Осветление

СЪОБЩЕНИЕ

Относно избор на
изпълнител на обект: „Консултантски услуги за
подготовка, входиране и последващо управление до неговото приключване на проект
„Подмяна на уличното осветление в населените места в община Своге” по Програма
за развитие на селските райони 2007–2013 г., мярка 322 – обнояване и развитие
на населените места”.

Договорът за възлагане
ще бъде сключен с фирма „ЙОЛЕНА 2008” ЕООД – гр.Елена

 

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана с номер: 9001408

Публична покана – изтегли

Административни сведения образец – изтегли

Техническо предложение образец – изтегли

Ценова оферта образец – изтегли

Списък договори образец – изтегли

Списък декларация образец – изтегли

Автобиография образец – изтегли

Декларация образец – изтегли

Декларация 47.1 образец – изтегли

Декларация 47.2 образец – изтегли

Декларация 47.5 образец – изтегли

Договор образец – изтегли

Указания – узтегли

Техническо задание – изтегли