Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на р.Батулийска в с.Батулия

В регистъра на АОП е публикувано Решение №359/20.03.2015г. на Кмета на Община Своге за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устой на мост на р.Батулийска в с.Батулия
Дата на публикуване: 20.03.2015 15:31:33
Последна модификация: 08.01.2016 14:34:48
 
Информация – изтегли Дата на публикуване: 08.01.2016 14:34:31
Информация – изтегли Дата на публикуване: 05.01.2016 15:07:21
Информация – изтегли Дата на публикуване: 04.01.2016 12:51:34
Информация – изтегли Дата на публикуване: 14.10.2015 14:11:21
Информация – изтегли Дата на публикуване: 01.09.2015 18:25:13
Информация – изтегли Дата на публикуване: 28.07.2015 11:49:56
Информация за сключен договор – изтегли Дата на публикуване: 05.05.2015 15:56:28
Договор – изтегли Дата на публикуване: 05.05.2015 15:56:28
Становище – изтегли Дата на публикуване: 23.04.2015 14:25:17
Решение – изтегли Дата на публикуване: 15.04.2015 19:23:06
Доклад – изтегли Дата на публикуване: 15.04.2015 19:23:06
Протокол 3 – изтегли Дата на публикуване: 15.04.2015 19:23:06
Протокол 2 – изтегли Дата на публикуване: 15.04.2015 19:23:06
Протокол 1 – изтегли Дата на публикуване: 15.04.2015 19:23:06
Количествена сметка – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 15:28:45
Техническа спецификация – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 17:03:01
Покана – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 15:50:32
Решение – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 15:28:45
Adobe PDF Reader – изтегли

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата