Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Своге по обособени позиции

28.05.2014г.

ОП №1 – Периодична доставка на канцеларски материали
”ПЕРУН ККБ” ЕООД

ОП №2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини
”КОПИКАН” ООД

ОП №3 – Периодична доставка на бланки и формуляри
Кооперация ”ПАНДА”

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9029801/28.05.2014г.

Информация – изтегли

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли

Канцеларски материали – изтегли

Консумативи – изтегли

Бланки и печатни материали – изтегли