Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК,, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

На основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава на: наследник на Любен Димитров Влъчков: Иван Ангелов Трайков от гр. София,

Виж повече