Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 18.03.2020г., 13:30ч.

Днес, 18. 03. 2020г., от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения: Общинският кризисен щаб

Виж повече

Заповеди на министъра на здравеопазването – за сведение и изпълнение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19  изолацията

Виж повече

Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 17.03.2020 г.

Днес, 17. 03. 2020г., от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения: Общинският кризисен щаб

Виж повече

Важно съобщение! С грижа към самотно живеещите възрастни хора и лицата в невъзможност да се самообслужват

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на Република България и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, Общински кризисен щаб – Своге обявява телефон за спешни случаи при

Виж повече

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19

Уважаеми дами и господа, приложено изпращаме ви писмо на министъра на здравеопазването относно превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространението на COVID – 19. Препоръките са свързани предимно

Виж повече