА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА КИРИЛОВА СЪБОТИНОВА
ГАЛУНА НИКОЛОВА МАРИНОВА
ГАНКА АНГЕЛОВА ВОЙНОВА
ГАНЧО ДИМИТРОВ ГАНОВ
ГАНЧО ИВАНОВ ГАНЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИРОНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ПЕШЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИТОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ СЕДЬОФИЛОВ ГЕОНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦЕНОВ
ГЕОРГИ ЦЕНКОВ СТОИМЕНОВ
ГЕРГАНА НИКОЛОВА АЛЕКСОВА
ГЕРГИНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
ГИНА ДИМИТРОВА МИНЧОВА
ГИНА МЕТОДИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ГИНКА ПАВЛОВА МИРОНОВА
ГОШО ЦВЕТАНОВ ВЕНЕВ
ГРИГОР БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГРИГОР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЪЛЪБ ДАМЯНОВ ВИШКОВ
ДАМЯНА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
ДАНИЕЛ АНАНИЕВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛА ТОМОВА ИСАЕВА
ДЕНИС ДАНИЕЛОВ ПЕТРОВ
ДЕНКА МИХАЙЛОВА ДАЧЕВА
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА КИРОВА
ДЕШКА ЦЕНЕВА ЕЛЕНКОВА
ДЕЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДЖЕСИКА ЕМИЛ БОГДАНОВА
ДЖЕСИКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ДЖУЛИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ДИАНА ЛЮДМИЛОВА ЦЕНОВА
ДИМАНА ВЕЛИЧКОВА ГРОЗДАНОВА
ДИМИТРАНА ВАСИЛОВА ПЕНЕВА
ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТАСКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЦЕНЕВ
ДИМИТЪР ТРАЙКОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ДОНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДОНЧО АСЕНОВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИ НЕДЕЛКОВ ДАЧОВ
ЕВГЕНИ СЛАВЧЕВ КИРОВ
ЕКАТЕРИНА ГОРАНОВА АНГЕЛОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ВЪРБАНОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНА ЛЕКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА НАЙДЕНОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕОНОРА ПАНТЕЛЕЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛИЗАБЕТА ЙОНЧЕВА ПЕТРОВА
ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЕЛИЦА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
ЕЛИЦА ТРАЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛ АНТОНОВ БОГДАНОВ
ЕМИЛ БЛАГОЕВ СЪБОТИНОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИЛОВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ШКОДРОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ КРЪСТЕВ ПЕШЕВ
ЕМИЛИЯ ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЦЕНЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЕМИЛИЯ СПАСОВА СЪБОТИНОВА
ЕФРОСИНА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА
ЕФТИМКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ЖИВКА БОЖИЛОВА ПЕТРОВА
ЗАХАРИ МАНОЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ЗДРАВКА БОЖИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ЗДРАВКА МАНОЛОВА ТРИФОНОВА
ЗДРАВКО ТРИФОНОВ МЛАДЕНОВ
ЗОРА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА
ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИЧКОВА
ЗОЯ ЗДРАВКОВА ТОДОРОВА
ИВАЙЛО БОГДАНОВ СЪБОТИНОВ
ИВАЙЛО ВЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ИВАЙЛО ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИВАН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГОРАНОВ
ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАРКОВ
ИВАН КИРОВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЛАЗАРОВ
ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ СТАНКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ЦЕНОВ
ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ПЕНЕВ
ИВАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
ИВАНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА АСЕНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА БОРИСОВА СПАСОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА КИРОВА
ИВАНКА МАНОЛОВА ИВАНОВА
ИВАНКА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
ИВАНКА НИКИФОРОВА ЗДРАВКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА МИТОВА
ИВАНКА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ВИШКОВА
ИВО БОЖКОВ ВЕНЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КИРОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ БОРИСОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯ ЯНКОВ КОСТОВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯН СПАСОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ИРИНА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ИСАЙ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИСИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ЙОНКА ВЕЛИЧКОВА ВУТОВА
ЙОРДАН ЕВГЕНИЕВ ПЕШЕВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ЙОРДАНКА ПЕЮВА ТОДОРОВА
ЙОСИФКА ВЕНЕВА ЗАНКОВА
ЙОТКО СПАСОВ ЙОТОВ
КАРОЛИНА АНАНИЕВА СТОЯНОВА
КАТА АНГЕЛОВА БОГДАНОВА
КАТЯ СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
КИРИЛ БАНОВ ПЕТКОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
КИРИЛКА ИВАНОВА ГАНЕВА
КИРИЛКА МИТКОВА ВЕНЕВА
КИРЯНА КИРОВА МИЦЕВА
КОПРИНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
КОСТА ПЛАМЕНОВ ЛЕВКОВ
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
КРАСИМИР АНАНИЕВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР БОЖИЛОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ДАВИДОВ ГЕНЧЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ПЕНКОВ ЗАРКОВ
КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ПЕНЕВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА
КРИСТИ ИЛИЕВА ИВАНОВА
КРИСТИНА ТОДОРОВА МАРТИНОВА
КРИСТИЯН ТОДОРОВ МАРТИНОВ
КРЪСТЬО ВЕЛИЧКОВ СТОЯНОВ
ЛАЗАР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ЛИДИЯ ГОРАНОВА ДИМИТРОВА
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
ЛИДИЯ МИТРОВА ГРОЗДАНОВА
ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА ПЕШЕВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛИЛИЯ СВИЛЕНОВА ПЕШЕВА
ЛИЛЯНА ДРАГОМАНОВА ТРИФОНОВА
ЛИЛЯНА ТРЕНДАФИЛОВА МИРОНОВА
ЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ЛИНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
ЛИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЛИНКА ЦЕНОВА ИЛИЕВА
ЛЮБКА ПЕТКОВА ЗАРКОВА
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ЛЮДМИЛ МАРИНОВ ЦЕНОВ
ЛЮДМИЛ МОМЧИЛОВ АЛЕКСОВ
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ТОШЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА ВЕНКОВА
МАКЕДОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАНУЕЛА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА
МАРА БОРИСОВА ПЕТРОВА
МАРА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА МИНЧОВА МИЛЕВА
МАРГАРИТА ЯНКОВА БОГДАНОВА
МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ГРИГОРОВА
МАРИАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЕЛА БОЖИДАРОВА ПЕШЕВА
МАРИЕТА МАНОЛОВА КАЛАФУНСКА
МАРИЕТА СИМЕОНОВА ДАКОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА ЦЕНЕВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
МАРИНА ПАВЛОВА МАНОЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ВОЙЧЕВА
МАРИЯ МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
МАРИЯ МИНКОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАРТИН САШЕВ ЦЕНКОВ
МИЛАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
МИЛЕН ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕН МЛАДЕНОВ ПЕШЕВ
МИЛЕН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
МИЛЕНА ГРОЗДАНОВА ТОШЕВА
МИЛЕНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
МИЛКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
МИЛКА ИСАЕВА ГЕОНОВА
МИЛУШ ХРИСТОВ ВЕЛИЧКОВ
МИЛЧО КРУМОВ МИЛЕВ
МИМИ СЛАВЧЕВА ЦЕНЕВА
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ МИРОНОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВОВ
МИТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МИТО ЦЕНОВ ВОЙЧЕВ
МИТРА ГОРАНОВА ЦЕНОВА
МИТРА ГРИГОРОВА ЗАНКОВА
МЛАДЕН ГРИГОРОВ ПЕШЕВ
МЛАДЕНА АЛЕКСАНДРОВА СТАНКОВА
МОМЧИЛ ЛЮДМИЛОВ АЛЕКСОВ
МОНИКА СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАДЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА
НАДЯ ЛОЗАНОВА ВЕНКОВА
НАДЯ СТОИЛОВА ВАСИЛЕВА
НАЙДА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
НАЙДЕН ВЛАДОВ ВАСИЛЕВ
НАЙДЕН ЦЕНОВ ПЕТРОВ
НАЙДЕНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
НАТАЛИ АЛЕКСАНДРОВА ГАНОВА
НЕВЕНА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА
НЕДЯЛКО НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ
НЕНЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛА ЕРМЕНКОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ БОГДАНОВ СЪБОТИНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА
НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА БАНКОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА МИРОНОВА
НИКОЛИНА МИТКОВА ПЕШЕВА
НИНА БОЖКОВА ВЕЛИЧКОВА
ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГАНЕВ
ПАВЕЛ МАНОЛОВ ВУНЧОВ
ПАВЛИНА МИХОВА ПЕНЕВА
ПЕНА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
ПЕНКА ДРАГАНОВА ПАНОВА
ПЕНКА НАЙДЕНОВА СТЕФАНОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ПЕНКО ЗАХАРИЕВ ЗАРКОВ
ПЕТКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ВУТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛАТЮВ СЛАВКОВ
ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНЕВА
ПЕТРАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ПЕТРАНКА СЛАВЕЕВА МИТРОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АРГИЛОВ
ПЕТЪР ВИДОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ВЕНКОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИТОВ МОЙСЕЙСКИ
ПЕТЪР СЛАВОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СЛАВЧОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ВУТОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ЦЕНОВ
ПЕТЪР ТОШЕВ ТОШЕВ
ПЕТЪР ФИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ МИТОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЕВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ЛОЗАНОВ КОНЕВ
ПРАВДОЛЮБ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ПЪРВОЛЕТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
РАДКА КОСТАДИНОВА ЦЕНОВА
РАДОСЛАВ ЕЛЕНКОВ ИСАЕВ
РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
РАЛИЦА РАДОСЛАВОВА ИСАЕВА
РЕНЕТА ИВАНОВА ТОДОРОВА
РОСЕН АНТОНОВ МИХАЙЛОВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ ВОЙНОВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
РОСЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ
РОСИЦА ИГНАТОВА ЦВЕТКОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН БЛАГОЕВ БЕЛЕВ
РУМЕН БОРИСОВ ВЕНКОВ
РУМЕН МИТОВ ГРИГОРОВ
РУМЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА ВЕНКОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА КОЕВА
САШО ЦЕНКОВ СТОИМЕНОВ
СВЕТЛА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ТРАЙКОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛА ЦЕНОВА ЦЕНОВА
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МИТРОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЬОНОВ
СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПЕНЕВ
СВИЛЕН ЕВГЕНИЕВ ПЕШЕВ
СИЛВИО ВАЛЕНТИНОВ СЕРАФИМОВ
СИЛВИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ГЬОНОВА
СИМЕОН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
СИМОНА ДИМИТРОВА ЦЕНЕВА
СИМОНА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВЕЙ НАЙДЕНОВ САВОВ
СЛАВЕЙКО НАЙДЕНОВ ЗАКОВ
СЛАВИ БОРИСОВ ВЕНКОВ
СЛАВКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА
СЛАВКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
СЛАВЧО ТОДОРОВ ГРОЗЕВ
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА
СНЕЖАНА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
СНЕЖАНКА КИРОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНКА ЯНАКИЕВА МИНЕВА
СОНЯ ИВАНОВА ЯНКОВА
СПАС БОРИСОВ ПЕТРОВ
СПАС ПАНОВ ПАНОВ
СПАС ПЕТРОВ ПАНОВ
СПАСКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СЕРАФИМОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАНА ИСАЕВА ГРОЗДАНОВА
СТЕФАНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
СТЕФАНКА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
СТЕФКА ЗАХАРИЕВА МИТОВА
СТИЛЯН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИТОВ ПАНОВ
СУСА ИВАНОВА ГАНОВА
ТАНА ЦЕКОВА ПЕТКОВА
ТАНЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ТРАЙКОВА ИГНАТОВА
ТАТЯНА СЛАВЧЕВА ПЕНЕВА
ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ТЕМЕНУЖКА НАЙДЕНОВА ЦВЕТКОВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИНЧЕВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА МОЙСЕЙСКА
ТИНКА МЕТОДИЕВА БЕНОВА
ТИХОМИР НИКОЛАЕВ НЕНОВ
ТОДОР БОРИСОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ИСАЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР СИМЕОНОВ НАЙДЕНОВ
ТОДОР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ТОНКА СТОИЛОВА ИВАНОВА
ТОШО ПЕТРОВ ТОШЕВ
ТРАЙКО ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
ТРАЙКО ПЕТРОВ БОГДАНОВ
ТРАЯНКА ДРАГОМИРОВА ЕЛЕНКОВА
ФРАНЧЕСКА ЕМИЛОВА БОГДАНОВА
ХРИСТИЯН РОСЕНОВ ВОЙНОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ ЦЕНОВ
ЦАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН СЛАВЧОВ АПОСТОЛОВ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА КАМЕНОВА ИЛИЕВСКА
ЦВЕТАНА КРУМОВА МИЛЕВА-ЦИОБАНУДИ
ЦВЕТАНА ЯНАКИЕВА БОГДАНОВА
ЦВЕТАНКА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА
ЦВЕТЕЛИН ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ЦЕНКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ЦЕНКО СТОИМЕНОВ МИТРОВ
ЦЕНКО ТЕОФИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЦОНКА МИТОВА ПАНОВА
ЮЛИЙ ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА-СЕВИЯ
ЮЛИЯ БОРИСОВА АЛЕКСОВА
ЮРИЙ РУМЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ЯВОР КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЯНА МИТОВА СТОЯНОВА
ЯНКО ПЕТРОВ ЯНКОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), кметство С. ГАРА ЛАКАТНИК, секция № 018
Адрес на избирателната секция: С. ГАРА ЛАКАТНИК – ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”,
ул. Христо Ботев №14

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛБЕНА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
АЛБЕНА СЕДЕФКОВА ИСАЕВА
АЛЕКС ЕМИЛОВ ЛОЗАНОВ
АЛЕКСАНДРА РОСЕНОВА МАЛИНОВА
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
АНАСТАС АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
АНГЕЛ СПАСОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛИНА АСЕНОВА ГРИГОРОВА
АНГЕЛИНА БОЖИЛОВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛИНА ГАНЧЕВА ЕЛЕНКОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКИФОРОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
АНГЕЛИНА МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
АНДРЕЙ КИРИЛОВ АНДРЕЕВ
АНДРИЯНА АПОСТОЛОВА АНГЕЛОВА
АНДРО ВЕЛЕВ АНДРОВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА БОГДАНОВА
АНЕЛИЯ СЛАВЧОВА АЛЕКСОВА
АНЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
АНТИМ КОСТАДИНОВ ДАЦОВ
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
АСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
АСЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
АТАНАСКА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА
БЕАТРИС ИСКРЕНОВА МИТОВА
БИЛЯНА АНДРОВА АНДРОВА
БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
БИЛЯНА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА
БИСЕР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
БИСЕР ДИМИТРОВ ЛОЗАНОВ
БИСЕР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
БИСЕР МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
БИСЕР МИЛЧОВ ДИМИТРОВ
БИСЕР ПЕТКОВ КАМЕНОВ
БИСЕРКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
БЛАГОЙКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
БОГДАН ТОШЕВ ПЕТРОВ
БОГДАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
БОЖИДАРКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
БОЖИЛ АНТОНОВ ВАСИЛЕВ
БОЙКА БОРИСОВА КАМЕНОВА
БОЙКО МИТКОВ ПЕТРОВ
БОРИС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
БОРИС КИРОВ АНДРЕЕВ
БОРИС МАНОЛОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ЗАХАРИЕВ АЛЕКСОВ
БОРИСЛАВ МИТОВ ВОЙЧОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОЦЕВ
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ИВАНОВА-СТОЯНОВА
БОРИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА
БОРИСЛАВКА ПЕТКОВА АЛЕКСИЕВА
БОЯН ДАНЧЕВ ДАНОВ
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА МИТОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
ВАЛЯ БОРИСЛАВОВА ЗАХАРИЕВА
ВАЛЯ СЛАВЧОВА ЙОРДАНОВА
ВАНЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАСИЛКА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ВЕЛИКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
ВЕЛИКА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ПЕШОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИЦА АНДРОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА КРЪСТАНОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ПЕНЧОВА
ВЕЛИЧКА ВЕЛИЧКОВА КОЛЕВА
ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛКА НИКОЛОВА ЦЕКОВА
ВЕНЕРА ИСАЕВА НОЙМАН
ВЕНЕРА ЛЮБОМИРОВА КОЦЕВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ТЕОФИЛОВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА ГЛАВЧЕВА
ВЕНИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ТОДОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЗЕЛЕНКОВ
ВЕНЦИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ЗЕЛЕНКОВА
ВЕНЦИСЛАВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ВЕРЖИНИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ВЕРКА ПЕТРОВА ЦЕНЕВА
ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ
ВЕСЕЛИН ТРАЯНОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИНКА ГРИГОРОВА ВЪЛКОВА
ВИКТОР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОР МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
ВИКТОР НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ
ВИКТОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ВИКТОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ВИЛМА СРЕДКОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КАМЕНОВА
ВИОЛЕТКА МИТОВА ТОДОРОВА
ВИОЛЕТКА ТОМОВА ИВАНОВА
ВЛАДИСЛАВ КРАСИНОВ КОЦЕВ
ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦЕНЕВ
ВОЛОДЯ ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ВУНЧО НАЙДЕНОВ ВУТОВ
ГАЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
ГЕОРГЕНА СЛАВЕЕВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОЖИЛОВ ГАНОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВУНЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ БЛАГОЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЛИБАШЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦЕНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ИСАЕВ МИЛОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НИКИФОРОВ
ГЕОРГИ МАНОЛОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕЦЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАНОВ
ГЕОРГИ СЪБОТИНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИЦА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ЗАПРЯНОВА
ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
ГИНА БОЖИЛОВА АНГЕЛОВА
ГИНКА МИЦОВА ИВАНОВА
ГИНКА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
ГРИГОР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ДАНАИЛ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА ЛЕКОВА-ПЕТРОВА
ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СРЕДКОВА ДИМИТРИУ
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ДАНОВ
ДЕЙВИД ЕМИЛОВ ЛОЗАНОВ
ДЕНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА БОГДАНОВА
ДЕТЕЛИНКА ЕВЛОГИЕВА БОРИСОВА
ДЕЯН БЕНЧОВ ДРАГАНОВ
ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ЦЕНЕВ
ДЖЕЙН ВОЛОДИЕВА ХРИСТОВА
ДЖЕСИКА БОГДАНОВА ГЪЛЪБИНОВА
ДИАНА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ДИАНА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТАНОВА
ДИМИТРИНА АСЕНОВА КРЪСТАНОВА
ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
ДИМИТРИНА МАРКОВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНА НАЧОВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНА ТОМОВА ЛИЛОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КРЪСТАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ЦЕНОВ ПЕНЧОВ
ДИМЧО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
ДОНКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА
ЕВА ВИКТОРОВА ТОДОРОВА
ЕВА ПЛАМЕНОВА ФИЛИПОВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЕВЕЛИНА МИТКОВА ТОДОРОВА
ЕКАТЕРИНА ДРАГОМИРОВА КРЪСТЕВА
ЕЛВИРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА МИТОВА НАЙДЕНОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА МИТОВА
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ТОШЕВА
ЕМАНУИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АНТИМОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛОЗАНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ МИТОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ КАЦАРОВ
ЕМИЛ ЦЕНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ФИЛИПОВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ЗАХАРИ АЛЕКСОВ ЛАЗАРОВ
ЗВЕЗДЕЛИН СТОЯНОВ ЗАПРЯНОВ
ЗВЕЗДОМИР МИТКОВ ИВАНОВ
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКА ИЛИЕВА ЦЕНОВА
ЗДРАВКО БОГОМИЛОВ АЛЕКСОВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ЗОЯ ВУТОВА ИВАНОВА
ИВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ИВАЙЛО БЛАГОЕВ КАМЕНОВ
ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ АЛЕКСОВ
ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ИСАЕВ
ИВАЙЛО МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ПЕТРОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ИВАЙЛО ОГНЯНОВ ЕВТИМОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ КРЪСТАНОВ
ИВАН БОГДАНОВ ПАНОВ
ИВАН ВЕЗЕРЯНОВ ПЕНЧЕВ
ИВАН ВУНЧОВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ДЕЯНОВ БЕНЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ИВАН МИТОВ ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ИВАНА ВУТОВА ИВАНОВА
ИВАНА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА
ИВАНА СТЕФАНОВА МИЛОВА
ИВАНА ЦЕНОВА ВУНЧОВА
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕНЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ИВАНОВА МИЦОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА КАМЕНОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ИВАНКА КИРОВА НИКОЛОВА
ИВАНКА МИХОВА КОЛЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ЦЕНОВА ЛОЗАНОВА
ИВО КИРИЛОВ МАЛИНОВ
ИВО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИАН ДИМЧЕВ ЦЕНОВ
ИЛИЯ КАМЕНОВ ФИЛИПОВ
ИЛИЯ МАНОЛОВ КАЦАРОВ
ИЛИЯ МИНКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ МИТОВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН БИСЕРОВ КАМЕНОВ
ИЛИЯН ЕМИЛОВ КАЦАРОВ
ИЛИЯН ЗВЕЗДОМИРОВ МИТКОВ
ИЛИЯН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
ИСАЙ РУМЕНОВ МИЛОВ
ИСКРЕН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ИСКРЕН МИТОВ МИТОВ
ЙОАН ВЕСЕЛИНОВ ЗАПРЯНОВ
ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЦОНКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА
ЙОСИФ ИВАНОВ ИСАЕВ
КАЛИН ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
КАЛИНКА ГРУДЕВА СТОЕВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
КАЛИНКА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
КАЛОЯН СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
КАМЕНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
КАМЕНКА ГЕОРГИЕВА ЕЗЕКИЕВА
КАРИНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
КАТРИН ОРЛИНОВА БОРИСОВА
КИРИЛ БОРИСОВ ИЛИЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КИРИЛ САШОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КОСТАДИНА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
КОСТАДИНКА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА
КРАСИМИР БОРИСОВ АНДРЕЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИН ВЕЛИЧКОВ КОЦЕВ
КРАСИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
КРИСТИНА ИВОВА МАЛИНОВА
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ЦВЕТКОВ
КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ МОМЧИЛОВ
КРИСТИЯН РОМАН КАНИЕВСКИ
КРЪСТЮ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
КРЪСТЮ ВУТОВ КРЪСТЕВ
ЛАТИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
ЛИДИЯ СТОЙЧЕВА БОГДАНОВА
ЛИЛИ РУМЕНОВА КРЪСТАНОВА
ЛИЛИЯ НИКОЛОВА КРЪСТАНОВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ПЕШЕВА
ЛИЛКА ТОДОРОВА АЛЕКСОВА
ЛИЛЯНКА МИТКОВА НАЙДЕНОВА
ЛИНКА БОРИСОВА ФИЛИПОВА
ЛЮБА ПАВЛОВА СИМЕОНОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ГЛАВЧЕВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ АЛЕКСОВ
ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБКА АНГЕЛОВА МИЛОВА
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОМИР СЛАВЕЙКОВ ИВАНОВ
ЛЮБОСЛАВА СЪБОТИНОВА ХРИСТОВА
ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ БОРИСОВ
МАГДА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
МАНОЛ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
МАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
МАРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА ВЕЗЕРЯНОВА ПЕНЧЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА
МАРГАРИТА ЕМИЛОВА КАЦАРОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА КАЦАРОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА ЦВЕТКОВА АНДРЕЕВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
МАРИЙКА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЙКА КРУМОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА ТРАЙЧОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ЯНАКИЕВА ВЪЛКОВА
МАРИН КРУМОВ ЦВЕТКОВ
МАРИО МИТКОВ КИРОВ
МАРИО СТОЙЧЕВ БОГДАНОВ
МАРИО ЦВЕТАНОВ ВУНЧЕВ
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ САВОВА ДАЦОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПАНОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА КАЦАРОВА
МАРТИН ЦВЕТОМИРОВ ПЕТКОВ
МАРЧЕЛА НИКОЛАЕВА ДРАГАНОВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МЕТОДИ БОГДАНОВ ТОШЕВ
МЕТОДИ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
МИГЛЕНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
МИГЛЕНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
МИЛЕН АСЕНОВ КРЪСТЕВ
МИЛЕН СТОЯНОВ ЕЛЕНКОВ
МИЛЕНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МОМЧИЛОВА
МИЛКА АСЕНОВА МАЛИНОВА
МИЛКА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
МИЛКА ФИЛИПОВА ПЕТРОВА
МИЛЧО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
МИРЕЛА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
МИРОСЛАВ ПЕЦЕВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВА ТРАЙКОВА ДИМИТРОВА-БОРИСОВА
МИТКО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
МИТКО ИЛИЕВ КОЛЕВ
МИТКО КИРОВ СТОЯНОВ
МИТКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
МИТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
МИТКО ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
МИТО БОРИСОВ ТОДОРОВ
МИТО ИСАЕВ МИТОВ
МИХАЕЛ ЕМИЛОВ КОЛЕВ
МИХАИЛ РОСЕНОВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ ФЕРДИНАНДОВ ЛЕКОВ
МОМЧИЛ РАЙКОВ ХРИСТОВ
МОНИКА ДАНАИЛОВА ЛЮБЕНОВА
МОНИКА ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА
НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЛАЛЧЕВА
НАДКА БОРИСОВА ТОДОРОВА
НАДКА ВЪЛКОВА ПЕНЕВА
НАДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
НАДЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
НАДЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
НАНСИ ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА
НАТАЛИ ИЛИЯНОВА МЛАДЕНОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
НЕВЕНА НИКОЛОВА СТАНИМИРОВА
НЕВЕНА СТАНКОВА КОЛЕВА
НИКОЛ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
НИКОЛА ИЛИЕВ КОЛЕВ
НИКОЛА СЛАВОВ ЦОНЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИСАЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МОМЧИЛОВ РАЙКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦЕНЕВ
НИКОЛАЙ РАЙКОВ РАЙКОВ
НИКОЛАЙ ТОМОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРОВА
НИКОЛИ АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
НИКОЛИНА КРАСИМИРОВА ТОМОВА
НИКОЛИНА ЛЮБЕНОВА ПАНОВА
НИКОЛИНА ЛЮБЕНОВА САВОВА
НИКОЛИЦА РАЙКОВА ХРИСТОВА
ОГНЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ЦЕНЕВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИНОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ПАВЛИН БИСЕРОВ КАМЕНОВ
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ГЛАВЧЕВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ПАВЛИНА ЕЛЕНКОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА МАРКОВА ПАНОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ПАВЛИНА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
ПАРАСКЕВА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНА СТОЯНОВА КОЦЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
ПЕНКА НАЙДЕНОВА КОЦЕВА
ПЕНКО АСЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕНКО КРЪСТЕВ ВУТОВ
ПЕПА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ПЕТКО ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
ПЕТКО СТОЯНОВ ТОШЕВ
ПЕТКО ТРИФОНОВ МИЦОВ
ПЕТРА АЛЕКСИЕВА ДАЦОВА
ПЕТРА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТРАНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ПЕТРАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА ПЕШОВА ХРИСТОВА
ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ГРОЗДАНОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЛИЛОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР ДИМЧОВ АЛЕКСИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЗЕЛЕНКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ МИТОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЦЕНЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЦОНКОВА
ПЕЦИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ПЛАМЕН СЕРГЕЕВ ГРИГОРОВ
ПЛАМЕНКА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
РАДА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
РАДКА МИХОВА АНДРОВА
РАДМИЛА ЕМИЛОВА КОЛЕВА
РАДОСЛАВА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА
РАДОСТИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
РАДОСТИНА БОРИСЛАВОВА ЗАХАРИЕВА
РАЙКО ИВАНОВ РАЙКОВ
РАЙНА БОРИСОВА ВЕЛИЧКОВА
РАЙНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
РАЙНА ПЕШОВА НИКИФОРОВА
РЕНЕТА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
РОЗА БОЖИЛОВА ЗЕЛЕНКОВА
РОЗАНА ГЕОРГИЕВА ВУТОВА
РОСАНКА НИКОЛОВА МИЛОВА
РОСЕН КИРИЛОВ МАЛИНОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИРОНОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ КРЪСТАНОВ
РУМЕН ИСАЕВ МИЛОВ
РУМЕН СТАНЧЕВ ИЛИЕВ
РУМЯНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА ВАСИЛЕВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
РУСИМ СВИЛЕНОВ ПАВЛОВ
САВА ИВАНОВА ПАПИРСКА
САВА МИТРОВА ЗЕЛЕНКОВА
САНДА СТАНИМИРОВА ВУЦЕВА
САШО КИРИЛОВ ИВАНОВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА НОВКОВА
СВЕТЛА МИЛОВА НИКОЛОВА
СВЕТЛОЗАР ЗВЕЗДОМИРОВ МИТКОВ
СВЕТОСЛАВ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
СЕРГЕЙ БОГОМИЛОВ АЛЕКСОВ
СИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА БОГДАНОВА
СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ЦВЕТКОВА
СИМЕОН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН МАНОЛОВ ПЕТКОВ
СИМОНА АНАСТАСОВА ЙОРДАНОВА
СЛАВИЦА АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА
СЛАВКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕНОВА
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
СНЕЖАНКА КИРОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА ЦЕНЕВА ЛЕКОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
СПАС АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
СТЕЛА ВИКТОРОВА ТОДОРОВА
СТЕФАН ИВАНОВ ПЕТКОВ
СТЕФАН МИТОВ ГЕЛЕВ
СТЕФАН НИКИФОРОВ ЕЛЕНКОВ
СТЕФАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН ТРАЯНОВ СПАСОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
СТОЯН КИРИЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИЛКОВ ЕЛЕНКОВ
СТОЯН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
СЪБОТИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА ИСАЕВА
ТЕОДОР ВЕСЕЛИНОВ ЗАПРЯНОВ
ТЕОДОР СЕРГЕЕВ ГРИГОРОВ
ТЕОДОР СТЕФАНОВ СПАСОВ
ТЕОДОРА БОРИСОВА ГЕШОВА
ТИНКА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
ТОДОР БОЖИЛОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОР БОРИСОВ ТОШЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ ИВАНОВ
ТОМА МИТОВ КОЛЕВ
ТРАЙЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ТЕОФИЛОВ
ФИЛОНКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕШЕВА
ХРИСТО ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ЦАНКА МИТКОВА ЦВЕТКОВА-КОЮВА
ЦВЕТАН АНДРОВ АНДРОВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ИЛИЕВ
ЦВЕТАН ВУНЧЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦЕНЕВ
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТАНА ИСАЕВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА БОРИСОВА
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА МАЛИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР БОЧЕВ ПЕТКОВ
ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
ЦВЕТОСЛАВ ЙОСИФОВ ИСАЕВ
ЦЕНА КИРОВА ПЕТКОВА
ЦЕНО ЗЛАТКОВ ЦЕНОВ
ЦОНКО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
ЮЛИЯ НАЙДЕНОВА РАЙКОВА
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯН ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
ЮЛИЯНА СТОЯНОВА КАНИЕВСКА
ЯБЛЕНА ЗАРКОВА СЛАВКОВА
ЯГОДИНА КРЪСТЕВА ЛАЗАРОВА
ЯНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ГУБИСЛАВ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 019
Адрес на избирателната секция: С. ГУБИСЛАВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ ПЕТРОВ ДАКЕВ
АННА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
БОЖИКА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
БОЖИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
БОРЯНА КОСТАДИНОВА ГРОЗДАНОВА
ВАЛЕНТИН ВИДОВ СТОИЧКОВ
ВАСИЛКА ЗАРКОВА ЗАКОВА
ГАЛУНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
ГЕОРГИ БОЖИЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КИРОВ
ДАНО БОРИСОВ ДАНОВ
ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ
ЕЛЕНА ДАНОВА КОСТОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯ ПЕТРОВ ВЕНЕВ
ЙОСИФКА ДИМИТРОВА ПАУНОВА
КИРЯНА ТОНЕВА СТАНКОВА
КОСЕНА СЛАВКОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕ ИЕРЕМИЕВ ПЕТРОВ
МИЛОРАД ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
НАДКА АПОСТОЛОВА БОГДАНОВА
НАЙДЕН ЛОЗАНОВ ВЕЛИЧКОВ
НАЙДЕН МИЛАНОВ ЙОРДАНОВ
НЕГОДАН ДАНОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛА ДОЦЕВ БОГДАНОВ
ПЕТРАНА ПЕТРОВА МАРТИНОВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
РУМЕН БОЖИЛОВ ПЕТРОВ
СРЕМКА ДАНКОВА СТОЙКОВА
СТАНИСЛАВ БОЖИЛОВ ПЕТРОВ
СТОЯН МАРТИНОВ СТАНКОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БОГДАНОВ
ТОДОР СТОЯНОВ МАРТИНОВ
ТОДОРА КОСТОВА ВЕЛИЧКОВА
ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТАНКОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ДОБЪРЧИН, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 020
Адрес на избирателната секция: С. ДОБЪРЧИН – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ
АНКО ПЕТРОВ ВИДЕНОВ
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
АСЕН КРУМОВ СЛАВКОВ
БЛАГОЙ АСЕНОВ РАЙКОВ
БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ
БОЯН АСЕНОВ РАЙКОВ
ВАЛЕРИ ВИКТОРОВ ПАНОВСКИ
ВЕЛИН ПАВЛОВ ГЕКОВ
ВЕНЕТА АНТОНОВА КРЪСТАНОВА
ВИКТОР СТЕФАНОВ ДАВИДОВ
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА СЛАВКОВА
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КРЪСТАНОВ
ГЕРГИН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНА ЯНКОВА ДАВИДОВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА
ИГНАТ АСЕНОВ АНДРЕЕВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДАНКОВ
КАМЕЛИЯ КРУМОВА ГЕТОВСКА
КАТЯ ПЕТРОВА ГЕКОВА
КИРИЛ ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ПАВЛОВ ГЕКОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДИМОВ
КРАСИМИР СПАСОВ КРЪСТАНОВ
КРУМ КИРИЛОВ СЛАВКОВ
МАРИЙКА ИГНАТОВА МИЛАНОВА
НАДКА АСЕНОВА СЛАВКОВА
НЕВЕНКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
НИКОЛИНА АНКОВА ГЕКОВА
ПАВЕЛ ДИНЧОВ ГЕКОВ
РЕНЕТА СТЕФАНОВА КРЪСТАНОВА
СВЕТЛА БОЖИЛОВА АНАЧКОВА
СВЕТЛИН КРАСИМИРОВ КРЪСТАНОВ
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
СПАС АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ
СПАСИЙКА ЯНКОВА ВЕНКОВА
СТЕФАН ХРИСТОВ ДАВИДОВ
ЦВЕТАНКА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА
ЧАВДАР СТОЯНОВ СЛАВКОВ
ЮРИ КРУМОВ СЛАВКОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ДРУЖЕВО, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 021
Адрес на избирателната секция: С. ДРУЖЕВО – СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНАТОЛИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ДИВАНИСИЕВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ ЕВГЕНИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНКА ИГНАТОВА СОКОЛОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ЧАПКАНСКА
АНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
АНУШКА ВАСИЛЕВА ДИКОВА
БЛАГА ТОДОРОВА САВОВА
БОЖУРА ЕМАНУИЛОВА ДИМИТРОВА
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЛАДИНОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЧОВ ВЛАДИНОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ДАНЧЕВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ КЕНИН
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
ВЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ВЕНЕТКА НИКОЛОВА БОРИСОВА
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ПАВЛОВ
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ВУТЕВ
ВИОЛЕТКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИН ВЕЛИЧКОВ ВЪЛКОВ
ВЛАДИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИН ПЕТРОВ ЧАПКАНСКИ
ГАЛЯ ВЛАДИНОВА ВЪЛКОВА
ГЕНА ЛЮБЕНОВА ЧАПКАНСКА
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
ГЕРГАНА БОЯНОВА ЦЕНОВА
ГИНКА ИВАНОВА ЛИЦОВА
ГОШО ИВАНОВ ДИКОВ
ДЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
ДЕЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
ДИМИТРАНА НИКОЛОВА ВАЧОВА
ДИМИТРАНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
ДИМИТЪР ВЛАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИРОНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ САВОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
ДИЯН ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ДОБРИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ДИВАНИСИЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КРУМОВА
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА ЗДРАВКОВА
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА БОРИСОВА
ЕРИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕФРОСИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЖИВКА ЦЕНОВА НИКОЛОВА
ЗАРЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ЗДРАВКОВ
ЗОРКА КОЦОВА ГЕОРГИЕВА
ЗОРНИЦА ВАЛЕРИЕВА ДАНЧЕВА
ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ПЕТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ВЛАДИНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ИВАНКА АПОСТОЛОВА ПАВЛОВА
ИВАНКА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
ИЛИЯНА МИТКОВА ВАТРАЧКА
ИРА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
ЙОНЧО ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ СЕРАФИМОВ
КАЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
КАЛИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
КАТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
КАТЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНКА СТАНИМИРОВА СТЕФАНОВА
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ
КРИСТИЯН ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ
ЛАЛКА ИСАЕВА КОЛОВА
ЛИДИЯ ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА
ЛЮБА ЗАРЕВА СТОЯНОВА
ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДА БОРИСОВА ТЕРЗИЙСКА
МАГДА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
МАЛИНКА СЕРАФИМОВА ЕЗЕКИЕВА
МАРА ЦВЕТКОВА МИРОНОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИНОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА
МАРИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САВЕВА
МИЛЕНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МИТРА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРСКА
МИТРА ЦЕНОВА МАНОВА
МИХАИЛ ДИЯНОВ ИЛИЕВ
НАДКА ВЛАДИНОВА ПАНЧЕВА
НИКОЛА ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИНОВА
НИНКА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВА
ПАВЛИНА МИТОВА ВЛАДИНОВА
ПЕНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
ПЕНЧО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ПЕНЧО ВЕЛИЧКОВ ВЛАДИНОВ
ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ПЕНЧО СПАСОВ ПЕТРОВ
ПЕПИ СВЕТОСЛАВОВ ТОЧЕВ
ПЕТРАНА ЯНАКИЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕТЪР БОРИСОВ ФАКИРОВ
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР ДИВАНИСИЕВ СТЕФАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЧАПКАНСКИ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ САВОВ
РАДКА ИВАНОВА САВОВА
РАДОСЛАВА ИВАНОВА ЗАНКОВА
РАДОСТИНА ЕВГЕНИЕВА АНГЕЛОВА
РОЗА КОСТОВА ВАСИЛЕВА
РОЗКА САВОВА МАНОВА
РОСИЦА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН ДИМИТРОВ ВЛАДИНОВ
САВО ИЛИЕВ САВОВ
САНДА НИКОЛОВА МАНОВА
САНДА ПЕТРОВА ПЕНЕВА
СЛАВЕЙКО ИВАНОВ САВОВ
СЛАВКА ГОРАНОВА КОЦОВА
СЛАВКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
СЛАВКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
СЛАВЧО БОЖКОВ БОРИСОВ
СЛАВЧО БОРИСОВ ПЕТРОВ
СЛАВЧО БОРИСОВ РАСКОВ
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
СЛАВЧО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВЧО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
СОФКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
СПАС ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
СПАСА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
СПАСА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
СТОЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СТОЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
СТОЯНКА ФИЛИПОВА АНГЕЛОВА
ТАНЯ ЦЕНОВА ПЕТРОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОФАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ТОДОР АВРАМОВ ИВАНОВ
ТОДОР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ТОДОРА ЦВЕТКОВА БИВОЛСКА
ТРАЯНА САВОВА ГЕОРГИЕВА
ФИЛИП АНАНИЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ
ХРИСТИНА ФИЛИПОВА МАРКОВА
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВИДОВ
ЦВЕТАНА ВЛАДИНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА КЕНИНА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА РАДОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГОШОВА ИВАНОВА
ЦВЕТКО АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТКО ПЕНЧОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТКО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНО ИВАНОВ КЕНИН
ЦЕЦКА ПЕТРОВА ВЛАДИНОВА
ЮЛИЯН ДИЯНОВ ИЛИЕВ
ЯНА ГЕОРГИЕВА МИРОНОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЕЛЕНОВ ДОЛ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 022
Адрес на избирателната секция: С. ЕЛЕНОВ ДОЛ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
БОГОМИЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ЕЛЕНКОВ АНГЕЛОВ
ВЕНЕТКА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ВЕРКА БОРИСОВА АЛЕКСОВА
ВЛАДИМИР ПЕШОВ ИВАНОВ
ВЛАДИСЛАВ АСЕНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ВУНЧЕВ
ГЕНА ИВАНОВА МИШОВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИЦОВ
ГЕОРГИ МАНОЛОВ ИВАНОВ
ГИНА ПЕШОВА МИЛОВА
ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ГАЦОВА ПЕШОВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ НИКОЛОВ
ИВАНА ПЕШОВА ВУНЧЕВА
ИВАНА ПЕШОВА ПЕШОВА
ЙОРДАН МИЦОВ ЙОРДАНОВ
КАЛИН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
КАМЕН АНГЕЛОВ АЛЕКСОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ПЕШОВ
ЛЮБОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ВУНЧЕВ
МАРИН ИВАНОВ ИСАЕВ
МАРИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ БОЯНОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ СЛАВКОВА АЛЕКСОВА
МИТО ПЕТРОВ ТОТОВ
НАДЕЖДА ТРИФОНОВА МИШОВА
НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА МИЦОВА
НИКОЛИЦА АНГЕЛОВА ПЕШЕВА
НИКОЛИЦА НИКОЛОВА ВРАБЧАНСКА
ПЕНА ПЕТКОВА АЛЕКСОВА
ПЕШО ЛИНКОВ ГЕОРГИЕВ
РАДА БОРИСОВА ТОМОВА
РАДА ХРИСТОВА АЛЕКСОВА
РОЗА ИВАНОВА ВУНЧЕВА
РОСЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
РУМЯНА ЦВЕТКОВА ТОШЕВА
СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ВУНЧЕВ
СВИЛЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
СЛАВКА СТОЯНОВА ТОШЕВА
СРЕМКО СЛАВЧОВ ПАВЛОВ
СТЕФКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ТАСА ПЕШОВА ГЕЛОВА
ТОДОРА ГРИГОРОВА ХРИСТОВА
ТОДОРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ТОМО ПЕТКОВ ГЕРГОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТА ПАВЛОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ВУНЧЕВА
ЦВЕТОМИР ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЖЕЛЕН, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 023
Адрес на избирателната секция: С. ЖЕЛЕН – БИБЛИОТЕКАТА

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА АНГЕЛОВА ВЕЛИЧКОВА
АЛБЕНА ЛЮБОМИРОВА ТОШЕВА
АЛЕКСАНА ВЕЛИЧКОВА ВУТОВА
АЛЕКСАНДРА ИГНАТОВА БОЖИЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ИСАЕВ ЕЛЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ РАЙЧИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ТЕРЗИЙСКИ
АЛЕКСИ ПЕТРОВ КОЛЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ КИРОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
АНГЕЛ КРЪСТЕВ МАРКОВ
АНГЕЛ ТОМОВ МИТРОВ
АННА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
БИЛЯНА БОЙКОВА ПЕТРОВА
БИСЕР ПАВЛОВ ДАМЯНОВ
БОЖИДАР МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
БОЖУРА АТАНАСОВА КИРОВА
БОЖУРА БОГДАНОВА НОВКОВА
БОЙКО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
БОЙКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
БОЙКО ИВАНОВ ЗАРКОВ
БОЙКО ЛОЗАНОВ ПЕТРОВ
БОЙКО ЛЮБОМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
БОРИС ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
БОРИС ТОДОРОВ МАРИНКОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
БОРИСЛАВА МЕТОДИЕВА ДРАГАНОВА
БОЯН ВАСИЛЕВ СЛАВКОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
БОЯН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ
БОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ФУЧЕДЖИЕВ
ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ЯНКОВА ЦВЕТКОВА
ВАСИЛ ПЕШОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ШОПОВ
ВЕРКА ПАВЛОВА МАРИНКОВА
ВЕСЕЛИН ВЕЛИНОВ НОВКОВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
ВЕСЕЛИНКА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА
ВИОЛЕТКА ФИЛИПОВА СТАТКОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА
ГАЛЯ КИРИЛОВА БОЖИЛОВА
ГАНЧО ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ
ГОСПОДИНА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА
ДАНКА СТЕФАНОВА КАМЕНОВА
ДИАНА ИГНАТОВА БОЖИЛОВА
ДИМИТЪР ИГНАТОВ БОЖИЛОВ
ДИМИТЪР СТАТКОВ СТАТКОВ
ЕЛЕНА ДЕНИЗОВА ВИТКОВА
ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТКОВА ДРАГАНОВА
ЖИВКО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ЗАРКО СЛАВЕВ ПЕТРОВ
ЗВЕЗДАНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ИВАЙЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАНИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕРГОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
ИВЕТА КРУМОВА ХРИСТОВА
ИГНАТ ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КОЛЕВ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ВЕЛКОВ
ИЛИЯН АСЕНОВ СТОИМЕНОВ
ИЛИЯНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ИСАЙ БОРИСОВ ИВАНОВ
ИСАЙ СТОЯНОВ ЕЛЕНКОВ
ЙОРДАН ИГНАТОВ ТОШЕВ
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ КИРОВ
КАЛИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
КАТЯ ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
КАТЯ МЛАДЕНОВА ТОШЕВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ МАРКОВ
КРАСИМИР БЛАГОЕВ МАРИНКОВ
КРУМ ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ЛАЗАР ТОМОВ СТОЯНОВ
ЛАЗАРИНКА ВЕЛИЧКОВА ГЕРГОВА
ЛАТИНА АСЕНОВА СТОЯНОВА
ЛАТИНА КРЪСТАНОВА ИЛИЕВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
ЛИЛЯНА ИГНАТОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЛИЛЯНКА ИГНАТОВА МАРИНКОВА
ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ТОШЕВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР РАДОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОСЛАВ НИКОЛАЕВ НЕДЕЛКОВ
МАГДАЛЕНА БОРИСОВА ВЕЛИЧКОВА
МАДЛЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
МАРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА ЦВЕТКОВА МИНОВА
МАРИЯ АНДРЕЕВА МАРКОВА
МАРИЯ ЛОЗЕВА КОЛЕВА
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СТАТКОВ
МЕТОДИ КРЪСТАНОВ ЦОНОВ
МИЛАДИН СВИЛЕНОВ САВОВ
МИЛЕНА МАЛИНОВА ТЕРЗИЙСКА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
МИНА КОЛЕВА ПЕТРОВА
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ДРАГОМИРОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
НАДЕЖДА СПАСОВА МИНЧОВА
НАДКА САВОВА ПЕТРОВА
НИКОЛА ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛА СЛАВКОВ ХРИСТОВ
НИКОЛА СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВЕЛИЧКОВ
НИКОЛАЙ ГАТОВ ПЕШОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕРГОВ
НИКОЛИНКА МАЛИНОВА ПЕТРОВА
ОЛГА СТОЯНОВА СПАСОВА
ПАВЕЛ ТОДОРОВ ГЕРГОВ
ПАРАСКЕВА СЛАВКОВА ХРИСТОВА
ПАУЛИНА ИВАНОВА МИЛАНОВА
ПЕЛАГИЯ ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ПЕНА СИМЕОНОВА ВЕЛИЧКОВА
ПЕПА ДИМИТРОВА СТАТКОВА
ПЕТРА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
ПЕТРА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ПЕТРА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ПЕТРАНКА ЛАЗАРОВА ЗАНЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ЗАРКОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ДАМЯНОВ
ПЕТЪР ЦЕКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ПЕШО ВИДИНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСТИН ВЕЛИНОВ ГЕРГОВ
РОСИЦА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
РУМЕН МЕТОДИЕВ ЦОНЕВ
РУМЕН СЛАВЕЙЧОВ МАРИНКОВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА
СВЕТЛОЗАР АСЕНОВ СТОИМЕНОВ
СВИЛЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
СВИЛЕН ЛОЗЕВ ДРАГАНОВ
СВИЛЕН ПАВЛОВ ДАМЯНОВ
СВИЛЕН САВОВ ВЕСЕЛИНОВ
СЕВДА СВИЛЕНОВА ЛОЗЕВА
СИЙКА ТЕОФИЛОВА ДАМЯНОВА
СЛАВЕ ПЕШОВ ВЕЛИЧКОВ
СЛАВЕ СТОЯНОВ ДАМЯНОВ
СЛАВКА СПАСОВА ЦОЛЕВА
СОФИЙКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
СТАТКО ГЕОРГИЕВ СТАТКОВ
СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
ТЕМЕНУЖКА РАДОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ РАЙЧИНОВ
ТОДОР ОГНЯНОВ НИКОЛЧОВ
ТОДОРА КРЪСТАНОВА ЕЛЕНКОВА
ТОДОРКА ГЕРГОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА КРЪСТАНОВА
ЦВЕТАН БОРИСОВ ВЕЛИЧКОВ
ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА СЛАВКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧИНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЮЛИАН ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ
ЮЛИЯ СВИЛЕНОВА ЛОЗЕВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЗАНОГЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 024
Адрес на избирателната секция: С. ЗАНОГЕ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ МАРИНКОВ ГЕОРЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АСЕНКА ЙОРДАНОВА СТАНКОВА
АТАНАС РАНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ
БОРЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВЕНЕРА РАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ НАЙДЕНОВ МАНОЛОВ
ВИДИН ПАВЛОВ СВИЛЕНОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ РАЙЧЕВ
ГЕШО ДАНАИЛОВ ЦВЕТКОВ
ДАФИН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ДИНА ВЕЛИЧКОВА ДИНЧОВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ДИКОВ
ЕМИЛ РАЙЧЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ИВАН СЛАВКОВ ВЕНКОВ
ЛОЗАН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ
МИТКО ДАНОВ ЗАКОВ
НАДЕЖДА ДИНОВА СТОЙКОВА
НАДКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА
НАДКА ЯНКОВА СЛАВКОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
ПЕНКА МИХАЙЛОВА ДИКОВА
ПЕТЪР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
РУМЯНА ЕМИЛОВА РАЙЧЕВА
СВЕТЛАНА МИЛАДИНОВА ПЕТРОВА
СТОЯНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ТОДОР ИВАНОВ МАРИНКОВ
ТОДОР ХРИСТОВ МИЛЕВ
ТРЕНДАФИЛ САВОВ СЛАВКОВ
ЦЕНКА СТАНКОВА ГЕОРЕВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЗАСЕЛЕ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 025
Адрес на избирателната секция: С. ЗАСЕЛЕ – МЛАДЕЖКИ КЛУБ

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
АНДРЕЯНА АНДОНОВА ТОДОРОВА
АНИТА ЕВЛОГИЕВА ВЕНЧЕВА
АНКА ВИДИНОВА КОЛЕВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ВЕНЧЕВА
АНТОН НАЙДЕНОВ НОВКОВ
АТАНАСКА ЗЛАТАНОВА ДИНЧЕВА
БИСЕР БОРИСОВ ТОДОРОВ
БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
БЛАГОЙ ТОДОРОВ АНКОВ
БОГДАН ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР АНДОНОВ ТОДОРОВ
БОЖИЛ ДАНОВ КОЛЕВ
БОЖУРКА ПАВЛОВА САЙЧЕВА
БОЖУРКА ПЕТРОВА СЛАВКОВА
БОРИС НИКОЛОВ ВАЧЕВ
БОРИС ПЕТРОВ ТОДОРОВ
БОРИС СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ИГНАТОВ
БОЯН РАДОСЛАВОВ ЯНАКИЕВ
ВАЛЕНТИН ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИНЕВ
ВАНЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
ВЕЛА БОЖИЛОВА ПАНЧЕВА
ВЕЛИН ТРЕНЧОВ ДИНЧОВ
ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА БРАНКОВА
ВИКТОРИЯ БОЖИЛОВА ПЕЯНКОВА
ВИЛИЯН РАДОСЛАВОВ ЯНАКИЕВ
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
ГАЛУНКА ТРЕНЧОВА ДИМИТРОВА
ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ БОЖИЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ДАНКА РУСИМОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИНОВ
ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ БРАНКОВ
ЕВЛОГИ АСЕНОВ ВЕНЧЕВ
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ИВАН БОРИСОВ ВАЧЕВ
ИВАНКА ДАНОВА ТАКЕВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ДОБРОСЛАВОВА
ИВЕЛИНА НИКИФОРОВА ТАКЕВА
ИЛИЯН ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
ИРИНКА ВЕНЧОВА ДИНЧОВА
ЙОСКО СЕРАФИМОВ ЙОСИФОВ
КАТЯ НИКИФОРОВА ТАКЕВА
КЕВА ГЕОРГИЕВА ТАКЕВА
КРАСИМИР РУСИМОВ ИВАНОВ
ЛАЗАРИНКА БЕЛОВА КИРОВА
ЛЮБА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
ЛЮБА ТОДОРОВА ПЕНЕВА
МАРИЯ ВЪЛКОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
МИКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
МИЛАДИНКА ДАНОВА ИВАНОВА
МИЛАДИНКА МЕТОДИЕВА БОЖИЛОВА
МИЛКА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДИНЧЕВ
МИХАИЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ
МИХАИЛ КИРИЛОВ БОЖИЛОВ
МИХАИЛ ПАВЛОВ СЛАВКОВ
МИХАИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ
НАДКА ЦЕНОВА НОВКОВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ВАЧЕВА
НИКОЛА ВИДИНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ОГНЯН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ПАНАЙОТ ТАСКОВ СТОЕВ
ПЕНКА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
ПЕТКО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СЛАВКОВ
ПЕТЪР ТЕОФИЛОВ ЗЛАТКОВ
ПЕТЯ ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
РАДКА АПОСТОЛОВА ДИНЧОВА
РАДКА БЛАГОЕВА АНКОВА
РАДОСЛАВ АНТОНОВ НОВКОВ
РАДОСЛАВ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВ ЯНАКИЕВ ПАНЧЕВ
РАДОСТИН МИХАЙЛОВ СЛАВКОВ
РАЛИЦА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
РАНГЕЛ СЛАВЧОВ ДИНЧОВ
РАШКО СТОИЛОВ СИМЕОНОВ
РЕЗКО АЛЕКСАНДРОВ ДИНЧОВ
РОЗА ПЕШЕВА ТОНЕВА
СВИЛЕН ГЪЛЪБОВ СТОЯНОВ
СВИЛЕН ЗАРКОВ ЗЛАТКОВ
СЕРАФИМ ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
СИМЕОН КОСТАДИНОВ РАНГЕЛОВ
СИМЕОН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
СИМОНА ЕВЛОГИЕВА ВЕНЧЕВА
СЛАВЕНА МИЛЕВА ВЕНЧЕВА
СЛАВЧО РАНГЕЛОВ ДИНЧОВ
СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
СТАНКА БОЖИЛОВА СТОЯНОВА
СТЕФАН СВЕТЛОЗАРОВ ТОДОРОВ
ТАНЯ РАШКОВА СИМЕОНОВА
ТОДОР ВИДЕНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА АНДРОВА
ТРАЯНКА ДИМИТРОВА ВАЧЕВА
ФИДАНА МИЛАНОВА ИВАНОВА
ХАЛИНА ГЕРГИНОВА ПАНЧЕВА
ЦВЕТАН РАНГЕЛОВ ДИНЧОВ
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДИНОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА МИЛЧОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЯНАКИ ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЗИМЕВИЦА, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 026
Адрес на избирателната секция: С. ЗИМЕВИЦА – МЛАДЕЖКИ КЛУБ

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
АНГЕЛИНА РАДКОВА МИНЧЕВА
АНГЕЛИНКА ХРИСТОВА КРЪСТАНОВА
АНДРО КОЛЕВ НАЙДЕНОВ
АНТОН КОСТАДИНОВ МАРИНКОВ
АСЕН МИЛУШЕВ АНТОНОВ
АСПАРУХ АСЕНОВ ПЕТРОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АТАНАС МАРИНОВ МАНОЛОВ
АТАНАС МИЛАНОВ РАНГЕЛОВ
БИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ГУЦЕВА
БОГДАН КРЪСТАНОВ МАРИНКОВ
БОГОМИЛ СЕРГИЕВ ЛОЗАНОВ
БОЖИЛ ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
БОЖИЛ СЛАВЧОВ БОЖИЛОВ
БОЙКА НИКОЛОВА РАЙКОВА
БОЙКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
БОРИС ГОГОВ ГЕЛЕВ
БОРИСЛАВ БОЖИЛОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ МАНОЛОВ ГОГОВ
БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ГУЦЕВ
БОЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ЕМАНУИЛОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА
ВАСИЛ БОЖИЛОВ РАЙКОВ
ВАЦЕ ГРИГОРОВ МЛАДЕНОВ
ВЕЛА ВЛАДОВА ГОГОВА
ВЕЛА ПАВЛОВА СИМЕОНОВА
ВЕЛА СЛАВЕЙКОВА КОЛЕВА
ВЕЛИН СТОИЛОВ СИМЕОНОВ
ВЕЛИН СТОИЛОВ СИМЕОНОВ
ВЕНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ВЕНЕТКА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ЛОЗАНОВА
ВИКТОРИЯ ЮРИЕВА СТОЯНОВА
ВИТА ТОДОРОВА САВОВА
ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТАКЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОФОРОВ КОЛЕВ
ГЕРГИН ИЛИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЕРГИНА СТЕФАНОВА ГОГОВА
ГЕШО СЕРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ГРИГОР СТАМЕНОВ ГОГОВ
ГРОЗДАНКА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА
ГЪРГОРИНА ВЛАДОВА МИТРОВА
ДАНАИЛ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ
ДАНАИЛ СВИЛЕНОВ ЦЕНОВ
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МИЛЕВА
ДАНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ДАНО МАРИНОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЛОЗАНОВА
ДИЛЯНА ДАНОВА ДИНЧЕВА
ДИЛЯНА КРЪСТАНОВА ГОГОВА
ДИМИТРИНА АСЕНОВА ГЕНЧЕВА
ДИМИТРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
ДОБРИНА СЛАВОВА ВЕНКОВА
ДОЙЧО АНДРОВ АНГЕЛОВ
ДОЙЧО БОРИСОВ ГОГОВ
ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ САВОВ
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЕЛЕНКА ВЕЛЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНКА МЛАДЕНОВА МАРИНКОВА
ЕЛИСАВЕТА АНТОНОВА МАРИНКОВА
ЕЛИСАВЕТА ПАНОТКОВА ЛОЗАНОВА
ЕМАНУИЛ ПЕТРОВ МИЛЕВ
ЕНЕВКА СЛАВЧОВА ЛОЗАНОВА
ЕФРОСИНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
ЗДРАВКА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
ЗДРАВКО НАЙДЕНОВ РАЙКОВ
ЗЕНИТКА ВЕЛЕВА ЗДРАВКОВА
ЗОЯ МИХАЙЛОВА МАРИНКОВА
ЗОЯ МОМЧИЛОВА БОЖИЛОВА
ИВАЙЛО МИЛЧОВ МАРИНКОВ
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЯНКОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦИКОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ВЕЛЕВА ЗДРАВКОВА
ИВАНКА ДАНОВА МИНЧЕВА
ИВАНКА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
ИВО ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ВИШКОВ ЛОЗАНОВ
ИЛИЯ ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ АНТОНОВ
ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ РАДОСЛАВОВ
ИЛИЯН АТАНАСОВ РАНГЕЛОВ
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
ИЛИЯНА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА
ЙОРДАН ЯНАКИЕВ РАНГЕЛОВ
ЙОСА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
ЙОСИВКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
КИРИЛ ВИШКОВ ЛОЗАНОВ
КОСТАДИН ВЕЛИНОВ СИМЕОНОВ
КРАСИМИР ТРАЙКОВ СИМЕОНОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА МАРИНКОВА
ЛЕВТЕРА АСЕНОВА МАРИНКОВА
ЛИДИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
ЛОЗА ДАНОВА СТАНКОВА
ЛЪЧЕЗАР МИХАЙЛОВ МАРИНКОВ
ЛЮБЕН ДАВИДОВ ТОДОРОВ
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЛОЗАНОВ
МАНОЛ АЛЕКСАНДРОВ ПАНОТКОВ
МАРА НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА
МАРИЙКА ТЕОФИЛОВА МАРИНКОВА
МАРИН ИВАНОВ СТАНКОВ
МАРИЯ МИЛАНОВА СЛАВОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯНА НАЙДЕНОВА РАДОСЛАВОВА
МАРТИН НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ
МИЛАДИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
МИЛАН НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ
МИЛЕ ПЕТРОВ МИЛЕВ
МИЛУШ ЦВЕТАНОВ АНТОНОВ
МИЛЧО КРЪСТАНОВ МАРИНКОВ
МИХАИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ МАРИНКОВ
НАДЯ ПЕТРОВА СИМЕОНОВА
НАСКО АТАНАСОВ РАНГЕЛОВ
НАТАЛИЯ ПАВЛОВА ПЕТРОВА
НИКОЛА ПАВЛОВ ВЕНКОВ
НИКОЛАЙ МИЛАНОВ ЯНАКИЕВ
ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ЕВТИМОВ
ОЛГА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ПАНОТКОВ
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ
ПАВЛИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ПАЛАГИЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ПАНАЙОТ МИЛЕВ ПАНОТКОВ
ПЕНА АНКОВА ПЕТРОВА
ПЕТКО ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
ПЕТРАНКА ИЛИЕВА РАНГЕЛОВА
ПЕТЪР ЕВТИМОВ ЗДРАВКОВ
ПЕТЪР МИЛУШЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ БОЯНОВА ПЕТРОВА
РАДКА ГЕШЕВА МИТКОВА
РАДКА ГОСПОДИНОВА РАЙКОВА
РАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
РАДКО КРЪСТАНОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВ СЕРАФИМОВ МИНЧЕВ
РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ДАНАИЛОВ
РАЙНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
РОСЕН ВЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
РОСИЦА КИРИЛОВА ЛОЗАНОВА
РУМЯНА СЛАВОВА ДАНАИЛОВА
РУСКА АТАНАСОВА БОЖИЛОВА
СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ГУЦЕВ
СВЕТОСЛАВ ЕВГЕНИЕВ САВОВ
СВЕТОСЛАВ ЛОЗЕВ АНГЕЛОВ
СВИЛЕН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ
СВИЛЕН ЦЕНОВ ГЕНЧЕВ
СЕВДЕЛИНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
СЕДЕФКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
СЕРАФИМ ДИМИТРОВ ЯНКОВ
СЛАВЕЙКО ПАНЧЕВ ГРОЗЕВ
СЛАВКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
СЛАВКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
СЛАВЧО БОЖИЛОВ РАЙКОВ
СЛАВЧО БОРИСОВ ГУЦЕВ
СЛАВЧО ДАНОВ ИВАНОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
СЛАВЧО СТАМЕНОВ ГОГОВ
СТАНИМИР ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ЗОИН МИХАЙЛОВ
СТЕФАНКА ДАНОВА КОЛЕВА
СТОИЛ ВЕЛИНОВ СИМЕОНОВ
СТОЯН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ
ТАСКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА ЦИКОВА
ТОДОР БОГДАНОВ КРЪСТАНОВ
ТОДОР МИЛЕВ ПЕТРОВ
ТОДОР ПАНОТКОВ СИМЕОНОВ
ТОДОРА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
ТОДОРКА БОЖИЛОВА ЗАНКОВА
ТОДОРКА ГЕШЕВА ХРИСТОВА
ТОДОРКА ЕВГЕНИЕВА РАНГЕЛОВА
ТОДОРКА КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА
ТРАЙКА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА
ТРАЙКО ПАНОТКОВ СИМЕОНОВ
ТРАЯНКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ТРЕНДАФИЛКА НИКОЛОВА ГУЦЕВА
ФИДАНКА БОРИСОВА ГЕКОВА
ФИЛИП СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ
ХРИСТИНА ИВАНОВА МИЛЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ТАКЕВА
ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ХРИСТО БОЙЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАН МАНОЛОВ ЦИКОВ
ЦВЕТАНКА СТОЙНОВА ГОГОВА
ЦВЕТОМИР МИЛУШЕВ АНТОНОВ
ЦЕЦКА ЕЛЕНКОВА ЛОЗАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ИСКРЕЦ, кметство С. ИСКРЕЦ, секция № 028
Адрес на избирателната секция: С. ИСКРЕЦ ОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”,
ул. Христо Ботев №9

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРИНОВА
АДЕЛИНА ВАНЬОВА ЯНКОВА
АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
АДЕЛИНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
АКСИНИЯ ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА
АЛБЕНА КИРИЛОВА ЯНАКИЕВА
АЛЕКС ДАНИЕЛОВ СТАНИСЛАВОВ
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДРА МИРОНОВА ЙОРДАНОВА
АЛЕКСАНДРИНА БИСЕРСКА ХРИСТОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ЛИЛИН
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР СВЕТЛОВ КРУМОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ТОНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ СЛАВКОВ
АЛЬОША БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
АНАТОЛИЙ ГРИГОРОВ ЯНАКИЕВ
АНАТОЛИЙ ПЪРВАНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ЙОСИФОВ ТАКЕВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ВИДЕНОВ
АНГЕЛ КРУМОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЛЮБОМИРОВ СОКОЛОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ СВИЛЕНОВ
АНГЕЛ СПАСОВ АНДРЕЕВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ВАРАДИНОВА
АНГЕЛИНА БЛАГОЕВА ЦОЧЕВА
АНГЕЛИНА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА
АНГЕЛКО ВАСИЛЕВ ГЕЛКОВ
АНДРЕЙ ВИДЕНОВ ЯНАКИЕВ
АНДРЕЙ ТРАЯНОВ СИМЕОНОВ
АНДРИАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА БОЖИЛОВА
АНЕТА ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНЖЕЛА ИВАНОВА ВАРАДИНОВА
АНИ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
АНИ РАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
АНИТА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА
АНИТА ПЕТРОВА ЛОЗЕВА
АНИТА СЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА
АНКА КЕВИНА ПЕТРОВА
АНКА СТОЯНОВА ЛОЗАНОВА
АННА СТОЯНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОАН СТАНИСЛАВОВ ДОНКОВ
АНТОАНЕТА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
АНТОАНЕТА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА ДРИНОВА
АНТОН ГЪЛЪБОВ ВЕСЕЛИНОВ
АНТОН ИВАНОВ АНТОВ
АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ
АНТОН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ
АНТОН КОЛЕВ ПЕТРОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
АСЕН ДАНАИЛОВ СИМЕОНОВ
АСЕН КИРИЛОВ СТРАШИМИРОВ
АСЕН ПЛАМЕНОВ ТОЛЕВ
АСЕН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
АСЕН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АТАНАС БОРИСОВ ТАСКОВ
АТАНАС МИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ИЛИЕВА ДАНАИЛОВА
БЕАТРИС ВАЛЕРИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
БЕТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
БИЛИ ИВАЙЛОВ КРЪСТАНОВ
БИСЕР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
БИСЕР РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ
БИСЕРА ВЛАЙКОВА ДИМИТРОВА
БЛАГА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
БЛАГОВЕСКА АНГЕЛОВА ПЕЮВА
БЛАГОВЕСТА ФЕРДИНАНДОВА ЕФТИМОВА
БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
БЛАГОЙ ЗДРАВКОВ СПАСОВ
БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
БЛАГОЙКА НИКОЛАЕВА МИЛАДИНОВА
БОГОЛЮБ ТАНЧОВ БОРИСОВ
БОГОМИЛ ИВОВ БОГОМИЛОВ
БОГОРОДКА МИТОВА ЕФТИМОВА
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
БОЖИДАР МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
БОЖИДАР РУМЯНОВ ТЕОФИЛОВ
БОЖУРКА КРЪСКЬОВА ЯНАКИЕВА
БОЖУРКА ТРАЙКОВА ВЕСЕЛИНОВА
БОЙКО ДОБРЕВ ГЪРГОРОВ
БОЙЧО ИСИДОРОВ ДИМИТРОВ
БОНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
БОРИС АТАНАСОВ ТАСКОВ
БОРИС ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
БОРИС КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ
БОРИС НЕДКОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИС ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ МИЛУШЕВ
БОРИСЛАВ ВЕЛИНОВ МИЛЕВ
БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ДОЙЧИНОВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ
БОРИСЛАВ САШКОВ ЦВЕТАНОВ
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
БОРИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЙОРДАНОВА
БОРИСЛАВА ХРИСТОВА БОРИСОВА
БОРЯНКА ИВАНОВА МАНЧЕВА
БОРЯНКА ТОМОВА РАЙКОВА
БОСИЛКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА
БОЯН КРУМОВ АНТОВ
БОЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ВАРАДИНОВ
ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН СВИЛЕНОВ СВИЛЕНОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА ЕВЛОГИЕВА ЯНКОВА
ВАЛЕРИ БЛАГОЕВ КИРОВ
ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕРИ ДАНЧОВ МИТОВ
ВАЛЕРИ ДОБРИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ГЪРГОВ
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ГЕЛКОВ
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ВАНЬО ГЕНЧЕВ ЯНКОВ
ВАСИЛ АНАСТАСОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ РАДОЕВ ПАВЛОВ
ВАСИЛ РУМЕНОВ УЗУНСКИ
ВАСИЛ СВИЛЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СЛАВЧОВ ИЛИЕВ
ВАСИЛ ТОМОВ БОЖИЛОВ
ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА
ВАСИЛКА ДИНЧОВА МАРИНКОВА
ВАСИЛКА ПАВЛОВА СТАНИСЛАВОВА
ВЕЛИЗАР ВИДЕНОВ КИРИЛОВ
ВЕЛИН АНДРЕЕВ СЛАВКОВ
ВЕЛИН СЛАВОВ МИЛЕВ
ВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ
ВЕЛИСЛАВА КРАСИМИРОВА МАРИНКОВА
ВЕЛИЧКО МАРКОВ СТЕФАНОВ
ВЕЛКО ЗДРАВКОВ ДРИНОВ
ВЕНЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЯНАКИЕВА
ВЕНЕТА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА ИЛИЕВА ДОЧЕВА
ВЕНЕТА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
ВЕНИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЖИЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СЛАВКОВ
ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ БОЖИЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГРИГОРОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИГНАТОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЕВТИМОВ
ВЕРА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
ВЕРКА ЗЛАТКОВА КРЪСТАНОВА
ВЕРКА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
ВЕРОНИКА ВАЛЕРИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
ВЕРОНИКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ВЕСА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ВЕСЕЛА ПАВЛОВА БОЖИЛОВА
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ КРЪСТАНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕСЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
ВЕСКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСКА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА
ВИДА КИРИЛОВА ЗАРКОВА
ВИДЯНА РАДКОВА УЗУНСКА
ВИКТОР БОРИСЛАВОВ СТРАШИМИРОВ
ВИКТОР РУМЕЕВ ТЕОФИЛОВ
ВИКТОР СЕРГЕЕВ ТИХОНОВ
ВИКТОРИЯ АСПАРУХОВА ВЛАДИМИРОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА АСЕНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА СТАНИМИРОВА
ВИОЛЕТА СЛАВКОВА ВАРАДИНОВА
ВИОЛЕТКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТКА ГРИГОРОВА СОКОЛОВА
ВИОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КОСТАДИНОВА
ВИТАН ИВАНОВ УЗУНСКИ
ВЛАДИМИР БОРИСОВ ИЗВОРСКИ
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ СВИЛЕНОВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ СТОИЧКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ЯНКОВ ГЪЛЪБОВ
ВЛАДИСЛАВ ПЕТЬОВ ГРОЗЕВ
ГАЛИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА ЗЛАТКОВА ГЪРГОРОВА
ГАЛИНА ЛИНКОВА ПЕТРОВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА СВИЛЕНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА ГОРЧОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ДАНАИЛОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДОЙЧИНОВ
ГЕОРГИ ГОРЯНОВ ДОЦЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ АСЕНОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ КРУМОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ СТАНИМИРОВ
ГЕОРГИ КЪНЧЕВ КРЪСТАНОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СИВОВ
ГЕОРГИ СЛАВОВ ПЕТРОВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ГЕРГАНА РУМЕНОВА ИВАНОВА-ТЕНЕВА
ГЕРГАНА СОКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГИНА ИСАЕВА НИКОЛОВА
ГИНА ЦВЕТКОВА МИЛАДИНОВА
ГИНКА ПЪРВАНОВА ИВАНОВА
ГРИГОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ГРИГОР ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
ГРИГОР КИРИЛОВ АСЕНОВ
ГРИГОР НИКОЛОВ АНДОНОВ
ГЪЛАБЕНА АНКОВА БОЖИЛОВА
ГЪЛЪБ ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЪЛЪБЕНА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
ГЪЛЪБЕНКА СЛАВОВА РАНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ МИРОНОВ РАНГЕЛОВ
ДАНИЕЛ ПЕТРУНОВ СТАНИСЛАВОВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КРУМОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАСКОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА-МАНЧЕВА
ДАРИНКА ЯКИМОВА БОЖИЛОВА
ДАФИНА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ
ДЕСИСЛАВ БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДЕСИСЛАВ ВЛАЙКОВ ДИМИТРОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВАРАДИНОВА
ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ВЕСЕЛИНОВА
ДЕТЕЛИН МИЛУШЕВ ЕФТИМОВ
ДЕТЕЛИНА СЛАВКОВА ВАРАДИНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ПРОДАНОВА-АНГЕЛОВА
ДИАНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
ДИАНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИЛЯНА ЙОСИФОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТАНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
ДИМИТРАНА ПЕТРОВА ВИТОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА
ДИМИТРИНА РАДКОВА ДАНАИЛОВА
ДИМИТРИНКА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЖИЛОВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СЛАВКОВА
ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА АНТОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИЛАДИНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВИТАНОВ УЗУНСКИ
ДИМИТЪР ГРАДЕВ КОВАЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОГДАНОВ
ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ВАРАДИНОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМЧО МЕТОДИЕВ КРЪСТАНОВ
ДИЧО ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ
ДОБРЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА
ДОБРЕНКА СЛАВКОВА СТОЯНОВА
ДОБРИ ДАНОВ ГЪРГОРОВ
ДОБРИ ИГНАТОВ ДОЦЕВ
ДОБРИ СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ
ДОБРИНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
ДОБРИНКА БОРИСОВА МИЛЕВА
ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ЗАРКОВА
ДОБРИНКА КРУМОВА НИКОЛОВА
ДОБРИНКА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА
ДОБРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
ДОНКА КОСТАДИНОВА САВОВА
ДОНКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ДОНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ДРАГА СИМЕОНОВА ЯНАКИЕВА
ЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ЯНКОВ
ЕВГЕНИ СПАСОВ МИЛЕВ
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
ЕВЕЛИНА ВЕЛИНОВА СЛАВКОВА
ЕВЕЛИНА КРУМОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЕВЛОГИ АНТОНОВ КОСТАДИНОВ
ЕВРОСИНА МИЛАДИНОВА ДОЦЕВА
ЕВТИМ ВИДЕНОВ НИКОЛОВ
ЕДУАРД БЛАГОЕВ КИРОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
ЕЛВИРА ЗЛАТКОВА СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ВИДЕНОВА КИРИЛОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
ЕЛЕОНОРА ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
ЕЛИ БОРИСОВА ПЕТРОВА
ЕЛИ РАДОСЛАВОВА МИЛУШЕВА
ЕЛИЗАБЕТ ИВОВА БОГОМИЛОВА
ЕЛИСАВЕТА НИКИФОРОВА ИВАНОВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ВАНЬОВ ЯНКОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ПЪРВАНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ СВИЛЕНОВ МИТОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА
ЕМИЛИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ЕФРОСИМА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЕФРОСИНА АСЕНОВА ПЕТРОВА
ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЗВЕЗДОМИРА ГРИГОРОВА КИРОВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКА ТЕОФИЛОВА СОКОЛОВА
ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗДРАВКО ВЕЛКОВ ДРИНОВ
ЗЛАТКА БОРИСОВА БОРИСОВА
ЗЛАТКА КРУМОВА МИЛЕВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ
ЗОРКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЗОРНИЦА САШКОВА ЦВЕТАНОВА
ИВА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
ИВАЙЛО БОГОЛЮБОВ ТАНЧЕВ
ИВАЙЛО БОЖИЛОВ КРЪСТАНОВ
ИВАЙЛО БОНЕВ СПАСОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ МАНЧЕВ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ЯНКОВ
ИВАЙЛО СПАСОВ МИЛЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ИВАН АСЕНОВ НАКОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ВАРАДИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
ИВАН ГРИГОРОВ ЯНАКИЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ РАЙКОВ
ИВАН МАРИНОВ МЛАДЕНОВ
ИВАН МАРКОВ РАЙКОВ
ИВАН МЕТОДИЕВ ШИНИКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ТОШЕВ
ИВАН РАНГЕЛОВ МИТОВ
ИВАН СВИЛЕНОВ СВИЛЕНОВ
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА БЛАГОЕВА ИГНАТОВА
ИВАНКА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА КРУМОВА ВЕСЕЛИНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГЪРГОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА СТОИЧКОВА
ИВАНКА СИМЕОНОВА ВИДЕНОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА СТОИЧКОВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА
ИВО БОГОМИЛОВ СТАНИМИРОВ
ИВО ВИОЛЕТОВ ВАСИЛЕВ
ИВО ИВАНОВ МАРКОВ
ИВО МЛАДЕНОВ КОТОВ
ИГНАТ ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
ИГНАТ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
ИЛИАНА ВАСКОВА МИРКОВА
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ДЕТЕЛИНОВ ЕФТИМОВ
ИРЕНА ЕВТИМОВА ТОДОРОВА
ИРИНА БЛАГОЕВА ЯНАКИЕВА
ИРИНА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ИРИНА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
ИСКРА ПАИСИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ЙОАНА ВАЛЕНТИНОВА ВАРАДИНОВА
ЙОРДАН АСЕНОВ НАКОВ
ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ СИМЕОНОВ
ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЙОРДАНКА АНТОВА МИТОВА
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ШИНИКОВА
ЙОРДАНКА БОЯНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА ЗЛАТЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА МАРКОВА НИКИФОРОВА
ЙОРДАНКА ПАНАЙОТОВА ЗДРАВКОВА
ЙОРДАНКА СПАСОВА ПАВЛОВА
ЙОРДАНКА СПАСОВА ТОШЕВА
ЙОСИФ ИЛИЕВ ТАКЕВ
ЙОСИФКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ЙОСИФКА КРУМОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЙОСИФКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
КАЛИН СТЕФЧОВ МИЛЕВ
КАЛИНКА ПАВЛОВА БОЖИЛОВА
КАЛОЯН БОГОЛЮБОВ ТАНЧЕВ
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА СПАСОВА
КАРАМФИЛА РОМЕОВА ПАВЛОВА
КАТА ЗЛАТКОВА ИВАНОВА
КАТЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
КИРИЛ МИХАЙЛОВ ГРИГОРОВ
КИРИЛ СВЕТЛОЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ СПАСОВ КИРОВ
КИРО АПОСТОЛОВ КИРОВ
КОСЕНА БОРИСОВА КОЛЕВА
КОСЕНА МИЛАДИНОВА ЦВЕТКОВА
КОСЕНА СЛАВЧОВА СЛАВКОВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
КОСТАДИН СИМЕОНОВ ЯНАКИЕВ
КОСТАДИН ЦВЕТАНОВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИНА РАНГЕЛОВА ЦВЕТАНОВА
КОСТАДИНКА ПАВЛОВА СТОИЧКОВА
КРАСИМИР АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
КРАСИМИР БОГОМИЛОВ НИКИФОРОВ
КРАСИМИР ВЕЛКОВ МАРИНКОВ
КРАСИМИР ВИДЕНОВ ПАВЛОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИРКОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИРА ВЛАЙКОВА КРУМОВА
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА МЛАДЕНОВА СОКОЛОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА СТАНИСЛАВОВА
КРАСИМИРКА ЗАХАРИЕВА ПЕТРОВА
КРИСТИАН КРУМОВ КРУМОВ
КРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА ЯНКОВА
КРИСТИНА ЗЛАТКОВА СИМЕОНОВА
КРИСТИНА ИВАНОВА ВАРАДИНОВА
КРИСТИНА ПАВЛОВА КРЪСТАНОВА
КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ ДИНКОВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ МАНЧЕВ
КРУМ АЛЕКСАНДРОВ КРУМОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
КРУМ СЛАВЕЕВ АНТОВ
КРУМ СТОИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
КРЪСТАНА ГЪЛЪБОВА РАШКОВА
ЛАЗАРИНКА ИГНАТОВА ВАРАДИНОВА
ЛАЛКА НАНЕВА АНДОНОВА
ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТАНОВА
ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛИЯ ВИКТОРОВА РАЙЧЕВА
ЛИЛИЯ ЗЛАТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА
ЛИЛИЯ ЦВЕТАНОВА КОЕВА
ЛИЛКА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
ЛИЛЯНА ГРИГОРОВА СЛАВКОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛИЛЯНА ПЛАМЕНОВА СВИЛЕНОВА
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА АСЕНОВА
ЛОЗАН РАНГЕЛОВ ЛОЗАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ ДОЦЕВ
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ЛЮБА ДИЧОВА БОЖИЛОВА
ЛЮБА МАРКОВА НАЙДЕНОВА
ЛЮБА НАПОЛЕОНОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ВИДЕНОВ
ЛЮБКА БОРИСЛАВОВА СВИЛЕНОВА
ЛЮБКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ЯНАКИЕВ
МАГДАЛЕНА ЗЛАТКОВА ВАСИЛЕВА
МАГДАЛИНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
МАДЛЕНА КИРИЛОВА КИРОВА
МАЙЯ ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА
МАЛИНКА АНДРЕЕВА ТИНКОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
МАРГАРИТА РАЙКОВА ВИДЕНОВА
МАРГАРИТА СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ГЪРГОВА
МАРИЕТА ИЛИЕВА ЯНАКИЕВА
МАРИЙКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
МАРИЙКА ПЪРВАНОВА КОЛЕВА
МАРИЙКА СТЕФАНОВА ВИДЕНОВА
МАРИН СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ
МАРИНА ЦВЕТАНОВА ЕФТИМОВА
МАРИО ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
МАРИУС ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
МАРИЦА РАШКОВА АНДРЕЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БОНЕВА
МАРИЯ ИГНАТОВА ВЕЛКОВА
МАРИЯ КРУМОВА МИЛАНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СЛАВКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИЯ ХРИСТОФОРОВА АСЕНОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ДОЙЧИНОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ТОЛЕВА
МАРИЯНА ПЕТКОВА КИРОВА
МАРКО ПЕТРОВ ПОСТОЛОВ
МАРТА ТИХОМИРОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН ИВАНОВ ШИНИКОВ
МАРТИН ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ
МАЯ ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА
МАЯ ЕМИЛОВА ВЕЛИНОВА
МАЯ РУМЕНОВА УЗУНСКА
МЕТОДИ ЯНАКИЕВ СЛАВКОВ
МИГЛЕНА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
МИКА ПЕТРОВА ТЕОФИЛОВА
МИЛА ВЛАЙКОВА ИЛИЕВА
МИЛАНКА КРУМОВА ДОЙЧИНОВА
МИЛЕН СЛАВЕЙКОВ АНТОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МИЛЕНА НИКОЛОВА АНТОВА
МИЛИЦА ГРИГОРОВА БОЖИЛОВА
МИЛКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
МИЛКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
МИЛЧО ГЪЛЪБОВ ИВАНОВ
МИЛЧО МИЛЧЕВ ИВАНОВ
МИМИ АЛЕКСАНДРОВА ЕФТИМОВА
МИРОДИНКА НАПОЛЕОНОВА ПАНОВА
МИРОН ДАНЧОВ МИРКОВ
МИРОСЛАВ САШКОВ ПЕЮВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
МИРЯН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
МИТКО ПАРАСКЕВОВ МАНЧЕВ
МИХАЕЛ РАДКОВ РАДЕВ
МИХАИЛ АНТОНОВ РАНГЕЛОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ГЕЛКОВ
МИХАИЛ КОЛЕВ ПЕТРОВ
МЛАДЕН АСЕНОВ РАЙКОВ
МЛАДЕН ВИДЕНОВ БОЖИЛОВ
МЛАДЕН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
МЛАДЕН ЯНКОВ РАЙКОВ
МЛАДЕНКА БОРИСОВА ГРИГОРОВА
МЛАДЕНКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
МЛАДЕНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
МЛАДЕНКА ЦВЕТАНОВА КРЪСТАНОВА
МОНИКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
МОНИКА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА
МОНИКА ПЛАМЕНОВА МАНЧЕВА
НАДКА СТЕФЧОВА БОРИСОВА
НАДКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
НАДЯ БОРИСЛАВОВА ТОДОРИНОВА
НАДЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
НАДЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
НАСТА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАТАЛИНА ВАНЬОВА ЯНКОВА
НАТАЛИЯ ЕФТИМОВА ТОДОРОВА
НАТАША ИГНАТОВА ПЕТРОВА
НЕВЕНА ВИДЕНОВА ГЕЛКОВА
НЕВЕНА СТОЯНОВА СВИЛЕНОВА
НЕДКА ТАСКОВА ДИМИТРОВА
НЕЖДЕТ САЛИ АКИФ
НЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
НЕЛИ ПАВЛОВА АЛЕКСОВА
НИКОЛА ПЕНКОВ ВИТОВ
НИКОЛА РАШКОВ ПЪРВАНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ СИВОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ВИДЕНОВ
НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДЕНКОВ
НИКОЛАЙ ИГНАТОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ КРУМОВ КРУМОВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ВЕСЕЛИНОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА СЛАВКОВА
НИКОЛИНКА ПЕКОВА ТРИФОНОВА
ОЛГА ДАНАИЛОВА ЙОРДАНОВА
ПАВЕЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ДИНКОВ
ПАВЕЛ КЪНЧЕВ КРЪСТАНОВ
ПАВЕЛ ТРАЙКОВ НИКОЛОВ
ПАВЛИН ГЕРГИНОВ ЛОЗЕВ
ПАВЛИНА БОГОМИЛОВА ЦВЕТАНОВА
ПАВЛИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА РАДЕНКОВА
ПАВЛИНА СВИЛЕНОВА МАРКОВА
ПАВЛИНКА ВИТАНОВА ИВАНОВА
ПАРАСКЕВА ВЛЪЧКОВА ГЕРОВА
ПАУН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ПЕНА ЙОРДАНОВА ПЕЮВА
ПЕНКА АСЕНОВА МИТОВА
ПЕТКО СПАСОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТРА ГЪРГОРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ПЕТРА ДИНЧОВА РАЙКОВА
ПЕТРАНА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР АНДРЕЕВ ИГНАТОВ
ПЕТЪР АСЕНОВ РАЙКОВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ КИРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ СВИЛЕНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ВИДЕНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ РАДЕНКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
ПЕТЪР МИЛЕВ ГРИГОРОВ
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ СВИЛЕНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕНКОВ
ПЕТЪР РАДКОВ РАДЕВ
ПЕТЪР ТАСКОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
ПЕТЬО СТОЯНОВ ГРОЗЕВ
ПЕТЯ ПАУНОВА ДИМИТРОВА
ПЛАМЕН АСЕНОВ ТОЛЕВ
ПЛАМЕН КРУМОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ МАНЧЕВ
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ СВИЛЕНОВ
ПЛАМЕН ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
ПОЛИНА САШКОВА СИМЕОНОВА
ПЪРВАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
РАДА ФИЛИПОВА ЦОЧЕВА
РАДЕНКО ИГНАТОВ ТОДОРОВ
РАДКА ГЕНЧЕВА ТАНЕВА
РАДКА ЕВТИМОВА ТАСКОВА
РАДКА ПЕТРУНОВА ГРИГОРОВА
РАДКА ТРАЙКОВА ЦВЕТАНОВА
РАДКО ДАНАИЛОВ ЗДРАВКОВ
РАДМИЛ МИТОВ МИТОВ
РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ КРЪСТАНОВ
РАДОСЛАВ РАЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
РАДОСЛАВ РАНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
РАДОСТ ПЛАМЕНОВА ЯНАКИЕВА
РАДОСТИН СВЕТОСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
РАДОСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЖИЛОВА
РАЙКА ЙОСИФОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА БЛАГОЕВА МИРКОВА
РАЙНА СИМЕОНОВА ЯНКОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
РАЛИЦА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
РАЛИЦА ЛОЗАНОВА ЛОЗАНОВА
РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА СВИЛЕНОВА
РАНГЕЛ ПАВЛОВ БОЖИЛОВ
РИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
РОЗА СЛАВКОВА РАЙКОВА
РОЗКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
РОСЕН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
РОСЕН РАДКОВ ХРИСТОВ
РОСИЦА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
РОСИЦА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА
РОСИЦА КИРОВА АПОСТОЛОВА
РОСИЦА ПАВЛОВА ДИНКОВА
РОСИЦА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА БОРИСОВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА КРУМОВА
РУМЕН ВИТАНОВ УЗУНСКИ
РУМЕН ГЕРГИНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ЗДРАВКОВ ЛЕКОВ
РУМЕН ПЛАМЕНОВ ТОЛЕВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
РУМЯНА ИВАНОВА КИРИЛОВА
РУСКА АНДРЕЕВА ГРИГОРОВА
РУСКА СТАНИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА
САБРИНА ИВОВА ИВАНОВА
САБРИНА ПЕТРОВА БОРИСОВА
САЙДА ГРИГОРОВА ИВАНОВА
САШКА ДОБРЕВА ДОЦЕВА-ВАСИЛЕВА
САШКО СПАСОВ ЦВЕТАНОВ
САШКО СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
САШО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
СВЕТЛА БЛАГОЕВА ПАВЛОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА БОГДАНОВА
СВЕТЛА МОМЧИЛОВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛА СТОИЧКОВА СТОИЧКОВА
СВЕТЛАНА ВИДЕНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
СВЕТЛАНА МИРОНОВА РАНГЕЛОВА
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ТРИФОНОВ
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ ЗДРАВКОВ
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СВИЛЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
СВИЛЕН РАДЕВ МИТОВ
СВИЛЕН ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
СВИЛЕН ЯНКОВ СВИЛЕНОВ
СЕДЕФИНА АНГЕЛКОВА ГРОЗЕВА
СЕРГЕЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
СЕРГЕЙ ТИХОНОВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ БОРИСЛАВОВА СТРАШИМИРОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА
СИЛВИЯ СВИЛЕНОВА МИТОВА
СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ВИДЕНОВА
СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ
СИМЕОН КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ
СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОНКА БЛАГОЕВА НИКИФОРОВА
СИМЕОНКА ИВАНОВА СЛАВКОВА
СИМОН ПЕТРОВ ВИДЕНОВ
СИМОНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
СИМОНА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА
СИМОНА МАРИЯНОВА ЯНАКИЕВА
СИМОНА СОКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВЕ БОРИСОВ СТОИЧКОВ
СЛАВЕ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
СЛАВЕЙ КОСТАДИНОВ СЛАВОВ
СЛАВЕЙКА ПЕТРОВА МАНЧЕВА
СЛАВЕЙКО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
СЛАВЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
СЛАВЕНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
СЛАВКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
СЛАВКО ТОДОРОВ ВАРАДИНОВ
СЛАВЧО АНДРЕЕВ ИГНАТОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ТРАЯНОВА
СНЕЖАНА ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
СНЕЖАНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ДРИНОВА
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА РАДЕНКОВА
СНЕЖАНКА ЦВЕТКОВА РАЙКОВА
СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
СОНЯ ЗЛАТКОВА СТАНИМИРОВА
СОНЯ СТОЯНОВА ЦВЕТАНОВА
СПАС ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
СПАС ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ АНТОАНОВ ДОНКОВ
СТАНИСЛАВ БОНЕВ СПАСОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ ЦВЕТАНОВ
СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ПАВЛОВ ПЕТКОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТЕФАНКА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
СТЕФКА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
СТЕФЧО ПАВЛОВ НИКИФОРОВ
СТЕФЧО ТОДОРОВ МИЛЕВ
СТИЛИЯН САШОВ АНГЕЛОВ
СТОИЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ
СТОЙЧО СЛАВОВ МАНОЛОВ
СТОЯН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
СТОЯН НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
СТОЯНКА БОЕВА ДОНЧЕВА
СТОЯНКА ЕВТИМОВА ЯНКОВА
СУСА СТЕФЧОВА РАЙКОВА
СУСКА ИГНАТОВА ДОЦЕВА
ТАМАРА ХРИСТОВА БАРЗИНА
ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА АНТОВА
ТАНЯ ПЕТРОВА МИЛУШЕВА
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ДОНКОВА
ТАТЯНА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА СИМЕОНОВА РАЙКОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЗЛАТКОВА БОРИСОВА
ТЕМЕНУЖКА ИСТИЛИЯНОВА МАЗНИЛКОВА
ТЕМЕНУЖКА МЕТОДИЕВА КРЪСТАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ВИДЕНОВА
ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ
ТЕОДОР ИЛИЕВ ИВАНОВ
ТЕОДОР ЮЛИЯНОВ РУСАНОВ
ТЕОДОРА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЖИЛОВА
ТЕОДОРО МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ТОДОР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОРА СЛАВКОВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРКА БОРИСОВА КИРОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТРАШИМИРОВА
ТОДОРКА ДИМЧЕВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА ЕФРЕМОВА РАНГЕЛОВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА БОЖИЛОВА
ТОМА ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ
ТОМИ АСЕНОВ НИКОЛОВ
ТОМИСЛАВ ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
ТОМИСЛАВА ПЕТРОВА РАЙКОВА
ТРАЙКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА
ТРАЙКО ПАВЛОВ НИКОЛОВ
ТРАЙЧО СЕРГЕЕВ ТИХОНОВ
ТРАЯН СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
ТРАЯНКА БОРИСОВА ПЪРВАНОВА
ТРАЯНКА РАЙКОВА МИТОВА
ТРЕНДАФИЛА СТЕФЧОВА ЙОРДАНОВА
УЛЯНА САШКОВА СВИЛЕНОВА
ФИДАНКА ХРИСТОВА МИТОВА
ХРИСА АНЕЩЕВА СКРИЖЕВСКА-ТАКЕВА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА УЗУНСКА
ХРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ХРИСТИЯН ИВАНОВ ЛАЛЕВ
ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КРАСИМИРОВ МАРИНКОВ
ХРИСТО НАЙДЕНОВ ГРИГОРОВ
ХРИСТОФОР ЯНАКИЕВ ИВАНОВ
ЦАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАНОВА
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ФИЧЕРОВ
ЦВЕТАН СВИЛЕНОВ БОРИСОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЕФТИМОВ
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА МИЛАДИНОВА
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА МИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ВИТОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ДАВИДОВА
ЦВЕТАНКА ДЖУНОВА ВИТАНОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДРИНОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТАНКА КРУМОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА НАПОЛЕОНОВА ИГНАТОВА
ЦВЕТАНКА ПЕЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА СТОИМЕНОВА ПЕЛОВА
ЦВЕТАНКА ТАКЕВА ЗДРАВКОВА
ЦВЕТАНКА ТОЛЕВА БАКАЛОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА МАРИНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА КИРОВА
ЦВЕТЕЛИНА РАДКОВА ДАНАИЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТКО БОГДАНОВ ГЕРГОВ
ЦВЕТКО ИГНАТОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ПАВЛОВ КРЪСТАНОВ
ЦВЕТОМИРА ЛЮБОМИРОВА ЯНАКИЕВА
ЦЕНКА ДИНЧОВА ГРИГОРОВА
ЦЕЦКА МЕТОДИЕВА СЛАВКОВА
ЦЕЦКА СТОИЛОВА СИМЕОНОВА
ЮЛИАН ЯНАКИЕВ РАШКОВ
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ЮЛИЯ БОРИСОВА СВИЛЕНОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДАНАИЛОВА
ЮЛИЯН АНДРЕЕВ ТРАЯНОВ
ЮЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ
ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ
ЯБЛЕНА АТАНАСОВА ГЪРГОРОВА
ЯГОДЕНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
ЯНАКИ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ЯНИЦА АСЕНОВА ПЕТРОВА
ЯНКО ГЕНЧЕВ ЯНКОВ
ЯНКО САВОВ ВАСИЛЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛАКАТНИК, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 030
Адрес на избирателната секция: С. ЛАКАТНИК – МЛАДЕЖКИ КЛУБ

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕРГОВ
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА КАЛИНОВА
АНГЕЛИНА ЦОНЕВА ЛАЛОВА
АНТОН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
БОЙКО ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН БОЙКОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ МИТРОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ КРЪСТАНОВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ БЕНЕВ
ГЕОРГИ ЦЕНОВ ДИМИТРОВ
ГЕРГАНА БОЙКОВА БОРИСОВА
ГЕРГИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ГОРЯНА БОЙКОВА БОРИСОВА
ГОРЯНА ИЛИЕВА КОЦЕВА
ГРИГОР СТОЯНОВ ПЕНЧОВ
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА БОРИСОВА
ДЕСЕСЛАВА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА
ДЕЯН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕШОВ БУКОВСКИ
ДИМИТЪР ЦЕНОВ МИТРОВ
ЕВГЕНИ ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
ЕЛКА ЦЕНЕВА ПЕТРОВА
ЕМИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ
ЗАХАРИН ПЕТРОВ ЦЕНОВ
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ БЕНОВ
ЗДРАВКО РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЗЛАТКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
ИВАЙЛО ПЕШОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИСАЕВ
ИВАН КИРОВ АНДРЕЕВ
ИВАН МАНОЛОВ ПЕТКОВ
ИВАН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ГАЦЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ИВАНКА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ИСАЕВА
ИЛИЯ ЛЕКОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
КОНСТАНТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНКА ВЕЛИЧКОВА ЕЛЕНКОВА
КОСТАДИНКА КИРОВА МИТРОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА КОЛАРОВА
КРИСТИЯН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛИНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ЛОРЕТА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЦЕНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
НАТАША НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
НЕВЕНА БОРИСОВА КРЪСТАНОВА
НЕВЕНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
НИНА ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ЛЮБЕНОВА ПЕШОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА
РАДА ЛЕКОВА ТОШЕВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ПЕТКОВ
РОЗА ПЕТРОВА ЕВТИМОВА
РУМЕН ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ
САВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
САВИНА АНТОНОВА ПЕТРОВА
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ БУКОВСКИ
СЛАВКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ НИКИФОРОВ
СЛАВЧО ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
СЛАВЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
СТЕФАНА КИРОВА ЕЛЕНКОВА
СТЕФАНКА ПЕТРОВА МИТРОВА
СТЕФКА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ТОДОР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ТОДОРКА АЛЕКСОВА ПЕТРОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ДРАГАНОВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ЗАРКОВА ТОШЕВА
ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ЦЕНО НАЙДЕНОВ ЦЕНОВ
ЮЛИАН ХАРАЛАМПИЕВ КОЛАРОВ
ЮЛИЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ЯНИ СТАНКОВ НИКОЛОВ
ЯНИЦА ДИМИТРОВА БУКОВСКА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛЕСКОВДОЛ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 031
Адрес на избирателната секция: С. ЛЕСКОВДОЛ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСИ НИКОЛОВ САЛТИРОВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА
БОЙКО НИКОЛОВ КОЦЕВ
БОРИС ДАМЯНОВ КОЛЕВ
БОРИС МАРКОВ СЪБОТИНОВ
БОРИС МИТОВ ДАШОВ
БОРИС СТОЯНОВ ДАСКАЛОВ
ВЕЛИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
ВЕРКА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ САВОВ
ГЕОРГИ МИТОВ ПАУНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИТРОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ МИТРОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕРГОВ
ГЕРГИН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
ГИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛ ВЕЛИНОВ ГЕРГОВ
ДИМИТРА ЗАРКОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЗАРКОВ
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ДАШЕВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЗАРКОВА
ЕЛКА АСЕНОВА ДАШЕВА
ЕЛКА ВЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА
ЕМИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
ЗЛАТКО САВОВ ПЕШЕВ
ИВАЙЛО ВЛАДИСЛАВОВ НИКОЛОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ДАШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДАШОВ
ИВАН ПАВЛОВ ДАМЯНОВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЗАРКОВА
ИВАНКА ПЕШЕВА КРЪСТЕВА
ИРИНА ИВАНОВНА САВОВА
КРАСИМИР АТАНАСОВ ДОБРЕВ
ЛЮБКА ПАВЛОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА
МАРИНКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МАРИЯ СПАСОВА ЦВЕТКОВА
МИЛАН ЦВЕТКОВ ГЕНЧЕВ
МИЛКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
МОНИКА ГЕРГИНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
НИКОЛИЦА НИКОЛЧОВА СТОИЛОВА
ПЕТРА СПАСОВА ПЕШЕВА
ПЕТЪР БОЖИЛОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕШЕВ
ПЕШО ГОРЯНОВ ИЛИЕВ
РАДКА ПЕТРОВА ВЕНКОВА
РАДКО НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ
РОСЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
РУСАНА НИКОЛОВА ЧОБАНОВА
СЛАВЕ НИКОЛОВ СТОИЧКОВ
СЛАВЧО СПАСОВ МИТРОВ
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА МИТРОВА
СПАС ПЕЮВ ПЕТРОВ
СРЕМКА ВЕНКОВА КОЦЕВА
СТАНИСЛАВ ОГНЯНОВ ПЕШЕВ
СТЕФЧО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ТОДОРКА АТАНАСОВА ЦЕНКОВА
ТРАЙКО МИТОВ МАРИНКОВ
ТРАЙЧО ПЪРВАНОВ КОЛЕВ
ФИЛАТКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАН РОСЕНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАНКА БОГДАНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ПЪРВАНОВА КОЛЕВА
ЦВЕТКО СТОИЛОВ ПЕТРОВ
ЯНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА
ЯНКО ПЕТРОВ ПЕШЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЛУКОВО, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 032
Адрес на избирателната секция: С. ЛУКОВО – КЛУБА В КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
АЛБЕНА РУМЕНОВА ПАВЛОВА
АЛБЕНА СЛАВЧОВА БАКАЛОВА
АЛБЕРТ СЛАВОВ ЗЛАТКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИСАЕВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР САШОВ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСЕЙ СТРАХИЛОВ МАНОЛКОВ
АНАТОЛИЙ СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
АНГЕЛ БОЖИЛОВ СОКОЛОВ
АНГЕЛ ВОЙКОВ НИКОЛЧОВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
АНИТА ЖИВКОВА ПАВЛОВА
АНКА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА
АРСО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ
АСЕН ЦВЕТКОВ СПАСОВ
БЕЛОСЛАВА ДАНЧОВА КОЛЕВА
БЛАГОВЕСТА АНТОНОВА ПЕТРОВА
БЛАГОРОДНА МИРЧЕВА МИЛАНОВА
БОГДАН ИВАНОВ ТОДОРОВ
БОГОМИЛ ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ
БОЖИДАРКА ПАВЛОВА МИЛУТИНОВА
БОЖИЛ ДРАГАНОВ МИЛАНОВ
БОЖУРА РАНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
БОРИС ПЛАМЕНОВ АНТОНОВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВ ДРАГАНОВ МИЛАНОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
БОРЯНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
БОТЬО МИТОВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕРИЙ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ
ВАНЬО ЙОРДАНОВ СЕРГЕЕВ
ВАНЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ПАВЛОВ
ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
ВАСИЛКА МИТКОВА СТОЯНОВА
ВАСКА МЕТОДИЕВА КРЪСТАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЧОВ МАНОЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ЖИВОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПАНОВ ПАНОВ
ВЕРГИЛ БОЙКОВ СОКОЛОВ
ВЕСЕЛА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛКА АНТОВА ПЕТКОВА
ВИЛИЯН ВЕРГИЛОВ СОКОЛОВ
ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ СТОЙКОВ
ВЛАДИМИР МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГАБРИЕЛ ИВАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
ГЕОРГИ БИСЕРОВ БОНЧЕВ
ГЕОРГИ БОГДАНОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ МИРЧОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ РАДОЙЧЕВ КРЪСТАНОВ
ГЕОРГИ СИМОВ КРЪСТЕВ
ГЕРГЕВА БОЖИЛОВА ГРИГОРОВА
ГОРЯН ДАНЧЕВ КОЛЕВ
ГОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА МАНОЛКОВА
ГРОЗДЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ДАНИЪЛ БОГДАНОВ ТОДОРОВ
ДАНЧО ГОРЯНОВ КОЛЕВ
ДЕСИ РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВ СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ДОБРИНЧО ДИМЧОВ ГЕОРГИЕВ
ДОНКА ПЕТРОВА ДОГРАМАДЖИЯН
ЕВГЕНИ СЛАВКОВ ПЕТКОВ
ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВДОКИЯ АСЕНОВА НИКОЛЧОВА
ЕВИЛИАН СТАНИМИРОВ ВОЙКОВ
ЕДУАРД ТОРОС ДОГРАМАДЖИЯН
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕОНОРА ЛЮДМИЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛИНКА СТОЙКОВА НИКОЛОВА
ЕЛИСАВЕТА НИКОЛАЕВА ХЕРМЕНС
ЕМИЛ БОГДАНОВ РАНГЕЛОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ АРСОВА МЛАДЕНОВА
ЕФРОСИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
ЖИВКА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА
ЖИВКО АСЕНОВ ЗАХАРИНОВ
ЗАНКО ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЗАХАРИН ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА РАНГЕЛОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ НЕДЯЛКОВ
ИВАЙЛО ДОБРИНЧОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ЖИВКОВ ПЕТКОВ
ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ИВАН КУМАНОВ АНКОВ
ИВАН РАДОЕВ КРЪСТАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ИЛИНА СЛАВЧЕВА ИГНАТОВА
ИЛКА ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА
ИРЕНА ДАНАИЛОВА КОЛЕВА
ИЦКО БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ
ЙОАНА ЛЮБОМИРОВА СЛАВЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ СЕРГИЕВ
КАЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
КАЛОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ
КАПКА РАДОЕВА ЛАЗАРОВА
КАРАМФИЛ КАМЕНОВ ХАДЖИЕВ
КАТЯ ИВАНОВА ВЕШОВА
КАТЯ СЛАВЕЙКОВА ИВАНОВА
КИРИЛ НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ
КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ
КОСЕНА АПОСТОЛОВА КОЛЕВА
КРАСИМИР АРСОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ИСАЕВ ЕЛЕНКОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ВОЙКОВА
КРЪСТАН ПАВЛОВ ПЕТРОВ
КРЪСТАНА КОЛОВА МИХАЙЛОВА
ЛИДИЯ НЕНКОВА ВОЙКОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА НЕДЯЛКОВА
ЛЮБА НАЙДЕНОВА ПЕШУНОВА
ЛЮБЕН НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ
ЛЮБИСЛАВ ВОЙКОВ НИКОЛЧОВ
ЛЮБИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ЛЮБИСЛАВ ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБКА ДРАГАНОВА НИКОЛЧОВА
ЛЮБОМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ПЕШУНОВ
ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ КАРАБАЧИЙСКИ
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
МАРИАН СТАНИМИРОВ ВОЙКОВ
МАРИЙКА ИВАНОВА СЕРГЕЕВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
МАРИО ВЕНЦИСЛАВОВ ПАВЛОВ
МАРИЯ БОРИСОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ НАДКОВА ИГНАТОВА
МАРИЯ НЕНЧЕВА ТОДОРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА
МАРИЯ СРЕДКОВА КАЦАРСКА
МАРИЯНА ПЕЙКОВА ПЕТКОВА
МЕТОДИ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ
МИЛЕН ЙОРДАНОВ СЕРГЕЕВ
МИЛЕН СТРАХИЛОВ СИМЕОНОВ
МИЛЕНА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА
МИЛКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
МИМИ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОСЛАВ СЛАВЕЙКОВ ВЕНКОВ
МИТКА МИТОВА ПАВЛОВА
МИТЪР МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ
МИХАЙЛО МИЧЕВ КОСТОВ
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
НАДКА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТАНОВА
НАДКА СПИРИДОНОВА НЕДЯЛКОВА
НАДЯ ВАЛЕРИЕВА НЕДЯЛКОВА
НЕВЕНКА ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА
НИКОЛА ИЛИЕВ НЕДЯЛКОВ
НИКОЛА НАЙДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ВИЛЯМОВ МАНЕВ
ОЛГА ГОГЕВА МАНОЛКОВА
ОРИОЛА АСЕНОВА ЗАХАРИНОВА
ПАВЕЛ КРЪСТАНОВ ПЕТРОВ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
ПЕНКА ГАНЧЕВА СЯРОВА
ПЕНКА ЗАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА
ПЕНЧО МИТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО КОЦЕВ ИВАНОВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ КАЦАРСКИ
ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЩЪРБАНОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ПЛАМЕН АНЧЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН БОРИСОВ АНТОНОВ
РАДОЙЧО ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛКОВ
РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
РАДОСТИНА РАДОСЛАВОВА РАДЕВА
РЕНЕТА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
РОСЕН ПЕТКОВ ПЕШУНОВ
РОСИЦА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
РУМЕН КИРИЛОВ ПЕТРОВ
РУМЕН НИКОЛОВ КОЛЕВ
РУМЕН ПЕТКОВ ПЕШУНОВ
РУСКА АСЕНОВА ЗАХАРИНОВА
САШО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
СВЕТЛИН ЛЮБЧОВ ЗАХАРИНОВ
СЕВДА ГЕОРГИЕВА ТИНЧЕВА
СИЛВИЯ РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА
СЛАВИ РУМЕНОВ НИКОЛОВ
СЛАВКА МАРТИНОВА КОЛЕВА
СЛАВКО МАНЧОВ ПЕТКОВ
СНЕЖАНКА МАРИНКОВА ГЕКОВА
СТАНИМИР ЕФТИМОВ ВОЙКОВ
СТАНИМИРА ЕВИЛИАНОВА ВОЙКОВА
СТАНКА БОЖИЛОВА НЕДЯЛКОВА
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ СЯРОВ
СТЕФАН НЕНЧОВ ГЕРОВ
СТЕФКА ЕВТИМОВА НИКОЛОВА
СТОЮ ИВАНОВ СТОЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
СТОЯН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
СТРАХИЛ МАНОЛОВ МАНОЛКОВ
СТРАХИЛ МАРТИНОВ СИМЕОНОВ
ТАТЯНА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА-ЛУКАНОВА
ТАТЯНА ЦВЕТКОВА НАЙДЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА СТЕФАНОВА СОКОЛОВА
ТОДОР ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОРА ПЕТКОВА ЕЛЕНКОВА
ТОДОРА ТРАЙКОВА ИВАНОВА
ТОМИСЛАВ БОГДАНОВ ТОДОРОВ
ТРАЙКО РАДИНОВ НИКОЛЧОВ
ФИДАНКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ МЕТОДИЕВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ КАЦАРСКИ
ЦВЕТАНКА ЛЮБИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ЦЕНКО РАДОЕВ ТАНЧОВ
ЦЕЦКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА
ЮЛИАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ЯНА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
ЯНКО АНТОВ ГЕКОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.МИЛАНОВО, кметство С.МИЛАНОВО, секция № 033
Адрес на избирателната секция: С. МИЛАНОВО – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1927“,
ул.Мушат №11
—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЦЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ АЛЕКСОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
АНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
АНАТОЛИ ПЕТЬОВ ЙОРДАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ
АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
АНГЕЛИНКА ЦЕНКОВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАТЕЕВА
АНЕТА АНЕВА РАДОСЛАВОВА
АНИТА ВЕСЕЛИНОВА ИСАЕВА
АНКА ЗАХАРИЕВА ЦЕНОВА
АНУШКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
АСЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
АСЕН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ
БОЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
БОРИС ЦВЕТКОВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЦЕВ
БОРЯНА ПЕТРОВА КЮЛТИНА
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА БЪРЦОВА
ВАЛЕРИ ЕНЧЕВ ЦВЕТКОВ
ВАНЯ ДИМИТРОВА БОНЕВА
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
ВЕЛА ЦЕНОВА САВОВА
ВЕЛИКА ВЕЛИЧКОВА МИЛАНОВА
ВЕЛИКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ВЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ВЕЛИНОВ
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ГЬОНОВА
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА
ВЕНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕШЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТКОВ МЛАДЕНОВ
ВЕНЧО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСКО ВАСИЛЕВ ЛИЛОВ
ВИДА КРУМОВА АНДРЕЕВА
ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИН ЛИЛОВ ВЛАДИНОВ
ГАБРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА АСЕНОВА ЗОРОВА
ГАЛЯ АНТОНОВА ЦВЕТАНОВА
ГАЛЯ СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
ГЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГЕНА ЦВЕТКОВА СТЕФАНОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДИНОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ КОЦОВ БОНЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЛУХЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ КЮЛТИН
ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ГЕРГИН ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
ГОРАНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ГОСПОДИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВИДИН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР СЛАВЕЙКОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
ДОНКА АНДРЕЕВА ТОДОРОВА
ДОНКА ИВАНОВА МАНОЛОВА
ДОРОТЕА ЛИЛИЕВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИЯ ЦЕНОВА ТАРЛЬОВСКА
ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛАЕВА НИНОВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ЕРМЕНКОВ
ЕМИЛ СТАНЧЕВ ЦВЕТКОВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА ТАНЧЕВА
ЕНЧО ЦВЕТКОВ АНГЕЛОВ
ЗАХАРИНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЗДРАВКА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЗОРНИЦА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
ИВАЙЛО АСЕНОВ ДАФИНОВ
ИВАЙЛО ВЛАДИНОВ ВЛАДИНОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗОРОВ
ИВАН МИТОВ ЦЕНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ СИМЕОНОВ
ИВАН ЦЕНОВ ГЬОНОВ
ИВАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ИВАНА ЛАЛЕВА МИХОВСКА
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЛИЛОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОМОВА
ИВАНКА КРЪСТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА МЛАДЕНОВА ПАВУНЧЕВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ЧЕРВЕНКОВА
ИВЕЛИН МИТКОВ ЦВЕТКОВ
ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИЛЗА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ ЛИЛОВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАФИНОВА
ИЛИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЛЮБЕНОВА
ИРИНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ДИМИТРОВА СЛАВЕЙКОВА
ЙОРДАНКА ЛЮБОМИРОВА ВЕЛИНОВА
ЙОРДАНКА МИЛЧЕВА КОЦЕВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГУРКОВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
КАРОЛИНА ДОРА ЦВЕТАНОВА ГРИГОРОВА
КАТЯ РАДОСЛАВОВА ИСАЕВА-ДИНОВА
КАТЯ СТОЯНОВА КОЦЕВА
КИРИЛ ЦВЕТКОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ЦВЕТКОВ ЦЕНОВ
КИРЯНА ВЛАДИНОВА ГЛАВЧЕВА
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ РУНЧЕВ
КЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЛАТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛИДИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
ЛИДИЯ СВЕТОСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕРАСИМОВА
ЛИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВАЧЕВА
ЛИЛЯНА ЦЕНКОВА НИКОЛОВА
ЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ЛИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЛИНКА ВЛАДИНОВА РУНЧЕВА
ЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЗОРОВА
ЛИНКА НИКОЛОВА КАРАМЕЛСКА
ЛЪЧЕЗАР СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
ЛЮБА ПЕТКОВА БОНОВА
ЛЮБА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ДИНОВ
ЛЮБКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
ЛЮБКА СВЕТОСЛАВОВА КАРАДЖИНОВА
ЛЮБКА ЦВЕТКОВА ТОРОМАНСКА
ЛЮБОМИР ВЕЛИНОВ ПЕНОВ
МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
МАКСИМ ПЕТРОВ СТАМЕНОВ
МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЕТА ВЛАДИНОВА ЛИЛОВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
МАРИНА БОРИСОВА РАЗСОЛКОВА
МАРИО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
МАРИЯ НИКОЛОВА ВАЧЕВА
МАРИЯНА РАДНЕВА ЗЛАТЕВА
МАРТИН НИКОЛОВ МИЛЧЕВ
МАЯ БОРИСОВА КОЦЕВА
МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ИСАЕВА
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МИЛЧЕВА
МИЛКА ИВАНОВА РУНЧЕВА
МИЛКА НИКОЛОВА ДИНОВА
МИРЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
МИРОСЛАВ ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ ЦЕНОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
МИТКО ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
МИТРА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА
МИТРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МИТРА ИЛИЕВА РУЖИНА
МИТРА НИКОЛОВА КЕОНИНА
МЛАДЕН ВЕЛИЧКОВ ГЕОНОВ
МЛАДЕН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КАНИНА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ТОРБОВА
НАДКА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
НАДКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
НАЙДА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
НАТАЛИЯ ЦВЕТАНОВА ПАЛАШЕВА
НЕВЕНА ЦВЕТКОВА АЛЕКСОВА
НЕВЕНКА БОРИСОВА ГЕОНОВА
НЕДКА АСЕНОВА ЗОРОВА
НИКОЛА АНГЕЛОВ ЦЕНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ИСАЕВ СИМЕОНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛА СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЦЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ЦЕНОВ
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
НИКОЛИНА КОЦОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
НИКОЛИЦА КОЦЕВА ТРИФОНОВА
НИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ОГНЯН ИСАЕВ ИВАНОВ
ПАВЛИКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА КАЛАПИШ
ПАРАСКЕВА КАМЕНОВА ДИНОВА
ПАРАСКЕВА СТОЕВА КОЛЕВА
ПЕНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КАНИНА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПЕНКА МИЛЧЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА СТАТКОВА
ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА АНГЕЛОВА ТРИФОНОВА
ПЕТРА ИВАНОВА РЕДЖОВА
ПЕТРА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА ДАФИНОВА
ПЕТРА СИМЕОНОВА МАРКОВА
ПЕТРАНКА ДАМЯНОВА ТРЪСТЕНИШКА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ МИТРОВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ КОЦОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР КОЦОВ ЧЕРВЕНКОВ
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ТРУПЛЬОВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ ДИМИТРОВА СЛАВЕЙКОВА
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ПРЪВКА ЦВЕТКОВА СПАСОВА
ПЪРВОЛЕТКА МИЛЧОВА ИВАНОВА
РАДКА БОРИСОВА СТОЙКОВА
РАДКО ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
РАЙНА ПЕШОВА МЛАДЕНОВА
РЕНИ БЛАГОЕВА БОРИСОВА
РИЛКА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА
РИЛКА ПЕТРОВА КРУМОВА
РОСЕН НИКОЛАЕВ КОЦЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
РОСИЦА СЛАВЧЕВА МИЛЧЕВА
РУМЕН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
РУМЕН СТАНЧЕВ ЦВЕТКОВ
РУМЯНА ОГНЯНОВА ЖИВКОВА
САНКА АСЕНОВА ШАКИРОВА
САШКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
СВЕТЛИН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
СВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
СЕДЕФКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
СИЙКА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
СЛАВЕЙКО ИЛИЕВ ТРИФОНОВ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
СЛАВКА КОЦОВА ИВАНОВА
СЛАВКА КОЦОВА РУЖИНА
СЛАВКА КОЦОВА ЧЕРВЕНКОВА
СЛАВКА КОЦОВА ЧЕРВЕНКОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА ЦЕНОВА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ ЗОРОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ ЗОРОВ
СЛАВЧО ЕРМЕНКОВ ТОДОРОВ
СЛАВЧО ИВАНОВ МАРКОВ
СЛАВЧО ЦЕНОВ ВАЧОВ
СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
СПАС ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
СПАСА КРЪСТЕВА ПАНЕВА
СТАЛИН ГЕОРГИЕВ ЗОРОВ
СТАНИМИР ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ
СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТЕФАНА БОРИСОВА ТРИФОНОВА
СТЕФКА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
СТЕФКА СВЕТОЗАРОВА ТОНЧЕВА
СТОЯН ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
СТОЯНКА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
СУЛТАНА ГЕОРГИЕВА КЮХОВА
ТАНЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ТАТЯНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА МИТРОВА
ТЕОДОР ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ТИХОМИР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР МИРОНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
ТРЕНДАФИЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ХРИСТАНА ИВАНОВА БЪРЦОВА
ЦАЦА СТОЙКОВА ЗОРОВА
ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ДИНОВА
ЦВЕТАНА ВЛАДИНОВА ТУЖЕВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА БОНОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА КОЦОВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА КЮЛТИНА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ЧЕРВЕНКОВА
ЦВЕТАНКА ДОНЧЕВА КЪНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КЕРЕФЕЙСКА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ДИНОВ
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ЦВЕТКО ЕНЧЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТКО ИВАНОВ КОЦОВ
ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТКО КИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТКО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТКО ТОДОРОВ ГЬОНОВ
ЦВЕТОМИР СПАСОВ ЦВЕТАНОВ
ЦОНКА ГАНЧЕВА ТАСКОВА
ЮЛИАН НИКОЛАЕВ КОЦЕВ
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА РАГЕВА
ЮЛИЯНА АНГЕЛИНОВА ЦЕНКОВА
ЯВОР ЛЮБЕНОВ ДИНОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ОПЛЕТНЯ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 035
Адрес на избирателната секция: С. ОПЛЕТНЯ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
БОРИС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ВУТОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИТОВ
ВАСИЛКА ВЛАДИНОВА ВУТОВА
ВЕНА ПЕТРОВА ЦЕНОВА
ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
ВЕНЕТКА ИВАНОВА ЙОТОВА
ВЕРКА ГЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСКА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА
ВИКТОР ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВУТО ИВАНОВ ВУТОВ
ГЕНА НИКОЛОВА АЛЕКСОВА
ГЕНА НИКОЛОВА ЙОТОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВУТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ АЛЕКСОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НЕДЯЛКОВ
ГЕОРГИ ТАСКОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИНА СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ВЕЛЕВА
ДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ДАНКА КРЪСТЕВА ИЛИЕВА
ДЕНКА СТЕФАНОВА НАНЧЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИВАНОВ
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ ВУТОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ МИТОВ
ИВАНА ВЪЛКОВА НЕДЕЛКОВА
ИВАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ
ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ЦЕНОВ
КЕВА ЦЕНОВА БИКОВА
КОСТАДИНА ДИМИТРОВА ВУТОВА
КОСТАДИНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
КРАСИМИР НЕДЕЛКОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ЦЕНОВ ВУТОВ
ЛИНКА ЦВЕТКОВА АЛЕКСОВА
ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ВУТОВ
ЛЮБОМИРА ЦАНОВА ВЕЛЕВА
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА АЛЕКСИЕВА
МАРИЯН ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
МИТРОФАН ИЛИЕВ АЛЕКСОВ
НИКОЛА ВЛАДИНОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕДЕЛКОВ
ПАВЛИНА МИЦОВА ЦЕНОВА
ПАВЛИНА ПЕТКОВА КИРОВА
ПЕТРА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА ЙОТОВА
ПЕТРА ЦЕНОВА ТОМОВА
ПЕТРАНА ПЕТРОВА ВУТОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЪР ЦЕНОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ВУТОВ ВУТОВ
РОСИЦА МАНОЛОВА ВУТОВА
СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
СПАС ИВАНОВ БИКОВ
СТАНИМИР ЦЕНОВ ВУТОВ
СТОЯН МЛАДЕНОВ НАНЧЕВ
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА МАНОЛОВА
ТИХОМИР СТАНИМИРОВ ВУТОВ
ТРАЙНА КРЪСТЕВА ВУТОВА
ТРАЙНА ЦЕНОВА ВУТОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
ЦВЕТА БОЖИНОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ТАСКОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ МИТОВ
ЦВЕТАН МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦВЕТАН ТОМОВ БОРИСОВ
ЦВЕТКО ВУТОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ САНДОВ
ЦВЕТОМИРА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.РЕБРОВО, кметство С.РЕБРОВО, секция № 037
Адрес на избирателната секция: С. РЕБРОВО – ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,
ул. Стара планина №5

