Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г

В регистъра на АОП е публикувано Решение  ID №681542/07.08.2015г. и Обявление ID №681543/07.08.2015г.  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Своге и улична мрежа на град Своге, за оперативни сезони 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. и 2018/2019г.”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: декември 10, 2015 10/12/2015 12:27:59 PM File size: 23 KB Downloads: 442
 • pdf Информация
  Date added: декември 9, 2015 09/12/2015 12:13:05 PM File size: 58 KB Downloads: 505
 • pdf Решение
  Date added: ноември 20, 2015 20/11/2015 5:21:46 PM File size: 580 KB Downloads: 521
 • pdf Съобщение
  Date added: ноември 10, 2015 10/11/2015 5:01:08 PM File size: 95 KB Downloads: 595
 • pdf Протокол
  Date added: октомври 5, 2015 05/10/2015 3:32:12 PM File size: 565 KB Downloads: 558
 • pdf Съобщение
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:49 PM File size: 40 KB Downloads: 519
 • pdf Методика
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:52 PM File size: 92 KB Downloads: 613
 • pdf Техническа спецификация
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:51 PM File size: 507 KB Downloads: 660
 • pdf Проект на договор
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 4:58:55 PM File size: 171 KB Downloads: 526
 • rar Образци
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 4:58:56 PM File size: 81 KB Downloads: 430
 • pdf Документация
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:52 PM File size: 249 KB Downloads: 507
 • pdf Заглавна страница
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:51 PM File size: 31 KB Downloads: 459
 • pdf Обявление
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:47 PM File size: 1 MB Downloads: 932
 • pdf Решение
  Date added: август 7, 2015 07/08/2015 3:47:48 PM File size: 314 KB Downloads: 518