Основен ремонт на основни училища и средно основно училище в Община Своге“ по шест обoсобени позиции

Дата на публикуване: 30.04.2015 11:38:43

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с №9041358/30.04.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на основни училища и средно основно училище в Община Своге“ по шест обoсобени позиции:
Обособена позиция 1:
Основен ремонт на ОУ”Елин Пелин ” Владо Тричков

Обособена позиция 2:
Основен ремонт на ОУ “Д-р Петър Берон”, с.Реброво

Обособена позиция 3:
Основен ремонт на ОУ “Васил Левски”, с.Церово

Обособена позиция 4:
Основен ремонт на ОУ “Кирил и Методий” с.Гара Бов

Обособена позиция 5:
Направа ограда към пристройка на ОУ ” Иван Рилски” с. Искрец

Обособена позиция 6:
Отводняване двор СОУ”Иван Вазов” Своге

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: