Изгoтвяне на технически проекти на свързани с неотложни аварийно – възстановителни работи на обекти пострадали от бедствие

В Регистър на АОП е пубикувано Решение с №636704/05.12.2014г.
Дата на публикуване: 08.12.2014 14:50:43
Последна модификация:  11.12.2015 12:57:36
Краен срок: 10.12.2014 17:15
Информация – изтегли Дата на публикуване: 11.12.2015 12:57:24
Информация – изтегли Дата на публикуване: 10.12.2015 12:22:34
Информация – изтегли Дата на публикуване: 22.05.2015 14:20:31
Информация – изтегли Дата на публикуване: 04.03.2015 18:38:21
Информация – изтегли Дата на публикуване: 23.02.2015 17:43:47
Договор – изтегли Дата на публикуване: 23.02.2015 17:43:47
Решение – изтегли Дата на публикуване: 22.12.2014 15:35:39
Доклад – изтегли Дата на публикуване: 22.12.2014 15:35:39
Протокол – изтегли Дата на публикуване: 22.12.2014 15:35:39
Становище – изтегли Дата на публикуване: 18.12.2014 18:02:07
Решение – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Покана – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Документация – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Образци – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Договор – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Техническо задание – изтегли Дата на публикуване: 08.12.2014 14:44:05
Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
Adobe PDF Reader – изтегли

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата