Основен ремонт на общински училища в Община Своге по обособени позиции

17.04.2104г.

Изпълнители по договори за възлагане на поръчката са:
ОП №1 – Основен ремонт ОУ „Д-р Петър Берон” с.Реброво
„ПЛАСТ-ТЕК ЛК“ ЕООД

ОП №2 – Основен ремонт ОУ „Д-р Петър Берон” кв.„Дренов гр. Своге
“БИГ СТЕП” ЕООД

ОП №3 – Основен ремонт ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Гара Бов
Класира на първо място: ЕТ “РУМЕН БОЖИЛОВ”

ОП №4 – Основен ремонт ОУ „Отец Паисий” с. Свидня
Класира на първо място: “ПЛАСТ-ТЕК ЛК“ ЕООД

ОП №5 – Основен ремонт ОУ „Васил Левски” с. Церово
Класира на първо място: “НАВИ-Николай“ ЕООД

ОП №6 – Основен ремонт ОУ „Елин Пелин” с. Владо Тричков
Класира на първо място: ЕТ “РУМЕН БОЖИЛОВ”

В Портала на АОП е пуликувана Публична покана с номер 9028434/17.04.2014г

Информация – изтегли

Публична покана – изтегли

Указания – изтегли

Документация – изтегли