Аварийно – възстановителни работи на съоръженията – каптаж при с.Свидня

В Регистъра на АОП е публикувано  Решение № 1480/05.10.2015г. с ID №690736 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Аварийно – възстановителни работи на съоръженията – каптаж при с.Свидня.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: април 7, 2016 07/04/2016 8:42:45 PM File size: 356 KB Downloads: 434
 • pdf Информация
  Date added: април 5, 2016 05/04/2016 12:00:17 PM File size: 19 KB Downloads: 395
 • pdf Информация
  Date added: януари 4, 2016 04/01/2016 12:57:03 PM File size: 26 KB Downloads: 432
 • pdf Информация
  Date added: октомври 23, 2015 23/10/2015 3:13:50 PM File size: 22 KB Downloads: 476
 • pdf Договор
  Date added: октомври 21, 2015 21/10/2015 11:10:59 PM File size: 2 MB Downloads: 514
 • pdf Становище
  Date added: октомври 9, 2015 09/10/2015 5:15:44 PM File size: 69 KB Downloads: 449
 • pdf Решение
  Date added: октомври 5, 2015 05/10/2015 5:58:37 PM File size: 493 KB Downloads: 500