Обява

Относно: Инвестиционно предложение от “ЕВРОЕНЕРДЖИ МБ” ООД за изменение и допълнение на параметрите, на одобрено с Решение №61-ПР/2004 г. на РИОСВ-София инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Пребойница” на р.

Виж повече