Покана за провеждане консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии относно предложения за съставите на СИК Своге

Виж повече

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с Обявление за инвестиционно предложение за изграждане на напорни резервоари в с. Свидня

Виж повече

Списък на класираните кандидати в конкурс за длъжността Главен архитект

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ  След провеждането на тест и интервю, конкурсната комисия класира: – I-во място: БОЙКО ХРИСТОВ ПАНЧЕВ – Няма други класирани кандидати.

Виж повече

Въведени противоепидемични мерки на територията на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване

Виж повече