Поздравление на кмета г-н Емил Иванов по случай Великден

Уважаеми съграждани! Великден е светъл празник за целия християнски свят – ден, който доказва, че човешкият дух ръководи битието и побеждава всяко изпитание. Вярвайте в неограничените възможности на доброто и

Виж повече

Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община Своге

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0106-C01 Начало на формуляра„Патронажна грижа + в Община Своге” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана

Виж повече

Обява за набиране на персонал за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в община Своге и за персонал в социалните услуги делегирани от държавата дейности във връзка с превенция разпространението на Covid-19 

Община Своге, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0106-C01 Начало на формуляра„Патронажна грижа + в Община Своге” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците

Виж повече