Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2014/2015г. по обособени позиции

30.07.2014г.

Изпълнители на обществената поръчка са:
ОП№1– гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник –село Губислав, гара Лакатник-село Миланово-село Дружево, гара Лакатник-село Оплетня, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля, село Осеновлаг-село Габровница-село Еленовдол-Зимнишки дол
ЕТ „СЕТА-СЛАВ ЛЮБОМИРОВ”

ОП№2 – село Реброво-село Батулия-селоОгоя-село Ябланица-Търсава, село Валдо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково
ЕТ „РЖАНА-МИХАИЛ ЛОЗАНОВ-БИСЕР ЛОЗАНОВ”

ОП№3 – град Своге-село Желен, град Своге-село Лесковдол, село Искрец-село Брезе, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча
ЕТ „СЕТА-СЛАВ ЛЮБОМИРОВ”

На 30.07.2014г. в РОП са публикувани решение и обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2014/2015г. по обособени позиции.

 

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Информация – изтегли

Документация – изтегли

Документация – изтегли

Маршрутно разписание – изтегли