Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ ОБЛАСТ СОФИЙСКА  Изх. № 126/06.12.2013г.   ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №273, Протокол

Виж повече

Съобщение

Във връзка със запитвания на обезпокоени граждани, относно евентуално настаняване на сирийски бежанци на територията на община Своге, съобщаваме, че до този момент официално искане от Държавната агенция за бежанците

Виж повече

Обява от Дирекция “Бюро по труда” гр. Своге

Дирекция “Бюро по труда” гр. Своге набира документи за подбор на кандидати за участие в Проект “Старт в администрацията”, втора процедура – 2013 г. Минимални изисквания към кандидатите: да са

Виж повече