Доставка на водопроводни тръби за нуждите на община Своге

28.05.2014г.

Изпълнител: “ЖОЗИ 2009” ЕООД

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9029805/28.05.2014г.

Информация – изтегли

Съобщение – изтегли

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли

Проект на договор – изтегли