Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот /за лекарски кабинет/

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 69,

Виж повече

Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал.

Виж повече

Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти /гори/

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за

Виж повече