Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид

Дата на публикуване: 22.04.2015 17:05:23

В Портала на АОП  е публикувана Публична покана с ID№9041060/22.04.2015г. Предмет на поръчката:Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, за реализиране на Операция 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в община Своге

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: