Обява

                                                  ОБЩИНА  СВОГЕ ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1, и чл.63, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване,

Виж повече

Обява

                                                         ОБЩИНА  СВОГЕ ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за

Виж повече

Обява

                                                     ОБЩИНА  СВОГЕ ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, СОФИЙСКА на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1, и чл.63, ал.1, от Наредбата за реда за

Виж повече