Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9044983/18.08.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: април 6, 2016 06/04/2016 11:29:46 AM File size: 20 KB Downloads: 377
 • pdf Договор
  Date added: септември 23, 2015 23/09/2015 5:34:14 PM File size: 718 KB Downloads: 490
 • pdf Протокол
  Date added: септември 12, 2015 12/09/2015 5:18:12 PM File size: 235 KB Downloads: 502
 • pdf Заповед
  Date added: септември 8, 2015 08/09/2015 4:23:14 PM File size: 86 KB Downloads: 432
 • pdf Протокол
  Date added: септември 4, 2015 04/09/2015 12:13:48 AM File size: 97 KB Downloads: 509
 • pdf Съобщение
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:04 PM File size: 45 KB Downloads: 441
 • doc Образци
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:02 PM File size: 43 KB Downloads: 414
 • pdf Проект на договор
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:03 PM File size: 101 KB Downloads: 540
 • pdf Техническа спецификация
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:05 PM File size: 192 KB Downloads: 435
 • pdf Указания
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:05 PM File size: 219 KB Downloads: 451
 • pdf Заглавна страница
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:06 PM File size: 39 KB Downloads: 421
 • pdf Публична покана
  Date added: август 18, 2015 18/08/2015 4:31:03 PM File size: 357 KB Downloads: 496