Укрепване на свлачище над път ІV клас, гр.Своге – с.Лесков дол при км. 4+300

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9040012/20.03.2015г.
Дата на публикуване: 20.03.2015 16:35:17
Последна модификация: 04.01.2016 17:04:58
 
Информация – изтегли Дата на публикуване: 04.01.2016 17:04:17
Информация – изтегли Дата на публикуване: 13.07.2015 09:21:14
Информация – изтегли Дата на публикуване: 10.06.2015 16:50:32
Договор – изтегли Дата на публикуване: 05.05.2015 16:10:21
Протокол – изтегли Дата на публикуване: 21.04.2015 14:50:13
Техническа спецификация – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 16:34:23
Образци – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 16:34:23
Указания – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 16:34:23
Публична покана  – изтегли Дата на публикуване: 20.03.2015 16:34:23
Adobe PDF Reader – изтегли

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата