Изготвяне на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти в община Своге по обособени позиции

30.05.2014г.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9029880/30.05.2014г.

Информация – изтегли

Договор 281 / 18.08.2014г. – изтегли

Договор 280 / 18.08.2014г. – изтегли

Договор 279 / 18.08.2014г. – изтегли

Договор 278 / 18.08.2014г. – изтегли

Договор 277 / 18.08.2014г. – изтегли

Договор 255 / 23.07.2014г. – изтегли

Договор 254 / 23.07.2014г. – изтегли

Договор 253 / 23.07.2014г. – изтегли

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли