Упражняване на строителен надзор на обект: „Укрепване на свлачище над път ІV клас, гр.Своге-с.Лесков дол при км.4+300

 В Портала на АОП е публикувана публична покана с №9040414/01.04.2015г. с предмет:“Упражняване на строителен надзор на обект: „Укрепване на свлачище над път ІV клас, гр.Своге-с.Лесков дол при км.4+300”
Дата на публикуване: 01.04.2015 16:20:28
Последна модификация: 06.04.2016 11:27:19
 
Информация – изтегли Дата на публикуване: 06.04.2016 11:27:12
Информация – изтегли Дата на публикуване: 18.08.2015 16:37:33
Договор – изтегли Дата на публикуване: 05.05.2015 16:17:31
Протокол – изтегли Дата на публикуване: 23.04.2015 12:03:16
Съобщение – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:11
Образци – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:13
Проект на договор – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:11
Техническа спецификация  – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:11
Указания  – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:12
Заглавна страница  – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:11
Публична покана  – изтегли Дата на публикуване: 01.04.2015 16:16:11
Adobe PDF Reader – изтегли

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата