Заповед №395/08.03.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на действащия ПУП за с. Гара Лакатник

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Виж повече

Заповед №396/08.03.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на действащия ПУП за с. Гара Бов

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Виж повече