Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност на проект „Подобряване на средата за живот в община Своге чрез подмяна на уличното осветление” по Договор № 23/322/00816 от 29.04.2013 г. сключен между Община Своге и Държавен фонд “Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”

01.07.2014г.

Договорът е сключен с “ЕНЕРДЖИ СПЕД” ЕООД

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Документация – изтегли