vik

Уведомление от ВиК София област за планов ремонт на 21.05.2024 г.

На вниманието на жителите на гр. Своге, район Своге. „ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява, че поради подмяна на 300м от главен водопровод, ще бъде прекъснато водоснабядяването в гр.Своге ,

Виж повече
Green

Община Своге с поредни одобрени проекти с европейско финансиране: НЧ „Светлина 1896г.“ – с. гара Бов и Кметства – с. Искрец и с. Владо Тричков с мерки за енергийна ефективност

На 08.05.2024г. бяха подписани два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) BG-RRP-4.020 „Подкрепа

Виж повече

Съобщение във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част

Виж повече