Изготвяне на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти в община Своге по обособени позиции

ОП№1 – Реконструкция мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448.
ОП№2 – Реконструкция автогара гр.Своге

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9036328/20.11.2014г.
Дата на публикуване: 20.11.2014 17:54:23
Последна модификация: 23.01.2015 10:10:03
Краен срок: 02.12.2014 17:15
Изплатени суми по договор – изтегли Дата на публикуване: 17.01.2015 10:09:05
Изплатени суми по договор – изтегли Дата на публикуване: 08.01.2015 18:32:41
Изплатени суми по договор – изтегли Дата на публикуване: 23.12.2014 11:02:33
Договори – изтегли Дата на публикуване: 16.12.2014 16:50:03
Протокол – изтегли Дата на публикуване: 05.12.2014 17:56:05
Публична покана – изтегли Дата на публикуване: 20.11.2014 17:36:43
Указания – изтегли Дата на публикуване: 20.11.2014 17:36:45
Техническо задание – изтегли Дата на публикуване: 20.11.2014 17:36:44
Образци – изтегли Дата на публикуване: 20.11.2014 17:36:42
Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
Adobe PDF Reader – изтегли