Упражняване на строителен надзор

Дата на публикуване: 03.04.2015 11:41:31

В портала на АОП е публикувана публична покана с №9040480/03.04.2014г. с предмет на поръчката:
Упражняване на строителен надзор на обектите – „Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612/II-16/ Томпсън – Церецел, обект: Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге“, изпълняван по Договор № 23/321/01215 от 21.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

 Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: