Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в Община Своге до регионално депо Костинброд

В РОП са публикувани: решение №631259/31.10.2014г. и обявление №631262/31.10.2014г. за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.
  Дата на публикуване: 31.10.2014 17:21:19
  Последна модификация: 08.04.2019 16:46:23
   
Информация – изтегли Дата на публикуване: 08.04.2019 16:46:23
Допълнително споразумение – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2016 12:14:17
Информация – изтегли Дата на публикуване: 04.11.2016 11:05:31
Информация – изтегли Дата на публикуване: 29.09.2016 12:26:17
Информация – изтегли Дата на публикуване: 29.08.2016 17:56:21
Информация – изтегли Дата на публикуване: 11.07.2016 16:37:11
Информация – изтегли Дата на публикуване: 07.06.2016 13:45:26
Информация – изтегли Дата на публикуване: 22.04.2016 10:11:22
Информация – изтегли Дата на публикуване: 05.04.2016 10:09:54
Информация – изтегли Дата на публикуване: 29.02.2016 13:27:21
Информация – изтегли Дата на публикуване: 04.02.2016 14:30:17
Информация – изтегли Дата на публикуване: 26.01.2016 14:32:32
Информация – изтегли Дата на публикуване: 11.01.2016 14:24:19
Информация – изтегли Дата на публикуване: 04.01.2016 12:56:17
Информация – изтегли Дата на публикуване: 27.11.2015 09:28:11
Информация – изтегли Дата на публикуване: 08.10.2015 15:52:29
Информация – изтегли Дата на публикуване: 11.09.2015 11:16:22
Информация – изтегли Дата на публикуване: 17.08.2015 14:41:17
Информация – изтегли Дата на публикуване: 08.07.2015 12:03:15
Информация – изтегли Дата на публикуване: 01.07.2015 14:34:41
Информация – изтегли Дата на публикуване: 10.06.2015 16:38:22
Информация – изтегли Дата на публикуване: 31.03.2015 10:39:19
Информация – изтегли Дата на публикуване: 31.03.2015 10:39:19
Информация – изтегли Дата на публикуване: 16.03.2015 10:36:11
Информация за сключен договор – изтегли Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Документи – изтегли Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Предлагана цена – изтегли Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Техническо предложение – изтегли Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Договор – изтегли Дата на публикуване: 11.03.2015 10:26:23
Решение – изтегли Дата на публикуване: 19.01.2015 10:58:41
Протокол 3 – изтегли Дата на публикуване: 19.01.2015 10:58:41
Протокол 2 – изтегли Дата на публикуване: 19.01.2015 10:58:41
Съобщение – изтегли Дата на публикуване: 07.01.2015 16:17:10
Протокол – изтегли Дата на публикуване: 17.12.2014 16:59:44
Разяснение – изтегли Дата на публикуване: 05.12.2014 17:53:14
Разяснение – изтегли Дата на публикуване: 02.12.2014 18:41:23
Разяснение – изтегли Дата на публикуване: 20.11.2014 12:44:25
Документация – изтегли Дата на публикуване: 17.11.2014 12:26:20
Решение – изтегли Дата на публикуване: 17.11.2014 12:28:13
Решение – изтегли Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:29
Обявление – изтегли Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:18
Документация – изтегли Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:18
Образци – изтегли Дата на публикуване: 31.10.2014 17:17:19
  Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
  Adobe PDF Reader – изтегли

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата