Разработени нови електронни административни услуги от ДАЕУ във връзка с парламентарни избори 2021

Уважаеми съграждани, Уведомяваме ви, че Държавна агенция електронно управление е разработила нови електронни административни услуги във връзка с парламентарните избори на 04.04.2021 г. Услугите са следните: 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

Виж повече

Заповед №263 / 05.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали на кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Виж повече

Разяснителна кампания относно провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. (видео)

Уважаеми съграждани, На следния интернет адрес може да достъпите видео материали с разяснения относно предстоящите парламентарни избори: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Виж повече

Съобщение до гражданите във връзка с реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина

Общинска администрация Своге уведомява гражданите, че Централната избирателна комисия е приела Решение №2159-НС от 02.03.2021г., ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или

Виж повече

Съобщение до гражданите от Главна дирекция ГРАО

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание

Виж повече

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) – виж

Виж повече