Основен ремонт на помещение в общинска сграда гр.Своге

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с № 9036933/02.12.2014г.
Дата на публикуване: 02.12.2014 18:57:02
Последна модификация: 23.01.2015 15:34:55
Краен срок: 12.12.2014 17:15
Заповед – изтегли Дата на публикуване: 23.01.2015 15:34:41
Протокол – изтегли Дата на публикуване: 22.12.2014 15:02:33
Публична покана – изтегли Дата на публикуване: 02.12.2014 18:53:22
Количествена сметка – изтегли Дата на публикуване: 02.12.2014 18:53:22
Указания – изтегли Дата на публикуване: 02.12.2014 18:53:22
Образци – изтегли Дата на публикуване: 02.12.2014 18:53:21
Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
Adobe PDF Reader – изтегли