Откриване на процедура по реда на PRAG за избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни инфраструктури в град Своге

Процедурата е във връзка с проект „Social Infrastructure for child-care through sport education” по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.

Община Своге е партньор на Градска община Палилула, РСърбия и Фондация „Спорт без граници”.

Cancellation notice – ИЗТЕГЛИ

Тръжна документация – ИЗТЕГЛИ

Supply Contract Notice – изтегли

Тръжна документация – ИЗТЕГЛИ