Обявление

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3

Виж повече

Обявление

Община Своге, съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 09 от 05.03.2021г. на строеж: „Укрепване на свлачище SFO 43.65869-01 в кв.Старо село, град Своге“, ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.137, ал.1,

Виж повече