Проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) ,,КИ ВИК-Издримец, Бов, Своге”

Проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) ,,КИ ВИК-Издримец, Бов, Своге”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04546.108.48 (номер по предходен план 108048), м. Издримец,

Виж повече

Процедура по промяна на предназначението на земеделски територии или нарушени територии в горски територии

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВОГЕ, Запознаваме Ви с постъпили указания от Министерството на земеделието за стопанисване на земеделски земи, придобили характеристика на гора. За Ваше улеснение можете да  извършите проверка

Виж повече