Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  С писмо № 37-00-35/18.02.2021г., Министърът на здравеопазването изпрати до НСОРБ „Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена

Виж повече

Заповед №263 / 05.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали на кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Виж повече

Разяснителна кампания относно провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. (видео)

Уважаеми съграждани, На следния интернет адрес може да достъпите видео материали с разяснения относно предстоящите парламентарни избори: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Виж повече

Съобщение до гражданите във връзка с реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина

Общинска администрация Своге уведомява гражданите, че Централната избирателна комисия е приела Решение №2159-НС от 02.03.2021г., ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или

Виж повече

Съобщение до гражданите от Главна дирекция ГРАО

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание

Виж повече

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) – виж

Виж повече