Детски фестивал „Хей, пътечко моя!“ 2015

С Т А Т У Т      И     Р Е Г Л А М Е Н Т

НА ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ  НА ИЗКУСТВАТА

 

 • ПОСВЕТЕН НА КАЛИНА МАЛИНА И НА ДЕНЯ БУДИТЕЛИТЕ;
 • ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА;
 • ПОД ЕГИДАТА Е НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ;
 • ПОД НАДСЛОВ: „ХЕЙ, ПЪТЕЧКО МОЯ!”

С Т А Т У Т

   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 • Фестивал „Хей, пътечко моя!” се организира от Народно читалище „Градище 1907” – град Своге в партньорство със Съюза на българските писатели, Община Своге,  Сдружение „Музикална група Арт Фе”- град Своге и Център за обществена подкрепа „Калина Малина”- град Своге.
 • Провежда се всяка година по повод Деня на будителите  в  Народно читалище „Градище 1907” – град Своге.
 • Дейностите от различните раздели на фестивала протичат по едно и също време.
 • Продължителността на всяко издание на фестивала е един ден.
 • Фестивалът има конкурсен характер.
 • Всички фестивални прояви са със свободен достъп за публиката.

 ІІ.ЦЕЛИ:

               

 • Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи от общината, страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на вокалното изкуство, литературното творчество и изобразителното изкуство;
 • Издирване и популяризиране на млади таланти и предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между различни състави, клубове и школи от страната и чужбина;
 • Запознаване с новите тенденции в областта на изкуствата;
 • Обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите, разширяване на участията им.

 

                                             Р Е Г Л А М Е Н Т:

               Детският  фестивал „Хей, пътечко моя!” се провежда всяка година. Участниците са от всички възрасти, разделени във възрастови групи от всички видове училища, читалища, извънучилищни педагогически учреждения и други.

     

 1. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 І възрастова група – от  5  до 10 години;

 • ІІ възрастова група –  от 11 до 14 години;
 • ІІІ възрастова група – от 15 до 18 години;

 

 1. II. ФЕСТИВАЛЪТ Е С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР

    IIІ. РАЗДЕЛИ:

 А. РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС /отчитане на резултати/:

 • Надслов: „Хей, пътечко моя” ;
 • Изисквания: Участниците трябва да представят до два текста в по два екземпляра в жанра есе, разказ , стихотворение или приказка, посветени на детството, мечтите за бъдещето и пр.,отговарящи на надслова и/или на тема „Будителите”.
 • Всяка отделна  творба се придружава с данни: трите имена, адрес, телефон за връзка и email, възраст, клас, училище.
 • Срок: Материалите се изпращат в НЧ”Градище 1907” до 20 октомври 2015 година.
 • Награди: предметни награди, включване творбите на победителите в алманах на Художествено творчески клуб ”Полет”.
 • Награждаването на класираните участници ще се проведе на 29 октомври 2015 година в НЧ”Градище 1907”.
 • Всички творби остават във фонда на фестивал

“Хей,пътечко,моя!” и наградените се публикуват в алманах на ХТК „Полет”.

 

    Б. РАЗДЕЛ: КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО:

 Условия за участие:

 • През 2015 година конкурсът е посветен на Калина Малина;
 • При представяне на повече творби, може да бъде включена и темата „Будителите”.
 • Участието може да бъде колективно или индивидуално.
 • Времетраене на участието- до 5 мин.

 

               В. РАЗДЕЛ: КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН:

 • Участниците изпълняват 2 песни с общо времетраене до 6 минути.
 • В програмата се допускат индивидуални изпълнители или колектив от  съответната възрастова група.
 • Вокалните изпълнения са на живо, като акапелно изпълнение или с музикален съпровод /китара, пиано/ или синбек. Едното изпълнение е задължително от български автор.
 • Плейбек на солиста не се допуска.

 

       Г.  РАЗДЕЛ: ТВОРЧЕСКО  АТЕЛИЕ В БИБЛИОТЕКАТА:

 Участват всички деца, които обичат да рисуват, ваят, лепят, записани предварително или в деня на проявата.

 • Работи се индивидуално.
 • Използват се техники и материали по избор.
 • Време за работа: 2 часа.
 • Конкурсът ще приключи с уреждане на изложба в библиотеката.
 • Критериите за оценка са: оригиналност, яснота на посланието, способност за ангажиране на вниманието.

 

 

 1. I НАГРАДИ:

 На отличените във всеки раздел ще бъдат връчени предметни награди.

 • Всички формации и индивидуални участници ще получат диплом за участие.
 • Ще бъдат връчени и специални награди.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО:

            1.Ръководството за провеждането на детския фестивал „ХЕЙ, ПЪТЕЧКО, МОЯ!” се осъществява от НЧ „Градище 1907” – град Своге.

           2.Организацията и провеждането на Фестивала се осъществява от НЧ „Градище 1907” – град Своге и партньори.

3.НЧ „Градище 1907” – град Своге създава условия за сигурността и безопасността на участниците във Фестивала.

4.НЧ „Градище 1907” – град Своге осигурява озвучаването и обслужването на сценичните изяви. Изпълненията на участниците не трябва да надвишават обявеното в статута времетраене.

5.НЧ „Градище 1907” – град Своге осигурява медицинско обезпечаване за деня на провеждането на Фестивала.

            6.НЧ „Градище 1907” – град Своге осигурява медийно отразяване на събитието.

7.НЧ „Градище 1907” – град Своге  обобщава писмените заявки.

             8.НЧ „Градище 1907” – град Своге  изпраща предварителна програма на всички, изпратили заявки в посочения срок.

 

VІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ:

 Разходите за журиране, материално-техническо, сценично и медицинско обезпечаване се поемат от организаторите.

 1. Наградният фонд се осигурява от организаторите и спонсори.
 2. Командировъчните разходи (транспорт, храна и нощувка) са за сметка на участниците.
 3. Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите колективи.
 4. Участниците отговарят за своите костюми и реквизит.
 5. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване и тиражиране на Фестивала, както и правото на промени в статута.
 6. Всички записи да бъдат на музикални носители (CD) с добро техническо качество.

 

    VІІЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

 до 20.10.2015 г.

 • на адрес:

22 60  град Своге ул. „Цар Симеон” № 29

                   НЧ „Градище 1907” / за детския фестивал

 

За справки и допълнителна информация:

тел.:       0726/  230 66;      0899 189 786;      0879 003 074

e-mail:   liudmila.petrova@abv.bg

                       adelina _bojilova@abv.bg

 

              ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

 

Свали прикачените файлове: