Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по обособени позиции

14.05.2014г.

Договор – изтегли

ОП №1 – Основен ремонт общинска сграда с. Миланово
„ЛУКС СТРОЙ 2012“ ЕООД

ОП №2 – Основен ремонт кметство с. Луково
ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ“

ОП №3 – Основен ремонт тоалетни кметство с. Владо Тричков
„НЕОСТРОЙ-2001“ ЕООД

ОП №4 – Основен ремонт кметство с. Реброво
“МАКС СТРОЙ“ ЕООД

ОП №5 – Основен ремонт кметство с. Свидня
„ДЕНИВЕГС” ЕООД

ОП №6 – Основен ремонт кметство с. Лесковдол
„НАВИ-Николай” ЕООД

ОП №7 – Основен ремонт кметство с. Ябланица
ЕТ „РУМЕН БОЖИЛОВ“

ОП №8 – Основен ремонт тераса и вход кметство с. Брезе
“МАКС СТРОЙ“ ЕООД

ОП №9 – Основен ремонт защитено жилище с. Дружево
“БИГ СТЕП“ ЕООД

ОП №10 –Основен ремонт зала на Читалище с. Искрец
„ЛУКС СТРОЙ 2012“ ЕООД

Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по обособени позиции, както следва:
ОП №1 – Основен ремонт общинска сграда с. Миланово
ОП №2 – Основен ремонт кметство с. Луково
ОП №3 – Основен ремонт тоалетни кметство с. Владо Тричков
ОП №4 -Основен ремонт кметство с. Реброво
ОП №5 – Основен ремонт кметство с. Свидня
ОП №6 – Основен ремонт кметство с. Лесковдол
ОП №7 – Основен ремонт кметство с.Ябланица
ОП №8 – Основен ремонт тераса и вход кметство с. Брезе
Оп №9-Основен ремонт защитено жилище, с. Дружево
ОП №10-Основен ремонт зала на Читалище с.Искрец

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9029307/14.05.2013г.

Информация – изтегли

Публична покана – свали

Указания – свали

Документация – свали