Възстановяване водопроводимостта на дере на р.Градешница и възстановяване на местен път на махала, вдясно от отклонение от път ІІ-16, с.Томпсън

В регистъра на АОП е публикувано решение за откриване на процедура с ID№ 670661/08.06.2015г. с предмет на обществената поръчка: Възстановяване водопроводимостта на дере на р.Градешница и възстановяване на местен път на махала, вдясно от отклонение от път ІІ-16, с.Томпсън.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: септември 1, 2015 01/09/2015 11:20:25 AM File size: 352 KB Downloads: 425
 • pdf Информация
  Date added: август 25, 2015 25/08/2015 2:05:13 PM File size: 28 KB Downloads: 626
 • pdf Информация
  Date added: юли 1, 2015 01/07/2015 5:42:43 PM File size: 0 B Downloads: 237
 • pdf Информация
  Date added: юни 30, 2015 30/06/2015 4:40:40 PM File size: 1 MB Downloads: 600
 • pdf Становище
  Date added: юни 10, 2015 10/06/2015 4:28:18 PM File size: 79 KB Downloads: 528
 • pdf Решение
  Date added: юни 8, 2015 08/06/2015 5:21:41 PM File size: 506 KB Downloads: 635