Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по обособени позиции

Дата на публикуване: 24.04.2015 14:26:21

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9041152/24.04.2015г. с предмет: Основен ремонт на общински сгради в Община Своге по обособени позиции:

ОП  № 1 –  Основен ремонт общинска сграда на ул. „Цар Борис I”,  № 38, гр. Своге – покрив

ОП  № 2 – Основен ремонт на тоалетна в Кметство Реброво  

ОП  № 3 – Основен ремонт фасада на Кметство Миланово

ОП  № 4 – Основен ремонт общинска сграда Защитено жилище, с. Дружево 

ОП  № 5 – Основен ремонт покрив ДВПР с. Гара Лакатник

ОП  № 6 – Основен ремонт общинска сграда Читалище „Градище”, гр. Своге

ОП  № 7 – Основен ремонт в Читалище „Н. Вапцаров – 1956”, с. Томпсън

ОП  № 8 – Основен ремонт съблекалня и коридор на Читалище, с. Искрец

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: