Покана

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  СОФИЯ гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99, тел. 02/4400 788, e-mail: oic.sofia@eufunds.bg ПОКАНА   Уважаеми дами и господа, Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има

Виж повече