Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014г. по шест обособени позиции

14.05.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
ОП №1 – Асфалтиране на част от път SFO1600 /II-16/ ж.п. Гара Бов – Бов
”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
ОП №2 – Реконструкция асфалтова настилка път SFO2602 /II-16/ ж.п. Гара Лакатник – с.Лакатник
”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
ОП №3 – Асфалтиране на част от път SFO3611 /II-16, Своге-Томпсън/ – Лесков дол – мах. Кокелени бабки
”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
ОП №4 Асфалтиране на част от път SFO2603 /II-16, Лакатник-Своге/ – Заселе-Зимевица-Заноге
СД ”ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ”
ОП №5 – Реконструкция на път SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел от км 3+370 до км 5+500
”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
ОП №6 – Асфалтиране на част от път SFO2604 /II-16, Своге-София/ Реброво – Ябланица”
”НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД

Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в Община Своге през 2014г. по шест обособени позиции: ОП №1 – Асфалтиране на част от път SFO1600 /ІІ-16/ ж.п. Гара Бов-Бов; ОП№2 – Реконструкция асфалтова настилка път SFO2602 /ІІ-16/ ж.п. Гара Лакатник – с.Лакатник; ОП№3 – Асфалтиране на част от път SFO3611 /ІІ-16, Своге-Томпсън/ – Лесков дол – мах.Кокелени бабки; ОП№4 – Асфалтиране на част от път SFO2603 /ІІ-16, Лакатник-Своге/ – Заселе-Зимевица-Заноге; ОП№5 – Реконструкция на път SFO3612  /II-16/ Томпсън  – Церецел, от км 3+370 до км.5+500; ОП№6 – Асфалтиране на част от път SFO2604 /ІІ-16, Своге-София/ Реброво-Ябланица.

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Обявление – свали