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВИЧ ДОБРОВ
АЛЕКСАНДЪР ВИДИНОВ ТОНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕНАДИЕВ ЦЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДОБРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ИВАНОВ
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ СОРОКИН
АНА ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ГЕОНЕВ
АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
АНДОН СПАСОВ ДИМОВ
АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ АНТОВ
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ПЕШЕВА
АНИКА ПЕТЬО АНГЕЛОВА
АНТО МАНЧОВ ПЕТКОВ
АНТОАНЕТА АНТОВА ЛЕ
АНТОАНЕТА БОГДАНОВА ЗЛАТКОВА
АНТОАНЕТА ТОДОРОВА БОГДАНОВА-ГЕОРЕВА
АНТОН БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
АНТОН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
АРТУР ВАСИЛЕВ СТЕФЧОВ
АСЕН БЛАЖЕВ ГЪЛЪБОВ
АСЕН ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ
АСЕН ВЪЛЧЕВ МИХАЙЛОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ
АСЕН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНЧЕВА
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА МИНОВА
БИСЕР ИЛИЕВ БОНЕВ
БИСЕР КИРИЛОВ ЗАНКОВ
БИСЕР МИЛАДИНОВ БОГДАНОВ
БИСЕР НАЙЧОВ АНГЕЛОВ
БИСЕР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ
БИСЕР ПАВЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
БИСЕР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
БИСЕР СВЕТОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
БИСЕР СПАСОВ СТОЯНОВ
БИСТРА ВЕРКОВА МИТРОВА
БИСТРА МИТОВА ВЕСЕЛИНОВА
БИСТРА МЛАДЕНОВА КОЛЕВА
БЛАГОВЕСТ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОЙ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОЙ ПЪРВАНОВ РАНГЕЛОВ
БЛАГОСЛАВ МИЛЕНОВ ЖЕНКОВ
БОГДАН НИКОЛОВ МАРИНКОВ
БОГДАН ПАВЛОВ СТОЯНОВ
БОГДАНКА ЗДРАВКОВА КИРОВА
БОЖИДАР АСПАРУХОВ АНТОВ
БОЖИДАР БЛАГОВЕСТОВ ТОДОРОВ
БОЖИДАР БОРИСОВ КОЛЕВ
БОЖИДАР ВИШКОВ АНТОВ
БОЖИДАР ДОЙЧОВ СПАСОВ
БОЖИДАР КРЪСТЕВ ВЕСЕЛИНОВ
БОЖИДАР СТОИМЕНОВ ЗЛАТКОВ
БОЖИЛКА СТОИЛОВА ЛОЗАНОВА
БОЖУРА БОРИСОВА ПЕТРОВА
БОЖУРА РЕНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
БОЖУРА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
БОЖУРКА ПЕТКОВА ПАНЧЕВА
БОЙКА СТОЙЧЕВА НИКОЛОВА
БОЙКА ТОМОВА АНГЕЛОВА
БОЙКО РАДЕВ ВЕЛИЧКОВ
БОРИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ СОРОКИН
БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ
БОРИСЛАВ БОЖИДАРОВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ МАЛИНОВ АЛЕКСОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧЕВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНЧЕВ
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
БОРИСЛАВКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
БОРОВАНКА ТРАЙКОВА СПАСОВА
БОРЯНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
БОРЯНА ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА
БОРЯНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
БОЯН ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ
БОЯН ЛЮБЕНОВ ПАНЧЕВ
БОЯНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
БРАЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН БЛАГОВЕСТОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН ВЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ КОСТОВ
ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ МИТКОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН КОСТОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ ЕЛЕНКОВ
ВАЛЕНТИН РАДЕВ ТОДОРИНОВ
ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИН ТРАЙЧОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА РАНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА ВИТАНОВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СПАСОВА
ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ЛОЗАНОВ
ВАЛЕРИ ДИМЧОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПАУНОВ
ВАЛЕРИ ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОБРОВ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ
ВАНЯ ВЕЛИНОВА ПАВЛОВА
ВАНЯ ДИМЧОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОНСУЛОВ
ВАСИЛ ГРИГОРОВ СТЕФЧОВ
ВАСИЛ МИТКОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
ВАСИЛЕНА СИМЕОНОВА СТЕФЧОВА
ВАСИЛКА БОЖИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ВАСИЛКА ВАНОВА АНТОВА
ВАСИЛКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ДИНОВА АНТОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ВАСИЛКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА
ВАСКО КРУМОВ КРЪСТАНОВ
ВЕЛИКА НЕДЕЛКОВА ПЕТКОВА
ВЕЛИКА САВОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИМИР СЕРГЕЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕЛИН ВАСИЛОВ АНТОВ
ВЕЛИН ЕЛЕНКОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ВЕЛКА ЛЮБЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВЕНЕЛИНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА КОЛЕВА
ВЕНЦИСЛАВ КИРОВ ИЛИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МИЛЕВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА
ВЕРГИНИЯ НИКОЛОВА ЗАХАРИНОВА
ВЕРГИНИЯ СТЕФАНОВА МИШЕВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА КЪТЕВА
ВЕРКА ИГНАТОВА ЦВЕТКОВА
ВЕРКА МЛАДЕНОВА ЙОРДАНОВА
ВЕРКА СТАНКОВА ВЪЛКАНОВА
ВЕРКО ГИЦОВ КОЛЕВ
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА
ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА ИВАНЧОВА
ВЕРОНИКА СТОЯНОВА ЛОЗАНОВА
ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ МАЛИНОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ЙОНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ ИВАНЧОВ
ВИКТОР БЛАГОЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОРИЯ ЙОСИФОВА РАНГЕЛОВА
ВИКТОРИЯ МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ВИОЛЕТА ГЕНАДИЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА СТОЯНОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА АНТОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ГЕОРЕВА
ВИОЛЕТКА ВОЙКОВА ЦВЕТКОВА
ВИОЛЕТКА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА
ВИТКО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ВЛАДИМИР БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ МИТРОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИЧОВСКИ
ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЛАДИМИР РАДКОВ ЛОЗАНОВ
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦЕНКОВ
ВЛАДИСЛАВ ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДКО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ГАВРИЛ НИКОЛОВ ШЕРБЕТОВ
ГАЛИНА СЛАВЕЙЧОВА АНТОВА
ГЕНАДИ ВАСИЛЕВ ЦЕНКОВ
ГЕОРГИ БОГДАНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ПАНЧЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОНСУЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЕОРГИ ДИНОВ ЗЛАТКОВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ АНТОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ МИТРОВ ПАНЧЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЪЛЪБОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ОГНЯНЧОВ ДРАГАНОВ
ГЕОРГИ САВОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ СИЛВИОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВЕНКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
ГЕРГЕВА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
ГЕРГЕВА СТАНКОВА АНГЕЛОВА
ГЕТО ГЕТОВ НАЙДЕНОВ
ГОРКА ПАУНОВА ПЕТРОВА
ГОРЯН ИВАНОВ КОЛЕВ
ГОЧО ГЕОРГИЕВ ВЕНКОВ
ГРИГОР АСЕНОВ ВАРАДИНОВ
ГРИГОРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЕНКОВА
ГРОЗДЕНА БОРИСОВА ПЕТРОВА
ГРОЗДЕНА КИРИЛОВА МИХОВА
ГЮРА НИКИФОРОВА ЗАХАРИНОВА
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАМЯН СТАЙКОВ МИХАЙЛОВ
ДАНИЕЛ ЕВТИМОВ ИВАНЧЕВ
ДАНИЕЛА БЛАГОЕВА МИШЕВА
ДАНИЕЛА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА СТОЯНОВА
ДАНИЕЛА ДОЙЧИНОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА
ДАНЧО ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ДАНЧО СТОИЛОВ КОЛЕВ
ДАРИА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕАНА ПЕТРОВА НЕКОВА
ДЕСИСЛАВ ВЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
ДЕЯН ВОЙКОВ РАЙКОВ
ДИАНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА ПАВЛОВА ЙОВЕВА
ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЯНКОВА
ДИМИТРИНКА БОЙКОВА МИНОВА
ДИМИТРИНКА ВАЛЕНТИНОВА МЛАДЕНОВА
ДИМИТРИНКА РАДОЙЧЕВА ВАРАДИНОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ПАУНОВ ПАУНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НЕКОВ
ДИМИТЪР ХАРАЛАМПИЕВ БОРИСОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМЧО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМЧО ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
ДОБРИ ВЕРКОВ КОЛЕВ
ДОБРИ МИТКОВ ЕЛЕНКОВ
ДРАГА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ЕВА ИЛИЕВА ШОПОВА
ЕВГЕНИ ГОРЯНОВ КОЛЕВ
ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ЛАПКОВ
ЕВГЕНИЦА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА СУГЕРОВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ЕВГЕНИЕВА
ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА АНТОВА
ЕЛЕНКА АСЕНОВА КОЛЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
ЕЛЕОНОРА ХРИСТОВА КОЛЕВА
ЕЛИ БОЖИДАРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЕЛИ МИТОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЕЛИ СПАСОВА КОЛЕВА
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛОВА
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИСАВЕТА СПАСОВА БОГДАНОВА
ЕЛИЦА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА
ЕЛКА КРУМОВА КОНСУЛОВА
ЕЛКА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
ЕЛМИРА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
ЕМАНУЕЛА ХРИСТОВА МАЛИНКОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЕЛЕНКОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЕМИЛ ЕВГЕНИЕВ ЦВЕТКОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ГЪЛЪБОВ
ЕМИЛ СИМЕОНОВ ЗАХАРИНОВ
ЕМИЛ ТОДОРОВ ИГНАТОВ
ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ЕЛЕНКОВА
ЕМИЛИЯ СЛАВЕЙКОВА ГЪЛЪБОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА КОЦЕВА
ЕРМЕНКА ЦВЕТКОВА МИНОВА
ЕФРОСИНА АНГЕЛОВА ПОБОРНИКОВА
ЕФРОСИНА МИЛАНОВА МАНОЛКОВА
ЕФРОСИЯ АСЕНОВА ДИЛОВА
ЕФТИМ ДРАГОМИРОВ МЛАДЕНОВ
ЕФТИМ ИЛОВ ИВАНЧОВ
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА СЪБОТИНОВА
ЖИВКО ВЕНЕВ КИРИЛОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ АНТОВ
ЗДРАВЕЙКА ИГНАТОВА МАНОЛКОВА
ЗДРАВЕНА ИЛИЕВА ЗДРАВКОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЗДРАВКА НЕНЧЕВА АНТОВА
ЗДРАВКА ПЕТКОВА ВЕЛЬОВА
ЗДРАВКО БОГДАНОВ ПЕТКОВ
ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ
ЗДРАВКО ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЗЛАТКА АТАНАСОВА РАНЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЗОЙКА ТОДОРОВА ГЪЛЪБОВА
ЗЮМБЮЛА АЛЕКСАНДРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ИВА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
ИВА ДАНЧОВА ГАНЕВА
ИВА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГОВА
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ
ИВАЙЛО ВЕНЕВ КИРИЛОВ
ИВАЙЛО РАДЕВ ТОДОРИНОВ
ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ МИТЕВ
ИВАН ДЕНЧЕВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
ИВАН СИМЕОНОВ КОЛЕВ
ИВАН СЛАВЧОВ КОСТАДИНОВ
ИВАН СТОЯНОВ МИТРОВ
ИВАНКА АСЕНОВА ЗАНКОВА
ИВАНКА ВУЧКОВА ПАУНОВА
ИВАНКА ГЪЛЪБОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ЗАХАРИНОВА
ИВАНКА ЛИЛОВА ГЪЛЪБОВА
ИВАНКА МЛАДЕНОВА ПАВЛОВА
ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА АНТОВА
ИВЕЛИНА ПАВЛОВА ИЛИЕВА
ИВЕТ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯ КИРИЛОВ МИШЕВ
ИЛИЯ КОЛЕВ ШОПОВ
ИЛИЯ СТОИМЕНОВ ЗЛАТКОВ
ИЛИЯН ИЛИЕВ ЗЛАТКОВ
ИЛИЯН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ЗДРАВКОВ
ИЛИЯНА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ИЛО БОГДАНОВ ПАВЛОВ
ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА
ИРЕНА ГАВРИЛОВА ШЕРБЕТОВА
ИРЕНА СЛАВЧЕВА КОЛЕВА
ИРИНА СИМОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ КОЛЕВ
ЙОРДАН РАДОЕВ ЛУКАНОВ
ЙОРДАН СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
ЙОРДАНКА ВЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ЙОСИФ ВИДЕНОВ ДОНКОВ
КАЛИН ИЛИЕВ МИШЕВ
КАЛИН КИРИЛОВ ИЛИЕВ
КАЛИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
КАЛОЯН РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЕЛЕНКОВА
КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА БОРИСОВА
КАМЕН СЛАВЕЙЧОВ ПЕШЕВ
КАНА ХРИСТОВА ПАУНОВА
КАПКА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА
КАРАМФИЛКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА СПАСОВА
КИРИЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
КИРКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
КИТА ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА
КОЙКА СТАНЕВА МЛАДЕНОВА
КОНСТАНТИН ЛУКАНОВ КОНСТАНТИНОВ
КОСТО КРЪСТАНОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ДИНЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ТАКЕВ
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ СОКОЛОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР РАДОЕВ ВЕНКОВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА ЦВЕТКОВА
КРИСТИЯН АНТОНОВ ПЕТРОВ
КРИСТИЯН БОЖИДАРОВ ВЕСЕЛИНОВ
КРИСТИЯН ВЛАДИМИРОВ ЛОЗАНОВ
КРИСТИЯН ДАНИЕЛОВ ИВАНЧЕВ
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ СОКОЛОВ
КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ВЪЛКАНОВ
КРЪСТЬО ПАВЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
КРЪСТЬО ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
ЛЕВЕНА ЗДРАВКОВА КОЦЕВА
ЛЕФТЕРА НАУМОВА ПЕТРОВА
ЛИДИЯ АНГЕЛОВА МАЛИНКОВА
ЛИДИЯ ЗДРАВКОВА ИВАНОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА АНТОВА
ЛИДИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
ЛИДИЯ ЯКОВА СУГЕРОВА
ЛИЗА БОЙКОВА КОСТОВА
ЛИЛА ЦЕНЕВА ИЛИЕВА
ЛИЛИЧКА ВИТЛИЕМОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛИЯ НЕДЯЛКОВА КАСАБОВА
ЛИЛЯНА ВИДЕНОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛЯНА КРЪСТАНОВА ГРОЗДАНОВА
ЛИЛЯНА МИЛАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ТАШКОВА
ЛИНА БЛАГОЙЧЕВА БОЖИЛОВА
ЛИНА КОШЕВА ГЪЛЪБОВА
ЛИНА НАУНОВА ЛОЗАНОВА
ЛЮБА БОРИСОВА ГЕОРЕВА
ЛЮБА КРУМОВА ИВАНЧЕВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБКА ЕЛЕНКОВА ТОДОРОВА
ЛЮБКА МИТКОВА ИВАНЧОВА
ЛЮБОМИР ВЪЛКАНОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР ЕВТИМОВ ИВАНЧОВ
ЛЮБОМИР СЛАВЕЙКОВ ЦВЕТКОВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ МИХОВ
ЛЮБОМИРА ЗДРАВКОВА КОЦЕВА
ЛЮДМИЛ БОЖИДАРОВ СПАСОВ
ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮДМИЛ ДАНИЕЛОВ ИВАНЧЕВ
ЛЮДМИЛ ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ЗАХАРИНОВА
ЛЮДМИЛА МИЛАДИНОВА БОГДАНОВА
ЛЮДМИЛА МИТКОВА КИРИЛОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА
МАРГАРИТА БОЖИДАРОВА СПАСОВА
МАРГАРИТА ПЕЮВА ГРИГОРОВА
МАРГАРИТА ЯНАКИЕВА МЛАДЕНОВА
МАРИАН ВЕЛИНОВ ЕЛЕНКОВ
МАРИАНА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИАНА ВЕЛИНОВА СТОИЧКОВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОНКОВА
МАРИЕТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА ДОЧЕВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МАРИН ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
МАРИН ТРАЯНОВ МАРИНОВ
МАРИНА МИХАЙЛОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИЯ ГЕРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДРАГАНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ МАРИНОВА КОЛЕВА
МАРИЯ МИТКОВА КОСЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА-ИВАНЧОВА
МАРИЯН ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯНА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯНА БЛАГОВЕСТОВА ТОДОРОВА-КРЪСТЕВА
МАРТИН КРАСИМИРОВ КАСАБОВ
МАРТИНА НИКОЛАЕВА МИНОВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
МАЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
МАЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
МАЯ ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА
МАЯ СТАМЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
МЕСРУРЕ НАЗИМОВА НЕДЖИБОВА
МИГЛЕНА АСЕНОВА ТОМОВА
МИГЛЕНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ДАМЯНОВА
МИГЛЕНА ВЕЛКОВА ЦВЕТКОВА
МИГЛЕНА ВИТАНОВА МАРИНКОВА
МИГЛЕНА РАНГЕЛОВА ЯНАКИЕВА
МИЛАДИН СТОЯНОВ БОГДАНОВ
МИЛЕ ТОДОРОВ ПАВЛОВ
МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
МИЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ПЕЙЧЕВА ПЕТКОВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА СОРОКИНА
МИЛКА БОРИСОВА КРЪСТАНОВА
МИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛКО МАРИНОВ МАРИНОВ
МИЛЧО РАЙЧЕВ ЦВЕТКОВ
МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
МИРОСЛАВ МИЛЧЕВ ЦВЕТКОВ
МИРОСЛАВ РАЙЧЕВ БОРИСОВ
МИТРА КОСТОВА МЛАДЕНОВА
МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА КОСТОВА
МИХАЕЛА РУМЕНОВА МАРИНКОВА
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛА ГЕОРГИЕВА СЪБОТИНОВА
МОМЧИЛ ПЛАМЕНОВ ДАНАИЛОВ
МОНИ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
МУСА АЛИШОВ МИЗИНСКИ
НАДЕЖДА АСЕНОВА СТОЯНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
НАДЕЖДА ЗЛАТКОВА РОГАЧЕВА
НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА
НАДКА ВАНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ВЕЛИЧКОВА ВЕНКОВА
НАДКА ДИМИТРОВА СТЕФЧОВА
НАДКА ПЕТРОВА АЛЕКСОВА
НАЗИБА МУХАМЕТДИНОВНА ИВАНЧОВА
НАЙДЕН АКСЕНТИЕВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ
НАТАЛИЯ НИКИФОРОВА НИКОЛОВА
НАТАША ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
НАУН НИКОЛОВ МАРИНКОВ
НЕВЕНА ВЕРКОВА ДРАГАНОВА
НЕДЕЛКО ТОДОРОВ ГРИГОРОВ
НЕКЯ ЛАЗАРОВА АНТОВА
НЕЛИ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
НЕНКО ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ
НИКИФОР НИКОЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ СУГЕРОВ
НИКОЛА ПАВЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
НИКОЛА СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ АНТОВ ТАНЧЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ МИНОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ДОБРОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ АНТОВ
НИКОЛАЙ ВИТАНОВ МАРИНКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОШЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ МИЛЕВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ РАДКОВ ГЪЛЪБОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ВЕНКОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛЕТА ПАВЛОВА МИЛКОВА
НИКОЛИНА АТАНАСОВА КОЦЕВА
НИКОЛИНА ИГНАТОВА ПЕШЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА
НИКОЛИНА СТОИЛОВА БОЖИЛОВА
НИКОЛИНКА СТОЙЧОВА СТЕФЧОВА
НИКОЛИЦА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
НИНА ВАНЬОВА ТАНЧОВА
НИНА ВАСИЛЕВА СТЕФЧОВА
ОГНЯН ПЕТРОВ КЪТЕВ
ОГНЯН ТОДОРОВ ЛАСКОВ
ОЛГА ГЕОРГИЕВА ТОНКОВА
ОЛИНА ДАНЧОВА КОЛЕВА
ОРЕОЛА МИЛАНОВА АНГЕЛОВА
ПАВЕЛ МИТКОВ КОЛЕВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ БОЖИЛОВ
ПАВЛИН НИКОЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
ПАВЛИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ПАВЛИНА КОСТОВА ЛАСКОВА
ПАВЛИНА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ПАНТЕЛЕЙ ЦВЕТАНОВ АНТОВ
ПАУНКА СВЕТЛОВА ГРОЗДАНОВА
ПЕЙЧО ПЕТКОВ МИТРОВ
ПЕЙЧО СТОЯНОВ ИГНАТОВ
ПЕНКА ИВАНОВА БОНЕВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
ПЕТКО ЕВГЕНИЕВ ТИКВАНОВ
ПЕТКО КОСТОВ ИВАНОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ МЪГЛОВ
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТРА МАРИНОВА МАРИНКОВА
ПЕТРА ТОДОРИНОВА ГЕОРЕВА
ПЕТЪР АСЕНОВ ВАРАДИНОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ЛАЗАРОВ
ПЕТЪР ЗАХАРИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
ПЕТЪР КОЛЕВ ДЖАРЪКОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ КОЛЕВ
ПЕТЪР СЛАВЕЙЧОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
ПЕТЬО КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЬО КИРИЛОВ НАЛБАНТОВ
ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТЯ ЛЮДМИЛОВА ГРИГОРОВА
ПЕТЯ ПЕТКОВА ЕВГЕНИЕВА
ПЛАМЕН БЛАГОЕВ РАНГЕЛОВ
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ МИЛЕВ
ПЛАМЕН МИТОВ ПЕШЕВ
ПОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ПОЛИНА ПЕТРОВА ВАРАДИНОВА
РАДКА КОСТОВА ЗАПРЯНОВА
РАДКА ТОДОРИНОВА РАЙКОВА
РАДКО НАУМОВ ГЪЛЪБОВ
РАДКО РАНГЕЛОВ ГЕОРЕВ
РАДОЙЧО ДАНОВ КРЪСТЕВ
РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНЧОВ
РАДОСЛАВ РАДЕВ ТОДОРИНОВ
РАДОСТИН ГОРЯНОВ КОЛЕВ
РАЙНА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
РАЙНА РАНГЕЛОВА КОЛЕВА
РАЙНА СТОЯНОВА ИГНАТОВА
РАЙЧО БОРИСОВ НИКОЛОВ
РАЛИЦА РУМЕНОВА ЦОНЕВА
РАНГЕЛ НАУНОВ ГЪЛЪБОВ
РЕНЕТА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
РОЗА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
РОЗА БОРИСОВА ВЕСЕЛИНОВА
РОЗА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
РОЗА РАДОЕВА ПЕТРОВА
РОЗАЛИЯ БОРИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА
РОМИЛ МИТКОВ ДОНКОВ
РОСЕН АСЕНОВ ЛОЗАНОВ
РОСЕН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
РОСЕН ИГНАТОВ ТОДОРОВ
РОСЕН РАДЕВ РАЙКОВ
РОСИЦА ГОДЕВА АНТОВА
РОСИЦА ИЛИЕВА ТОДОРИНОВА
РОСИЦА ПЕНЧОВА ПЕТКОВА
РУМЕН ВЕРКОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН ПАВЛОВ КРЪСТАНОВ
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ВОЙНОВА
РУСА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
РУСАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
РУСКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
САВА ВЕЛИЧКОВА ЦЕНКОВА
СВЕТЛА АНТОНОВА ДЖАРЪКОВА
СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
СВЕТЛА КИРИЛОВА МИТРОВА
СВЕТЛА МИТКОВА МИЛЕНОВА
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА ГЪЛЪБОВА
СВЕТЛА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА МЪГЛОВА
СВЕТЛИН МИЛЧЕВ ЦВЕТКОВ
СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ МАНОЛКОВ
СВЕТОСЛАВ АСЕНОВ ГЪЛЪБОВ
СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ГЕОРЕВ
СВИЛЕНКА ПЕТРОВА АНТОВА
СЕЛИМКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
СЕРГЕЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
СЕФЕРИНА ТАКЕВА ПЕТРОВА
СИЙКА МИЛЕВА ГЕОРГОВА
СИЛВАНА ХРИСТОВА ЕМИЛОВА
СИЛВИО БОГОМИЛОВ СПАСОВ
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА КОСТОВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА СОКОЛОВА
СИЛВИЯ МИЛАДИНОВА ШОПОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ПЪРВАНОВА
СИМЕОН НИКОЛОВ КОЛЕВ
СИМЕОН ПАВЛИНОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ПАНАЙОТОВ ЯНЕВ
СИМОНА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВЕЙКА РАДОЙЧЕВА ПАВЛОВА
СЛАВЕЙЧО ПЕТРОВ ПЕШЕВ
СЛАВКА ВЛАДОВА КРЪСТАНОВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНА КИРИЛОВА МАНОЛКОВА
СНЕЖАНКА БОНЕВА МИТКОВА
СНЕЖАНКА ПЕНЧОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНКА СЛАВЧОВА ПЕТКОВА
СНЕЖАНКА ТРАЙКОВА ЦВЕТКОВА
СОКОЛЕНА МИЛЕВА ТОДОРОВА
СОНЯ БОЖИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
СОНЯ ЦВЕТАНОВА МАНОЛКОВА
СПАС НАЙДЕНОВ КОЛЕВ
СПАСА ЗАХАРИНОВА СТОЯНОВА
СПАСА ПЕТКОВА ИВАНОВА
СТАЙКА ВЛАДОВА ПЪРВАНОВА
СТАМЕНКО МИЛАНОВ РАНГЕЛОВ
СТАНИМИР ЦВЕТАНОВ САВОВ
СТАНИМИР ЦВЕТКОВ КРЪСТАНОВ
СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
СТАНИСЛАВА СПАСОВА КОЛЕВА
СТЕФАН НЕДЕВ КОСЕВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ЗДРАВКОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
СТИЛИЯН БОЖИДАРОВ ЗЛАТКОВ
СТОЙКА СТАНЕВА ТАКЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА МИЛЕВА
СТРАХИЛ БОГДАНОВ МАРИНКОВ
ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ТАНЯ ЙОРДАНОВА СОТИРОВА-ПЕТРОВА
ТАНЯ ЙОСИВОВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТАТЯНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
ТАТЯНА СЛАВЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ТРИФОНОВА ТОШЕВА
ТЕМЕЛКО СЛАВЧОВ ДИМИТРОВ
ТЕМЕНУЖКА СОКОЛОВА АНГАРЕВА
ТЕМЕНУШКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА
ТИХОМИР СТЕФАНОВ ГЕОРЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
ТОДОР КИРИЛОВ КОЛЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
ТОДОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ТОДОРА КРЪСТОВА ИВАНЧОВА
ТОДОРА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА
ТОДОРА ПАВЛОВА МИЛКОВА
ТОДОРА ЦВЕТКОВА ШЕРБЕТОВА
ТОДОРКА БЛАГОЕВА ЛОЗАНОВА
ТОДОРКА БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА
ТОДОРКА ДИНЕВА ЦВЕТКОВА
ТОДОРКА НАЙДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ТОМИСЛАВ КИРИЛОВ ИЛИЕВ
ТОНИ ВИДИНОВ ТОДОРОВ
ТОТКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ТОШКО АЛЕКСАНДРОВ ФИЛИПОВ
ТРАЙЧО ЯНАКИЕВ ЦВЕТКОВ
ФИЛАТКА ВИДЕНОВА ЗДРАВКОВА
ФРАНЧЕСКА МИЛЕН ЖЕНКОВА
ХРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ЛУКАНОВА
ХРИСТИНА ВЕЛЕВА ПЪРВАНОВА
ХРИСТИНКА СПАСОВА САВОВА
ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ МАЛИНКОВ
ХРИСТО МИЛЕВ ХРИСТОВ
ЦАНКА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
ЦАЧО ЛАЛЕВ ДИНОВ
ЦВЕТА МАРИЯ КИРИАКОС КЕФАЛИДИС
ЦВЕТАН АСЕНОВ МИНОВ
ЦВЕТАН ДИНОВ МАНОЛКОВ
ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ПЪРВАНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ЯНАКИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНКА ВЕСЕЛИНОВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНКА МИТОВА ГЬОНЕВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ГЪЛЪБОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ЗАХАРИЕВА
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА ЯНЕВА
ЦВЕТАНКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИН ЗДРАВКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
ЦВЕТЕЛИН РАДЕВ ТОДОРИНОВ
ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ДАНЧОВА ДАНОВА
ЦВЕТКО БЛАГОЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОЗАРА ЙОРДАНОВА СОКОЛОВА
ЦЕЦА РАНГЕЛОВА БОЖИЛОВА
ЦЕЦКА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА
ЦЕЦКА ПАУНОВА ТАНЧОВА
ЦЕЦКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЮЛИАНА ВАСИЛЕВА ВЕНКОВА
ЮЛИАНА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ РАДЕВА ТОДОРИНОВА
ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ЮРИЙ ЦВЕТАНОВ СТАНКОЛОВ
ЯГОДЕНА ЯНАКИЕВА ГЪЛЪБОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЯСЕН ЕФТИМОВ МЛАДЕНОВ
ЯСЕН ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.РЕДИНА, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 038
Адрес на избирателната секция: С. РЕДИНА – БИВШЕ УЧИЛИЩЕ

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНЕТА СТЕФАНОВА ДОЙЧЕВА
АНТОН СТОЯНОВ БОШКОВ
БОРИС КОЦЕВ ИВАНОВ
БОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
БОЯН ИВАНОВ ДОНКОВ
ВАЛЕНТИН ТОНЕВ ПЕНЕВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИНЧЕВА
ВАСКО ТРЕНДАФИЛОВ ПЕТРОВ
ВЕЛИН НАЙДЕНОВ ГЕРГОВ
ВЕНЕТА СТЕФАНОВА РАДЕВА
ВЕРГИНИЯ ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ВЕРКА АТАНАСОВА БОЖКОВА
ВЕРКА КРУМОВА ПЕТКОВА
ВИДИН ВИДИНОВ МИТРОВ
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ЮРУКОВА
ВЛАДИМИР ЕЛЕНОВ МИОДРАГОВ
ГАНКА НИХТЯНОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ГИНА СТОИЛОВА ЯНКОВА
ГРОЗДАНКА АЛЕКСАНДРОВА БОЖИЛОВА
ДЕТЕЛИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ВИДЕНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА КУПЧОКОВА
ЕЛЕНА МИОДРАГОВА ДОЙЧЕВА
ЕЛЕНА СТАВРЕВА КОЛЕВА
ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА
ИВАН ЦВЕТКОВ КОЦЕВ
ИГНАТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ЛЮДМИЛОВА КОСТАДИНОВА
ЙОНА ИЛИЕВА ШАЛАМАНОВА
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ЯНЬОВА
КОСТАДИН ЛЮДМИЛОВ КОСТАДИНОВ
ЛАЗАР КРУМОВ ИЛИЕВ
ЛЪЧЕЗАР ВАЛЕНТИНОВ ДИНЧЕВ
ЛЮБЕН ГЕЛЕВ ПЕТКОВ
МАДЛЕНА ТОДОРОВА ПЕШЕВА
МАРИО ТОДОРКОВ ГОРЧЕВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
МАРИЯ ДАНОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
МАРТИН ГЕРГОВ ГЪЛЪБОВ
МАРТИН СТЕФАНОВ ДОЙЧЕВ
МЛАДЕН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
МЛАДЕНКА СТОЯНОВА АЛЕКСИЕВА
НИКОЛА ПЕТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БОЖКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ПЕТРА ВИТКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
РАДКА ВИТКОВА ЦОНЕВА
РИЛКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
РОСЕН СТОЯНОВ БОЖКОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ПЕШОВ
СЛАВЕНА ГЪЛЪБОВА АЛЕКСОВА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
СТАНОЙ ЦВЕТКОВ АЛЕКСОВ
СТЕФАН КИРОВ ДОЙЧЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
ТОДОР МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА БОЖИЛОВА ИВАНОВА
ТОДОРКА КИРИЛОВА ГОРЧЕВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ТОНКА ПЕНЕВА ТОДЕВА
ТРЕНДАФИЛ ЯНКУЛОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТОМИРА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ЮЛИЯ ЕВТИМОВА ПЕШЕВА
ЯНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.СВИДНЯ, кметство С. СВИДНЯ, секция № 039
Адрес на избирателната секция: С. СВИДНЯ – ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, Ул. Отец Паисий №14

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА
АДЕЛИНА СЛАВЕЙКОВА СЛАВОВА
АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРИНОВА
АЛБЕНА ВИДЕНОВА АТАНАСОВА
АЛБЕНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
АЛБЕНА НИКОЛОВА ДИМОВА
АЛЕКСАНДРА ПАНАЙОТОВА КОРНОВА
АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ТОДОРИНОВА
АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ГОРЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТАТКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ РАШКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ ТИНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ ВЕЛИЧКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ГРОЗДАНОВ
АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ ИВАНОВ
АЛПЕР ДЖЕМИЛ АЛИЕФЕНДИ
АНГЕЛ ЕВЛОГИЕВ НИКОЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛИНКА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
АНДРЕЙ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНДРЕЙ ПАНТАЛЕЕВ ТОТОВ
АНДРИАН БЛАГОЕВ СТАТКОВ
АНДРИАН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА РАДЕНКОВА
АНЕТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРИНОВА
АНИТА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
АНИТА КРАСИМИРОВА ТОДОРИНОВА
АНКА СПАСОВА ПАВЛОВА
АННА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
АННА ХРИСТОВА МИЛЕНКОВА
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА БРАНКОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
АНТОАНЕТА СЕРАФИМОВА СОКОЛОВА
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
АНТОАНЕТА ЦВЕТКОВА МИЛАНОВА
АНТОН БОНЕВ ТИНКОВ
АНТОН ПЕТРОВ АНТОНОВ
АСЕН БОЙКОВ ЗЛАТАНОВ
АСЕН ДАНОВ ПАУНОВ
АСЕН ДАНОВ СТАНКОВ
АСЕН ИВАНОВ ПАУНОВ
АСЕН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
АСЕН РОСЕНОВ СТОИЧКОВ
АСПАРУХ СОКОЛОВ БОЖИЛОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС МАРКОВ ВЪРБАНОВ
АТАНАСКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
БЕАТРИС ТОДОРОВА ПАВЛОВА
БЕНА НИКИФОРОВА МИХАЛКОВА
БЕТИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
БИСЕР АСЕНОВ ПАУНОВ
БИСЕР ВЕЛИНОВ МИТОВ
БИСЕР ЛЮДМИЛОВ ПЕТРОВ
БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ СТАТКОВ
БЛАГОЙ БОГДАНОВ ИСТАТКОВ
БЛАГОЙ РАДКОВ ГЪРГОРОВ
БЛАГОЙ РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
БЛАГОЙ СЛАВОВ ГЪЛЪБОВ
БОГДАН ВЛАДИМИРОВ БОГДАНОВ
БОГДАН НИКОЛОВ ИЛКОВ
БОГДАНА АСЕНОВА ДИНКОВА
БОГДАНА ЙОРДАНОВА БОЖИЛОВА
БОГДАНА СЛАВЕВА ЛОЗЕВА
БОГДАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
БОГДАНКА ВУЧИНКОВА ПАЛЕВА
БОГДАНКА РАДКОВА ДИНКОВА
БОГОМИЛ ИСАЕВ БОЖИЛОВ
БОЖИДАР ВЕЛИНОВ КРЪСТАНОВ
БОЖИДАР МИТКОВ НИКОЛОВ
БОЖИДАР ПАВЛОВ ТАСКОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
БОЖУРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
БОЖУРА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
БОЖУРКА ГЪЛЪБОВА КРЪСТАНОВА
БОЙКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
БОЙКО ЗЛАТАНОВ ГРИГОРОВ
БОЙКО КИРИЛОВ АТАНАСОВ
БОНЕ ЙОРДАНОВ ТИНКОВ
БОРИС МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ
БОРИС МЛАДЕНОВ БЕЛЧЕВ
БОРИС МЛАДЕНОВ ИЗВОРСКИ
БОРИС НЕДЯЛКОВ НАЙДЕНОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ БОГДАНОВ СТОИЧКОВ
БОРИСЛАВ ДРАГАНОВ ЛАЗАРОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ
БОРИСЛАВ МИЛЧОВ ВЕЛИЧКОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
БОЯН КИРИЛОВ ВЛЪЧКОВ
БОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
БОЯНКА КРУМОВА ТОДОРИНОВА
БРАНИМИР ЦВЕТАНОВ СЛАВОВ
ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ЗАРКОВ
ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ БОЯНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВЪРБАНОВ
ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ СОКОЛОВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА ПАВЛОВА
ВАЛЕНТИНА ДРАГОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА БОЯНОВА
ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ БОГДАНОВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ АРНАУДОВ
ВАЛЕРИ СТАНКОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИЯ ИСИДОРОВА ТЕРЗИЙСКА
ВАЛЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАСА НИКОЛОВА ЗАРКОВА
ВАСА РАДКОВА БОГДАНОВА
ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ГЕОРЕВ
ВАСИЛ ВЕНЕЛИНОВ АНКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ МАНОЛОВ
ВАСИЛ СЛАВОВ ЗЛАТКОВ
ВАСИЛ СЛАВЧОВ ЗЛАТКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕЕВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ
ВАСИЛКА АСЕНОВА ИЛКОВА
ВАСИЛКА ГОШОВА СТОЙКОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА СВИЛЕНОВА ДИНКОВА
ВАСКО КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛКОВА
ВЕЛИЗАР АТАНАСОВ НИКОЛАЕВ
ВЕЛИКА СЛАВЕВА ПЕЕВА
ВЕЛИН ИЛИЕВ МИТОВ
ВЕЛИН НЕДЕЛКОВ НАЙДЕНОВ
ВЕЛИН ПЕТКОВ РАНГЕЛОВ
ВЕЛИН ПЕТРОВ ТОДОРИНОВ
ВЕЛИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИН СТЕФАНОВ ГРИГОРОВ
ВЕЛИЧКО ВИОЛЕТОВ АТАНАСОВ
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ СТОИЧКОВ
ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
ВЕНЕЛИНА КРЪСТЕВА ПАНЧЕВА
ВЕНИСЛАВА КРАСИМИРОВА МАЛИНОВА
ВЕНКА ДОЧЕВА РАДЕНКОВА
ВЕНКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
ВЕНЦИСЛАВ БОГДАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЪЛЪБОВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ МИХОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ РОСЕНОВ СТОИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕРА БОЯНОВА РАЙКОВА
ВЕРА КРУМОВА МИХОВА
ВЕРА КРЪСТАНОВА ИЛКОВА
ВЕРА РАДОСЛАВОВА МИЛЕВА
ВЕРГИНИЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
ВЕРКА МЛАДЕНОВА ЙОРДАНОВА
ВЕРКА ЦВЕТАНОВА ТОДОРИНОВА
ВЕРОНИКА МЛАДЕНОВА РАНГЕЛОВА
ВЕРОНИКА ПЛАМЕНОВА СОКОЛОВА
ВЕРОНИКА СЛАВЧЕВА ДИНКОВА
ВЕСЕЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА СЛАВЧЕВА ТОДОРИНОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ВЕСКА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА
ВЕЧИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ ТИХОНОВ
ВИДЕН КОСТАДИНОВ ДИНКОВ
ВИКТОР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
ВИКТОР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
ВИКТОР ЦВЕТКОВ ЗЛАТКОВ
ВИКТОРИЯ ВЕЛКОВА ДОДЕВА
ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОДЕВА
ВИКТОРИЯ ДАНОВА СОКОЛОВА
ВИКТОРИЯ СЛАВЧОВА ЗЛАТКОВА
ВИОЛЕТА БОЖИЛОВА ПАУНОВА
ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА КОЛЕВА
ВИОЛЕТА ГЕРГИНОВА СЛАВКОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА АТАНАСОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СЛАВКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ВЛЪЧКОВА
ВИОЛЕТКА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИЧКОВА
ВИОЛЕТКА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА
ВИТАН СЛАВОВ ГЪЛЪБОВ
ВИТКА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
ВЛАДЕК ВЛАДИСЛАВ ПАЛУШЕК
ВЛАДИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ СТЕФЧОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ РАДЕНКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОДОРИНОВ
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ САВОВ
ВЛАДИМИР СТРАХИЛЕВ БОГДАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИНОВ ГРИГОРОВ
ВРЪБКА БОЧЕВА НЕДКОВА
ГАБРИЕЛА ЕВЛОГИЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАБРИЕЛА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА
ГАВРИЕЛА ДРАГАНОВА ЛАЗАРОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ГАЛИНА ЦВЕТКОВА МИТОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА
ГЕОРГИ АСЕНОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ДОДЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЖКОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИНКОВ
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ТЕОФИЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ КОРНОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ РАЙКОВ
ГЕОРГИ СЛАВКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ГЕРГИНКА СТАНИСЛАВОВА СОКОЛОВА
ГИНА МЛАДЕНОВА МАНОЛОВА
ГОРЯН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ГОРЯН СТЕФАНОВ КОЛЕВ
ГОШО ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
ГЪЛЪБ ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ
ГЪЛЪБ КРУМОВ НЕДКОВ
ГЪЛЪБИНА БОЯНОВА ЛЕГУРСКА
ДАВИД СТАНИСЛАВОВ МИЛАНОВ
ДАНАИЛ АЛЕКСЕЕВ ТИХОНОВ
ДАНАИЛ БЛАГОЕВ СТАТКОВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ОГНЯНОВ КОЛЕВ
ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА ПАВЛОВА
ДАНИЕЛА ГЪЛЪБОВА НЕДКОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ДАНИЕЛА РОСЕНОВА РАДЕНКОВА
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ДАНО АСЕНОВ ПАУНОВ
ДАНЧО КРУМОВ ГЪРГОРОВ
ДАНЧО МЛАДЕНОВ ДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ДАФИНКА НЕНКОВА ДИНОВА
ДЕНИС РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА СОКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МИХОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КОЛЕВА-ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЯНАКИЕВА
ДЕСИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА ЛАЗАРОВА
ДЕЯН АЛЕКСЕЕВ ТИХОНОВ
ДЕЯН АНТОНОВ БОНЕВ
ДЕЯН ПЕТРОВ ТОДОРИНОВ
ДЕЯН РУМЕНОВ САВОВ
ДИАН ЛЮДМИЛОВ СТОЯНОВ
ДИАНА АНТИМОВА ЦВЕТКОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНКИНА
ДИАНА ДРАГОВА ГЕОРГИЕВА
ДИАНА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА СЛАВКОВА
ДИЛЯН СИМЕОНОВ ЛЮБОМИРОВ
ДИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА ГЪЛЪБОВА БОРИСОВА
ДИМИТРИНА ТРАЙЧЕВА РАДЕНКОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БОЯНОВ
ДИМИТЪР БОЯНОВ БРАНКОВ
ДИМИТЪР ГЕЛКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ
ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР РАДКОВ ГЪРГОРОВ
ДИМКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ДИМО АЛЕКСАНДРОВ НАЧЕВ
ДИМЧО ГЕРГОВ ДОНЧЕВ
ДОБРИ ПЕТРОВ ТОДОРИНОВ
ДОБРИНА КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА
ДОБРИНКА МЕТОДИЕВА БОГДАНОВА
ДОДА МИХОВА БРАНКОВА
ДОСТА БОГДАНОВА СТОИЧКОВА
ДРАГА ГЕРГИНОВА ТАСКОВА
ДРАГО ВЛАДОВ ГЕОРГИЕВ
ДРАГОМИРА БОРИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА
ЕВА ДИМИТРОВА БОЯНОВА
ЕВА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
ЕВА ОГНЯНОВА КОЛЕВА
ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ЕВЛОГИЕВ
ЕВГЕНИ КРУМОВ АПОСТОЛОВ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГРИГОРОВА
ЕВГЕНИЯ ГЕНАДИЕВА НИКОЛОВА
ЕВГЕНИЯ ИВОВА ВЕЛИЧКОВА
ЕВДОКИЯ КИРИЛОВА КОЛЕВА
ЕДИТА САШОВА ПЕТРОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА МИЛУШЕВА
ЕЛЕНКА КРУМОВА ТИНКОВА
ЕЛЕНКА СЛАВЕВА ЛОЗЕВА
ЕЛЕНКА СЛАВОВА ЛАЗАРОВА
ЕЛЕНКА ТОДОРОВА БОЯНОВА
ЕЛЕОНОРА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА
ЕЛИСАВЕТА СОКОЛОВА ВЪРБАНОВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ВИДЕНОВ ДИНКОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ ЕВЛОГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ ЕВЛОГИЕВ НИКОЛОВ
ЕМИЛ ИВОВ ВЕЛИЧКОВ
ЕМИЛ ЙОШКОВ ПЪРВАНОВСКИ
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ КАНТАРДЖИЕВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛ КРУМОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ТИНКОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ
ЕМИЛ СЛАВЕЕВ ТОДОРИНОВ
ЕМИЛ СТОЯНОВ ВЛЪЧКОВ
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ГАНЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕНАДИЕВА ГЪРГОРОВА
ЕМИЛИЯ ЯНКОВА ТАШКОВА
ЕФРЕМ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ЖАН ВИКТОРОВ ЗЛАТКОВ
ЖАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА КОРНОВА
ЖАНЕТА ИВАНОВА ТОТОВА
ЗАРКО СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ЗАХАРИН РАДКОВ ТОДОРИНОВ
ЗАХАРИНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВЕНА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКА ТРИФОНОВА ДРАГИЕВА
ЗДРАВКО МИРОНОВ ГАНЕВ
ЗЛАТА ГЪЛЪБОВА ТОДОРИНОВА
ЗЛАТИНА БОЙКОВА ЗЛАТАНОВА
ЗЛАТКА ВЛАДОВА ГРИГОРОВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ ВЪРБАНОВ
ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ТИНКОВ
ЗОРНИЦА НЕНКОВА СЛАВОВА
ЗОЯ ГОРЯНОВА ЦВЕТКОВА
ЗОЯ ИГНАТОВА ИЛКОВА
ИВА ЖЕЛЯЗКОВА ЗЛАТКОВА
ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА
ИВАЙЛО БОРИСОВ РАДЕНКОВ
ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ВАЧЕВ
ИВАЙЛО ДОБРЕВ ТОДОРИНОВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ РАНГЕЛОВ
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ТИНКОВ
ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАЙЛО САШКОВ ПЕЮВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ГЪРГОРОВ
ИВАЙЛО ТРАЙКОВ ДИМИТРОВ
ИВАЛИНА КИРИЛОВА БЬОМКЕ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ГРИГОРОВ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ КРЪСТЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕОФИЛОВ
ИВАН ИГНАТОВ СОКОЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН КРУМОВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПАВЛОВ ТАСКОВ
ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ИВАН РАНГЕЛОВ ЯНАКИЕВ
ИВАН РОСЕНОВ РАДЕНКОВ
ИВАН СОКОЛОВ ГРОЗДАНОВ
ИВАН СТАНЧЕВ АТАНАСОВ
ИВАН СТАНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТОИЛОВ ТРАПАНСКИ
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОНЧЕВ ПАЛЕВ
ИВАН ТРАЙКОВ РАЙКОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ГРОЗДАНОВА
ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ПАНОВА
ИВАНКА ГАВРИЛОВА ДИНКОВА
ИВАНКА ЕРЕМИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА БОЖИЛОВА
ИВАНКА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ЗАРКОВА
ИВАНЧО ПАВЛОВ КОЛЕВ
ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
ИВЕЛИН МИРОСЛАВОВ ТОДОРИНОВ
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
ИГНАТ МИЛАНОВ ДИНКОВ
ИЛИАНА ВЕЛИНОВА МИТОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
ИЛИЯН БОРИСОВ ГАНЕВ
ИРЕНА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА
ИСИДОР АСЕНОВ ТАСКОВ
ИСКРА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДАНОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
ИСКРА ЯНАКИЕВА РАЙКОВА
ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ГРОЗДАНОВА
ЙОАНА МИХАЙЛОВА ЛАЗАРОВА
ЙОРДАН ГРИГОРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ИГНАТОВ КОЛЕВ
ЙОРДАН ЙОШКОВ ПЪРВАНОВСКИ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ КОЛЕВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ТИНКОВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЛЕГУРСКИ
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА СТОИЧКОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА ИЛКОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТИНКОВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА СТАТКОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
ЙОСИФКА АСПАРУХОВА ВАСИЛЕВА
ЙОСИФКА ЙОРДАНОВА ТАСКОВА
ЙОСИФКА ЛЮБЕНОВА БОЖИЛОВА
ЙОШКО ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВСКИ
КАЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
КАЛОЯН ЕМИЛОВ БЕЛЧЕВ
КАЛОЯН ПАВЛОВ РАНГЕЛОВ
КАЛОЯН ПЕТКОВ МИНЧЕВ
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
КАМЕН ДИЕВ ЛЮБЕНОВ
КАТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
КАТЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА
КАТЯ ИВАНЧОВА СПИРИДОНОВА
КАТЯ ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
КИРИЛ ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ ИВЕЛИНОВ ПАНЧЕВ
КОСЕНА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНА СВИЛЕНОВА РАНГЕЛОВА
КОСТАДИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
КРАСЕН РОСЕНОВ ИЛКОВ
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
КРАСИМИР ЗЛАТКОВ РАДЕНКОВ
КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ДИНКОВ
КРАСИМИР РАДКОВ ТОДОРИНОВ
КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР СЛАВЧОВ НЕДКОВ
КРАСИМИР СОКОЛОВ МАЛИНОВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ МИТРОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ДРАГИЕВ
КРАСИМИРА АСЕНОВА ИВАНОВА
КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА СТАНОЕВА
КРАСИМИРА МИТКОВА НИКОЛОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА ЛЕГУРСКА
КРЕМЕНА ЗЛАТКОВА ВЪРБАНОВА
КРЕМЕНКА ТРАЙКОВА НИКОЛОВА
КРИСТИАН ДАНЧОВ КРУМОВ
КРИСТИНА БОЙКОВА АТАНАСОВА
КРИСТИНА ПЕТРОВА РАДЕНКОВА
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ТОДОРИНОВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ МИХАЛКОВ
КРУМ ГРИГОРОВ АПОСТОЛОВ
КРУМ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА ГРОЗДАНОВА
ЛАЗАР ДАНОВ СТАНКОВ
ЛАЗАР СЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ЛЕВЕНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛЕВТЕРА АНТОНОВА КОСТОВА
ЛЕВТЕРА ГЕОРГИЕВА ГЪРГОРОВА
ЛЕВТЕРА МЛАДЕНОВА МИТОВА
ЛИДИЯ ХРИСТОВА ДОДЕВА
ЛИЛЯНА ГЪЛЪБОВА ГЪЛЪБОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДИНКОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛОЗЕ ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЛУИЗА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛЪЧЕЗАР БОЙКОВ СЛАВКОВ
ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЛЮБА ЛОЗЕВА ПЕТКОВА
ЛЮБКА ДРАГОВА САВОВА
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ НИКОЛАЕВ
ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ЕВЛОГИЕВ
ЛЮБОМИР РАДКОВ МИХОВ
ЛЮБОСЛАВ РОСЕНОВ ИЛКОВ
ЛЮДМИЛ ВЕЛИЗАРОВ МИЛЕВ
ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ СТОИЧКОВ
ЛЮДМИЛ ЕВЛОГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛ ЗАРКОВ ПЕТРОВ
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ ТИНКОВ
ЛЮДМИЛ ТРИФОНОВ ИЛКОВ
ЛЮДМИЛА ЗЛАТКОВА ГРИГОРОВА
ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЛЮДМИЛА РАДКОВА ВАСИЛЕВА
МАГДАЛЕНКА НЕДЕЛКОВА ГЪРГОРОВА
МАГДЕЛИНА ИЛИЕВА РАЙКОВА
МАДЛЕНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
МАЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
МАНОЛ МИХОВ ТОДОРИНОВ
МАНОЛО РУМЕНОВ ТОДОРИНОВ
МАРГАРИТА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА НИКОЛОВА МИТОВА
МАРИЕТА АСЕНОВА МИХАЛКОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА ГРИГОРОВА
МАРИЙКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ВИДЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЙКА ЯНЧОВА ЛОЗЕВА
МАРИН ПЕТКОВ ГАЛЕВ
МАРИО ПЕТРОВ МАНОЛОВ
МАРИУС МИРОСЛАВОВ ТОДОРИНОВ
МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ВЪРБАНОВА
МАРИЯН БОЙКОВ АТАНАСОВ
МАРИЯН БОРИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
МАРИЯН ЙОРДАНОВ ГЪЛЪБОВ
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
МАРИЯНА ПАВЛОВА МАНОЛОВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ МАРКОВ
МАРТИНА АНТОНОВА БОНЕВА
МАЯ БОНЕВА ТАСКОВА
МАЯ ИВАНОВА ТОДОРИНОВА
МАЯ РУМЕНОВА ПАНОВА
МАЯ СТЕФАНОВА НЕДКОВА
МЕЛАНИ ПЛАМЕНОВА МИХАЛКОВА
МЕТОДИ ВЛАДОВ БОГДАНОВ
МЕТОДИ ГРИГОРОВ ЗАРКОВ
МЕТОДИ ИВАНОВ ГЪРГОРОВ
МЕТОДИ ПЕЮВ СОКОЛОВ
МИГЛЕНА РОСЕНОВА БРАНКОВА
МИЛЕНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
МИЛКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЧО ГРИГОРОВ ЙОРДАНОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СОКОЛОВ
МИРОСЛАВ ВЕЛИНОВ ТОДОРИНОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
МИРОСЛАВ СЛАВЕЙКОВ МАНОЛОВ
МИРОСЛАВА ИВАНЧЕВА ВАСИЛЕВА
МИРОСЛАВА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА
МИТО АНТОНОВ МИТОВ
МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ЛАЗАРОВА
МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ
МЛАДЕН АСПАРУХОВ ВАСИЛЕВ
МЛАДЕН ДАНОВ БОЖИЛОВ
МЛАДЕН ЙОРДАНОВ ТИНКОВ
МЛАДЕН РАНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
МЛАДЕНКА ВУЧКОВА ЙОРДАНОВА
МЛАДЕНКА КРУМОВА КРЪСТАНОВА
МОНИКА ИВАЙЛОВА ТОДОРИНОВА
МОНИКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
НАДЕЖДА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ДИНКОВА
НАДКА ВЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА
НАДКА НАЙДЕНОВА ГАНЕВА
НАДКА ПЕЙЧОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ЦВЕТАНОВА СОКОЛОВА
НАДЯ ТРИФОНОВА РАДЕНКОВА
НАДЯ ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
НАЙДА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
НАЙДЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
НАЙДЕНКА КРУМОВА СТАНКОВА
НАТАЛИ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
НАТАЛИНА КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАТАША НИКОЛОВА ДОНКОВА
НЕВЕНА ДИНЧОВА МИХОВА
НЕДА НИКОЛОВА ПАНОВА
НЕДЕЛКО СТЕФАНОВ СТОЙКОВ
НЕНКО ЦВЕТАНОВ СОКОЛОВ
НИКОЛА ГРИГОРОВ ПЕЕВ
НИКОЛА ЕМИЛОВ ЗАХАРИЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ВИДЕНОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ РАДЕНКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СОКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МИТОВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ДИНКОВ
НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ ВЕЛИЗАРОВ
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ИГНАТОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ АНДРЕЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ
НИКОЛИНКА ВЕЛИЧКОВА РАНГЕЛОВА
НИКОЛИНКА СПАСОВА АПОСТОЛОВА
НОРА МИТОВА САВОВА
ОГНЯН ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
ОЛГА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ОЛЕГ ЯНЧОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ
ПАВЕЛ ГРИГОРОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
ПАВЕЛ ТОДОРОВ БОЖИЛОВ
ПАВЛИНА АВРАМОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА
ПАВЛИНА БОГДАНОВА ТАСКОВА
ПАВЛИНКА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ПАВЛИНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ КОРНОВ
ПАУЛИН КАЛОЯНОВ РАНГЕЛОВ
ПАУЛИНА БОЖИДАРОВА ТАСКОВА
ПАУЛИНА НИКОЛАЕВА ИГНАТОВА
ПАУНЕВКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПАУНКА КРУМОВА АНДРЕЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ПАНОВА
ПЕНКА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
ПЕТКО ЗЛАКЬОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО РАДКОВ МИХОВ
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВА ЗАХАРИНОВА
ПЕТРА ВАСИЛЕВА ВЕЗИРСКА
ПЕТРА КРЪСТЕВА БЕЛЧЕВА
ПЕТРАНКА ИГНАТОВА КРЪСТАНОВА
ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА ВЛЪЧКОВА
ПЕТЪР АНТОНОВ БОЖИЛОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ БОРИСОВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ ЗЛАТКОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МАНОЛОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЪЛЪБОВ МИХАЛКОВ
ПЕТЪР ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР МИЛАНОВ ГАНЕВ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР РУСЕВ БОЯНОВ
ПЕТЪР СТАНКОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ДАНОВА
ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА ЗАХАРЛИЕВА
ПЛАМЕН АНДРЕЕВ ТОТОВ
ПЛАМЕН ИГНАТОВ СОКОЛОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ МИХАЛКОВ
РАДКА БОРИСОВА ПАНОВА
РАДКА БОРИСОВА РАДЕНКОВА
РАДКА ИВАНОВА РАДЕНКОВА
РАДКА СТЕФАНОВА ГЪЛЪБОВА
РАДКА ТОДОРОВА ПАНЧЕВА
РАДКО БЛАГОЕВ ГЪРГОРОВ
РАДМИЛА ЛЪЧЕЗАРОВА ВЪРБАНОВА
РАДОСЛАВ БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ВЕЛИНОВ ВЕЛКОВ
РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ РАЧЕВ
РАДОСТИН ДОБРЕВ ТОДОРИНОВ
РАДОСТИН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА МИХОВА
РАЙНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
РАЙНА ПЕТРОВА МИТОВА
РАЙНА РАДОЕВА ВЕЛКОВА
РАЙНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
РАЙНА ЯНЧОВА КОЛЕВА
РАЙЧО БОРИСОВ ТАСКОВ
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДОДЕВА
РАЛИЦА ПАВЛОВА АСПАРУХОВА
РАНГЕЛ ВЕЛИНОВ БРАНКОВ
РЕНЕТА ПЕТРОВА ТИНКОВА
РЕНИ ПЕТРОВА ВАЧЕВА
РИЛКА АТАНАСОВА ЗЛАТКОВА
РОЗА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
РОЗА МЛАДЕНОВА ГРИГОРОВА
РОЗА СОКОЛОВА ВАСИЛЕВА
РОЗА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
РОЗКА ЕВГЕНИЕВА МАНОЛОВА
РОНКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
РОСЕН БОГДАНОВ ИЛКОВ
РОСЕН БОРИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ БРАНКОВ
РОСЕН МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ
РОСЕН НИКОЛОВ ГЕЛКОВ
РОСЕН СЛАВЕВ СТОИЧКОВ
РОСИЦА ВЕЛИНОВА РАНГЕЛОВА
РОСИЦА ИВАНЧЕВА САВОВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА ТАСКОВА
РУМЕН АСЕНОВ НАЙДЕНОВ
РУМЕН ДРАГОВ ЗАХАРИНОВ
РУМЕН МАНОЛОВ ТОДОРИНОВ
РУМЕН ПЕТРОВ СОКОЛОВ
РУМЕН РАНГЕЛОВ САВОВ
РУМЕН СЛАВЕВ СТОИЧКОВ
РУМЕН СТОЙЧЕВ ПАНОВ
РУМЕН ЯНАКИЕВ РАЙКОВ
РУМЯНА АНДРЕЕВА БОГДАНОВА
РУМЯНА БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА МАРИНОВА ЗАРКОВА
РУМЯНА СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА
РУМЯНА ТРАЙЧОВА ДАМЯНОВА
РУСКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА
САБРИНА РОСЕНОВА БРАНКОВА
САВКА ТРАЙКОВА ТАСКОВА
САЙДА СЛАВЕВА ЙОРДАНОВА
САШКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
САШКО МЛАДЕНОВ ПЕЮВ
СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА МАРИНКОВА
СВЕТЛАНА ИГНАТОВА БЕЛЧЕВА
СВЕТЛИН ИВАЙЛОВ ВЕЛИЧКОВ
СВЕТЛОЗАР ЙОРДАНОВ МИТОВ
СВЕТЛОЗАР КРАСИМИРОВ МАЛИНОВ
СВЕТЛОМИР СТРАХИЛОВ БОГДАНОВ
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТИНКОВ
СВЕТОСЛАВ ВИТАНОВ СЛАВОВ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ
СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ МИТОВ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ СТОИЧКОВ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЕЙКОВ РАЙКОВ
СВЕТОСЛАВ СТРАХИЛОВ ПЕТРОВ
СЕРГЕЙ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
СИЙКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
СИЛВИЯ ПЕТКОВА ТИНКОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ИГНАТОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ТОДОРИНОВА
СИЛВИЯ СЛАВЕЕВА ПЕТРОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
СИМЕОН СЛАВОВ ИВАНОВ
СИМЕОНКА ВЛАДОВА ТИНКОВА
СИМОНА ЛЮДМИЛОВА ТИНКОВА
СЛАВЕЙ ВАСИЛЕВ МАНОЛОВ
СЛАВЕЙКО ГРИГОРОВ ПАВЛОВ
СЛАВЕЙКО СТОЯНОВ РАЙКОВ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
СЛАВКА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА
СЛАВКА МИЛАНОВА ЗЛАТКОВА
СЛАВКА ЦВЕТАНОВА ГЪРГОРОВА
СЛАВЧО ВАСИЛЕВ ЗЛАТКОВ
СЛАВЧО ИГНАТОВ ДИНКОВ
СЛАВЧО ИЛИЕВ ВЪРБАНОВ
СЛАВЧО САНДОВ МИТОВ
СНЕЖАНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА
СНЕЖАНА ТРАЙКОВА ТОДОРИНОВА
СНЕЖАНКА МЛАДЕНОВА МИЛАНОВА
СНЕЖАНКА СПАСОВА БОЖИЛОВА
СОНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
СОФИЯ ЖЕЧЕВА АТАНАСОВА
СПАС ВАНЧОВ ТАСКОВ
СПАС КИРОВ БЕЛЧЕВ
СПАС КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
СПАС КРУМОВ ПАНОВ
СПАСИЙКА ПАВЛОВА СТОИЧКОВА
СТАМБОЛКА КИРИЛОВА ТОДОРИНОВА
СТАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
СТАНИМИР СИМЕОНОВ ДАМЯНОВ
СТАНИСЛАВ АСЕНОВ МИЛАНОВ
СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ ТАСКОВ
СТАНИСЛАВ ЛАЗАРОВ РАНГЕЛОВ
СТАНКА КИРИЛОВА ДРАГАНОВА
СТАНКА РАДКОВА КОЛЕВА
СТАНКА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНКА СТАНИСЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА
СТАНКО ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
СТАНЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ
СТАТУЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФОВ
СТЕФАН БОРИСЛАВОВ ГЕОРЕВ
СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ГРОЗДАНОВ
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
СТЕФКА ДЕЛЧЕВА МИХОВА
СТЕФКА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА
СТИЛИАН ИВАНОВ ТАСКОВ
СТОИЛКА ГЕОРГИЕВА ТИНКОВА
СТОЙО РАНГЕЛОВ МИЛЕНКОВ
СТОЙЧО ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ
СТОЯН БОЖИЛОВ ВЛЪЧКОВ
СТОЯН БОЖИЛОВ РАЙКОВ
СТОЯН СЛАВОВ ИВАНОВ
СТРАХИЛ ВЛАДОВ БОГДАНОВ
СУЗАНА БЛАГОЕВА ЗЛАТКОВА
ТАТЯНА ИВАНЧЕВА БОЖКОВА
ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА БОГОМИЛОВА МЛАДЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА БЕЛЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА ГЪЛЪБОВА РАЙКОВА
ТЕМЕНУЖКА ТРАЙКОВА ГЪЛЪБОВА
ТЕОДОР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОРА БОЖИДАРОВА КРЪСТАНОВА
ТЕОДОРА ЧАВДАРОВА МИЛЕНКОВА
ТИНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТИХОМИР МИЛЧОВ РАДЕНКОВ
ТОДОР БОРИСОВ ПЕТРОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ТИНКОВ
ТОДОР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ СОКОЛОВ
ТОДОР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ
ТОДОРКА ДАНОВА ТИНКОВА
ТОДОРКА ИГНАТОВА ДАМЯНОВА
ТОДОРКА НАЙДЕНОВА НЕДКОВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТРАЙКА БОНДЖОВА ТАСКОВА
ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ
ТРИФОНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
ФИДАНКА СЛАВОВА СОКОЛОВА
ФИЛАТКА СОКОЛОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА КРУМОВА ПЪРВАНОВСКА
ХРИСТИНА СТОИЛОВА МИТОВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВСКА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ЦАНКА ИГНАТОВА ИГНАТОВА
ЦВЕТА ИВАНОВА НАНОВА
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ДРАГИЕВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ
ЦВЕТАН КАТЕРИНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ПАУНОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРИНОВА
ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ГЕРГАНОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛИНОВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТАНКА ГЕЛКОВА ГРИГОРОВА
ЦВЕТАНКА ГЪЛЪБОВА БОЖИЛОВА
ЦВЕТАНКА ДРАГОВА МАРКОВА
ЦВЕТАНКА ИГНАТОВА МАЛИНОВА
ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА ЛОЗЕВА
ЦВЕТАНКА ТРАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИН ВЕЛИНОВ ГРИГОРОВ
ЦВЕТЕЛИН ДИМЧОВ ДОНЧЕВ
ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ
ЦВЕТЕЛИН СТОЯНОВ ВЛЪЧКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГАНЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА ГЕРГАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ГРИГОРОВА
ЦВЕТКО ГАВРИЛОВ ЗЛАТКОВ
ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ ВЕЛИЧКОВ
ЦВЕТОМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ЦЕНЕ ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
ЦЕЦА СИМЕОНОВА АНКОВА
ЧАВДАР СТОЙОВ МИЛЕНКОВ
ЮЛИАН ЛЮДМИЛОВ ПЕТРОВ
ЮЛИАНА МИТОВА СТОИЧКОВА
ЮЛИТА БОГОМИЛОВА ГЪРГОРОВА
ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОЕВ
ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ ВЕНЕЛИНОВ
ЮЛИЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЯБЛЕНА МИТЕВА МАРИНОВА
ЯВОР СТЕФАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЯГОДЕНА БОРИСОВА БЕЛЧЕВА
ЯГОДИНКА БОГДАНОВА КОЛЕВА
ЯНКА МИТОВА ВАСИЛЕВА
ЯСЕНКА МИХОВА ЗАРКОВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЦЕРОВО, кметство С. ЦЕРОВО, секция № 041
Адрес на избирателната секция: С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ул. Цар Иван Асен №12

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДРИАНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
АЛЕКСА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТАНОВА ГРОЗДАНОВА
АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДАНЧОВ ПЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ КОЛЕВ
АМАЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
АНА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НОВКОВ
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ КОСТОВ
АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА СЛАВКОВА
АНГЕЛИНА СЛАВКОВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА ТЕОФИЛОВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
АНЕЛИЯ ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ДАНЧЕВА
АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА
АНЕТА АНТОНОВА ПЕТРОВА
АНЕТА ИВАНОВА ИГНАТОВА
АНЕТА МАКАВЕЕВА НИКОЛОВА
АНЖЕЛИКА МИНЧЕВА ЗАКОВА
АНКА МИНЧОВА ЗАКОВА
АНКО ЧЕНОВ ТОТЕВ
АННА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА
АННА СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
АНТОАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
АНТОАНЕТА НИКИФОРОВА РАНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА СТАНИСЛАВОВА АНТОВА
АНТОН КИРИЛОВ СТОИЧКОВ
АНТОН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
АНТОН ПЕТРОВ ГРОЗДАНОВ
АНТОН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
АНТОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
АНТОНИНА НОВКОВА ИВАНОВА
АНТОНИНА ПЕТРОВА КОНЕВА
АНТОНИО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АСЕН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
АСЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
АСЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА
АТАНАСКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
БЕАТРИС ПЕТКОВА ИВАНОВА
БЕАТРИСА ВАСИЛЕВА ЛОЗАНОВА
БИЛЯНА БОЙКОВА ЙОРДАНОВА
БИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
БИСЕР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
БИСЕР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
БЛАГОВЕСКА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА
БЛАГОЙКА НЕДКОВА ВЕЛИЧКОВА
БОГДАН ДАНЧОВ ДИМИТРОВ
БОГДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
БОГДАН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
БОГДАНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
БОГОМИЛ СПАСОВ МЛАДЕНОВ
БОЖИДАР АНГЕЛОВ ВАНДОВ
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР ИВАНОВ НИКИФОРОВ
БОЖИДАР НИКОЛОВ АНДОНОВ
БОЖИДАР ПЕЙЧЕВ СТЕФАНОВ
БОЖИДАР РАНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОЖКО АНГЕЛОВ КОНЕВ
БОЖУРА ЗЛАТКОВА ГРИГОРОВА
БОЙКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
БОЙКА ВЛАДИМИРОВА СПАСОВА
БОЙКА ТОДОРОВА САЙЧЕВА
БОЙКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЙКО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
БОЙЧО ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
БОЙЧО СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИС ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ
БОРИС ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕВ
БОРИС ДИМИТРОВ ПЕШЕВ
БОРИС ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
БОРИС КОЛЕВ ЗАКОВ
БОРИС РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ МИНОВ
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВА ИЛАРИОНОВА МЛАДЕНОВА
БОРИСЛАВА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА
БОРИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЯНАКИЕВА
БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА КЪНЧЕВА
БОЯН ЯНКОВ БОНЕВ
БРАНИМИР ЛЮБОМИРОВ ДИЧЕВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЖИШЕВ
ВАЛЕНТИН АНТОНОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ЗАРКОВ ТАКЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЛАВКОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ БОГДАНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ДЕЛИЙСКИ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН РАДКОВ ВЕНЕВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ВЕСКОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ВУНЧЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ДИНКОВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ЛОЗАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИНОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ ТОМОВ КОЛЕВ
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ИГНАТОВА ИВАНОВА
ВАНЯ КИРИЛОВА БОНОВА
ВАНЯ МИТКОВА ОГНЯНОВА
ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ВАРДА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЯНАКИЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ТАКЕВ
ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ КЪНЧЕВ
ВАСИЛ МИЛЕВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ТОДОРИНОВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ РАНГЕЛОВ
ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ РУМЕНОВ МАНОЛОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВЕСКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТРАЙКОВ ЛОЗАНОВ
ВАСИЛКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА СЛАВЕВА МАНЧЕВА
ВЕЛА КРЪСТАНОВА БОГДАНОВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
ВЕЛИН СВИЛЕНОВ ГАНЕВ
ВЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ВЕЛКО ТОБИЕВ ОРЕШКОВ
ВЕНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
ВЕНЕТА СПАСОВА ИВАНОВА
ВЕНИСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ БОГОМИЛОВ МЛАДЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ
ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
ВЕРА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРЖИНИЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
ВЕРОНИКА ЕМАНУИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРОНИКА ЕМИЛОВА ЗАХАРИЕВА
ВЕРОНИКА ЦВЕТАНОВА СТАНКОВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА КРЪСТАНОВА
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ВЕСЕЛИН МАРИЯНОВ МАРТИНЧЕВ
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВИДЕНКА СИМЕОНОВА МЛАДЕНОВА
ВИДИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ТОДОРИНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ДРАГИЕВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА СТОИЧКОВА
ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА
ВИОЛЕТКА ПАНЕВА КРЪСТАНОВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СПАСОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ СИМЕОНОВ
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ БОНОВ
ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ СТОИЧКОВ
ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА КОЛЕВА
ГАЛИНА ИГНАТОВА МИНЧЕВА
ГАЛИНА ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ КРАСИМИРОВА БОНЕВА
ГАНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ГЕНОВЕВА АНТОНОВА ЙОРДАНОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕНЕВ
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЛАДИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКИФОРОВ
ГЕОРГИ ИГНАТОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ КРЪСТАНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ПЕРЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
ГЕРГАНА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
ГЕРГИНА СПАСОВА ЙОРДАНОВА
ГИНА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
ГИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ГОРЯНА ТОДОРОВА ГРОЗДАНОВА
ГЮРА СЛАВОВА ЛОЗАНОВА
ДАНАИЛ ЯНАКИЕВ ДАНАИЛОВ
ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА
ДАНИЕЛА ДАНКОВА АЛИПИЕВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА НИКОВСКА
ДАНО ИВАНОВ ГРИГОРОВ
ДАНЧО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ДАНЧО ВАСИЛЕВ СТОЕВ
ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ДАРИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДЕНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕНИ ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
ДЕНИС ИВАЙЛОВ АНДОНОВ
ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ДЕСИСЛАВ ХРИСТОФОРОВ АНДОНОВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВУНЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МАНОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КОСТОВА
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА
ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
ДЕЯН ВЕЛИНОВ ХРИСТОВ
ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ДАНЧЕВ
ДИАНА ВЛАДКОВА АНГЕЛОВА
ДИАНА РАЧЕВА СТЕФАНОВА
ДИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА МЛАДЕНОВА
ДИЛЯНА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДИЛЯНА СТОЙОВА СТЕФАНОВА
ДИМИТРИНКА НАЙДЕНОВА КОСТОВА
ДИМИТРИНКА РАНГЕЛОВА АНДОНОВА
ДИМИТРИНКА СВОБОДАНОВА СТАНОЙСКА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР БОГДАНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОНЧЕВ БОНЕВ
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИГНАТОВ ГАНЕВ
ДИМИТЪР ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ЗАКОВ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМЧО СТОЯНОВ ДИНЧЕВ
ДИНА МИЛЕВА АНДОНОВА
ЕВГЕНИ МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
ЕВГЕНИЯ ПЕТЬОВА ЙОРДАНОВА
ЕВЛОГИ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРОВА ГАНЕВА
ЕЛЕНА ИГНАТОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА СЛАВОВА ГАНЕВА
ЕЛЕНКА АНТОНОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
ЕЛЕНКА ДАНОВА ТАКЕВА
ЕЛЕНКА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ГАНЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНКА ТАКЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ГЕТОВА
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕЛЕВА
ЕЛЕОНОРА МИЛКОВА БАЛКАНСКА
ЕЛЕОНОРА ТРЕНДАФИЛОВА ВОЙКОВА
ЕЛКА ПЛАМЕНОВА ДОРОБАНОВА
ЕМАНУИЛ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ БИСЕРОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ СЛАВКОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ РАЙЧОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛ ТРАЙКОВ ЛОЗАНОВ
ЕМИЛИЯ БОЖИЛОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЖАНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
ЖАСМИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ЖОРЖЕТА ЙОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЗАРКО ИЛИЕВ ТАКЕВ
ЗВЕЗДАНА СТОЙКОВА АНДОНОВА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
ЗОРНИЦА ИЛИЕВА ТАКЕВА
ЗОЯ ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗОЯ ТОШОВА БОРИСОВА
ИВА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ИВАЙЛО БИСЕРОВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ИВАЙЛО КЪНЧОВ ИГНАТОВ
ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО МАРИНОВ МИНЧЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ГЕЛЕВ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ РАДОЕВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ИВАН БОЖИДАРОВ НИКИФОРОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ТАКЕВ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СВИЛЕНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ МИНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЙОВЧЕВ
ИВАН МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛОЗАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН СИМЕОНОВ СТОЙНОВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ИВАНКА БОРИСОВА КРЪСТАНОВА
ИВАНКА ВИДИНОВА ТОМОВА
ИВАНКА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ФИЛИПОВА ИВАНОВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
ИГНАТ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ИГНАТ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИГНАТ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ИЗАБЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
ИЛАРИОН МЛАДЕНОВ КИСЬОВ
ИЛИАН ДАНОВ ГРИГОРОВ
ИЛИАНА МИТРЕВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИАНА СИБИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИЯ ЗАРКОВ ТАКЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ИГНАТОВ ИГНАТОВ
ИЛИЯН СЛАВЧОВ НИКОЛОВ
ИСКРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ЙОРДАН ЕВГЕНИЕВ ПЕТКОВ
ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ МАНОЛОВ
ЙОРДАНА ВЛАДИМИРОВА МИЛЧЕВА
ЙОРДАНКА АНТОНОВА ПЕШЕВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА ДИЛЯНОВА АЛИПИЕВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТОДОРИНОВА
ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
КАЛИН САВОВ ДИМИТРОВ
КАЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА СЛАВКОВА
КАТИНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЛОЗАНОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИНОВ
КИРИЛ ДИНЧЕВ РАЙКОВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ МЕТОДИЕВ ХРИСТОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ БОГДАНОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ СТОИЧКОВ
КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИР БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ГЕРАСИМОВ БОНОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГАНЕВ
КРАСИМИР МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ЛОЗАНОВ
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
КРАСИНА ИЛИЕВА ДИНЧЕВА
КРИСТИНА ВЕЛКОВА ОРЕШКОВА
КРИСТИЯН БИСЕРОВ АНГЕЛОВ
КРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ВЕНЕВ
КРИСТИЯН ИЛИЕВ ТАКЕВ
КРИСТИЯН РУМЕНОВ КОЛЕВ
КРЪСТАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
КРЪСТАНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
КЪНЧО СВИЛЕНОВ ИГНАТОВ
ЛАЗАРИНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
ЛИДИЯ РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛИ БОЖИДАРОВА АНДОНОВА
ЛИЛЯНА КРЪСТАНОВА КРЪСТАНОВА
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
ЛИЛЯНА НЕОФИТОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА СЛАВКОВА
ЛИНКА ФИЛИПОВА НОВКОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ЛЮБЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ КЪНЧЕВ
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
ЛЮБОМИР СЛАВЕЙКОВ САЙЧЕВ
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЛЮДМИЛ КРАСИМИРОВ ГЕТОВ
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ЛЮДМИЛА СТОИМЕНОВА ЦВЕТКОВА
МАГДА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ВЕНКОВА
МАГДАЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАГДАЛЕНА МЕТОДИЕВА ГАНЕВА
МАРГАРИТА БОРИСОВА ЕРМЕНКОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ТОДОРИНОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ИГНАТОВА
МАРГАРИТА РАДКОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТКА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА
МАРГАРИТКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
МАРИАНА ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИАНА СЛАВЧОВА ЛОЗАНОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА СПАСОВА
МАРИЕТА СТЕФАНОВА МИТУШЕВА
МАРИЙКА РАНГЕЛОВА ТАКЕВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
МАРИН ИВАНОВ МИНЧОВ
МАРИН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
МАРИНА БИСЕРОВА ДИМИТРОВА
МАРИНА МАРИНОВА КУНЧЕВА
МАРИО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
МАРИО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
МАРИОНЕЛА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА ИГНАТОВА
МАРИЯ ВЛАДОВА СТОЙНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СПАСОВА
МАРИЯ МАРИНКОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
МАРТИН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
МАРТИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
МАРТИН ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
МАЯ АСЕНОВА ТОДОРИНОВА
МАЯ ДИНЧОВА БОНЕВА
МАЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА
МЕТОДИ БОРИСОВ ИГНАТОВ
МЕТОДИ КИРИЛОВ СТОИЧКОВ
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
МИЛЕН БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
МИЛЕН КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
МИЛЕНА ИГНАТОВА АНДОНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА
МИЛКА ВАСИЛЕВА ЗАКОВА
МИЛКА КИРИЛОВА ОРЕШКОВА
МИЛКА ЛОЗАНОВА ВЕНЕВА
МИЛЧО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
МИРКА РАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИНОВ
МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ МИЛКОВ МИЛКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕЛЕВ
МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МИРЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
МИТРА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
МИТРА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА
МИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МИХАИЛ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРИНОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
МИХАИЛКА ГАВРИЛОВА СТОЕВА
МИХНА ТОДОРОВА ДРАГИЕВА
МЛАДЕН ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ
НАДЕЖДА РАДКОВА ВЛАДИНОВА
НАДЯ ДИЛЯНОВА АЛИПИЕВА
НАСКО АНГЕЛОВ СЛАВКОВ
НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА
НЕВЕНКА ВЪЛЧЕВА ЯНАКИЕВА
НЕДЕЛЯ НИКОЛОВА ЛОЗАНОВА
НЕЗАБРАВКА СТОЯНОВА ЛАЛОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛА ТАКЕВ ЛОЗАНОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АПОСТОЛОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЗАКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МИРОНОВ ГЕЛЕВ
НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
НИКОЛИНА ВЕЛИЧКОВА МЛАДЕНОВА
НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА
НИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
НИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
НИНА ЦВЕТКОВА ЙОТОВА
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ
ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ЛОЗАНОВ
ПАВЕЛ МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ПАВЛИНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
ПАВЛИНА СТОИЛОВА ГАНЕВА
ПАВЛИНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПАРАСКЕВА ВАСИЛЕВА НОВКОВА
ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ПАУЛИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ПЕНКА РАНГЕЛОВА ВЕНКОВА
ПЕНКА СТАЙКОВА ЙОРДАНОВА
ПЕНКА ТАКЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА АНДОНОВА
ПЕНКА ЦВЕТАНОВА НОВКОВА
ПЕПИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ИГНАТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СТАНКОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРА АЛЕКСОВА ДИНКОВА
ПЕТРА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТРА КИРОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТРАНКА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТРАНКА КОЛЬОВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ВЕСКОВ
ПЕТЪР БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ЗАРКОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ЛОЗАНОВ
ПЕТЪР МИТРОВ ТОДОРИНОВ
ПЕТЪР РАДОЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР РАНГЕЛОВ МАНОЛОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ПЕТЬО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЬО ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЬО ДИМИТРОВ ДИНКОВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ПЕТЯ ДАНЧОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ДИНЧЕВА АНДОНОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ДЕЛЧЕВА
ПЛАМЕН АНТОНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ АНТОНОВ
ПЛАМЕН СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ АНДОНОВ
ПРЕДРАГ ПЕЙЧЕВ
РАДКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РАДКА ИВАНОВА ТРАШЛИЕВА-ЗАКОВА
РАДКО ПЕТРОВ ВЕНЕВ
РАДОСЛАВ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
РАДОСЛАВ СПАСОВ БОГДАНОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ЗАКОВ
РАДОСТИН СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ
РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА
РАЙНА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА
РАЙНА ИГНАТОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА РАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
РАЙНА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА
РАЙЧО БОРИСОВ НИКОЛОВ
РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
РАНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
РАНГЕЛ САНДОВ БЕЛЧЕВ
РАЧО СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
РОЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
РОСЕН ЗДРАВКОВ ОГНЯНОВ
РОСЕН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
РОСИЦА ВЪЛКОВА ЙОРДАНОВА
РОСИЦА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
РОСИЦА СВИЛЕНОВА ВЕНЕВА
РОСКА ИВАНОВА ВЕНЕВА
РУМЕН АНГЕЛОВ МАНОЛОВ
РУМЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНОЛОВ
РУМЕН СВИЛЕНОВ КОЛЕВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ЛОЗАНОВА
РУМЯНА ПЕТКОВА СПАСОВА
САВА ДИМИТРОВ ЛАЛОВ
СВЕТЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ГРИГОРОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛА ЕВГЕНИЕВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
СВЕТЛА СТЕФЧОВА ГОГОВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ
СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА МАРТИНЧЕВА
СВИЛЕН ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ
СИЛВЕСТЪР ИВАЙЛОВ АНДОНОВ
СИЛВИЯ ТОДОРОВА БОНЕВА
СИЛВИЯ ТОШОВА СПАСОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ТАКЕВА
СИМЕОН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
СИМЕОН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
СИМЕОНКА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА
СИМОНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
СИМОНА МИЛЧЕВА ЦВЕТКОВА
СЛАВЕ КРЪСТАНОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВЕ ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
СЛАВКА АНТОВА КОЛЕВА
СЛАВКА БОРИСОВА ЛОЗАНОВА
СЛАВКА ЛОЗАНОВА МИХАЙЛОВА
СЛАВКА МЕТОДИЕВА НИКИФОРОВА
СЛАВКА МИЛАНОВА ГАНЕВА
СЛАВЧО АСЕНОВ ВЕНКОВ
СЛАВЧО ВИДЕНОВ БОЖИЛОВ
СЛАВЧО МИЛЕВ ПЕТРОВ
СЛАВЯНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЗАКОВА
СНЕЖАНА ДИНОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ГАНЕВА
СНЕЖАНКА СЛАВЕВА ИГНАТОВА
СПАС МЛАДЕНОВ ЛОЗАНОВ
СПАС НИКОЛОВ БОГДАНОВ
СПАСИЙКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
СТЕФАН АСЕНОВ СТОЙКОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ БОНЕВ
СТЕФАН КОЛЕВ ЗАКОВ
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ГЕТОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ТРАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАНКА АСЕНОВА ПЕТКОВА
СТЕФКА РАЧОВА ИГНАТОВА
СТИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
СТОЙКА ИЛИЕВА ДЕЛИЙСКА
СТОЯНА ПЕТРОВА МИЛКОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИНКОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ КИРИЛОВА БОГДАНОВА
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА
ТАСА ЙОРДАНОВА СЛАВКОВА
ТАТЯНА БОГОМИЛОВА МЛАДЕНОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА МЕТОДИЕВА СТОИЧКОВА
ТЕОДОР БОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОР ЕМАНУИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ТЕОДОР РОСЕНОВ СИМЕОНОВ
ТЕОДОРА ВЕЛИНОВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА
ТИНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СЛАВЧОВ ГОГОВ
ТОДОР ТОДОРОВ ДРАГИЕВ
ТОНИ КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
ТРАЙКО ПАВЛОВ ЛОЗАНОВ
ФИДАНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ФИДАНКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ФИЛИП ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТИНА ВАСКОВА БОГДАНОВА
ХРИСТИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА
ХРИСТО БОЙКОВ ЙОРДАНОВ
ХРИСТО ГАТОВ СИМЕОНОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО СВЕТОСЛАВОВ ЯНКОВ
ХРИСТОФОР ДАНОВ АНДОНОВ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН СПАСОВ МЛАДЕНОВ
ЦВЕТАН ТАКЕВ ЛОЗАНОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ГЕЛЕВА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ЦВЕТАНКА ГОРЯНОВА АПОСТОЛОВА
ЦВЕТАНКА ИГНАТОВА МАНОЛОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МАРТИНЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА СТАНКОВА
ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТОСЛАВА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА
ЦЕНКА БЕЛОВА ЦВЕТАНОВА
ЦЕНКА ИВАНОВА ТАКЕВА
ЦЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЦЕНО КРЪСТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
ЮЛИЯ ЕВЛОГИЕВА АРСОВА
ЮЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА
ЮЛИЯ ПАВЛОВА СПАСОВА
ЮЛИЯ ПАВЛОВА ТАКЕВА
ЯГОДЕНА АСЕНОВА ИГНАТОВА
ЯНАКИ ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ
ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
ЯНИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНАТОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
ЯНКА КРЪСТЕВА ДИЧЕВА
ЯНКО БОНЧЕВ БОНЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЦЕРОВО, кметство С. ЦЕРОВО, секция № 042
Адрес на избирателната секция: С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ул. Цар Иван Асен №12

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДЕЛИНА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
АДРИАНА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА
АДРИАНО ЛЮБЕНОВ АНДРОВ
АЛБЕНА КРЪСТАНОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДРА ЖОРОВА ДИМИТРОВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ БИВАЗОВ
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ НЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ МИНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ МИРОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ТАСКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ
АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ МАРИНКОВ
АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА
АНАТОЛИ ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
АНАТОЛИ ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ
АНГЕЛ ГАЦОВ ЛЕКОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЦОНОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ИГНАТОВ
АНГЕЛ ИГНАТОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МИТОВ ИГНАТОВ
АНГЕЛ ТРИФОНОВ СЛАВКОВ
АНГЕЛИНА ИЛОВА НАЙДЕНОВА
АНГЕЛИНА ПАВЛОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ СЛАВОВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
АНИ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
АНИТА ИВАНОВА МАРИНОВА
АНИТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
АННА ЙОРДАНОВА ПИШИНКОВА
АНТОН ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ
АНТОНИО АНГЕЛОВ ЦОНЕВ
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
АНТОНИО СТАНИМИРОВ СТАНЕВ
АПОСТОЛ ТОМОВ ВАСИЛЕВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АСЕН ВИДИНОВ ПАВЛОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ ВЕНКОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
АСЕНКА АСЕНОВА ГЕРГОВА
АСЯ АСЕНОВА ИВАНЧЕВА
АТАНАСКА АНДРЕЕВА ТАКЕВА
АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
БЕАТА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
БИЛЯНА АСЕНОВА АСЕНОВА
БИЛЯНА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
БИСЕР МИЛЕВ РУСИМОВ
БИСЕР ЧАВДАРОВ КИТОВ
БЛАГОВЕСТ МЕТОДИЕВ ДИНЧЕВ
БЛАГОВЕСТ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
БЛАГОЙ БОЯНОВ ЙОРДАНОВ
БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ ТАКЕВ
БЛАГОЙ ВЛАДОВ НЕНОВ
БЛАГОЙ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
БЛАГОЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
БОГДАНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
БОЖИДАР ЕВЛОГИЕВ ГАТОВ
БОЖИДАР НИКОЛАЕВ ВЕЛИНОВ
БОЖИДАР СТОЙНЕВ ВЕЛИНОВ
БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИЛ НАЙДЕНОВ СЛАВКОВ
БОЖУРА КРЪСТАНОВА КЪНЧЕВА
БОЖУРКА ГАТОВА МИТРОВА
БОЖУРКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
БОЙКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
БОЙКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
БОЙКО ЦВЕТКОВ ДИНЧЕВ
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ СЛАВКОВ
БОРИС АНГЕЛОВ СТОИЧКОВ
БОРИС АТАНАСОВ ЗАХАРИЕВ
БОРИС ВАСИЛЕВ ТАКЕВ
БОРИС ТРЕНДАФИЛОВ АНДРОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ЛЕКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРИНОВ
БОРИСЛАВ ИГНАТОВ МАРИНКОВ
БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
БОРИСЛАВА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
БОЯН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
БОЯН МИТКОВ ХРИСТОВ
БОЯНКА ЕМИЛОВА АНДРОВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ ВИТКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ БОЖИЛОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЧОВ ИГНАТОВ
ВАЛЕНТИН СТАНИСЛАВОВ КИРОВ
ВАЛЕНТИН ТРЕНЧОВ ДИНЧОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЛОЗАНОВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА ВЛАДОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИНА МАКАВЕЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ЦЕНЕВА
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВА МИТРОВА
ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ ЯНКОВ
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ТОДОРИНОВ
ВАЛЕРИ ЛОЗАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ЦЕНЕВ
ВАЛЕРИ СЛАВЕЙКОВ ИВАНОВ
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ВАНЯ БЛАГОЕВА ТАКЕВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИГНАТОВ МАРКОВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ
ВАСИЛ ЦЕНОВ СТОИЧКОВ
ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТЕВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
ВАСИЛКА ЕМИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ТАСКОВА
ВАСИЛКА ЯНКОВА МИНЕВА
ВАСКО ЦВЕТКОВ МИТРОВ
ВЕЛА АНГЕЛОВА РУСИМОВА
ВЕЛЕ АНГЕЛКОВ ТАСКОВ
ВЕЛЕ ИВАНОВ МИНОВ
ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА КЮЛТИНА
ВЕЛИКА ТЕОДОСИЕВА ЦЕНОВА
ВЕЛИКА ТОМОВА ЗДРАВКОВА
ВЕЛИМИР ИЛИЕВ БОРЖОЗЛИЕВ
ВЕЛИН ВЛАДИМИРОВ МЛАДЕНОВ
ВЕЛИН ЙОСИФОВ ХРИСТОВ
ВЕЛИН ЛЮБЕНОВ ЯНКОВ
ВЕЛИН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ВЕЛИН ПЕТРОВ ГЕРГОВ
ВЕЛИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИГНАТОВ
ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЕЛИСЛАВА ГОРАНОВА ЗАХАРИЕВА
ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ПАУНОВ
ВЕНЕЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА ИВАНОВА
ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ВЕНЕТА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА МАРКОВА
ВЕНЕТА МИЛЕВА ТОДОРИНОВА
ВЕНЕТКА ВИДЕНОВА ЯНЕВА
ВЕНЕТКА ВИДИНОВА СВИЛЕНОВА
ВЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТАКЕВ ТОДОРОВ
ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА ГРОЗДАНОВА
ВЕРКА КРЪСТАНОВА МИКОВА
ВЕРКА НИКОЛОВА ТОНКОВА
ВЕРКА САВОВА ЦВЕТАНОВА
ВЕРОНИКА БОРИСЛАВОВА ТОДОРИНОВА
ВЕСЕЛА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛИН МАРИНОВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИНА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
ВЕСЕЛКА ПАУНОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕСКА ТРАЙКОВА ГЪЛЪБОВА
ВИДИН МАНОЛОВ ПАВЛОВ
ВИОЛЕТА ВЕЛКОВА ГАТОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЛАТИНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
ВИОЛЕТА ЙОСИФОВА ТАСЕВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ВИОЛЕТКА БЛАЖЕВА МАРИНКОВА
ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА ПИСАРОВСКА
ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ВИОЛЕТКА ЛЮБЕНОВА ГЕЛЕВА
ВЛАДИМИР ВЛАДОВ МИТРОВ
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МИКОВ
ВОИН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА МИТРОВА
ГАВРИЛ РАДОЙЧОВ ВЕЛЬОВ
ГАЛИНА БОРИСЛАВОВА ТОДОРИНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ГАЛЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ РУМЕНОВА ВУНЧЕВА
ГАТО ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
ГЕНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИЛЧОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ МАРИНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИШОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАШУНОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИЛЧОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ БЕЛЕВ
ГЕОРГИ РАЙКОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ВАСИЛЕВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ГЕРГИНА ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
ГИНА ЯНАКИЕВА ЗДРАВКОВА
ГИНКА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
ГОРАН ЗЛАТКОВ ИВАНОВ
ГОШО ИГНАТОВ МИТРОВ
ГЪЛАБЕНА ИГНАТОВА СТОЕВА
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА БЛАГОЕВА ЙОРДАНОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДАНИЕЛА ЛОЗАНОВА ТОДОРИНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЛОЗАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ДЕВА МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ДЕСИСЛАВА АПОСТОЛОВА ТОМОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
ДЕТЕЛИНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
ДИАНА АСЕНОВА КОСТОВА
ДИАНА ИГНАТОВА ГРИГОРОВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
ДИЛЯНА БЕЛОВА ПАУНОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КРЪСТАНОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ МИКОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КИРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИТРОВА
ДИЯНА ВИДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ДМИТРИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ДОБРОМИР МИЛЕВ РУСИМОВ
ДОРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДРАГАН ДАНОВ ПАВЛОВ
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЕВГЕНИ МАРИНОВ БИБЕРСКИ
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА БЕЛЕВА
ЕВГЕНИЯ КРЪСТАНОВА ПЕТКОВА
ЕВГЕНИЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА КИРОВА
ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА МИНОВА
ЕВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА
ЕВЕЛИНА ГАВРИЛОВА ДИНЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА МИТРОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА-ТОДОРИНОВА
ЕЛЕНКА ДОБРИНОВА АЛЕКСОВА
ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ТАКЕВА
ЕЛЗА ЛЮБЕНОВА АНДРОВА
ЕЛИНКА ДИМИТРОВА БОНЕВА
ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА ТАСКОВА
ЕЛКА АНЕЛИЕВА КРАСИМИРОВА
ЕЛКА ИВАНОВА ВЕНКОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АНДОНОВ
ЕМИЛ ВЕЛИНОВ ВЕНЧОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ МЕТОДИЕВ МАНКОВ
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА САВОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИКОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЕМИЛИЯ СЛАВЧОВА ПАРТОВА
ЕМИЛИЯ СТАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ЖАНЕТА НИКОЛОВА НЕНОВА
ЖАСМИНА ЛОЗАНОВА ПИШИНКОВА
ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ЖИВКО ГАТОВ МИТРОВ
ЖИВКО МИЛАНОВ НИКОЛОВ
ЗАРКО РАНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА МАРКОВА
ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
ЗДРАВКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКО ВЕНЦИСЛАВОВ ИГНАТОВ
ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАМБОЛИЙСКИ
ЗЛАТА ЦЕНЕВА КИРОВА
ЗЛАТКА ГОРАНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ЗОРКА СТОЯНОВА СЛАВКОВА
ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
ЗОЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ИВА ДИМИТРОВА ГОДЕВА
ИВА ИВАНОВА МИНОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ ЦЕНЕВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЦЕНОВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ИВАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ИВАН БОРИСОВ КОСТОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ
ИВАН ЗДРАВКОВ СТАМБОЛИЙСКИ
ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ИВАН СИМЕОНОВ ЛАЛОВ
ИВАН СЛАВЧОВ ПЕТРОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ЦЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЧАВДАРОВ КИТОВ
ИВАНЕЛИЯ ВЕНЕВА МИЛЧОВА
ИВАНКА АЛЕКСИЕВА ТАСКОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА МИТОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ТРЕНДАФИЛОВА АНДРОВА
ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИШОВ
ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТАНОВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕЛЕВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ИВЕЛИНА ЕМИЛОВА МАНКОВА
ИВЕТ КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
ИВО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИГЛИКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
ИЛИЙКА ИСАЕВА МИТРОВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ТАСКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ИРЕНА ВЕЛИНОВА ХРИСТОВА
ИРЕНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА МИЛЕВА
ИРИНА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
ИСАЙКА МАРИНОВА ВЕНКОВА
ЙОАНА ВАЛЕНТИНОВА ТАСЕВА
ЙОНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАН БОРИСОВ МИЛЕВ
ЙОРДАН БОРИСОВ МИНОВ
ЙОРДАН БОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА МАРИНОВА СЕМОВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАРИНКОВА
ЙОСИФ ЗАРКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОСИФ РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ЙОСИФКА ДИМИТРОВА ДИНЧЕВА
ЙОСИФОР КРЪСТЕВ КОЛЕВ
КАЛОЯН БОЯНОВ МИТКОВ
КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИНЧЕВА
КАМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ ВАСИЛЕВА МИЛЕВА
КАТЯ КИРИЛОВА БЛАГОЕВА
КАТЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
КИРИЛ НАЙДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ДИНЧЕВ ДИНЧЕВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ТОШЕВ НАЙДЕНОВ
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПАРТОВА
КРИСТИНА РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА
ЛИДИЯ ВЕЛИЧКОВА АНДОНОВА
ЛИДИЯ МАРИНОВА ТАШУНОВА
ЛИДИЯ ТОДОРИНОВА СТОЯНОВА
ЛИЛИ ТАСКОВА НИКОЛОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ СТОЙНЕВА ВУНЧЕВА
ЛИЛКА ЙОСИФОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛКА ЦВЕТКОВА МАНОЛОВА
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА МИНОВА
ЛИЛЯНА ЗАРКОВА ГЕНЧЕВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ЯНКОВА
ЛИЛЯНА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ЛОЗАН НАЙДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЛОРА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
ЛЮБА КРЪСТЮВА ВЕСЕЛИНОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ БОРИСОВ
ЛЮБЕН ПЕТКОВ ЕЛИСЕЕВ
ЛЮБЕН ТРЕНДАФИЛОВ АНДРОВ
ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МАЙКЪЛ РОСИЦОВ СТОЯНОВ
МАКАВЕЙ КОСТАДИНОВ ПАУНОВ
МАЛВИНА ВЕНЧОВА СТОЯНОВА
МАРА ВЪЛКОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА СТОИЧКОВА
МАРГАРИТА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
МАРИАНА СВИЛЕНОВА ПАВЛОВА
МАРИЕЛА ВИДИНОВА ПАВЛОВА
МАРИЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА АНКОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА ПЕТКОВА
МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИН ВЕЛЧЕВ ПИСАРОВСКИ
МАРИН СТОЯНОВ СЕМОВ
МАРИО НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ТОДОРОВА
МАРИЯНА РАНГЕЛОВА ПЕТКОВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРТИН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
МАРТИН РАДОСЛАВОВ МИЛЧЕВ
МАРТИН РУМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
МАЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
МЕГИ ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
МЕТОДИ ВИДЕНОВ ИЛИЕВ
МЕТОДИ СИМЕОНОВ КИРОВ
МИГЛЕНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТАНОВА
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
МИЛЕ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
МИЛЕН МАНОЛОВ МАНАСИЕВ
МИЛЕНА АТАНАСОВА ЗАХАРИЕВА
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА КИРОВА
МИЛЕНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНКА ЯНАКИЕВА ТОДОРОВА
МИЛКА ВЕЛЕВА ЙОРДАНОВА
МИЛОКИЯ МИРОНОВА КЪНЧЕВА
МИЛУШ СПАСОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ МИТРОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ТАШУНОВ
МИРОСЛАВА МИЛЕВА МИЛЕВА
МИТКО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
МИТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ АРСОВ
МЛАДЕН ЙОРДАНОВ ЗАРКОВ
НАДЕЖДА ИВАНОВА ТОДОРИНОВА
НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА ВЕНКОВА
НАДЕЖДА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА
НАДЯ ВЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
НАЙДА КОСТАДИНОВА КОСТОВА
НАЙДА МИТРОВА НИКОВА
НИКОЛ ИВОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛА БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИЛЧОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ЛОЗАНОВ МИНЕВ
НИКОЛА ПАВЛОВ ЦВЕТАНОВ
НИКОЛА ТРАЙКОВ ИВАНОВ
НИКОЛА ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ МИТОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПАРТОВ
НИКОЛЕТА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИЧКОВА
НИКОЛЕТА ЯНКОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА МИТРОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕНКОВА
НИКОЛИНА МИЛАНОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНА СВИЛЕНОВА ДИМИТРОВА
НИНА ТРАЙКОВА ПЕТРОВА
ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ МИРОНОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ОГНЯН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
ОЛГА МАРКОВА СЕМОВА
ОЛИВЕРА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ОГНЯНОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ПАВЛИНА БОЖУРОВА ИГНАТОВА
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
ПАВЛИНА МИРОНОВА ЦВЕТАНОВА
ПАУЛИНА КРАСИМИРОВА РАНГЕЛОВА
ПЕНА АНГЕЛОВА МИРОНОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ПЕНЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СПАСОВ КОЛЕВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ БОЖИЛОВ
ПЕТРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ПЕТРАНА АСЕНОВА МИНЕВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ТОНКОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПЕТРАНКА ЛЮБЕНОВА МАРИНКОВА
ПЕТРАНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ПЕТЪР БОГДАНОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЪР ВИКТОРОВ ЗОНЧЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ
ПЕТЪР ИГНАТОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ МАРИНКОВ
ПЕТЪР МИРОНОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
ПЕТЬО КИРИЛОВ НИКОЛОВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА КАМЕНОВА
ПЕТЯ ДРАГАНОВА ПАВЛОВА-ВЛАДИМИРОВА
ПЛАМЕН БОЖИЛОВ СЛАВКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОСТОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ МИНОВ
ПЛАМЕН СТЕФЧОВ ПЕТКОВ
ПОЛЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
РАДА АЛЕКСОВА ИГНАТОВА
РАДКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ИГНАТОВ РАЙКОВ
РАДОСЛАВ ЙОСИФОВ ТОДОРОВ
РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ МИЛЧОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕВ
РАДОСТ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
РАДОСТИН ПЕТРОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСТИНА БЛАГОЕВА КИТОВА
РАДОСТИНА БЛАГОЕВА НЕНОВА
РАДОСТИНА БОЯНОВА ПЕТРОВА
РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЕНКОВА
РАЙНА ИВАНОВА КОЛЕВА
РАЙНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЛИЦА ДИМИТРОВА РАЛЧЕВА-ШВЕЧАК
РАНГЕЛ ЗАРКОВ РАНГЕЛОВ
РАНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
РОЗА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ ТАСКОВ
РОСЕН САВОВ САВОВ
РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ИГНАТОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИНЧЕВА
РОСИЦА СЛАВЧЕВА ЛОЗАНОВА
РОСИЦА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА
РУМЕН ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВУНЧЕВ
РУМЕН ЦВЕТКОВ МАРИНКОВ
РУМЯНА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА
РУМЯНА ПЕНЧЕВА РУСИМОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
РУМЯНА ФИЛИПОВА МИТРОВА
САНДА ЛАЗАРОВА МИЛЕВА
САШКА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
САШО МЛАДЕНОВ ТОНКОВ
СВЕТЛА БОРИСОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛА НИКОЛОВА СТОИЧКОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛАНА ГЕРГИНОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА БОЖИНОВА
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА МАНКОВА
СВЕТЛОЗАР ЛЪЧЕЗАРОВ СТОИЧКОВ
СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
СВЕТОСЛАВ СОКОЛОВ ГРИГОРОВ
СВИЛЕН МЛАДЕНОВ КОСТОВ
СВИЛЕНКА СЛАВОВА ЗЛАТКОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ САШЕВА ВЕСЕЛИНОВА
СИМЕОН ИВАНОВ ЛАЛОВ
СИЯН ПЛАМЕНОВ СТЕФЧОВ
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА
СЛАВЕНА НИКОЛОВА МИТРОВА
СЛАВКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
СЛАВКА НИКОЛОВА АНДРОВА
СЛАВЧО БОРИСОВ САВОВ
СНЕЖАНА ДАНОВА ПЕТКОВА
СНЕЖАНКА АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНКА ИЛКОВА ТОДОРОВА
СНЕЖАНКА ЛЮБЕНОВА МИТРОВА
СНЕЖАНКА ЦАНОВА АНГЕЛОВА
СОНЯ НИКОЛАЕВА ЦОНОВА
СПАСИЙКА СПАСОВА ГРИГОРОВА
СРЕМКА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
СТАЙКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИМИР ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ
СТАНИСЛАВ МИЛУШЕВ МЛАДЕНОВ
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
СТАНКА КРЪСТАНОВА НИКОЛОВА
СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН ДАНАИЛОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН СПАСОВ ГЕНЧЕВ
СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА
СТОЯН ЦВЕТКОВ ДИНЧЕВ
ТАНЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА СЛАВЕВА МЛАДЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА СПАСОВА КОЛЕВА
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА ДИНЧОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
ТЕОДОР МИЛЕВ МИЛЕВ
ТЕОДОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА ВЕНЧОВА СТОЯНОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ТОДОР МЛАДЕНОВ КОСТОВ
ТОДОР СТАНКОВ ТАСКОВ
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТОДОРКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА КОСЕНОВА ЗАРКОВА
ТОДОРКА СОКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ТОДОРКА ХРИСТОВА БОЖИЛОВА
ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА РАЙКОВА
ТОШО НАЙДЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ТРАЙКО ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
ТРЕНДАФИЛ ЛОЗЕВ ВАСИЛЕВ
ТРЕНДАФИЛ МИЛАНОВ ИВАНОВ
ТРЕНДАФИЛА ДАНОВА АНГЕЛОВА
ТРЕНДАФИЛКА ВЛАДИМИРОВА ВЕНКОВА
ХАЛЕД ШАМАС АСАД
ХРИСТЕНА РАНГЕЛОВА ТАСКОВА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЦОНОВА
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА МАРИНОВА РАНГЕЛОВА
ХРИСТО СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ЗДРАВКОВ СТАМБОЛИЙСКИ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ ПЪНТЕВ
ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА СЛАВКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТКО КРЪСТАНОВ МАРИНКОВ
ЦВЕТКО СТОЯНОВ ДИНЧЕВ
ЦВЕТОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦЕНКА МИНЧОВА АНДРОВА
ЦЕНО ИВАНОВ ЦЕНОВ
ЦЕЦКА САВОВА САВОВА
ЧАВДАР ДАНАИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЧАВДАР КРУМОВ КИТОВ
ЮЛИАНА АНГЕЛОВА СТАНЕВА
ЮЛИТА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
ЮЛИЯ ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА
ЮЛИЯН ЖИВКОВ МИТРОВ
ЮЛИЯНА БЛАГОЕВА АСАД
ЯВОР ДОБРЕВ ВЛАДИМИРОВ
ЯГОДЕНКА НЕДКОВА ПЕНКОВА
ЯНКО НИКОЛОВ МИНЕВ
ЯНКО СВЕТОСЛАВОВ ЯНКОВ
ЯСЕН ВАЛЕРИЕВ ТОДОРИНОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С.ЯБЛАНИЦА, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 043
Адрес на избирателната секция: С. ЯБЛАНИЦА – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ МИТРОВ
АНАСТАСИЯ ДОНЧЕВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА СПАСОВА БАНОВА
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
БИСТРА ТАШКОВА ЕВТИМОВА
БЛАГОВЕСТА ЕМАНУИЛОВА НИКОЛОВА
БОГДАНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
БОГДАНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
БОЖИДАР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
БОЙКО СТОЙЧЕВ ГРИГОРОВ
БОНА СТОЙЧЕВА СТЕФАНОВА
БОНКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
БОРИСЛАВ ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСКОВ
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА МАНОЛОВА КОЛЕВА
ГЕНА ГЕШОВА КОЦЕВА
ГЕНА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА
ГЕНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА
ГЕНА СПАСОВА КОЛОВА
ГЕНКА ЕВТИМОВА ЕВТИМОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ
ГЕОРГИ КОЙЧЕВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ВЪЛКОВА
ДИМИТРИНА ЖЕЛЯЗКОВА МАНОЛОВА
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕШЕВ
ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
ЖИВКО ТОДОРОВ МАНОЛОВ
ИВАЙЛО РАДОЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛКОВА
ИВАНКА БОНЕВА ДИКОВА
ИВАНКА ПЕШЕВА ДОНЧЕВА
ИВАНКА СТОЙЧОВА ВЕЛЬОВА
ИГНАТ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ИРЕНА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА БОНЕВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОГИНА
КИРИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЛИЛИЯ РАДОСЛАВОВА АТАНАСОВА
МАНОЛ ПЕШОВ ПЕШОВ
НЕДКО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
НЕЛИ ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА МАНОЛОВ СТОЯНОВ
ПАВЕЛ КОЙЧЕВ СТОЯНОВ
ПАВЕЛ ЦЕНКОВ ЙОРДАНОВ
ПЕНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ПЕТКО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ
ПЕТКО ЛЮБЕНОВ ЕВТИМОВ
ПЕТКО СТОЕВ ИВАНОВ
ПЕТРАНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ПЕТЪР НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ МАРИНОВА СТОИЧКОВА
РАДОЙ ЦВЕТАНОВ МИХАЙЛОВ
РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
СЕРГЕЙ РАДОСЛАВОВ АТАНАСОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕШОВ
ТАНЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ТОДОР БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
ТОДОР ПЕШЕВ МАНОЛОВ
ТОДОР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ТОДОРКА БОГДАНОВА АТАНАСОВА
ХРИСТО БОНЕВ ВЕЛЕВ
ХРИСТО НИКОЛОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТАНКА СТОЕВА ИВАНОВА
ЮРИЙ ПЕШОВ СПАСОВ
ЯНАКИ ЦЕНКОВ ГЕОШЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С. БАТУЛИЯ И С. БУКОВЕЦ, кметство ГР.СВОГЕ, секция № 010
Адрес на избирателната секция: С. БАТУЛИЯ – КЛУБА ПОД СГРАДА НА КМЕТСКОТО
НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР ВАСКОВ ВЕЛКОВ
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА МАНЧЕВА
АНТОН ЦВЕТКОВ ЗДРАВКОВ
БЕЛОСЛАВА НИКОЛАЕВА ВЕЛЕВА
БЛАГОВЕСТА СВЕТЛИНА ГРОЗДАНОВА
БЛАГОЙ ПЕТРОВ ЗАХАРИНОВ
БОГДАНА НИКОЛОВА КОЦЕВА
БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ МУСТАКОВ
БОЙКО НИКОЛОВ ДРАГАНОВ
БОРИСЛАВ ВАСКОВ ВЕЛКОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ МУСТАКОВ
ВАСИЛ ЕМИЛОВ БОРИСОВ
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСКО БЛАГОЕВ ВЕЛКОВ
ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ МИНКОВ
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ КОЛЕВ
ВЕРКА АЛЕКСОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРКА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА
ВОЙКО МИТРОВ МЛАДЕНОВ
ВЪРБАН ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ
ГАЛЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МАНОЛОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ НАЙЧОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СЛАВЕЙКОВ ЗАХАРИНОВ
ГЕОРГИ ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ГОРЯНКА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА
ГОСПОДИНКА ТОДОРОВА КОСТОВА
ГЮРА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ДЕНА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ДЕШЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЗАМФИРОВ
ЕВЛОГИ СПАСОВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА АТАНАСОВА
ЗАРЯН СТОЯНОВ САВОВ
ЗДРАВКА МИТОВА ГЕОРГИЕВА
ЗДРАВКА СПАСОВА КАРАРИЗОВА
ЗДРАВКО ЦВЕТКОВ ЗДРАВКОВ
ИВО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯНА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
КАТИНКА ПЕТРОВА СТОИЧКОВА
КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ПАНЧЕВА
КИРИЛ ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ТОДОРОВ ДРАГАНОВ
КРИСТИНА ЕМИЛИЕВА БОРИСОВА
ЛЮБА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
МАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА-ДАНОВА
МАРИЕЛА НАЙЧОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА СПАСОВА
МИЛАДИН СОКОЛОВ ПАНЧЕВ
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЧО МИТОВ НИКОЛОВ
МИРОСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ
МИТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
НАДКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
НЕВЕНКА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА
НИКОЛА ИЛИЕВ ВЪЛКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
НИКОЛАЙ СПАСОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ СТАНОЕВ СПАСОВ
НИКОЛАЙ ЦАНКОВ ЯНКОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛИНА СТОЯНОВА АРСОВА
ОГНЯН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
ПЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТКАНА НИКОЛОВА МИТРОВА
ПЕТКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ПЕТРА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАЙЧИНОВ
РАДКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
РАЙНА КОЛЕВА ВЪЛКОВА
РАЙНА СТЕФАНОВА ДАНОВА
РОЗА САВОВА ГЕОРГИЕВА
РОСЕН ЯСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
РОСИЦА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
РУСКА ПАВЛОВА ДАНОВА
СВЕТЛА БЛАГОЕВА МУСТАКОВА
СЕТКА СТАНЕВА ЙОТОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА
СЛАВЕЙКО ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
СПАС МИТОВ ДИМИТРОВ
СПАСКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВА
СТЕЛА АНДОНОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ТОШКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
ТРАЯНКА БОЖИЛОВА ПЕТКОВА
ТРОЯНКА СТОИЧКОВА БОГДАНОВА
ХРИСАНТИ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ХРИСТАНА ВЕЛИКОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАНКА СПАСОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ВЛАДКОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА МУСТАКОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
ЯСЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С. БРЕЗЕ И С. ДОБРАВИЦА, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 012
Адрес на избирателната секция: С. БРЕЗЕ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЕРЕМИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ЦЕНЕВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕВ КОЛЕВ
АНАТОЛИ РУМЕНОВ ЗАРЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛИНА ВОЙНОВА ПЕТРОВА
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИЧКОВ
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
АННА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА
АНТОН КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АСЕН ВАЛЕНТИНОВ ДРАГАНОВ
АСЕН МИЛАНОВ АНДРЕЕВ
АСЕН МИРОНОВ АСЕНОВ
АСЯ ИВОВА ВАСИЛЕВА
БЕАТА АНТОНОВА ЦВЕТКОВА
БИСЕРКА ГРИГОРОВА КОЛЕВА
БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ
БЛАГОЙ КИРИЛОВ МИТРОВ
БОГОМИЛ ВИДЕНОВ НИКОЛОВ
БОГОМИЛ МИЛУШЕВ ДИМИТРОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
БОЖИДАРА ТОДОРОВА АСЕНОВА
БОЙКА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА
БОЙКО СТОИЛОВ ВАСИЛЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ВЕЛИНОВ ЗДРАВКОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ЕРЕМИЕВ
БОЯН НИКОЛОВ ПАНЧЕВ
БРАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ДРАГАНОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
ВАРАДИН ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
ВАСИЛЕВКА СОКОЛОВА АНДРЕЕВА
ВАСИЛКА АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА
ВАСЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИН БОРИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
ВЕНКА ЦВЕТКОВА СТОИЧКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ДАНАИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕРОНИКА БОЯНОВА ДАНАИЛОВА
ВЕРОНИКА САШКОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ
ГАБРИЕЛА СИМЕОНОВА МАНКОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМЯНОВ
ГЕОРГИ МАНКОВ ДОЙЧЕВ
ГОРАН ЯНАКИЕВ МИНЕВ
ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТАНОВ
ГЮРА ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА АСЕНОВА
ДИАНА МАНОЛОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТРОВ
ДИМИТЪР ЕМАНОИЛОВ ДОЙЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СОКОЛОВ
ДРАГА АСЕНОВА КРЪСТАНОВА
ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ЕВРОСИНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕННА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИ БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ДОБРЕВА
ЕЛИСЕЙНА ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА
ЕЛКА ПЕТРОВА ДИНЧЕВА
ЕМИЛ РАНГЕЛОВ ГЕЛКОВ
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ЕРЕМИЯ БОРИСОВ ЕРЕМИЕВ
ЖИВКА АКСЕНТИЕВА КОСТАДИНОВА
ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ЗЛАТКА ЦВЕТКОВА АНТОВА
ЗОРА МИЛАНОВА ДОЙЧЕВА
ИВА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ИВАН ЙОСИФОВ КРЪСТАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ИВАНКА ГОЦОВА ЕЛЕНКОВА
ИВАНКА ДАНОВА МАРТИНОВА
ИГНАТ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИГНАТ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЕРЕМИЕВА
ИСКРА ТОДОРОВА ЕРЕМИЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГЕЛКОВА
КАЛИНКА ТРАЙКОВА ЕРЕМИЕВА
КАМЕНКА ЗЛАТАНОВА МИНЕВА
КИРИЛ РАНГЕЛОВ ЗАРКОВ
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
КИРИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТКОВ
КРИСТИНА АНТОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КЪНЧО АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ
ЛАЛКА СЛАВЕВА АНТОНОВА
ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ПАНЧЕВА
ЛИЛЯНА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА СПАСОВА НИКОЛОВА
ЛОЗЕНА ВЛАДИМИРОВА БОЖИЛОВА
ЛЮБА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ МИЛЕВ
МАНО СТАНКОВ АНКОВ
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
МАЯ АНТОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
МИЛУШ ВЛАДОВ АНГЕЛОВ
МИЛЧО БОРИСОВ АПОСТОЛОВ
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ ТЕОФИЛОВ
МИРОН АСЕНОВ ГЕЛКОВ
МИРОН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ
МИТКО ВЕЛИНОВ ЗДРАВКОВ
МИХАИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
МЛАДЕНКА СТЕФАНОВА ЕРЕМИЕВА
НАДКА МИХАЙЛОВА МИЛЧЕВА
НАДЯ ЛЮБЕНОВА МАНКОВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СОКОЛОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ДИНЧЕВ
НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНА МАРТИНОВА КРЪСТАНОВА
НИКОЛИНА МИЛАНОВА ЗАРЕВА
НИКОЛИНКА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА
ОЛГА ВЛАДИМИРОВА ЗАРКОВА
ПАВЕЛ АСЕНОВ ЙОСИФОВ
ПАВЕЛ АСЕНОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ
ПАВЕЛ БЛАГОЕВ ЗАРКОВ
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ПАВЛИНА СТОИМЕНОВА ЦВЕТКОВА
ПАОЛИН АНТОНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТЯ РУМЕНОВА ДИНЧЕВА
ПЕТЯ САНДОВА ЗАРЕВА
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ МАНКОВ
РАЙНА КИРИЛОВА ЯНКОВА
РАЙНА КОСТАДИНОВА КИРОВА
РАЙНА СТАНИМИРОВА ЗАРКОВА
РАНГЕЛ БЛАГОЕВ ЗАРКОВ
РЕНЕТА КЪНЧЕВА АНТОНОВА
РИЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
РОСЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
РОСИЦА ВЕРГИЛОВА ЗАРКОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ ДИНЧЕВ
РУМЕНКА ГОРЯНОВА ЯНАКИЕВА
РУСКА РАДЕВА АНГЕЛОВА
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ МАНКОВ
СВЕТОСЛАВ МИЛЧЕВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА
СВИЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОНКОВА
СВИЛЕНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
СВИЛЕНКА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
СЕВДЕЛИНА БОРИСОВА ИЛИЕВА
СЕДЕВКА НИКОЛОВА ВЕЛКОВА
СИМЕОН БЛАГОЕВ ТОДОРОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ МАНКОВ
СЛАВЕЙКО СВИЛЕНОВ АНГЕЛОВ
СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА СТОЙКОВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
СЛАВКА РАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
СЛАВКА ЦЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА МАНКОВА
СТАНКА МИЛАНОВА КРЪСТАНОВА
СТЕФАН ИВАНОВ КРЪСТАНОВ
СТЕФАН МИЛАНОВ АНДРЕЕВ
СТОЯНКА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА
ТОДОР БОРИСОВ ИЛИЕВ
ТОДОРКА СВИЛЕНОВА НИКОЛОВА
ТРЕНДАФИЛА КРЪСТАНОВА ВИТАНОВА
ФИДАНКА БОРИСОВА ТЕОФИЛОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВАРАДИНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ВЕНКОВА
ЯНИСЛАВ СИМЕОНОВ МАНКОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С. ИСКРЕЦ, С. ЗАВИДОВЦИ
И С. МАНАСТИРИЩЕ, кметство ………………., секция № 027
Адрес на избирателната секция: С. ИСКРЕЦ – ОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”,
ул. Христо Ботев №9.

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АГЛАИДА ЛЮБЕНОВА ГЕЛЕВА
АГНА ИГНАТОВА РАДЕНКОВА
АДРИАН ЛЮДМИЛОВ МИТОВ
АДРИАН РУМЕНОВ АНДРЕЕВ
АДРИАНА АНТОНОВА АСЕНОВА
АЛБЕРТО ТОНИ ТЕОФИЛОВ
АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ СПАСОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ КИРОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЯНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕНКОВ НАЙДЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕЙКОВ ЦВЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ ЛЮБЕНОВ
АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ СПАСОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ ДЖУНОВ
АНГЕЛ БОЯНОВ МИЛЕНКОВ
АНГЕЛ ВЕРГИЛОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ВИШКОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ГЪЛЪБОВ ЛОЗАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ СВИЛЕНОВ
АНГЕЛ МИРОНОВ МИТОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ПАВЛОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ВЕСЕЛИНОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА БОГДАНОВА
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА СОКОЛОВА
АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
АНДРЕЙ БОРИСОВ ТАСКОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
АНДРИАНА ВАЛЕРИЕВА ЦВЕТКОВА
АНЕЛИЯ БЛАГОЕВА ГРИГОРОВА
АНЕЛИЯ ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА ДИНЧЕВА
АНЕЛИЯ СПАСЕНКОВА ЦВЕТКОВА
АНЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
АНИТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
АНИТА СТОЯНОВА ДОЙЧИНОВА
АНКА КИРИЛОВА ПРОДАНОВА
АНКА МЛАДЕНОВА СТЕФАНОВА
АННА АНГЕЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
АННА НИКОЛОВА ТОЛЕВА
АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ТОШЕВА
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
АНТОН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АНТОН АНГЕЛОВ АНТОНОВ
АНТОН БОРИСОВ НИКОЛОВ
АНТОН КОСТАДИНОВ АНТОВ
АНТОН ЛЮБОМИРОВ АНТОНОВ
АНТОН РАНГЕЛОВ АНТОНОВ
АНТОН СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ ДЖУНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
АСЕН БОЖИЛОВ АТАНАСОВ
АСЕН БОРИСОВ БОГДАНОВ
АСЕН ВЛАДИМИРОВ МАНОЛОВ
АСЕН ИСИДОРОВ ХРИСТОВ
АСЕН КИРИЛОВ АНДРЕЕВ
АСЕН ПАВЛОВ ТАСКОВ
АСЕН САШЕВ ВАСИЛЕВ
АСЕН СВИЛЕНОВ ИВАНОВ
АСЕН ТОДОРИНОВ ЦВЕТАНОВ
АСПАРУХ БОЖИЛОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ
АТАНАС ИВАНОВ МИЦЕВ
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА
БИЛЯНА ИЛИЕВА ЕФТИМОВА
БИСЕР АНГЕЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
БИСЕР ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
БИСЕР МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
БИСЕР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
БЛАГА МИЛЧОВА ГРОЗДАНОВА
БЛАГА СЛАВЕЙКОВА ЦВЕТКОВА
БЛАГА ХРИСТОВА БЛАГОЕВА
БЛАГОВЕСТ ВЕЛИЧКОВ НИКОВ
БЛАГОВЕСТ ИЛИЕВ ПЕТРОВ
БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИХОВ
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
БЛАГОЙ СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
БОГДАНА ИГНАТОВА БРАНКОВА
БОГДАНА КРЪСТАНОВА ЙОРДАНОВА
БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
БОГДАНКА СЛАВЧОВА СИМЕОНОВА
БОГОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
БОГОМИЛ ЕВГЕНИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОЖИДАР АЛЕКСАНДРОВ КИРОВ
БОЖИДАР КОСЕНОВ РАНГЕЛОВ
БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ПЕЕВ
БОЖИДАРА ЕВЛОГИЕВА АПОСТОЛОВА-ЯНАКИЕВА
БОЖИЛ ЗЛАТКОВ КРЪСТАНОВ
БОЖИЛ ПЕТРОВ КИРОВ
БОЖИЛ СТЕФАНОВ БОЖИЛОВ
БОЙКА АСЕНОВА ЯНКОВА
БОЙКА ВЛАДИМИРОВА ГРОЗДАНОВА
БОЙКА ЛОЗАНОВА БОЖИЛОВА
БОЙКА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА
БОЙКО БОРИСОВ МЛАДЕНОВ
БОЙКО ЕВЛОГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
БОЙКО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
БОЙЧО ДИМИТРОВ ТОТЕВ
БОНКА ЛЮБЕНОВА ЯНКОВА
БОНКА СЛАВОВА МИЛЕНКОВА
БОРИС ВИШКОВ ПЕТРОВ
БОРИС ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС МИЛАНОВ АНДРЕЕВ
БОРИС НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ НИКОЛОВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ ХРИСТОВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЕЛКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КРЪСТАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ СВИЛЕНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ЯНАКИЕВ БОРИСЛАВОВ
БОРЯНА ВАЛЕРИЕВА ВЪЛКОВА
БОЯН ВАСИЛЕВ РАДЕВ
БОЯН ИГНАТОВ ИГНАТОВ
БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН АНТОНОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН КРИЛЕНОВ АНТОНОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ АТАНАСОВ
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА МЛАДЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА НИКИФОРОВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИЛКОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ВАЛЕРИ ДИМОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
ВАЛЕРИ ИГНАТОВ ИГНАТОВ
ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ АСЕНОВ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ВАЛЯ ВАСИЛЕВА РАДЕВА
ВАНЬО ЯНКОВ ГЪЛЪБОВ
ВАНЯ АПОСТОЛОВА САВОВА
ВАНЯ ВАНЕВА ГЪЛЪБОВА
ВАРДА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ГЕЛКОВ
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ РАДЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЯНКОВ
ВАСИЛ ЙОСИФОВ ДОЙЧЕВ
ВАСИЛ НАЧКОВ ГЕРГОВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ БОЖИЛОВ
ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ РОМЕЕВ ЙОРДАНОВ
ВАСИЛ СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
ВАСИЛКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
ВАСИЛКА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА ЛОЗАНОВА
ВЕЛА ВЛАДОВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИН ДРАГОМИРОВ МАНОЛОВ
ВЕЛИН ТРЕНДАФИЛОВ ХРИСТОВ
ВЕЛИНКА ЕВГЕНИЕВА ВИДИНОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ПЕЕВА
ВЕНЕТКА ПЕТРОВА ТАСКОВА
ВЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГРИГОРОВ ГЕЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ СВИЛЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ СТОЙЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МИРОНОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАДКОВ ДАМЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОЛЕВ БОЯНОВ
ВЕРА ВЛАДИМИРОВА СПАСОВА
ВЕРА КРУМОВА ГРИГОРОВА
ВЕРА ЛОЗАНОВА ГЪЛЪБОВА
ВЕРОНИКА БОЖИЛОВА СТЕФАНОВА
ВЕРОНИКА ВИДЕНОВА ГРИГОРОВА
ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕЛКОВА
ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ СТОЙЧЕВ
ВЕСЕЛИН РАДКОВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРГОРОВА
ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ВЕСКА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА
ВИДЕН ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ВИДЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВИКТОР ДИМИТРОВ СВИЛЕНОВ
ВИКТОРИЯ ЙОСИФОВА ЛОЗАНОВА
ВИЛЯНА ВЛАДОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МИЛЕНКОВА
ВИОЛЕТКА МАРКОВА ЯНАКИЕВА
ВИТО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ВИТО ЗЛАТКОВ РАНГЕЛОВ
ВЛАДИМИР БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕЛЕВ
ВЛАДИМИР МАРКОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ВОЙН ИВАНОВ ВОЙНОВ
ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА СВИЛЕНОВА
ГАЛИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИНА ГОРЯНОВА СТЕФАНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛИНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
ГАЛИНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛИНА ЯНАКИЕВА ДОЙЧИНОВА
ГАЛЯ СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА
ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛОЗАНОВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЯНКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЛОЗАНОВ
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СЛАВЧОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ СПАСОВ
ГЕОРГИНА ИЛИЕВА КИРОВА
ГЕРГАНА НЕДЯЛКОВА ГРИГОРОВА
ГЕРГИН КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГОРКА СЛАВКОВА КОЛЕВА
ГОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА АНДРЕЕВА
ГОРЯНКА КОСТАДИНОВА РАДОЕВА
ГРАФКА ЛЮБЕНОВА ДАНОВА
ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
ГРИГОР АТАНАСОВ АЛЕКСОВ
ГРИГОР АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ДАНАИЛ МИТОВ ДАНОВ
ДАНИЕЛ БОЙКОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ НИКИФОРОВ
ДАНИЕЛ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ВОЙНОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГОЧЕВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ДАНИЕЛА МИТОВА ПЕТРОВА
ДАРИНКА МИХАЙЛОВА ГЕЛКОВА
ДАФИНА ВИТОВА ВАСИЛЕВА
ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ДЕСИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ
ДЕСИСЛАВ РУМЕНОВ ДОЦЕВ
ДЕСИСЛАВА ВИДЕНОВА ГРИГОРОВА
ДЕСИСЛАВА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА
ДЕЯН БОРИСОВ МЛАДЕНОВ
ДЕЯН СВИЛЕНОВ ИВАНОВ
ДИАН ЛЮДМИЛОВ МИТОВ
ДИМИТАНА МИРОНОВА ГЕЛЕВА
ДИМИТРИНКА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТАНОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР ВОЙНОВ ВОЙНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГОРЯНОВ ДОЦЕВ
ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ЛИЛОВ
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ НИКИФОРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ЛОЗАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СВИЛЕНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ
ДИМО ВАЛЕРИЕВ ВЪЛКОВ
ДИМО ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
ДИМЧО МОМЧИЛОВ ДИНЧЕВ
ДОБРИ ЙОРДАНОВ КИРОВ
ДОБРИ СЛАВЧОВ ХРИСТОВ
ДОБРОСЛАВ АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
ДОНЧО ДОНЧЕВ СТОЯНОВ
ДРАГОМИР ВЕЛИНОВ МАНОЛОВ
ДРАГОМИР ЦВЕТАНОВ МАНОЛОВ
ЕВГЕНИ АСЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
ЕВГЕНИ БОГОМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ЕВГЕНИЯ КРАСИМИРОВА МИЛАНОВА
ЕВДОКИЯ ПАУНОВА ГЪЛЪБОВА
ЕВЕЛИНКА ПАУНОВА БОРИСОВА
ЕВКА КРУМОВА ПЕЕВА
ЕВЛОГИ РОСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА СЛАВЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ГИДИОНОВА ЛОЗАНОВА
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СОКОЛОВА
ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛВИРА БОЙКОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНА ДАНАИЛОВА МАРИНКОВА
ЕЛЕНА ДАНАИЛОВА СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЕЛЕНКА БОРИСОВА ТАКЕВА
ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ЕЛЗА СЛАВКОВА ГЪЛЪБОВА
ЕЛИНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
ЕЛИСАВЕТА БОЯНОВА ГЕЛКОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ АНТОНОВ АНТОНОВ
ЕМИЛ БЛАГОЕВ МИЛАНОВ
ЕМИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ СВИЛЕНОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ЕМИЛ ДИКОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЕНКОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛИЛОВ
ЕМИЛ ДОБРОМИРОВ НИКИФОРОВ
ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ГРОЗДАНОВ
ЕМИЛ РАНГЕЛОВ ДОЙЧИНОВ
ЕМИЛ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА
ЕМИЛИЯ СКАЛИНОВА ВИДЕНОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА БОЖИЛОВА
ЕФРОСИНА ГЪЛЪБОВА ЦВЕТКОВА
ЖЕКО ЗАРКОВ ЛОЗАНОВ
ЖИВКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
ЗАРЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЗАРЯНА СТОЯНОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАХАРИ ЖЕКОВ ЛОЗАНОВ
ЗДРАВКА АСЕНОВА ПЕТРОВА
ЗДРАВКА ГРИГОРОВА ДОЙЧИНОВА
ЗДРАВКА НАЙДЕНОВА ИЛКОВА
ЗДРАВКА ПЕТРУНОВА ЛАЗАРОВА
ЗДРАВКА РАДКОВА АНДРЕЕВА
ЗДРАВКА РАДКОВА ТОДОРОВА
ЗЛАТА ЦВЕТКОВА РАНГЕЛОВА
ЗЛАТКО БОРИСОВ СТОИЛОВ
ЗОРКА ГЕШЕВА ДЖУНОВА
ЗОЯ АСЕНОВА ВОЙНОВА
ЗОЯ ИВАНОВА РАДЕНКОВА
ИВА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА
ИВАЙЛО АСЕНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ВИТОВ ЗЛАТКОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ИЛКОВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
ИВАН БОРИСОВ ГЕЛЕВ
ИВАН БОРИСОВ ПЕТРОВ
ИВАН БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ
ИВАН ВИДЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ИВАН ЗАРКОВ ЛОЗАНОВ
ИВАН ЛЕФТЕРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ЕФТИМОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН СЛАВЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТАЙКОВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЛОЗАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА АНКОВА
ИВАНКА КРЪСТАНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
ИВАНКА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА НАЧЕВА ЛОЗАНОВА
ИВАНКА ПАВЛОВА ИВАНОВА
ИВАНКА РАДКОВА ЕВТИМОВА
ИВАНКА СИМЕОНОВА ДОЙЧИНОВА
ИВАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА СЛАВЧОВА ВЕНЕВА
ИВАНКА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ИВО БОРИСОВ ПЕТРОВ
ИГЛИКА ЦВЕТАНОВА РАНГЕЛОВА
ИГНАТ БОЯНОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛА ДИМИТРОВА ДАНАИЛОВА
ИЛИАН ВАЛЕНТИНОВ ДРАГАНОВ
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ ЗАРКОВ
ИЛИЯ ЗАРКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КИРИЛОВ ЕВТИМОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛКОВ
ИЛИЯНА БОРИСОВА ВЕСЕЛИНОВА
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
ИРЕМИЯ ДАНОВ МЛАДЕНОВ
ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА НИКИФОРОВА
ИРЕНА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТКОВА
ИРИНА ГРИГОРОВА ГЪЛЪБОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА
ИРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ВЕЛИНОВА ВЛАДИМИРОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ЛОЗАНОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЙОАННА КРАСИМИРОВА МИЛАНОВА
ЙОНКО ДИМОВ ВЪЛКОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ САВОВ
ЙОРДАН МИЛЕВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН СИМЕОНОВ ГРИГОРОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА БОРИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА-ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ДОНЧЕВА
ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА ДОЦЕВА
ЙОРДАНКА СЛАВЧОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА СПАСОВА ГЪРГОРОВА
ЙОСИФ АНГЕЛОВ ДОЙЧЕВ
ЙОСИФ ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
КАЛИН ЕМИЛОВ ЛИЛОВ
КАЛИНКА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
КАЛОЯН САШЕВ ВАСИЛЕВ
КАТЕРИНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА
КИНКА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛ АНДРЕЕВ ПЕТРОВ
КИРИЛ АСЕНОВ ДОНЧЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КИРИЛ ГЕРГИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
КИРИЛ КРЪСТЕВ ДАВИДОВ
КИРИЛ ПАВЛОВ ЯНАКИЕВ
КИРИЛ ТОДОРИНОВ ДИМИТРОВ
КИЧКА МЕТОДИЕВА ВЪЛКОВА
КЛЕМЕНТИНА МИЛЕВА ИЛИЕВА
КОПРИНКА ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА
КОСЕНА ТОДОРОВА КИРОВА
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРОВ
КОСТАДИНКА НИКИФОРОВА МАЦЕВА
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ
КРАСИМИР ВИКТОРОВ СВИЛЕНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
КРАСИМИР КЪНЧЕВ ВЕНЕВ
КРАСИМИР ЛОЗАНОВ БОНЧЕВ
КРАСИМИР МОМЧИЛОВ ТАКЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ МИТОВ
КРАСИМИРА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА ЕВГЕНИЕВА ГЕЛКОВА
КРАСИМИРА МИНКОВА ЛОЗАНОВА
КРАСИМИРА ПРЕСЛАВСКА НИКОЛОВА
КРАСИНА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА
КРЕМЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
КРИСТИАНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
КРИСТИНА НИКОЛОВА УЗУНОВА
КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
КЪНЧО СИМЕОНОВ ВЕНЕВ
ЛЕНА ИГНАТОВА ГЕЛЕВА
ЛЕНКА МЛАДЕНОВА ФИЛИПОВА
ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ИЛКОВА
ЛИДЯ СЛАВЧОВА ГЪЛЪБОВА
ЛИЛИ ВАНЕВА ГЪЛЪБОВА
ЛИЛИ ВЕНЦИСЛАВОВА СВИЛЕНОВА
ЛИЛИ НИКОЛАЕВА БОЖИЛОВА
ЛИЛИ СТЕФЧОВА ЛОЗАНОВА
ЛИЛИЯ БОРИСОВА МИЦЕВА
ЛИЛИЯ ВЛАДОВА РАДЕВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГАЦЕВА
ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА НИКИФОРОВА КИРОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КРЪСТАНОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ПОПОВА
ЛИЛЯНА СВИЛЕНОВА ВОЙНОВА
ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА ГЪЛЪБОВА
ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛЮБА ДИНОВА ТОНЕВА
ЛЮБА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЛЮБЕН КИРИЛОВ СТРАШИМИРОВ
ЛЮБЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ
ЛЮБКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ЛЮБОВ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЛЮБОМИР АСЕНОВ ИЛИЕВ
ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ИЛИЕВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ МИТОВ
ЛЮДМИЛ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
МАГДАЛЕНА БОРИСОВА ПЕТРОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
МАРГАРИТА ВИДЕНОВА КРЪСТАНОВА
МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА РАНГЕЛОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МАРИАНА СТЕФЧОВА ИЛИЕВА
МАРИЕТА СТОЯНОВА ВОЙНОВА
МАРИЕТА ЦВЕТАНОВА ЛЮБЕНОВА
МАРИН ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ
МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ
МАРИО ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
МАРИЦА ПАНЕВА ПАУНОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДОЙЧЕВА
МАРИЯ АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МАЛИНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ МИРОНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯН ВАЛЕНТИНОВ ИЛИЕВ
МАРИЯНА АСЕНОВА СТОЯНОВА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА НИКИФОРОВА
МАРИЯНА РАНГЕЛОВА АСЕНОВА
МАРТА СВИЛЕНОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН БОЙКОВ ИВАНОВ
МАРТИН ВИДЕНОВ ИВАНОВ
МАРТИН СВИЛЕНОВ ГЪЛЪБОВ
МАЯ АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
МАЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
МИГЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА РАНГЕЛОВА
МИЛАНКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
МИЛЕ БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ
МИЛЕН БОЙКОВ МЛАДЕНОВ
МИЛЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЕНА БОРИСОВА МИЛЕНКОВА
МИЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
МИЛУШ МИРОНОВ МИЛУШЕВ
МИЛЧО СИМЕОНОВ ВЕНЕВ
МИНКО ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ДАНАИЛОВ ДАНОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
МИРЯН ИЛИЕВ ЕВТИМОВ
МИХАЕЛА СЛАВЕЕВА ИВАНОВА
МЛАДЕН АНДРЕЕВ ЛОЗАНОВ
МЛАДЕН БОЯНОВ ТОЛЕВ
МЛАДЕН ДАНАИЛОВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ
МЛАДЕНКА КРУМОВА ВЕЛКОВА
МЛАДЕНКА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ ТАКЕВ
МОНИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МОНИКА ИВАНОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА МИЛАНОВА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ЯНКОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
НАДКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕЛКОВА
НАДКА АНДРЕЕВА МИЛЕНКОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
НАДКА СВИЛЕНОВА ТОДОРОВА
НАДЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НАДЯ РАДОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
НАЗАРЕТА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА
НАЙДА ЛАЗАРОВА СПАСОВА
НЕВЕЛИНА СВИЛЕНОВА ГРИГОРОВА
НИКОЛА РУМЕНОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛА ЯНАКИЕВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ АСЕНОВ
НИКОЛАЙ БОЖИЛОВ КИРОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЯНАКИЕВ
НИКОЛАЙ ВОЙНОВ ВОЙНОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ГЕЛКОВ
НИКОЛАЙ ДОБРОМИРОВ НИКИФОРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИЛКОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛЕТ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ИЛКОВА
НИКОЛИНА ДАНАИЛОВА ГРИГОРОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МИТОВА
НИКОЛИНА ИСАЕВА ВЛАДИМИРОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА МАНОЛОВА
НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
НИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
НОРА ДИМИТРОВА ГЕЛКОВА
ОГНЯН ВИДЕНОВ ЛЮБЕНОВ
ОГНЯН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ПАВЕЛ БОЙЧЕВ ЛАЗАРОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СВИЛЕНОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ПАВЕЛ ПАУНОВ РАДЕНКОВ
ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ ХРИСТОВ ТАСКОВ
ПАВЛИН КРАСИМИРОВ ТАКЕВ
ПАВЛИНА МАРТИНОВА ЗАРКОВА
ПАВЛИНА СИМОВА КОЛЕВА
ПАВЛИНА ТРАЙКОВА ИЛИЕВА
ПАРАСКЕВА ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА
ПАУНКА ДОНЧОВА КРЪСТАНОВА
ПЕЙО КРУМОВ ПЕЕВ
ПЕНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
ПЕПА СТОЙЧЕВА АНТОНОВА
ПЕТКО ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА
ПЕТЪР АРСЕНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР АСЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ
ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ПЕТЬО БИСЕРОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ АСЕНОВА МАНОЛОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ
ПЛАМЕН СЛАВЧОВ СТОЯНОВ
ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
ПОЛЯ СЛАВЕЙКОВА ДИМИТРОВА
РАДКА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
РАДКА АСЕНОВА РАНГЕЛОВА
РАДКА ЦВЕТАНОВА МАНОЛОВА
РАДКО БЛАГОЕВ ТОДОРОВ
РАДКО КРЪСТАНОВ СТАНИМИРОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНЧЕВ
РАДОСЛАВ СВИЛЕНОВ ГЕЛЕВ
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
РАДОСТИН РОСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
РАЙКА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА
РАЙКА СИМЕОНОВА ВЛАДИМИРОВА
РАЙНА ГОРАНОВА ИЛИЕВА
РАЙНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
РАЙНА ТОДОРОВА АНКОВА
РАЛИЦА ЕМИЛОВА ДОЙЧИНОВА
РАНГЕЛ АНТОНОВ СТАВРЕВ
РАНГЕЛ БОРИСОВ ДОЙЧИНОВ
РОБЕРТ СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
РОЗА ИВАНОВА БОРИСОВА
РОЗА МИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
РОЗА ХРИСТОВА ГЪЛЪБОВА
РОЗКА СТЕФЧОВА ЯНАКИЕВА
РОМЕЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
РОСЕН БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ВЕНКОВ
РОСЕН ЕВЛОГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
РОСЕН СИМЕОНОВ ГРИГОРОВ
РОСЕН СТОЯНОВ МАЦЕВ
РОСИЦА ВИКТОРОВА КАМБИТОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ТЕРТЕРЯН
РОСИЦА ЕМИЛОВА СПАСОВА
РОСИЦА ИВАНОВА ИЛКОВА
РОСИЦА КРУМОВА СПАСОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ ДОЦЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
РУМЕН ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ
РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА НАКОВА
РУМЯНА ИВАНОВА СВИЛЕНОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
РУСКА АНАЧКОВА НИКОЛОВА
РУСКА АТАНАСОВА ИГНАТОВА
РУСКА ИЛИЕВА СВИЛЕНОВА
САБИНА ХРИСТОВА БЛАГОЕВА
САВКА ДАНОВА ХРИСТОВА
САЙДА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
САЙДА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА
САНЯ ВЕЛИНОВА МАНОЛОВА
САШКА АНТОНОВА ПЕЕВА
САШКА СТОЮВА ГЕОРГИЕВА
САШО АСЕНОВ ВАСИЛЕВ
СВЕТЛА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
СВЕТЛА ВИДЕНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
СВЕТЛА СЛАВОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА МИЛЕНКОВА
СВЕТЛАНА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛИН КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТЛИН РАДОСЛАВОВ ГЕЛЕВ
СВЕТЛОЗАР МИЛЧЕВ СИМЕОНОВ
СВЕТОЗАР ПЕТКОВ ПАНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ ЙОНКОВ ВЪЛКОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
СВИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СВИЛЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ АСЕНОВА ЛОЗАНОВА
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ ВИДЕНОВА ГЕЛЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ТЕОФИЛОВА
СИМЕОН ГЪЛЪБОВ ХРИСТОВ
СИМЕОН КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ
СИМЕОН НАЙДЕНОВ ГРИГОРОВ
СЛАВЕЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ
СЛАВЕЙКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
СЛАВЕНКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
СЛАВЕНКА ДИНЧОВА ГЪЛЪБОВА
СЛАВЕНКА СИМЕОНОВА СТОИЧКОВА
СЛАВИ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
СЛАВКА КИРОВА ПЕНКОВА
СЛАВКА МИЛЕВА ИВАНОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА
СЛАВКА РАНГЕЛОВА МАНОЛОВА
СЛАВКА ЯНАКИЕВА БОРИСЛАВОВА
СЛАВЧО АТАНАСОВ МИЛЕНКОВ
СЛАВЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ
СЛАВЧО ПЕТРОВ ИЛИЕВ
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
СНЕЖАНА КАТЕРИНОВА ДОЙЧИНОВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА ПАУНОВА-ВЕСЕЛИНОВА
СНЕЖАНА ПАУНОВА ЛОЗАНОВА
СНЕЖАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА БОРИСЛАВОВА ВЕНКОВА
СНЕЖАНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ДОЦЕВА
СНЕЖАНКА ПАВЛОВА РАДЕНКОВА
СОНЯ БЛАГОЕВА ТОДОРОВА
СОНЯ БОЖИЛОВА СТЕФАНОВА
СОНЯ ВЕЛИНОВА ИГНАТОВА
СОФКА СТЕФАНОВА ЯНКОВА
СПАС МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
СПАСКА ИГНАТОВА СТОЯНОВА
СПАСКА МИЛЧОВА ТОДОРОВА
СТАНИСЛАВ СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
СТАНКА СВИЛЕНОВА МИЛАНОВА
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
СТЕФАН АРСЕНОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
СТЕФАН ИВАНОВ РАДЕНКОВ
СТЕФАН СЛАВЕЙКОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНКА ЛОЗАНОВА СВИЛЕНОВА
СТЕФАНКА ТОНОВА ИГНАТОВА
СТЕФКА БОЖИДАРОВА ПЕЕВА
СТЕФКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
СТИЛИЯН НИКОЛОВ БОРИСОВ
СТОИЛКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА
СТОЙНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
СТОЯН ИВАНОВ ВОЙНОВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЙЧЕВ
СТОЯН МАРТИНОВ МАЦЕВ
СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ВИДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СТОЯНКА СТАНЧЕВА ТУМАНГЕЛОВА
ТАНКА ПАНОВА СВИЛЕНОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ЛЕФТЕРОВА
ТАНЯ ИЛИЕВА МАЦЕВА
ТАНЯ КРУМОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
ТЕМЕНУЖКА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА СВЕТОСЛАВОВА ВЪЛКОВА
ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА
ТОДОР ВЛАДИМИРОВ МАНОЛОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ТОДОР ДИМЧЕВ ДИНЧЕВ
ТОДОР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ЦВЕТАНОВ
ТОДОР ЯНАКИЕВ ИВАНОВ
ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА ВЕНЕВА
ТОДОРКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА МИЛЕНКОВА
ТОДОРКА ФИЛИПОВА ЦВЕТАНОВА
ТОНИ ПЕНКОВ ТЕОФИЛОВ
ТОШКА ДИМОВА РАНГЕЛОВА
ТОШКО КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
ТРАЙЧО ПАВЛОВ ТОДОРОВ
ТРАЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ТРАЯНКА ЕФТИМОВА АНДРЕЕВА
ТРАЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ТРАЯНКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ТРАЯНКА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА
ТРЕНДАФИЛ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ФИДАНКА ВИКТОРОВА ТЕОФИЛОВА-ДИМИТРОВА
ФИДАНКА СЛАВЧЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА СЛАВЧОВА
ХРИСТО БЛАГОЕВ ИЛКОВ
ЦВЕТА КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ КРЪСТАНОВ
ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ГРИГОРОВ
ЦВЕТАН БОЖИДАРОВ ПЕЕВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ТАСКОВ
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ГЕЛЕВА
ЦВЕТАНКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА АНТОНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА НИКИФОРОВА ВЪЛКОВА
ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА ЛЕФТЕРОВА
ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА ЛОЗАНОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИН АНГЕЛОВ МИЛЕНКОВ
ЦВЕТЕЛИН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТЕЛИН РАНГЕЛОВ АНТОНОВ
ЦВЕТЕЛИН СПАСЕНКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА РИНГУУД
ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЮЛИАНА БОРИСОВА ГЪЛЪБОВА
ЮЛИАНА ВИДЕНОВА ИВАНОВА
ЮЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
ЯБЛЕНА АСЕНОВА ГЪРГОРОВА
ЯВОР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЯНА ЛЮДМИЛОВА АНДРЕЕВА
ЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЯНАКИ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЯНИСЛАВ БОЙКОВ ВЕСЕЛИНОВ
ЯНКА КОСТАДИНОВА РАДЕНКОВА
ЯНКА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА
ЯНКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
ЯНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ЯНКО СЕРАФИМОВ ИЛКОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С. БАКЬОВО И С. ОГОЯ, кметство ГР. СВОГЕ, секция № 034
Адрес на избирателната секция: с. ОГОЯ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС ПАВЛОВ СТОЕВ
БЛАГОЙКА ТАШКОВА КОЦЕВА
БЛАГОМИРКА ВЕЛИЧКОВА ПАНЧЕВА
БОГОМИЛ НИКОЛОВ ПАЗИЕВ
БОЖИТАН ТАШКОВ КОЦЕВ
БОРИС СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
БОСИЛКА СТОЙОВА ВЕЛЧОВА
ВАЛЕРИ МИЛАДИНОВ АТАНАСОВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА
ГЕНАДИ КРЪСТЕВ СТОЕВ
ГЕНО ТОДОРОВ ГЕНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ МИТРОВ
ГОРЯНКА ЙОРДАНОВА СПАСОВА
ДАФИНКА НИКОЛОВА СОТИРОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА СТОЕВА
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДОНА НИКОЛОВА СТАНКОВА
ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ПАЗИЕВ
ЕВДОКИЯ ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ПАЗИЕВА
ЕРКА АРСОВА ГЕОРГИЕВА
ЗОРКА МЛАДЕНОВА ПАНЧЕВА
ИВАН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
ИВАН МИНКОВ ГЕОШЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА
ИЛИЯ ПЕТРОВ ГЕОШЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА
КРАСИМИРА КРЪСТЕВА МИТРОВА
КРИСТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
КРЪСТЮ ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ
КРЪСТЮ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ
ЛАЛЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ЛЮБА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОЦЕВ
МАРИЯ СЛАВЕВА МИЛЕВА
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
НИВЕА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
НИКОЛА ТАШКОВ СТОЙЧЕВ
НИНА ЙОРДАНОВА СОТИРОВА
ОЛГА СПАСОВА СТОЯНОВА
ПЕНА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРУНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МИТРОВ
РАДКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
РОСЕН ВЕЛИЗАРОВ МИНКОВ
РУМЕН СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ
РУМЕН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
СЛАВИ ВЕЛИЗАРОВ МИНКОВ
СТАНА ИВАНОВА ГЕОШЕВА
СТОЯН БОРИСОВ СТОЕВ
СТОЯНА ЙОРДАНОВА ПАЗИЕВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ТИНКА АТАНАСОВА ТАШЕВА
ТОДОР БОГДАНОВ ИЛИЕВ
ТОТКА КОСЕВА АТАНАСОВА
ТОШКО ПЕШЕВ ГРОЗДЕВ
ЦЕЦА НИКОЛОВА СТОЕВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С. ОСЕНОВЛАГ И
С. БРЕЗОВДОЛ кметство ГР. СВОГЕ, секция № 036
Адрес на избирателната секция: С. ОСЕНОВЛАГ – ОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

—————————————————-
Име
—————————————————-
АДРИЯНА ЦВЕТКОВА ТРАЙКОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ КРЪСТЕВ
АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ
АНДРЕЙ ЦЕКОВ ИВАНОВ
АСЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИЛИЕВ КРЪСТАНОВ
АТАНАС НИКОЛОВ ИВАНОВ
БИСЕР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОВЕСТ ВЕНЦИСЛАВОВ МИЦЕВ
БЛАГОЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ
БЛАГОЙКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
БОГДАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
БОЙКА БОРИСОВА КРЪСТАНОВА
БОНКА ИВАНОВА МИЦЕВА
БОРИС ИЛИЕВ СТОЯНОВ
БОРИС КОЦЕВ МАРИНОВ
БОРИСЛАВ СТАМЕНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВКА ИВАНОВА ТОШЕВА
БОЯН ТОДОРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА МИТРОВА
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
ВАНЯ ЦВЕТКОВА ТРАЙКОВА
ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ВЕЛИКА КАМЕНОВА МИЦЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТКА АСПАРУХОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА
ВЕНЕТКА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ МИЦЕВ
ВЕРКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛА НЕДЕЛКОВА ИВАНОВА
ВЕСКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ВЕСКА ПЕТРОВА КРЪСТАНОВА
ВИКТОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТКА АСЕНОВА ТОДОРОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИТОВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МИТРОВ
ВЛАДИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ ИВАНОВ
ГАЛИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ГАЦО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ЗВЕЗДОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
ГЕОРГИ КОЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИЦЕВ
ГЕОРГИНА ТРАЙКОВА ИВАНОВА
ГЕРГО ИСАЕВ ПЕТРОВ
ГЮРА МИХАЙЛОВА ТАНОВА
ДАНИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ГАТОВА
ДАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ДАНЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
ДАФИНКА ИВАНОВА ЦЕКОВА
ДЕНИСЛАВА ЦВЕТКОВА КОЛЕВА
ДЕНИЦА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ МИТКОВ
ДИМЧО КИРОВ ТОДОРОВ
ДИЯНА ТОДОРОВА ИСАЕВА
ДОНА ПЕТКОВА ДАШИНСКА
ДОРА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
ЕЛЕНА ВАНЮШОВА РАЙЧЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТРОВА
ЕЛЕНА КОЦЕВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
ЖОРО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЗВЕЗДОМИР ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
ЗДРАВКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ЗЛАТКО КОЦЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО БЕНКОВ БЕНОВ
ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ИВАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ИВАН БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН МАНУИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН МИТОВ МИЦЕВ
ИВАН МИТОВ ПАНЧОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ КРЪСТАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ МИТОВ
ИВАН ПЕШОВ ГАЦОВ
ИВАН СТОЯНОВ ВЪЛЧИНОВ
ИВАН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
ИВАНА НИКОЛОВА ВОЙНОВА
ИВАНА ТОДОРИНА ХРИСТОВА
ИВАНКА ИСАЕВА РАШЕВА
ИВЕЛИН ДИМЧОВ ТОДОРОВ
ИЛИАНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ИЛИНКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
ИЛИНКА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯНА СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА
ИСКРЕН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЦЕВ
ЙОРДАН ВИДИНОВ МИТРОВ
ЙОРДАН ЦЕНОВ ЦЕКОВ
ЙОРДАНКА ВАСИЛОВА КАМЕНОВА
КАЛОЯН МИЛЧЕВ ЦЕКОВ
КАМЕНА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА
КАРАМФИЛА КРЪСТЕВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛ КОЛОВ СТОЯНОВ
КОСТАДИНА КОЛОВА ПАНЧЕВА
КРАСИМИР ГЕРГОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КРЪСТАНОВ
КРАСИМИР СТАМЕНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
КРЪСТАН ИВАНОВ МАРКОВ
КРЪСТАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
КРЪСТАНА ЦВЕТКОВА ДАМЯНОВА
КРЪСТЬО АСЕНОВ ИВАНОВ
КРЪСТЬО СТАМЕНОВ ИВАНОВ
КРЪСТЮ ПЕТКОВ КОЦЕВ
ЛАЗАР ИВАНОВ ПАНЧОВ
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЛЮБА НИКОЛОВА КРЪСТАНОВА
ЛЮБЕН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ЛЮБКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
МАНУЕЛА ИВАНОВА МАНУИЛОВА
МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА
МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ
МАРИЯ ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МИЦЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА МИТРОВА
МАРИЯ КОЦОВА МАРИНОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ЦЕКОВА ГЕРГОВА
МАРИЯН КРЪСТАНОВ ИВАНОВ
МАРИЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА МИТКОВА МАРИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ МИТОВ
МАРЯНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
МИЛКА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
МИЛЧО ЦЕНОВ ЦЕКОВ
МИРОСЛАВ БОРИСОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
МИТА БРАНКОВА ИВАНОВА
МИТКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
МИТКО НИКОЛОВ ПЕТРОВ
НАДЕЖДА МАРКОВА МИЦЕВА
НЕВЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
НИКОЛА ВЕЛИЧКОВ МИЦЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ИЛИЕВ
НИКОЛА МИТОВ ИВАНОВ
НИКОЛА ПЕТКОВ ИВАНОВ
НИКОЛА ПЕТКОВ КРЪСТАНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ КОЦЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ КРЪСТАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ТОШКОВ ИВАНОВ
НИКОЛИНКА ПЕШЕВА ЯНКОВА
НИКОЛИЦА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
НИКОЛИЦА ЙОРДАНОВА МИТОВА
НИКОЛИЦА КОЦОВА ТАНОВА
НИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
НИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
ПАУЛИНА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ПЕНА ПЕШОВА ДИЛОВА
ПЕТКАНА ПЕТКОВА МИЦЕВА
ПЕТКО ВЕЛИЧКОВ МИЦЕВ
ПЕТКО ВИДИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ПАВЛОВ КАМЕНОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА ПЛАМЕНОВА ТАНОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ НЕНКОВ
ПЕТЯ ЗЛАТКОВА ПЕТКОВА
ПЕШО КОЦЕВ МАРКОВ
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ТАНОВ
РАДА СТОЯНОВА ИВАНОВА
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ТАНОВ
РАДОСЛАВ МИЛЧОВ ЦЕКОВ
РАДОСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ
РАЙКА ПЕТКОВА ПЕНЕВА
РАЙКО ПЕТКОВ МИТРЕВ
РЕНЕТА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
РОЗА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
САБРИНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЕНОВА
СВЕТОСЛАВ ВАНЮШОВ РАЙЧЕВ
СПАС МИТОВ ПАНЧЕВ
СПАСЕНА НИКОЛОВА КРЪСТАНОВА
СРЕМКА ИВАНОВА ИВАНОВА
СРЕМКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
СТЕЛА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
СТИЛИЯН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
СТОЯН АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
СТОЯН МЛАДЕНОВ КОЛЕВ
СЪБИ КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ТИХОМИР ЦВЕТКОВ КАМЕНОВ
ТОДОР ИВАНОВ МИЦЕВ
ТОДОР ИСАЕВ ПАНЧЕВ
ТОДОР КИРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МИТОВ ИВАНОВ
ТОДОРА ИЛИЕВА ПАНЧЕВА
ТОДОРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ТОШКО ИВАНОВ ИВАНОВ
ТРАЙКО ТОДОРОВ КОЛЕВ
ТРАЯНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ХРИСТЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
ХРИСТО КРАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
ЦВЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА БОГДАНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ДИЛОВА
ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИН БОРИСОВ МАРИНОВ
ЦВЕТЕЛИНА МИЛЧОВА ЦЕНОВА
ЦВЕТИСЛАВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТКО ИЛИЕВ КОЛЕВ
ЦВЕТКО НИКОЛОВ КРЪСТАНОВ
ЦВЕТКО ТРАЙКОВ КАМЕНОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ЦЕКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЦЕНО ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЦОНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ЮЛИЯН ЗВЕЗДОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ЮЛИЯН ЦВЕТКОВ КОЛЕВ
ЯНЕВКА БОГДАНОВА МИЦЕВА
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

 

Област СОФИЙСКА, община СВОГЕ
населено място С. ТОМПСЪН И С. ЦЕРЕЦЕЛ, кметство ………………., секция № 040
Адрес на избирателната секция: С. ТОМПСЪН- КЛУБ НА КМЕТСТВОТО
—————————————————-
Име
—————————————————-
АЗИМЕ ФИКРЕТ ЮЛМИ
АЛБЕНА БЛАГОЕВА АНДРЕЕВА
АЛБЕНА БОЙКОВА ХРИСТОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ
АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ АНДРЕЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ЦВЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ СТОЕВ
АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ СПАСОВ
АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНКА БОНЕВА ЛОЗАНОВА
АНАТОЛИ ХРИСТОВ СТОИЛОВ
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НАНКИЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИШЕВ
АНГЕЛ ДРАГОМИРОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА ЗЛАТКОВА
АНГЕЛИНКА АСПАРУХОВА ПЕТРОВА
АНДРЕЯН ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА МИНЧЕВА
АНЕЛИЯ ВЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА РАЙКОВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА МИТРОВА
АНЕТА СЛАВЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АНИ НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
АНКА ДАНАИЛОВА ПАВЛОВА
АНКА МИТРОВА МЛАДЕНОВА
АНКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
АННА ПЕТЕВА АСЕНОВА
АНТОАН ВЛАДКОВ ТОМОВ
АНТОАНЕТА КАЛОЯНОВА СТОЯНОВА
АНТОН ЙОРДАНОВ ЛОЗАНОВ
АНТОН РАДКОВ БОЖИЛОВ
АНТОН ЦВЕТКОВ МАРТИНОВ
АНТОНИЯ ПЕТКОВА ЦЕНКОВА
АСЕН ВЕЛЕВ АНДРОВ
АСЕН ДИМИТРОВ КРУМОВ
АСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ
АСЕНКА ЙОРДАНОВА БОЖИЛОВА
АСПАРУХ ВЕСЕЛИНОВ КОЛЕВ
АСЯ АСЕНОВА ЦЕНКОВА
АСЯ БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА
АСЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
АСЯ ДОНЧЕВА КРЪСТЕВА
АСЯ МЛАДЕНОВА НАЙДЕНОВА
АСЯ ПЕТЬОВА ТОДОРОВА
АТАНАСКА ЛАЗАРОВА АЛЕКСОВА
АХМАД ГАЗИ АЛАО
БЕЛАДИЯ АСПАРУХОВА ТОДОРИНОВА
БИЛЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
БИЛЯНА РОМИЛОВА АПОСТОЛОВА
БИСТРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
БИСТРА ТОДОРОВА ЕФТИМОВА
БИСТЪР МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
БЛАГА ИВАНОВА ЛАСКОВА
БЛАГОВЕСКА АНТОНОВА ФИЛИПОВА
БЛАГОЙ ВЛАДИМИРОВ КОЛЕВ
БЛАГОЙ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ
БЛАГОЙ МИЛАДИНОВ АНДРЕЕВ
БЛАГОЙ НИКОЛОВ ИВАНОВ
БОГДАНА ЛАЗАРОВА КОЛЕВА
БОГДАНА МИТОВА ЛУКАНОВА
БОГОМИЛ ЗАНОВ КРЪСТЕВ
БОЖИДАР БУДИНОВ СПАСОВ
БОЖИДАР ЕМИЛОВ ТАШЕВ
БОЖИДАР ИВОВ ИВАНОВ
БОЖИДАР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР СТОЙКОВ ВЕЛЬОВ
БОЖИДАР ТРАЙЧОВ МИТОВ
БОЖИДАР ЦВЕТКОВ ПЕШЕВ
БОЖИЛ АЛЕКСАНДРОВ БОЖИЛОВ
БОЖИЛКА МИЛАНОВА КОЛЕВА
БОЖУРА КРЪСТАНОВА АЛЕКСИЕВА
БОЙКА КАЛОЯНОВА СПАСОВА
БОЙКО АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
БОЙКО АНГЕЛОВ ЗАНКОВ
БОЙКО БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ
БОЙКО БОРИСЛАВОВ РАЙКОВ
БОНА ВИДЕНОВА ВАСИЛЕВА
БОНА ЗАХАРИНОВА ЗАНКОВА
БОНА ПАВЛОВА СТЕФАНОВА
БОНКА СТЕФАНОВА ГАНЕВА
БОРИСКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
БОРИСЛАВ АСЕНОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ СТОИЛОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВ КОСТОВ
БОРИСЛАВА КИРИЛОВА БОТЕВА
БОРИСЛАВА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
БОСИЛКА КИРОВА ПЕТКОВА
БОЯН ДЕНЧЕВ БОНЕВ
БОЯН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
БРАЯН ВАЛЕРИЕВ ГРИГОРОВ
ВАЛЕНТИН ДИМОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ЗЛАТКОВ ЗЛАТКОВ
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИН МИТОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ПЕШЕВ
ВАЛЕНТИНА БОНЕВА КРУМОВА
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА КРУМОВА
ВАЛЕНТИНА СВИЛЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ
ВАЛЕРИ СЛАВЕВ ГЪЛЪБОВ
ВАЛЕРИЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТКОВА
ВАНА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА
ВАНЯ МИТОВА БОРИСОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ
ВАСИЛ АСЕНОВ АНДРОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕШОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕНКОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ЗЛАТКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ
ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ТАНЕВА
ВАСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСКО КРЪСТАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСКО МИЛАДИНОВ АНДРЕЕВ
ВЕЛИН БОНЕВ БОЖИЛОВ
ВЕЛИН МЛАДЕНОВ ЛОЗАНОВ
ВЕЛИН РАЙЧИНОВ СТОЕВ
ВЕЛИН РАНГЕЛОВ ИВАНОВ
ВЕЛИСЛАВА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА
ВЕНЕТА ПАУНОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТКА БОЖИЛОВА МИТОВА
ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ БИСТРЕВ МЕТОДИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДОБРИНОВ МИТКОВ
ВЕРА МИЛАНОВА ЦВЕТКОВА
ВЕРКА АРСОВА ВЕЛИНОВА
ВЕРКА БОЖИЛОВА ИВАНОВА
ВЕРКА ЕЛИСЕЕВА УРДЕВА
ВЕСА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛИН АСПАРУХОВ КОЛЕВ
ВЕСЕЛИНКА БЛАГОЕВА ТАШКОВА
ВЕСЕЛИНКА ГОШЕВА КРЪСТЕВА
ВЕСКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ВЕСКА РАДОСЛАВОВА БОЖИЛОВА
ВЕСКО МЛАДЕНОВ ЛОЗЕВ
ВИКТОР СТОЯНОВ КОСТОВ
ВИКТОРИЯ БОЖИДАРОВА ИВОВА
ВИЛИЯНА ПАВЛОВА АНТОВА
ВИЛЯНА КОЦЕВА МЛАДЕНОВА
ВИОЛЕТА ВАНЧЕВА БОЖИЛОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТКА КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВЛАДА НЕДЕЛКОВА ВАСИЛЕВА
ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ БОЯНОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР КАМЕНОВ ЦВЕТКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
ВЛАДКО ВУТОВ ТОМОВ
ВЯРА КРАСИМИРОВА КРИВИРАДЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГАБРИЕЛА БОЙКОВА РАЙКОВА
ГАБРИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА
ГАЛЯ НЕДКОВА НИКОЛОВА
ГАНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ГЕНАДИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА КУЗМАНОВА-АЛАО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ФИЛИПОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВЪЛЧАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ГЕРГЕВА КРЪСТАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕРГИН БОЖИЛОВ ГЕОРГОВ
ГЕРГИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ГОРЯНКА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГОШО ИЛИЕВ МАЛИНОВ
ГРОЗДА ГРИГОРОВА ТАКЕВА
ГЪЛАБЕНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ГЪЛЪБЕНА БЛАГОЕВА ВЕЛИЧКОВА
ДАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ТАШКОВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА ВАСКОВА ДОНЕВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА
ДАНИЕЛА ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА МИТОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА БОЖИЛОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ДАРИНКА ИВАНОВА МИХАЛКОВА
ДЕЛКА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ЛУКАНОВА
ДЕНИЦА ОЛЕГОВА ЕЛЕНКОВА
ДЕСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ДЕСИСЛАВ ХРИСТОВ МАРИНОВ
ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА
ДЕСИСЛАВА БОГОМИЛОВА КРЪСТЕВА
ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА КОСТОВА
ДЕСИСЛАВА РАДЕВА ДАНОВА
ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА НАНКИЧЕВА
ДЕЯН ГОШЕВ МАРИНКОВ
ДИАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ДИАНА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА
ДИАНА ЦВЕТАНОВА ПАРАСКЕВОВА
ДИЛЯНА ВЕЛИНОВА ПЪРВАНОВА
ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НАНКИЧЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ САМОВОЛСКИ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР БОНЕВ МЛАДЕНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ ФИЛИПОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ КРЪСТАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДАНОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ БОРИСОВ
ДОБРИ ЕФРЕМОВ СТОЕВ
ДОБРИН МИТКОВ ДОНЕВ
ДОБРИНКА ИВАНОВА ШЕРБЕТОВА
ДОБРИНКА ТРАЯНОВА НИКОЛОВА
ДОБРИНЧО ДОНЕВ СПАСОВ
ДОЙЧИН БОЯНОВ БОНЕВ
ЕВГЕНИ БОРИСОВ ВЕСЕЛИНОВ
ЕВГЕНИ ТРАЙЧЕВ ИЛИЕВ
ЕВДА ТОДОРОВА ПЕШЕВА
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
ЕВДОКИЯ ЯНАКИЕВА ФИЛИПОВА
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА КЕРАНОВА
ЕЛВИРА СПАСОВА ГАНДЖУЛОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА БОНЕВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
ЕЛЕОНОРА ВАЛЕНТИНОВА ЗЛАТКОВА
ЕЛЗА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛИ АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛИ БОЖИЛОВА ЦЕНКОВА
ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЕЛИ ХРИСТОФОРОВА ПЕТКОВА
ЕЛИЗАБЕТ КРАСИМИРОВА ВЕЛЕВА
ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛКА МИТОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛ БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
ЕМИЛ БОЖИДАРОВ ТАШЕВ
ЕМИЛ ВАСКОВ АНДРЕЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ ПЕТЕВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ ВЕЛИЧКОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИЛИЯ ДОНЧЕВА КРЪСТАНОВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ДОНЕВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА СТОЕВА
ЕФРОСИНА СТОЯНОВА ПЪРВАНОВА
ЖИВКА ДОНЕВА ЯНЬОВА
ЖИВКО ПАУНОВ ТАШКОВ
ЖИВКО ТОДОРОВ КОСТОВ
ЖУЛИЕТА АСЕНОВА СЛАВКОВА
ЗАНА КРЪСТАНОВА ВЕЛЬОВА
ЗАХАРИ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
ЗДРАВЕНА ЛЕКОВА БОГДАНОВА
ЗДРАВКА АСЕНОВА ТОДОРОВА
ЗОРКА БОГДАНОВА ПЕШЕВА
ЗОРНИЦА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
ЗОЯ АЛЕКСИЕВА ПЕТРОВА
ЗОЯ РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПЪРВАНОВ
ИВАЙЛО БОЙКОВ ЗАНКОВ
ИВАЙЛО ВАСКОВ АНДРЕЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ИВАЙЛО ЕВЛОГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ИВАЙЛО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЛИНА АНКОВА БОГДАНОВА
ИВАН БОРИСОВ ШАЙКОВ
ИВАН ВАЛЕРИЕВ ГРИГОРОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
ИВАН ДАМЯНОВ БОГДАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ЕФТИМОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ХРИСТОВ ГОЦЕВ
ИВАНКА ИСАЕВА ПЕНКОВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА
ИВАНКА КРЪСТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ПЕТКОВА СЕНОВА
ИВЕЛИНА БОЖИДАРОВА ИВОВА
ИВЕТА БОГОМИЛОВА КОЛЕВА
ИВО КРУМОВ ИВАНОВ
ИВОМИЛА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
ИГНАТ ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ
ИЛИАНА ГОШОВА МАЛИНОВА-НИКОЛОВА
ИЛИАНА РАДКОВА ВАСИЛЕВА
ИЛИЯ МАРИНКОВ МИХАЛКОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЯ РАДЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ АНДОНОВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ЖИШЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТКОВ КОСТАДИНОВ
ИРЕНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
ИРИНА БОГОМИЛОВА ЕЛИСЕЕВА
ИРИНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ТРАЙЧОВА ГЕНЧЕВА
ЙОРДАН АНТОНОВ ЛОЗАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ЙОРДАН КРУМОВ КОСТОВ
ЙОРДАНКА ВЛАДОВА НИКОЛОВА
КАМЕН ВЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ
КАТЯ АНГЕЛОВА ГАНЕВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДИНОВА
КАТЯ ЙОРДАНОВА МИЛАШКА
КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА СИНАНОВА
КЕРЕЦУДА РАНГЕЛОВА БОЖИЛОВА
КИРИЛ БОРИСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ
КИРИЛ ДАНАИЛОВ БОЖИЛОВ
КИРИЛ КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
КИРИЛКА ВЕЛИЧКОВА ФИЛИПОВА
КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
КОСТАДИН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ
КОСТАДИН БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
КОСТАДИНКА БОГДАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КОЦЕ КРУМОВ СОКОЛОВ
КРАСИМИР АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
КРАСИМИР ГЕРГИНОВ ТРАЙЧЕВ
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ЦВЕТКОВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ БОЖИЛОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
КРАСИМИР СТОЙКОВ ВЕЛЕВ
КРАСИМИРА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА СЛАВКОВА
КРАСИМИРА ТРАЙКОВА АНДРЕЕВА
КРЕМЕНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
КРИСТИАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
КРИСТИАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
КРИСТИН ЯРОСЛАВОВА МЛАДЕНОВА
КРИСТИНА ЙОРДАНОВА ЛУКАНОВА
КРИСТИНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧАНОВА
КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
КРИСТИЯН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КРУМ БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
ЛАЗАР СЛАВОВ ПЕНКОВ
ЛАЗАРИНКА ВАСИЛЕВА АНДРОВА
ЛАЗАРИНКА ИЛИЕВА ГЪЛЪБОВА
ЛЕВТЕРКА СОКОЛОВА ФИЛИПОВА
ЛЕНА ИЛОВА ЙОРДАНОВА
ЛЕОНИТА РАНГЕЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЛЕФТЕРА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ЛЕФТЕРА ЦВЕТАНОВА ЗАНКОВА
ЛИДИЯ ЗАНКОВА ЕРЕМИЕВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛИЛА БОРИСОВА МАРИНКОВА
ЛИЛИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЛИЛИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛИ ПЛАМЕНОВА СПАСОВА
ЛИЛИЯ АСЕНОВА МИТЕВА
ЛИЛИЯ НИКОЛОВА БОГДАНОВА
ЛИЛКА ПЕТКОВА ЦЕНКОВА
ЛИЛЯНА РАДЕВА ГАНЕВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА КРУМОВА
ЛУКА АСЕНОВ КРЪСТАНОВ
ЛЮБА МИЛАНОВА БОГДАНОВА
ЛЮБА СТОИЛОВА КОЛЕВА
ЛЮБКА ВЕНЦИСЛАВОВА БОРИСОВА
ЛЮБОМИР БОНДЖОВ ГАНЕВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ДАНАИЛОВ
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ КИРАНОВ
ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ ЦЕНКОВ
ЛЮДМИЛА КОЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
МАГДА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
МАРГАРИТА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГОВА
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА МЛАДЕНОВА
МАРИАН ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИАНА ИЛИЕВА ВУТОВА
МАРИАНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
МАРИАНА ХРИСТОВА ВУТОВА
МАРИЕЛА БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА
МАРИЕЛА ВУТОВА ТОМОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
МАРИЕТА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАРИЙКА ГАНЧЕВА ВЕСЕЛИНОВА
МАРИН ИВАНОВ СЛАВКОВ
МАРИНА ЙОРДАНОВА РУСЕВА
МАРИНА КРАСИМИРОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ВЕЛЬОВА КОЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА РУСЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ЛЕОНИДОВА МЕЧКАРОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА КРЪСТЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА
МАРИЯН ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
МАРИЯН САШОВ НИКОЛОВ
МАРИЯНА ЖИВКОВА ПЕНКОВА
МАРТА МИЛЧОВА ВИДЕНОВА
МАРТА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСИЕВА
МАРТИН ВАНЕВ ЦЕНОВ
МАРТИН МЛАДЕНЧЕВ КОЛЕВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ПЪРВАНОВ
МАЯ ВАСИЛЕВА АНАКИЕВА
МАЯ КОСТАДИНОВА РАДКОВА
МАЯ ПЕТРОВА ДЕЯНОВА
МАЯ ПЕТРОВА КОСТОВА
МЕРИЛИН КРАСИМИРОВА БОЖИЛОВА
МИГЛЕНА БОЙКОВА ЗАНКОВА
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ВИТКОВА
МИГЛЕНА КИРИЛОВА БОРИСЛАВОВА
МИГЛЕНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
МИЛЕНА БОЖИЛОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕНА МИЛУШЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛКА КОСТОВА КОЛЕВА
МИЛУШ МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
МИРА БОЯНОВА БОНЕВА
МИРОСЛАВ БИСТРЕВ АЛЕКСАНДРОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
МИРОСЛАВ ДОБРИНОВ МИТКОВ
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ БОЖИЛОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ СТОИЛОВ ЦВЕТКОВ
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА ТАНОВА
МИРОСЛАВА ТОДОРОВА ДОНЕВА
МИТКА ДОСЕВА СТАНЕВА
МЛАДЕН ВИТКОВ ИЛИЕВ
МЛАДЕН НИКОЛАЕВ ПОПОВ
МЛАДЕНКА АТАНАСОВА СПАСОВА
МЛАДЕНЧО ХРИСТОВ КОЛЕВ
МОНИКА СТЕФАНОВА РАДЕВА
МОХАМАД ДИН ШАРАФУДИН
МУСТАФА АХМАД АЛАО
НАДЕЖДА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
НАДКА ПЕТРОВА ГАНЕВА
НАДЯ ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
НАДЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
НАЙДА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
НАТАЛИ ЕМИЛОВА ТАШЕВА
НЕВЕНКА ЗАХАРИНОВА БОЖИЛОВА
НЕЛИ ПЕТКОВА ИВАНОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА
НИКОЛА ВЛАДОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ШЕРБЕТОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИТОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРУМОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ ЦВЕТАНОВ
НИКОЛАЙ МИТРОВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА МИХОВА
НИКОЛИНА БОГОМИЛОВА КРЪСТЕВА
НИКОЛИНА БОРИСОВА МАРИНОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
НИКОЛИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА
НИКОЛИНА ПАВЛОВА СТОЯНОВА
НИКОЛИНА ЦВЕТКОВА АТАНАСОВА
НИКОЛИЦА ИВАНОВА МАРТИНОВА
НИКОЛИЦА МАРИНКОВА ДРАГУЛОВА
НИНА ВАСИЛИЕВА АНДРОВА
НИНА ВИКТОРОВА КОСТОВА
ОГНЯН АСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ОЛЕГ ПЕТРОВ ЕЛЕНКОВ
ОРИ НИКОЛАЕВ БОГДАНОВ
ОРЛИН РУМЕНОВ ДАНОВ
ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ВЕЛИЧКОВ АНТОВ
ПАВЕЛ СПАСОВ ЦЕНКОВ
ПАВЛЕНА ГОГЕВА ГЪЛЪБОВА
ПАУЛИН ИВОВ КРУМОВ
ПАУЛИНА АНГЕЛОВА КРУМОВА
ПЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ВЕЛИНОВА БОНЖОВА
ПЕНКА ДЕНЧЕВА БОНЕВА
ПЕНКА ИЛИЕВА БОЖИЛОВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА КРЪСТАНОВА
ПЕРУНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
ПЕТКО БОГДАНОВ ЦЕНКОВ
ПЕТКО ДАКОВ ДИЛОВ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ТАКЕВА
ПЕТРА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА
ПЕТРА ТОШЕВА СЛАВКОВА
ПЕТЪР БОГДАНОВ МИТРОВ
ПЕТЪР ДИМОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЕФРЕМОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТЪР ЗЛАТКОВ ЗЛАТКОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ВУТОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ДАМЯНОВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ЛАСКОВ
ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ПЕТЪР СЛАВЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ФИЛИМОНОВ ЕРЕМИЕВ
ПЕТЬО АСЕНОВ АЛЕКСОВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ АНДРОВ
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИНОВА
ПЕТЯ ЖОРОВА СТОЯНОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА КОСТОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ИГНАТОВА
ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА БОЖИЛОВА
ПЕТЯ СВЕТОСЛАВОВА ПЪРВАНОВА
ПИСА ВЕЛКОВА ГЬОШЕВА
ПЛАМЕН БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СПАСОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ КЕРАНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
ПЪРВАН ГЕОРГИЕВ ПЕШОВ
РАДА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РАДЕ ПЕТКОВ ИВАНОВ
РАДКА ИВАНОВА БОЖИЛОВА
РАДКА ИЛИЕВА СПАСОВА
РАДКА КОЛЕВА НАЙДЕНОВА
РАДКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА
РАДКО ВЛАДИМИРОВ КРЪСТАНОВ
РАДКО КИРОВ ДОНЕВ
РАДКО СТОИЛОВ БОЖИЛОВ
РАДМИЛА РОМИЛОВА ПЕНКОВА
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЪРВАНОВ
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СПАСОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАДКОВ
РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ БОЖИЛОВ
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВ СТРАХИЛОВ ВЕЛИЧКОВ
РАДОСТ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА АСЕНОВА ПЕТКОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
РАЛИЦА АСЕНОВА КРЪСТАНОВА
РАЛИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА
РАЛИЦА РАДКОВА КРЪСТАНОВА
РАШЕТО АЛЕКСАНДРОВА ТАКЕВА
РИЧАРД ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
РОЗА ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
РОМИЛ ТОДОРОВ ПЕНКОВ
РОСЕН ИВАНОВ ЯНЬОВ
РОСИЦА ИВАНОВА ПЕТКОВА
РОСИЦА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
РУМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН МИТКОВ ДАНОВ
РУМЕН РАДКОВ СПАСОВ
РУМЕН РАДОЙЧОВ АТАНАСОВ
РУМЯНА БОНЕВА МЛАДЕНОВА
РУМЯНА МИЛЕНОВА ПОПОВА
РУСА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА
РУСКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
РУСКА МИТОВА ПАВЛОВА
САБРИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
САШКО МИТКОВ БОГДАНОВ
САШО СТОЙНЕВ БОЗАДЖИЙСКИ
САШО ТРОЯНОВ ВАСИЛЕВ
СВЕТЛА ВЕЛЕВА ПЪРВАНОВА
СВЕТЛА ГОШЕВА ГЪЛЪБОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА-КРЪСТАНОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
СВЕТЛАНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
СВЕТЛИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
СВЕТЛИН ВАСКОВ ДОНЕВ
СВЕТЛИЧКА МИХОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ИГНАТОВ
СВИЛЕНКА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
СВИЛЕНКА ПЕТКОВА БОЖИЛОВА
СЕДЕФКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
СИЛВАНА ВАЛЕРИЕВА ГЪЛЪБОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СИМЕОН БОЙКОВ ВАСИЛЕВ
СИМЕОН ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ
СИМЕОН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СИМЕОН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
СИМЕОН МАРКОВ СЪБОТИНОВ
СИМИОН НИКОЛОВ СИНАНОВ
СЛАВЕЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ
СЛАВЕНА КРЪСТАНОВА СТОЯНОВА
СЛАВКА КРУМОВА ИВАНОВА
СЛАВКА СПАСОВА РУСЕВА
СЛАВКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
СНЕЖАНА АНТОНОВА АТАНАСОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
СНЕЖАНА РАЙЧЕВА ЦВЕТАНОВА
СНЕЖИНКА БОЖИДАРОВА МИТОВА
СОКОЛ ВИДЕНОВ ИЛИЕВ
СОКОЛЕНА БОРИСОВА МИТОВА
СОНЯ БЛАГОЕВА КОЛЕВА
СОФИЙКА ИЛИЕВА СТЕФЧОВА
СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА
СПАСА ГОГЕВА АНТОВА
СПАСА СТОИЛОВА КОСТОВА
СПАСИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
СТАЙКО АНДОНОВ БОЖИЛОВ
СТАЙКО ЦВЕТАНОВ ЗАНКОВ
СТАНИСЛАВ ЗАНЕВ ВАСИЛЕВ
СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ВЕЛЕВ
СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛИНОВ
СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
СТАНКА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
СТАНКА ЦВЕТАНОВА МИХАЛКОВА
СТЕМИЛ ИВАНОВ РУСЕВ
СТЕФАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН РАДЕВ ВЕЛИЧКОВ
СТЕФАН ТЕМЕЛАКИЕВ ПОПОВ
СТЕФАНКА АНКОВА КРЪСТЕВА
СТЕФАНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
СТЕФАНКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ГРИГОРОВА КОСТОВА
СТЕФКА РАДОЙЧОВА АТАНАСОВА
СТИЛИЯН ВИКТОРОВ КОСТОВ
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
СТИЛИЯН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОИЛ БЛАГОЕВ СТЕФЧОВ
СТОИЛ ЦВЕТКОВ МАРТИНОВ
СТОИЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
СТОИЛА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА
СТОИЛКА ДАНОВА ИЛИЕВА
СТОИЛКА ЗЛАТАНОВА СТАНКОВА
СТОИМЕН ДИМИТРОВ ТУЙКОВ
СТОЙКО БОЖИЛОВ ВЕЛЬОВ
СТОЯН НИКОЛОВ ПАВЛОВ
СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА БОЯНОВА РАЙКОВА
СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕШОВА
СТРАХИЛ РАЙКОВ ВЕЛИЧКОВ
ТАНЯ ВЪЛКОВА АТАНАСОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ КИРИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
ТАНЯ ПАВЛОВА МЛАДЕНОВА
ТАНЯ САШОВА ТРОЯНОВА
ТАТЯНА АСЕНОВА ЕЛЕНКОВА
ТАТЯНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ЕМИЛОВА АЛЕКСИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ЖИВКОВА НАНКИЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА КРУМОВА БОЖИЛОВА
ТЕМЕНУЖКА РАДКОВА ТОДОРИНОВА
ТЕМЕНУЖКА СЛАВЕЙКОВА ЦВЕТКОВА
ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТАКЕВА
ТЕОДОРА ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ТЕОДОРА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ТИНКА ИГНАТОВА ЛОЗАНОВА
ТИХОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР АСЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МАРИНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ПАНАЙОТОВ ЯНЕВ
ТОДОР СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОРА МИТОВА ТОШЕВА
ТОШКО ПЕНЧЕВ МИТЕВ
ТРАЙЧО ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ТРЕНДАФИЛ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ТРИФОН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ТРИФУН ВИДЕНОВ МИХАЛКОВ
ФИЛАРЕТА ТРАЙКОВА КОЛЕВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ЗАНКОВА
ХРИСТО ГОШЕВ МАРИНКОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ УРДЕВ
ХРИСТО КОЛЕВ ПЕТКОВ
ХРИСТО МЛАДЕНЧЕВ КОЛЕВ
ХРИСТО ОЛЕГОВ ЕЛЕНКОВ
ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЦАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ГЬОРЕВ
ЦВЕТАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ
ЦВЕТАН СТАНИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАНКА БЛАГОЙЧЕВА КОЛЕВА
ЦВЕТАНКА ДАНОВА СЛАВКОВА
ЦВЕТАНКА КРЪСТАНОВА МИТОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
ЦВЕТАНКА РАДКОВА ЗАНКОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА
ЦВЕТЕЛИН ВИКТОРОВ КОСТОВ
ЦВЕТЕЛИН МАРИНОВ СЛАВКОВ
ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ТРАЙЧОВА
ЦВЕТЕЛИНА САШОВА ТРОЯНОВА
ЦВЕТКО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦЕНА СВИЛЕНОВА ЗАНКОВА
ЦЕЦА ИВАНОВА КРЪСТАНОВА
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА
ЧЕМШИРКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЮЛИАН ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЮЛИАНА БОРИСЛАВОВА ПЪРВАНОВА
ЮЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ГАНЕВ
ЮЛИЯН БОРИСОВ ГЪЛЪБОВ
ЮРИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЯГОДЕНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЯНЕТА СЛАВЕЙКОВА МИТЕВА
ЯНИС НИКОЛАЕВ БОГДАНОВ
ЯНКА АРСЕНОВА ЦВЕТКОВА
ЯРОСЛАВ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
Кмет/кметски наместник: …………
Секретар: ……….