Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични и пътни настилки на територията на община Своге през 2015г. по обособени позиции

Дата на публикуване: 29.04.2015 13:06:33

В регистъра на АОП е публикувано решение №664345/29.04.2015г. и обявление №664348/29.04.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване улични  и пътни настилки на територията  на  община Своге през 2015г. по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: