Реконструкция на подпорни стени по обoсобени позиции

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9044308/28.07.2015г. за откриване на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на подпорни стени по обoсобени позиции“

Обособена позиция 1:

Реконструкция подпорна стена ул.»Христо Ботев», с.Искрец.

Обособена позиция 2:

Реконструкция подпорна стена на училище в с.Осеновлаг.

Обособена позиция 3:

Подпорна стена ул.»Васил Левски», с.Свидня 1-ви етап /изм. по чл.154/.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: