Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге

В РОП са вписани Решение и Обявление за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка от 30.06.2014г.

Сключен договор № 63/25.02.2015год. със СДРУЖЕНИЕ “ВИА СВОГЕ-ТРП” ЗА ОП №1

Сключен договор № 64/25.02.2015год. със СДРУЖЕНИЕ “ВИА СВОГЕ-ВИК” ЗА ОП №2

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Разяснение – изтегли

Разяснение – изтегли

Разяснение – изтегли

Разяснение – изтегли

Количествена сметка 1 – изтегли

Количествена сметка 2 – изтегли

Документация – изтегли

 Принтирай страницата Принтирай страницата